Skip to main content

SPDR® Bloomberg 0-3 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF (Dist) SUSCx I2

ETF's worden verhandeld zoals aandelen, zijn onderhevig aan beleggingsrisico's, zullen fluctueren in marktwaarde en kunnen worden verhandeld tegen koersen de hoger of lager zijn dan de intrinsieke waarde van de ETF's. Makelaarscommissies en ETF-onkosten verminderen het rendement.

Obligatiefondsen zijn blootgesteld aan renterisico (als de rentevoeten stijgen, dalen de obligatiekoersen meestal); aan wanbetalingsrisico van de emittent, liquiditeitsrisico en inflatierisico.

NAV USD (Official NAV)
$49,00
per 12 apr 2024
Valuta van het basisfonds
USD
1 daags NAV-wijziging
+$0,03 (+0,05%)
per 12 apr 2024
Vermogen onder beheer
$193,59 M
per 12 apr 2024
TER
0,12%
per 31 mrt 2024

Fondsdoelstelling

De beleggingsdoelstelling van het fonds is het rendement van de markt van kortlopende, vastrentende, in Amerikaanse dollar luidende bedrijfsobligaties te volgen.

Beschrijving van index

De Bloomberg U.S. 0-3 Year Corporate Bond Index bevat in US dollar luidende vastrentende investment grade obligaties van uitsluitend industriële, nuts- en financiële emittenten. Alleen obligaties met een looptijd van minder dan drie jaar zijn opgenomen, en alle obligaties in de index worden behouden tot aan hun vervaldatum.

Fondsinformatie per 15 apr 2024

ISIN IE00BC7GZX26
iNAV ticker

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INSYBFE
Aanvangsdatum 27 aug 2013
Landen van inschrijving Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Zweden, Zwitserland
Valuta van het basisfonds USD
Behandeling van inkomsten Distributie
Afwikkelingscyclus Afwikkelingscyclus terugkopen, DD+2; Afwikkelingscyclus inschrijvingen, DD+2
Handelscyclus Handelsdag
TER 0,12%
Benchmark Bloomberg U.S. 0-3 Year Corporate Bond Index
Minimale belegging 1 aandeel
Handelsvaluta CHF, EUR, GBP, USD
Voldoet aan UCITS-richtlijn Ja
Domicilie Ierland
Beleggingsbeheerder State Street Global Advisors Europe Limited
sub-beleggingsmanager

State Street Global Advisors Limited

State Street Global Advisors Trust Company

Paraplufonds SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Replicatiemethode Gelaagde steekproef
Frequentie van uitkeringen Halfjaarlijks
Komt in aanmerking voor PEA Nee
Komt in aanmerking voor ISA Ja
Komt in aanmerking voor SIPP Ja
Rapportagestatus VK Ja
Securities Lending Ja

Beurs- en ticker-informatie per 15 apr 2024

Beurs Handelsvaluta Noteringsdatum Beurs-ticker SEDOL code Bloomberg code Reuters code
Deutsche Börse (Primair) EUR 28 aug 2013 SYBF BCW3JG9 SYBF GY SYBF.DE
London Stock Exchange GBP 02 sep 2013 SUSD BCW3JF8 SUSD LN SUSD.L
London Stock Exchange USD 02 sep 2013 SUSC BC7GZX2 SUSC LN SUSC.L
Borsa Italiana EUR 27 jan 2014 SUSC BGQV3C1 SUSC IM SUSC.MI
SIX Swiss Exchange CHF 28 jan 2014 SUSC BGQV3D2 SUSC SE SUSC.S
CBOE NL Equities - Regulated Market USD 06 sep 2022 SUSCx BMTN8P4 SUSCx I2 SUSCx.DXE

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER VALUTA INAV

De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel moet niet worden beschouwd als de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel. De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel dient slechts voor informatiedoeleinden en kan afwijken van de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel die wordt berekend overeenkomstig het prospectus.

Fondskenmerken per 11 apr 2024

Huidig rendement 3,44%
Effectieve convexiteit 0,02%
Effectieve duur 1,43
Aantal posities 1 332
Rendement tot einde looptijd 5,64%
Gemiddelde maturiteit in jaren 1,54
Gemiddelde koers $97,00

Marktprijs van het fonds per 12 apr 2024

Biedprijs €46,07
Laatprijs €46,10
Slotkoers €46,09
Bied-laatspread €0,03
Hoogste dagkoers -
Laagste dagkoers -
Hoogste punt in 52 weken €46,22
Laagste punt in 52 weken €43,50

NAV van het fonds per 12 apr 2024

NAV USD (Official NAV) $49,00
NAV CHF CHF 44,64
NAV EUR €46,10
NAV GBP £39,41
Vermogen onder beheer $193,59 M
Aandelen in uitgifte 3 950 583

Referentie NAV’s worden enkel berekend voor informatieve doeleinden. Er kan geen garantie worden verstrekt aan de juistheid van de referentie NAV’s. Referentie NAV’s worden berekend met WM1600 FX (GMT) tarieven in de aangegeven valuta.

Rendementen per 12 apr 2024

Distributierendement

Dit meet het in het verleden uitgekeerde dividendrendement per aandeel over 12 maanden, gedeeld door de NAV.

3,88%

Rendement

  • Aanvangsdatum van het fonds: 27 aug 2013
  • Aanvangsdatum van de index: 27 aug 2013

per 31 mrt 2024

As Of 1 maand 3 maand YTD 1 jaar 3 jaar 5 jaar 10 jaar Sinds aanvang
27 aug 2013
Fonds, netto 31 mrt 2024 0,51% 0,97% 0,97% 5,17% 1,33% 1,99% 1,73% 1,73%
Verschil 31 mrt 2024 0,00% 0,03% 0,03% -0,01% -0,06% -0,09% -0,19% -0,20%
Fonds, bruto 31 mrt 2024 0,52% 1,00% 1,00% 5,30% 1,45% 2,14% 1,90% 1,90%
Verschil 31 mrt 2024 0,01% 0,06% 0,06% 0,12% 0,06% 0,06% -0,01% -0,02%
Index
Bloomberg U.S. 0-3 Year Corporate Bond Index
31 mrt 2024 0,51% 0,94% 0,94% 5,18% 1,39% 2,08% 1,92% 1,92%

per 31 mrt 2024

As Of 1 maand 3 maand YTD 1 jaar 3 jaar 5 jaar 10 jaar Sinds aanvang
27 aug 2013
Fonds, netto 31 mrt 2024 0,51% 0,97% 0,97% 5,17% 4,04% 10,33% 18,66% 19,86%
Verschil 31 mrt 2024 0,00% 0,03% 0,03% -0,01% -0,20% -0,50% -2,24% -2,51%
Fonds, bruto 31 mrt 2024 0,52% 1,00% 1,00% 5,30% 4,41% 11,15% 20,73% 22,11%
Verschil 31 mrt 2024 0,01% 0,06% 0,06% 0,12% 0,18% 0,32% -0,16% -0,27%
Index
Bloomberg U.S. 0-3 Year Corporate Bond Index
31 mrt 2024 0,51% 0,94% 0,94% 5,18% 4,24% 10,83% 20,89% 22,37%

per 31 mrt 2024

2024 (YTD) 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fonds, netto 0,97% 5,44% -2,21% -0,11% 3,05% 4,51% 1,58% 1,49% 1,78% 0,63% 0,66%
Verschil 0,03% -0,03% -0,13% -0,10% -0,13% -0,14% -0,18% -0,27% -0,41% -0,28% -0,35%
Fonds, bruto 1,00% 5,57% -2,09% 0,01% 3,25% 4,72% 1,78% 1,70% 1,99% 0,83% 0,86%
Verschil 0,06% 0,10% -0,02% 0,02% 0,07% 0,07% 0,02% -0,06% -0,21% -0,08% -0,15%
Index
Bloomberg U.S. 0-3 Year Corporate Bond Index
0,94% 5,47% -2,07% -0,01% 3,18% 4,65% 1,76% 1,76% 2,19% 0,91% 1,01%

Resultaat na aftrek van alle kosten.

In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. In de vermelde prestatiegegevens is geen rekening gehouden met provisies en kosten in verband met de uitgifte en terugkoop van aandelen of de aankoop en verkoop van deelnemingsrechten. Indien het rendement is berekend op basis van intrinsieke waarden die niet luiden in de boekhoudkundige valuta van de instelling voor collectieve belegging, kan de waarde stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen.

Het rendement voor het kalenderjaar waarin het fonds is geïntroduceerd, betreft een deel van het jaar wanneer de introductiedatum van het betreffende fonds of het historische performance-linked fonds (welke zich het eerst voordoet) in de betreffende periode valt.

Vóór 1 februari 2022 heette het fonds SPDR Bloomberg Barclays 0-3 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF (Dist) en volgde het de Bloomberg Barclays U.S. 0-3 Year Corporate Bond Index.

Afwijking en tracking-error per 31 mrt 2024

Standaarddeviatie 1,91%
Tracking-error 0,06%

Deze berekening is gebaseerd op de resultaten van de afgelopen drie jaar.

Grootste posities

Grootste posities per 11 apr 2024

Naam van effect Weging
GOLDMAN SACHS GROUP INC 1.948 10/21/2027 0,36%
BOEING CO 2.196 02/04/2026 0,33%
ABBVIE INC 3.6 05/14/2025 0,26%
BANK OF AMERICA CORP 1.734 07/22/2027 0,26%
CHARTER COMM OPT LLC/CAP 4.908 07/23/2025 0,26%
BOEING CO 4.875 05/01/2025 0,25%
CITIGROUP INC 1.462 06/09/2027 0,24%
WELLS FARGO & COMPANY 3 04/22/2026 0,24%
WELLS FARGO & COMPANY 3 10/23/2026 0,24%
BANK OF AMERICA CORP 3.559 04/23/2027 0,24%
Alle holdings downloaden: Dagelijkse participaties downloaden

Sectorallocatie in het fonds

Sectorallocatie in het fonds per 11 apr 2024

Sector Weging
Bedrijven - Financieel 47,55%
Bedrijven - Industrieel 47,51%
Bedrijven - Nutsbedrijven 5,03%
Overige -0,10%

Landenweging

Looptijdklassen

Looptijdklassen in het fonds per 11 apr 2024

Looptijd Weging
0 - 1 jaar 28,79%
1 - 2 jaar 39,12%
2 - 3 jaar 31,41%
3 - 5 jaar 0,68%

Kredietkwaliteit

Kredietkwaliteit per 11 apr 2024

Kwaliteit Weging
AAA 0,82%
AA1 1,31%
AA2 0,97%
AA3 5,87%
A1 17,97%
A2 13,04%
A3 19,15%
BAA1 13,47%
BAA2 17,36%
BAA3 10,03%

Kapitaalrisico: Beleggen brengt het risico van kapitaalverlies met zich mee.

In het verleden behaalde rendementen zijn geen betrouwbare indicator van toekomstige rendementen.

De eerste intrinsieke waarde waarmee rekening is gehouden heeft betrekking op het eerste maandeinde na volledige belegging van de portefeuille, in overeenstemming met het beleid van de beheerders. Historische resultaten zijn niet noodzakelijkerwijs een indicatie van toekomstige prestaties.

Bloomberg® en alle Bloomberg-indexen zijn dienstmerken van Bloomberg Finance L.P. en zijn gelieerde ondernemingen, waaronder Bloomberg Index Services Limited ("BISL"), de beheerder van de index (gezamenlijk, "Bloomberg") en zijn voor gebruik voor bepaalde doeleinden in licentie gegeven door State Street Bank and Trust Company, via zijn divisie State Street Global Advisors ("SSGA"). Bloomberg is niet verbonden aan SSGA en Bloomberg keurt geen SSGA-product goed, bekrachtigt het niet, beoordeelt het niet en beveelt het niet aan. Bloomberg staat niet in voor de tijdigheid, juistheid of volledigheid van gegevens of informatie met betrekking tot elk SSGA-product.

Vóór 1 februari 2022 heette het fonds SPDR Bloomberg Barclays 0-3 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF (Dist) en volgde het de Bloomberg Barclays U.S. 0-3 Year Corporate Bond Index.

Het is de ontvanger uitsluitend toegestaan de Indexgegevens te ontvangen of te bekijken in de vorm waarin deze gegevens worden weergegeven. De ontvanger begrijpt, erkent en stemt ermee in dat het gebruik van de Indexgegevens voor eigen risico is. De ontvanger begrijpt, erkent en stemt ermee in dat de Indexgegevens worden aangeleverd zoals ze zijn en dat noch Morningstar UK Limited (Morningstar) noch een van de contentleveranciers van Morningstar de juistheid, volledigheid, het niet schenden van enig recht, oorspronkelijkheid, tijdigheid of andere kenmerken van de Indexgegevens garanderen. De ontvanger begrijpt, erkent en stemt er daarnaast mee in dat de Indexgegevens uitsluitend worden geleverd aan u als belegger in financiële producten vanuit regelgevende vereisten en voor informatieve doeleinden. De Indexgegevens mogen niet door u worden gebruikt voor commerciële doeleinden en mogen niet worden gebruikt voor het handelen of andere doeleinden zonder dat er sprake is van een inschrijving op dergelijke Indexgegevens bij Morningstar.