Skip to main content

SPDR® Bloomberg 0-5 Year Sterling Corporate Bond UCITS ETF (Dist) SUKCx I2

ETF's worden verhandeld zoals aandelen, zijn onderhevig aan beleggingsrisico's, zullen fluctueren in marktwaarde en kunnen worden verhandeld tegen koersen de hoger of lager zijn dan de intrinsieke waarde van de ETF's. Makelaarscommissies en ETF-onkosten verminderen het rendement.

Obligatiefondsen zijn blootgesteld aan renterisico (als de rentevoeten stijgen, dalen de obligatiekoersen meestal); aan wanbetalingsrisico van de emittent, liquiditeitsrisico en inflatierisico.

Beleggen in in het buitenland geregistreerde effecten kan een risico van kapitaalverlies inhouden door ongunstige valutaschommelingen, bronbelastingen, verschillen in algemeen aanvaarde waarderingsgrondslagen of economische of politieke instabiliteit in andere landen.

NAV GBP (Official NAV)
£28,47
per 27 feb 2024
Valuta van het basisfonds
GBP
1 daags NAV-wijziging
-£0,03 (-0,12%)
per 27 feb 2024
Vermogen onder beheer
£257,68 M
per 27 feb 2024
TER
0,20%
per 31 jan 2024

Fondsdoelstelling

De beleggingsdoelstelling van het fonds is het rendement van de markt van kortlopende, kredietwaardige, vastrentende, in Britse pond luidende bedrijfsobligaties te volgen.

Beschrijving van index

De Bloomberg 0-5 Year Sterling Corporate Bond Index volgt de performance van de markt voor in sterling luidende kortlopende, vastrentende, investment grade bedrijfsobligaties. De index bevat in sterling luidende vastrentende, investment grade obligaties van industriële, nuts- en financiële emittenten.

Fondsinformatie per 27 feb 2024

ISIN IE00BCBJF711
iNAV ticker

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INSYBQE
Aanvangsdatum 17 feb 2014
Landen van inschrijving Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Zweden
Valuta van het basisfonds GBP
Behandeling van inkomsten Distributie
Afwikkelingscyclus Afwikkelingscyclus terugkopen, DD+2; Afwikkelingscyclus inschrijvingen, DD+2
Handelscyclus Handelsdag
TER 0,20%
Benchmark Bloomberg 0-5 Year Sterling Corporate Bond Index
Minimale belegging 1 aandeel
Handelsvaluta EUR, GBP
Voldoet aan UCITS-richtlijn Ja
Domicilie Ierland
Beleggingsbeheerder State Street Global Advisors Europe Limited
sub-beleggingsmanager

State Street Global Advisors Limited

Paraplufonds SSGA SPDR ETFs Europe II plc
Replicatiemethode Gelaagde steekproef
Frequentie van uitkeringen Halfjaarlijks
Komt in aanmerking voor PEA Nee
Komt in aanmerking voor ISA Ja
Komt in aanmerking voor SIPP Ja
Rapportagestatus VK Ja
Securities Lending Ja

Beurs- en ticker-informatie per 27 feb 2024

Beurs Handelsvaluta Noteringsdatum Beurs-ticker SEDOL code Bloomberg code Reuters code
Deutsche Börse (Primair) EUR 18 feb 2014 SYBQ BGLCDB8 SYBQ GY SYBQ.DE
London Stock Exchange GBP 19 feb 2014 SUKC BCBJF71 SUKC LN SUKC.L
CBOE NL Equities - Regulated Market GBP 06 sep 2022 SUKCx BMTN8Q5 SUKCx I2 SUKCx.DXE

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER VALUTA INAV

De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel moet niet worden beschouwd als de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel. De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel dient slechts voor informatiedoeleinden en kan afwijken van de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel die wordt berekend overeenkomstig het prospectus.

Fondskenmerken per 26 feb 2024

Huidig rendement 3,80%
Effectieve convexiteit 0,08%
Effectieve duur 2,40
Aantal posities 441
Rendement tot einde looptijd 5,68%
Gemiddelde maturiteit in jaren 2,65
Gemiddelde koers £95,08

Marktprijs van het fonds per 27 feb 2024

Biedprijs -
Laatprijs -
Slotkoers €33,31
Bied-laatspread -
Hoogste dagkoers -
Laagste dagkoers -
Hoogste punt in 52 weken €34,24
Laagste punt in 52 weken €31,38

NAV van het fonds per 27 feb 2024

NAV GBP (Official NAV) £28,47
NAV EUR €33,29
Vermogen onder beheer £257,68 M
Aandelen in uitgifte 9 049 506

Referentie NAV’s worden enkel berekend voor informatieve doeleinden. Er kan geen garantie worden verstrekt aan de juistheid van de referentie NAV’s. Referentie NAV’s worden berekend met WM1600 FX (GMT) tarieven in de aangegeven valuta.

Rendementen per 27 feb 2024

Distributierendement

Dit meet het in het verleden uitgekeerde dividendrendement per aandeel over 12 maanden, gedeeld door de NAV.

4,04%

Rendement

  • Aanvangsdatum van het fonds: 17 feb 2014
  • Aanvangsdatum van de index: 01 jan 2007

per 31 jan 2024

As Of 1 maand 3 maand YTD 1 jaar 3 jaar 5 jaar 10 jaar Sinds aanvang
17 feb 2014
Fonds, netto 31 jan 2024 0,07% 3,97% 0,07% 5,35% 0,17% 1,43% - 1,84%
Verschil 31 jan 2024 0,00% -0,04% 0,00% -0,21% -0,28% -0,28% - -0,29%
Fonds, bruto 31 jan 2024 0,09% 4,02% 0,09% 5,57% 0,37% 1,64% - 2,05%
Verschil 31 jan 2024 0,02% 0,01% 0,02% 0,00% -0,08% -0,08% - -0,09%
Index
Bloomberg 0-5 Year Sterling Corporate Bond Index
31 jan 2024 0,07% 4,01% 0,07% 5,57% 0,44% 1,71% 2,13% 2,13%

per 31 jan 2024

As Of 1 maand 3 maand YTD 1 jaar 3 jaar 5 jaar 10 jaar Sinds aanvang
17 feb 2014
Fonds, netto 31 jan 2024 0,07% 3,97% 0,07% 5,35% 0,50% 7,38% - 19,92%
Verschil 31 jan 2024 0,00% -0,04% 0,00% -0,21% -0,84% -1,49% - -3,47%
Fonds, bruto 31 jan 2024 0,09% 4,02% 0,09% 5,57% 1,10% 8,45% - 22,33%
Verschil 31 jan 2024 0,02% 0,01% 0,02% 0,00% -0,24% -0,41% - -1,06%
Index
Bloomberg 0-5 Year Sterling Corporate Bond Index
31 jan 2024 0,07% 4,01% 0,07% 5,57% 1,34% 8,87% 23,48% 23,39%

per 31 jan 2024

2024 (YTD) 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fonds, netto 0,07% 7,65% -6,07% -0,78% 3,17% 4,24% -0,32% 1,98% 4,62% 1,14% 3,24%
Verschil 0,00% -0,23% -0,36% -0,27% -0,35% -0,22% -0,26% -0,33% -0,27% -0,35% -0,25%
Fonds, bruto 0,09% 7,87% -5,88% -0,58% 3,38% 4,45% -0,12% 2,18% 4,83% 1,34% 3,42%
Verschil 0,02% -0,01% -0,17% -0,08% -0,14% -0,01% -0,06% -0,13% -0,06% -0,15% -0,07%
Index
Bloomberg 0-5 Year Sterling Corporate Bond Index
0,07% 7,88% -5,71% -0,50% 3,52% 4,45% -0,06% 2,31% 4,89% 1,49% 3,50%

Resultaat na aftrek van alle kosten.

In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. In de vermelde prestatiegegevens is geen rekening gehouden met provisies en kosten in verband met de uitgifte en terugkoop van aandelen of de aankoop en verkoop van deelnemingsrechten. Indien het rendement is berekend op basis van intrinsieke waarden die niet luiden in de boekhoudkundige valuta van de instelling voor collectieve belegging, kan de waarde stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen.

Het rendement voor het kalenderjaar waarin het fonds is geïntroduceerd, betreft een deel van het jaar wanneer de introductiedatum van het betreffende fonds of het historische performance-linked fonds (welke zich het eerst voordoet) in de betreffende periode valt.

Vóór 1 februari 2022 heette het fonds SPDR Bloomberg Barclays 0-5 Year Sterling Corporate Bond UCITS ETF (Dist) en volgde het de Bloomberg Barclays 0-5 Year Sterling Corporate Bond Index.

Afwijking en tracking-error per 31 jan 2024

Standaarddeviatie 4,68%
Tracking-error 0,06%

Deze berekening is gebaseerd op de resultaten van de afgelopen drie jaar.

Grootste posities

Grootste posities per 26 feb 2024

Naam van effect Weging
BANK OF AMERICA CORP 7 07/31/2028 0,71%
JPMORGAN CHASE & CO 0.991 04/28/2026 0,63%
BP CAPITAL MARKETS BV 4.25 06/29/2049 0,60%
BARCLAYS PLC 8.407 11/14/2032 0,59%
BARCLAYS PLC 3.25 02/12/2027 0,58%
HSBC HOLDINGS PLC 3 07/22/2028 0,55%
BARCLAYS PLC 7.09 11/06/2029 0,54%
BNP PARIBAS 2 05/24/2031 0,54%
HSBC HOLDINGS PLC 2.256 11/13/2026 0,53%
ENEL FINANCE INTL NV 5.625 08/14/2024 0,52%
Alle holdings downloaden: Dagelijkse participaties downloaden

Sectorallocatie in het fonds

Sectorallocatie in het fonds per 26 feb 2024

Sector Weging
Bedrijven - Financieel 62,57%
Bedrijven - Industrieel 27,55%
Bedrijven - Nutsbedrijven 8,60%
Liquide middelen/Contante middelen/Cash 1,28%

Landenweging

Looptijdklassen

Looptijdklassen in het fonds per 26 feb 2024

Looptijd Weging
0 - 1 jaar 13,20%
1 - 2 jaar 20,22%
2 - 3 jaar 26,91%
3 - 5 jaar 39,67%

Kredietkwaliteit

Kredietkwaliteit per 26 feb 2024

Kwaliteit Weging
AAA 2,59%
AA1 0,47%
AA2 0,15%
AA3 7,73%
A1 12,75%
A2 9,08%
A3 21,30%
BAA1 24,42%
BAA2 13,37%
BAA3 8,14%

Kapitaalrisico: Beleggen brengt het risico van kapitaalverlies met zich mee.

In het verleden behaalde rendementen zijn geen betrouwbare indicator van toekomstige rendementen.

De eerste intrinsieke waarde waarmee rekening is gehouden heeft betrekking op het eerste maandeinde na volledige belegging van de portefeuille, in overeenstemming met het beleid van de beheerders. Historische resultaten zijn niet noodzakelijkerwijs een indicatie van toekomstige prestaties.

Bloomberg® en alle Bloomberg-indexen zijn dienstmerken van Bloomberg Finance L.P. en zijn gelieerde ondernemingen, waaronder Bloomberg Index Services Limited ("BISL"), de beheerder van de index (gezamenlijk, "Bloomberg") en zijn voor gebruik voor bepaalde doeleinden in licentie gegeven door State Street Bank and Trust Company, via zijn divisie State Street Global Advisors ("SSGA"). Bloomberg is niet verbonden aan SSGA en Bloomberg keurt geen SSGA-product goed, bekrachtigt het niet, beoordeelt het niet en beveelt het niet aan. Bloomberg staat niet in voor de tijdigheid, juistheid of volledigheid van gegevens of informatie met betrekking tot elk SSGA-product.

Vóór 1 februari 2022 heette het fonds SPDR Bloomberg Barclays 0-5 Year Sterling Corporate Bond UCITS ETF (Dist) en volgde het de Bloomberg Barclays 0-5 Year Sterling Corporate Bond Index.

Het is de ontvanger uitsluitend toegestaan de Indexgegevens te ontvangen of te bekijken in de vorm waarin deze gegevens worden weergegeven. De ontvanger begrijpt, erkent en stemt ermee in dat het gebruik van de Indexgegevens voor eigen risico is. De ontvanger begrijpt, erkent en stemt ermee in dat de Indexgegevens worden aangeleverd zoals ze zijn en dat noch Morningstar UK Limited (Morningstar) noch een van de contentleveranciers van Morningstar de juistheid, volledigheid, het niet schenden van enig recht, oorspronkelijkheid, tijdigheid of andere kenmerken van de Indexgegevens garanderen. De ontvanger begrijpt, erkent en stemt er daarnaast mee in dat de Indexgegevens uitsluitend worden geleverd aan u als belegger in financiële producten vanuit regelgevende vereisten en voor informatieve doeleinden. De Indexgegevens mogen niet door u worden gebruikt voor commerciële doeleinden en mogen niet worden gebruikt voor het handelen of andere doeleinden zonder dat er sprake is van een inschrijving op dergelijke Indexgegevens bij Morningstar.