Global Market Outlook


Hogere winstverwachtingen van groei- en kwaliteitsaandelen

De aandelenmarkten over de hele wereld hebben in 2020 hun veerkracht getoond, geholpen door ongekende monetaire en budgettaire steunmaatregelen. Als we vooruitkijken naar 2021, dan verwachten we dat onzekerheid als gevolg van de pandemie een dominant thema gaat blijven. Aan de ene kant zullen toenemende aantallen besmettingen zorgen voor spanning op de markten, terwijl berichten over de voortgang van een medische oplossing voor deze crisis juist zullen zorgen voor oplevingen.

Chief Portfolio Strategist

In het algemeen gaat onze voorkeur uit naar aandelen als beleggingscategorie, aangezien deze nog steeds relatief interessante bovengemiddelde rendementen opleveren. De risicopremie voor aandelen op de ontwikkelde aandelenmarkten staat op 5,5% (op 31 oktober 2020) - dit is 46 basispunten hoger dan een jaar geleden. In de VS ligt de premie nog hoger dan in Europa, voornamelijk door de in vergelijking grotere daling van de rendementen van de Amerikaanse obligaties, hoewel de winstverwachtingen in de VS ook beter zijn dan in Europa. De risicopremie voor aandelen in de opkomende markten ligt, hoewel iets lager dan vorig jaar, wereldwijd weer op het langetermijngemiddelde.

Dat neemt niet weg dat de fundamentals nog steeds flink los lijken te staan van de bewegingen van de aandelenkoersen. Dit is het tweede jaar op rij dat de resultaten van de aandelen hoofdzakelijk worden veroorzaakt door hogere multiples, gedreven door stimuleringsmaatregelen, en niet door de winstgevendheid. Inmiddels komt er flinke druk te staan op het realiseren van winstgevendheid, willen de aandelenmarkten blijven presteren. Hoewel de overheden ons kunnen verrassen met nog grotere dan verwachte stimuleringspakketten, zien wij toch beperkte ruimte voor nog meer ondersteuning. Alleen kwantitatieve verruimingsmaatregelen zullen niet genoeg zijn.

Nadat de winstcijfers maandenlang niet aansloten op de marktontwikkelingen, lijkt de realiteit van de impact van Covid-19 nu toch te zijn verwerkt in de winstverwachtingen. Wij denken dat de winstcijfers in Noord-Amerika, in vergelijking met andere regio's, tot de minste teleurstellingen gaan leiden (zie afbeelding).

Wanneer we kijken naar winstpotentieel, zijn er een aantal belangrijke punten voor aandelenbeleggers om rekening mee te houden in 2021

Wij zijn ervan overtuigd dat groei- en kwaliteitsaandelen in 2021 voor winst gaan zorgen. Groeibedrijven leveren relatief een veel grotere winst op dan hun totale marktkapitalisatie; en we zien nu dat de groei van de resultaten van deze bedrijven begint aan te sluiten bij de hogere koersen waartegen ze genoteerd zijn.

Wij denken dat de consumentenuitgaven in 2021 terugkeren naar hun oude niveau; we raden beleggers aan aandacht te hebben voor dit thema. Sinds het laagste niveau dat in april werd bereikt, zien we al een stevig herstel van de wereldwijde consumentenuitgaven. Ondanks dat er in de afgelopen periode banen verloren zijn gegaan, worden huishoudens gesteund door overheidsmaatregelen en zorgen toegenomen spaargelden voor een toename van het vermogen van huishoudens. Hoewel er in sommige landen nog mobiliteitsbeperkingen zijn ingesteld vanwege de oplopende besmettingen, zijn deze over het algemeen toch minder heftig dan de algehele lockdowns die we in het voorjaar van 2020 hebben gezien. Nu de economie weer aantrekt en de vraag naar goederen en diensten een nieuwe impuls krijgt, denken we dat de consumentenuitgaven het goed gaan doen in 2021.

Hierbij verwachten we dat vooral de winstgroei in China veerkrachtig gaat zijn, ondersteund door een opleving van zowel de groei als de consumentenuitgaven. Digitalisering en consumentenuitgaven zijn hoe dan ook redenen om de aandelen van opkomende landen hernieuwde aandacht te geven. We zijn om die reden gecharmeerd van Chinese consumenten- en groeiaandelen.

Bij het opstellen van dit vooruitzicht op de aandelenmarkt zijn we ons uiteraard ook bijzonder bewust van de belangrijkste onzekerheden die een risico vormen voor ons basisscenario. In de dagen na de Amerikaanse verkiezingsdag zagen we dat de rentecurve steiler werd en de MOVE-index steeg, na een periode van weinig activiteit. Dit duidt erop dat de markt een stijging van de inflatie verwacht. Als de democraten na een tweede verkiezingsronde in januari aan de macht komen in de Senaat, zou het kunnen gebeuren dat de Amerikaanse budgettaire verruiming groter wordt dan verwacht. Dit kan leiden tot een stijging van de inflatie, waardoor meer handel ontstaat in reflationaire beleggingen.

Hoewel we wel rekening houden met een mogelijke lichte stijging van de inflatie op korte termijn, denken we toch dat deze zich pas na 2021 echt zal manifesteren. Voor komend jaar gaat onze voorkeur uit naar groei- en kwaliteitsaandelen, en raden we beleggers aan om aandelenposities te overwegen in de twee markten waar de kans op winstrealisatie het grootste is: Noord-Amerika en China.