Insights

Executive Summary


Belangrijkste punten

Uit peilingen blijkt dat de algemene stemming in de VS somber is en dat het electoraat Trump afkeurt op veel belangrijke verkiezingskwesties, aldus RealClearPolitics. Mediasentiment suggereert dat Trump terrein verliest tegen Biden, zowel in het hele land als in belangrijke swing-states.

Er zijn aanwijzingen dat sectoren (met name Tech) gevoeliger lijken te zijn rond de verkiezingsdatum dan cap-factoren en slimme bèta.

Beleggers lijken hun portefeuilles defensief te positioneren in aanloop naar de verkiezingen en we verwachten dat ze zich pas daarna weer langzaam op aandelen zullen richten.

Het macro-momentum, in plaats van de huidige staat van de economie, zal waarschijnlijk belangrijk zijn bij de verkiezingen. Uit belangrijke indicatoren blijkt dat Trump momenteel achterloopt bij eerdere winnaars van herverkiezingen.

Opkomende beleidsthema's voor de presidentsverkiezingen in 2020

Beleidsthema's - Verwachte impact in een beleidswijzigingsscenario, bijv. een democratische overwinning

 • Hogere vennootschapsbelasting: Heeft een nadelige invloed op alle sectoren behalve Technologie en Onroerend Goed
 • Hoger minimum belastingtarief op buitenlandse inkomsten: Heeft nadelige gevolgen voor voornamelijk Communicatiediensten, Gezondheidszorg en Technologie
 • Hogere loonheffingen op hoge salarissen: Heeft voornamelijk een negatieve invloed op Communicatiediensten, Technologie en Financiële Dienstverlening
 • Klimaatverandering / groen beleid: Heeft een negatieve invloed op energie en tot op zekere hoogte op Materialen en Industrie. Nutsbedrijven kunnen een winnaar zijn bij een groen beleid
 • Consumentenbescherming en antitrust: Vooral Communicatiediensten getroffen
 • Gezondheidszorg: Gezondheidszorg (Bio-Tech / Farmacie en Gezondheidszorg zijn kwetsbaarder dan Gezondheidszorgapparatuur)
 • Hervormingen van de arbeidsmarkt: Consumptiegoederen en Luxegoederen kwetsbaar voor een verhoging van het minimumloon. Technologie en Communicatiediensten kunnen baat hebben bij versoepeling van de immigratieregels
 • Overheidsuitgaven: Materialen, Industrie en Gezondheidszorg zouden hiervan kunnen profiteren
 • Kleinbedrijf: Kan slechter presteren dan large-caps omdat kleine bedrijven het bij de recente verkiezingen beter deden onder Republikeinen

Mogelijke resultaten

 • Scenario A: Volledige Democratische Overwinning: wij geven de voorkeur aan duurzaamheid (ESG), Infrastructuur, Gezondheidszorg, Dividend.
 • Scenario B: Democratische president, Republikeinse Senaat: wij geven de voorkeur aan duurzaamheid (ESG), Infrastructuur, Consumptiegoederen en Luxegoederen.
 • Scenario C: een betwiste overwinning van Biden of Trump: wij geven de voorkeur aan Low Volatility, Consumptiegoederen, Nutsbedrijven.
 • Scenario D: Trump wordt herkozen, Status-quo: we geven de voorkeur aan Infrastructuur, Nutsbedrijven, Mid / Small Caps.