Skip to main content

Handelen en beleggen in ETF's

Bij het uitvoeren van een ETF-transactie moeten veel beslissingen worden genomen om ervoor te zorgen dat de beste uitvoering wordt bereikt. In dit gedeelte geven we informatie over het handelen in ETF's, het kiezen van de beste uitvoeringsstrategie en het begrijpen van de verschillende lagen van ETF-liquiditeit.

Beslissingsboom orderuitvoering

Bij het uitvoeren van een ETF-order moeten veel beslissingen worden genomen om ervoor te zorgen dat de Best Execution wordt behaald. Hieronder vindt u een overzicht van uitvoeringsstrategieën.

Een ETF kopen en verkopen: Best Execution behalen

Uitvoeringsstrategie Beschrijving Hoge urgentie Gevoeligheid voor marktimpact Tijdrisico Anonimiteit
Risk trade De klant ontvangt de prijs voor de hele transactie in één keer en de liquiditeitsverschaffer, zoals een marketmaker neemt het risico op zich om de resulterende positie te beheren. Liquiditeitsverschaffers kunnen concurreren voor de order, wat een duidelijke meting voor Best Execution mogelijk maakt. Klant gebruikt over het algemeen de beste biedprijs, c.q. laatprijs als benchmark.       
NAV trade

Order uitgevoerd door middel van het kopen of verkopen van het onderliggende effectenmandje en het vervolgens te gebruiken om de ETF stukken te creëren dan wel op te heffen. De klant ontvangt doorgaans een prijs die een afspiegeling is van de uitvoeringen voor het onderliggende mandje aandelen plus of minus de creatie-/opheffingskosten. Klant gebruikt over het algemeen de NAV als benchmark aan het einde van de dag.

   
Werkende Order

Elektronische orderuitvoering met behulp van. geautomatiseerde, voorgeprogrammeerde uitvoeringsinstructies. Orders kunnen worden gemeten ten opzichte van uitvoeringsbenchmarks op basis van volume, tijd of andere statistieken. Kan worden toegepast op zowel handel op de secundaire markt als de primaire markt.

 

Liquiditeit

Liquiditeit is een van de belangrijkste kenmerken van ETF's en trekt een diverse groep beleggers aan. Het meten van de liquiditeit van een ETF bestaat niet alleen uit het analyseren van het gemiddelde dagelijkse handelsvolume en de bied-/laatprijs in de secundaire markt. Door alleen te kijken naar deze 'schermliquiditeit' worden soms de belangrijkste voordelen van de ETF-structuur niet gezien, zoals de mogelijkheid om aandelen te creëren en op te heffen en daarmee te profiteren van liquiditeit op de primaire markt van de effecten binnen die ETF. We hebben een leidraad opgesteld met de verschillende lagen van liquiditeit van ETF's en de manier waarop zowel de schermliquiditeit als de liquiditeit op de primaire markt kunnen worden vastgesteld.

Bekijk de spelregels van liquiditeit