Skip to main content

SPDR® Dow Jones® Industrial Average ETF Trust DIA NA

Aandelen kunnen schommelen in waarde door de activiteiten van individuele ondernemingen en de algemene markt- en economische situatie.

ETF's worden verhandeld zoals aandelen, zijn onderhevig aan beleggingsrisico's, zullen fluctueren in marktwaarde en kunnen worden verhandeld tegen koersen de hoger of lager zijn dan de intrinsieke waarde van de ETF's.  Makelaarscommissies en ETF-onkosten verminderen het rendement.

Beleggen in in het buitenland geregistreerde effecten kan een risico van kapitaalverlies inhouden door ongunstige valutaschommelingen, bronbelastingen, verschillen in algemeen aanvaarde waarderingsgrondslagen of economische of politieke instabiliteit in andere landen.

Before investing, consider the funds' investment objectives, risks, charges and expenses. To obtain a prospectus which contains this and other information, download a prospectus here, or talk to your financial advisor. Read it carefully before investing.

Koers

De marktwaarde van een beleggingsfonds en de totale activa van de ETF, minus passiva, gedeeld door het aantal uitstaande aandelen

$329,92
per 03 okt 2023
Valuta van het basisfonds
USD
Netto activa
$27 430,75 M
per 03 okt 2023
Bruto kostenpercentage

Gross Expense Ratio

The fund's total annual operating expense ratio. It is gross of any fee waivers or expense reimbursements. It can be found in the fund's most recent prospectus.

0,16%

Fondsdoelstelling

Het SPDR® Dow Jones Industrial Average ETF tracht de prestaties van de Dow Jones Industrial AverageSM zo nauwkeurig mogelijk te volgen. Het ETF wordt fysiek ondersteund, wat betekent dat het de onderliggende effecten van de index aankoopt om een blootstelling te nemen aan Amerikaanse blue-chipaandelen.

Beschrijving van index

The Dow Jones® Industrial AverageSM (DJIA) is composed of thirty (30) "blue-chip" U.S. stocks. At 100-plus years, it is the oldest continuing U.S. market index. The DJIA has evolved into the most recognizable stock indicator in the world, and the only index composed of companies that have sustained earnings performance over a significant period of time.

Fondsinformatie per 04 okt 2023

ISIN US78467X1090
iNAV ticker DIAIV
Aanvangsdatum 14 jan 1998
Beschikbare opties Ja
Bruto kostenpercentage

Gross Expense Ratio

The fund's total annual operating expense ratio. It is gross of any fee waivers or expense reimbursements. It can be found in the fund's most recent prospectus.

0,16%
Landen van inschrijving Japan, Nederland, Singapore, Verenigde Staten
Valuta van het basisfonds USD
Benchmark Dow Jones Industrial Average
Handelsvaluta EUR, MXN, USD
Voldoet aan UCITS-richtlijn Nee
Domicilie Verenigde Staten
Replicatiemethode Indexreplicatie
Frequentie van uitkeringen Maandelijks
Komt in aanmerking voor PEA Nee
Komt in aanmerking voor ISA Nee
Komt in aanmerking voor SIPP Nee
Rapportagestatus VK Nee
Securities Lending No

Beurs- en ticker-informatie per 04 okt 2023

Beurs Handelsvaluta Noteringsdatum Beurs-ticker SEDOL code Bloomberg code Reuters code
NYSE ARCA EXCHANGE (-) USD 14 jan 1998 DIA - DIA DIA.P
Singapore Exchange Securities Trading Limited USD 04 mei 2001 D07 6350776 DIA SP SPDR.SI
Euronext Amsterdam EUR 19 sep 2003 DIA - DIA NA DIA.AS
Bolsa Mexicana de Valores MXN 20 okt 2006 DIA - DIA*MM DIA.MX

Fondskenmerken per 02 okt 2023

Gemiddelde marktkapitalisatie (M) $464 607,16 M
Aantal posities 30
Gemiddelde koers/boekwaarde 3,80
Koers/winstverhouding boekjaar 1

Closing price divided by the sum of the forecasted fiscal year earnings per share.

17,37
Dividendrendement

Fund Dividend Yield is the annual dividends per share divided by the Net Asset Value per share, expressed as a percentage.

Index Dividend Yield is the weighted average of the underlyings' indicated annual dividend divided by price, expressed as a percentage.

-
Geschatte groei WPA over 3-5 jaar 11,14%

Indexstatistieken per 02 okt 2023

Gemiddelde omvang Groottebereik
Gemiddelde marktkapitalisatie (M) Gemiddelde Mediaan Grootste Kleinste
$464 607,16 M $365 114,38 M $168 647,38 M $2 718 817,00 M $19 354,31 M

Indexkenmerken per 02 okt 2023

Gemiddelde koers/kasstroom

Het gewogen gemiddelde van de huidige aandelenkoers gedeeld door de kasstroom per aandeel voor elk effect in het fonds.

11,17
Gemiddelde koers/winst

Het gewogen gemiddelde van de huidige aandelenkoers gedeeld door de winst per aandeel voor elk effect in het fonds.

20,97
Dividendrendement index 2,20%
Geschatte groei WPA over 3-5 jaar 11,14%
Koers/winstverhouding boekjaar 1

Slotkoers gedeeld door de som van de voorspelde winst per aandeel voor het boekjaar.

17,37
Aantal posities 30

Marktprijs van het fonds per 03 okt 2023

Slotkoers $329,98
Bied/laat $330,00
Hoogste dagkoers $333,88
Laagste dagkoers $329,06
Handelsvolume (aandelen) 1 073 830
Agio/Disagio 0,02%

Premium/Discount t.o.v de NAV Lijngrafiek en Samenvatting

De onderstaande lijngrafiek en tabel tonen historische informatie over de verschillen tussen de dagelijkse slotkoers voor aandelen van het fonds (zoals bepaald door de beursnotering van het fonds) en de intrinsieke waarde van het fonds over bepaalde perioden. De verticale as van de lijngrafiek toont Premium/Discount uitgedrukt als een percentage van de NAV. De horizontale as geeft de datum aan waarop de Premium/Discount heeft plaatsgevonden. De tabel toont het aantal handelsdagen waarop het fonds handelde met een Premium of met een Discount ten opzichte van de NAV.

Aantal dagen Samenvatting

Kalenderjaar 2022 Q1 2023 Q2 2023 Q3 2023
Aantal dagen gehandeld tegen een premium

Number of days the ETF 4PM Bid/Ask was above the NAV.

154 37 47 44
Aantal dagen gehandeld tegen een discount

Number of days the ETF 4PM Bid/Ask was below the NAV.

97 25 15 19

Omdat ETF's als aandelen tegen de huidige marktprijzen worden verhandeld, betalen aandeelhouders mogelijk meer dan de NAV van een fonds bij het kopen van ETF-units en ontvangen ze mogelijk minder dan de NAV van een fonds bij de verkoop van ETF-units.

NAV van het fonds per 03 okt 2023

Koers

De marktwaarde van een beleggingsfonds en de totale activa van de ETF, minus passiva, gedeeld door het aantal uitstaande aandelen

$329,92
Netto activa $27 430,75 M
Aandelen in uitgifte 83 142 867

Netto liquide middelen in het fonds per 03 okt 2023

Nettobedrag liquide middelen $1 281 576,01

Rendement

  • Aanvangsdatum van het fonds: 14 jan 1998
  • Aanvangsdatum van de index: 14 jan 1998

per 31 aug 2023

As Of 1 maand 3 maand YTD 1 jaar 3 jaar 5 jaar 10 jaar Sinds aanvang
14 jan 1998
NAV 31 aug 2023 -2,02% 6,05% 6,24% 12,39% 8,90% 8,15% 11,26% 8,33%
MARKTWAARDE 31 aug 2023 -2,05% 6,01% 6,25% 12,38% 8,94% 8,16% 11,26% 8,30%
Index
Dow Jones Industrial Average
31 aug 2023 -2,01% 6,10% 6,37% 12,58% 9,08% 8,31% 11,43% 8,47%

Resultaat na aftrek van alle kosten.

Deze informatie betreft het jaarlijkse rendement voor het vermelde kalenderjaar, met uitzondering van het lopende jaar, waar het rendement op jaarbasis wordt weergegeven, en het eerste jaar, dat gedeeltelijk is omdat het fonds in dat jaar van start is gegaan.

In het verleden behaalde rendementen zijn geen betrouwbare indicator van toekomstige rendementen. De ontwikkelingen op de markten zouden in de toekomst heel anders kunnen verlopen. Het kan u helpen te beoordelen hoe het fonds in het verleden werd beheerd.

Deze grafiek toont de performance van het fonds als het procentuele verlies of winst per jaar sinds de vermelde introductiedatum ten opzichte van de benchmark. Het kan u helpen om te beoordelen hoe het fonds in het verleden is beheerd en om het te vergelijken met zijn benchmark.

Het beleggingsrendement en de hoofdsom zullen fluctueren, wat betekent dat u winst kunt maken of verlies kunt lijden wanneer de aandelen worden verkocht. Het actuele rendement kan hoger of lager zijn dan de notering. In de vermelde rendementsgegevens zijn de lopende kosten in mindering gebracht en wordt geen rekening gehouden met de commissies en kosten die voortvloeien uit de uitgifte en terugkoop, aan de aan- en verkoop, van effecten.

Het rendement van het fonds werd berekend in USD. Indien het rendement wordt berekend op basis van netto-inventariswaarden die niet in de boekhoudkundige valuta van de collectieve beleggingsinstelling luiden, kan de waarde ervan stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen.

De marktprijs die gebruikt wordt om het rendement op basis van de marktwaarde te berekenen is het midden tussen het hoogste bod en het laagste aanbod op de beurs waarop de aandelen van het Fonds voor verhandeling zijn genoteerd, op het moment dat de NIW van het Fonds wordt berekend. Als u uw aandelen op een ander tijdstip verhandelt, kan uw rendement verschillen.

Grootste posities

Subject to Change.

per 03 okt 2023
per 02 okt 2023

Grootste posities per 03 okt 2023

Naam van effect Gehouden aandelen Weging
UNITEDHEALTH GROUP INC 5 487 702 10,17%
MICROSOFT CORP 5 487 702 6,26%
GOLDMAN SACHS GROUP INC 5 487 702 6,11%
HOME DEPOT INC 5 487 702 5,83%
CATERPILLAR INC 5 487 702 5,37%
AMGEN INC 5 487 702 5,21%
MCDONALD S CORP 5 487 702 5,08%
VISA INC CLASS A SHARES 5 487 702 4,57%
SALESFORCE INC 5 487 702 3,99%
BOEING CO/THE 5 487 702 3,77%
Alle holdings downloaden: Alle participaties downloaden

Grootste posities in de index per 02 okt 2023

Naam van effect Weging
UnitedHealth Group Incorporated 10,14%
Microsoft Corporation 6,34%
Goldman Sachs Group Inc. 6,28%
Home Depot Inc. 5,91%
Caterpillar Inc. 5,36%
Amgen Inc. 5,25%
McDonald's Corporation 5,08%
Visa Inc. Class A 4,56%
Salesforce Inc. 4,02%
Boeing Company 3,70%

Sectorallocatie in het fonds

per 02 okt 2023
per 02 okt 2023

Sectorallocatie in het fonds per 02 okt 2023

Sector Weging
Gezondheidszorg 20,47%
Financiële instellingen 19,82%
Informatietechnologie 18,33%
Industrie 14,44%
Duurzame consumptiegoederen 12,86%
Niet-duurzame consumptiegoederen 7,55%
Energie 3,28%
Communicatiediensten 2,24%
Materialen 1,01%

Sectorallocatie van index per 02 okt 2023

Sector Weging
Gezondheidszorg 20,47%
Financiële instellingen 19,82%
Informatietechnologie 18,33%
Industrie 14,44%
Duurzame consumptiegoederen 12,86%
Niet-duurzame consumptiegoederen 7,55%
Energie 3,28%
Communicatiediensten 2,24%
Materialen 1,01%

De vermelde kenmerken, posities en sectorwegingen zijn met ingang van de aangegeven datum onderhevig aan veranderingen en moeten vanaf die datum niet als actueel worden beschouwd. Deze informatie dient niet te worden gezien als een aanbeveling om te beleggen in een bepaalde sector of om bepaalde getoonde effecten te kopen. Het is niet bekend of de getoonde sectoren of effecten in de toekomst winstgevend zullen zijn.

Kapitaalrisico: Beleggen brengt het risico van kapitaalverlies met zich mee.

In het verleden behaalde resultaten vormen geen garantie voor de toekomst.

"Dow Jones®", "The Dow®", "Dow Jones Industrial AverageSM" en "DJIA®" zijn handelsmerken van Dow Jones & Company, Inc. ("Dow Jones") en werden in licentie gegeven voor gebruik door State Street Bank and Trust. De producten worden niet gesponsord, goedgekeurd, verkocht of gepromoot door Dow Jones, noch doet Dow Jones uitspraken over de raadzaamheid om in het fonds te beleggen.

De DJIA is een voor koersen gewogen index van 30 gewone aandelen, waarvan de componenten worden bepaald door de redactie van The Wall Street Journal, zonder enig overleg met de ondernemingen, de respectieve beurs of een officieel agentschap.

Als u een klacht heeft over de Trust of over het gedrag van de Beheermaatschappij, de Trustee of de persoon die het product adviseert of verkoopt, kunt u uw klacht schriftelijk indienen bij: Douglas Yones, PDR Services LLC, c/o NYSE Holdings LLC, 11 Wall Street, New York, NY 10005, Verenigde Staten, douglas.yones@nyse.com.