Global Market Outlook

Slaat de verkrappingscyclus te ver door?

Nu we de inflatiepiek achter ons hebben gelaten, zou dat binnenkort ook moeten gelden voor de piek van de beleidsrente. De focus zal weer liggen op groei.


Global Chief Investment Officer
Chief Economist
Chief Investment Strategist

2022 was wereldwijd een ongelooflijk moeilijk jaar. Over de hele wereld kregen economieën te maken met inflatie, verkrappende beleidsmaatregelen door centrale banken, en de verwachting van een lagere economische groei - voor beleggers allemaal goede redenen om nerveus te worden. Voor 2023 verwachten we dat de onzekerheid en volatiliteit op de markten nog wel even aanhouden, waardoor er een onrustige periode zal aanbreken met een breed palet aan mogelijke uitkomsten. We verwachten dat er in 2023 meer duidelijkheid zal komen nu de rente in een groot gedeelte van de ontwikkelde markten tegen een piek aanzit. Het is nu echter nog helemaal niet duidelijk hoe deze toekomst eruit gaat zien; en 2023 zal zeker niet gemakkelijk worden. Er is nog altijd sprake van veel risico’s voor een duurzaam herstel.

Wij blijven wendbaar en maken ons op voor een ongelijkmatige en turbulente periode komende maanden. Wij verwachten dat 2023 het jaar gaat worden van de ‘turbulente landingen’. Vanwege al deze marktvolatiliteit blijven wij onderwogen in risicovolle beleggingen. We hebben voorkeur voor kwaliteitsaandelen en een barbelstrategie in obligaties met cashposities en posities met langere looptijden. We moeten voorzichtig zijn vanwege de kans op zowel een hardnekkige inflatie als oververkrapping door de centrale banken, maar we verwachten dat in de tweede helft van het jaar een gunstiger klimaat zal ontstaan voor het nemen van meer risico.

In deze uitdagende tijden richten wij ons op de belangrijkste thema’s voor beleggers. Vanwege de hogere marktvolatiliteit zijn beleggers op zoek naar neerwaartse bescherming om hun portefeuilles geschikt te maken voor verschillende scenario’s. Een buffer van liquide middelen zorgt voor kapitaalbehoud, de nodige rente-inkomsten, en kapitaal in om te zetten als de macro-economische omstandigheden beter worden. Langlopende obligaties, met name staats- en investment grade-obligaties, zitten weer op een niveau dat interessant begint te worden, tenzij de inflatie niet terugzakt naar een meer gemiddeld niveau, maar dat is niet het scenario waarvan wij uitgaan. En een minder sterke dollar zorgt daarbij voor betere voor risico gecorrigeerde rendementen voor beleggingen buiten de VS. We bekijken deze onderwerpen - en nog veel meer - in de Global Market Outlook van dit jaar.

Vooruitzichten voor 2023

De wereldeconomie vertraagt snel nu de huidige monetaire verkrappingscyclus in een recordtempo wordt uitgerold, met name in de ontwikkelde landen. De inspanningen van centrale banken om de inflatie onder controle te krijgen brengen ongetwijfeld in enige mate schade toe aan de groei en de werkloosheid, maar op dit moment lijkt dit een acceptabel offer - de economie zal even pijn moeten lijden in ruil voor winst op de lange termijn, en de markten krijgen even wat volatiliteit te verwerken in ruil voor een langdurige stabiliteit.

De snelheid en agressiviteit van deze renteverhogingen baren ons echter zorgen, in een wereld waarin het lastig is om evenwicht te bereiken - misschien zelfs onmogelijk. We hebben immers nog steeds te maken met de voortslepende oorlog in Oekraïne en de zorgwekkende gevolgen ervan voor de Europese energietoevoer, maar ook met de aanhoudende effecten van de pandemie op de toeleveringsketens, migratie en menselijk gedrag. De huidige macro-economische indicatoren vliegen soms alle kanten op, maar er is nog niet veel zichtbaarheid op het uiteindelijke eindpunt van deze indicatoren. We zijn op dit moment dan ook voorzichtig met het extrapoleren van deze data.

Beleidsrisico en een sterke dollar

Tegen deze achtergrond lijkt het risico van een te forse verkrapping dan ook aanzienlijk. Hoewel de inflatie op dit moment nog steeds op een onacceptabel hoog niveau ligt zijn er behoorlijk wat vooruitkijkende inflatie-indicatoren - op de eerste plaats de olieprijzen - die duiden op een krachtige desinflatie komende tijd. Er is niet veel reden om te denken dat de inflatieverwachtingen op de langere termijn veranderen door de huidige inflatie-ontwikkelingen. En hoewel er veel wordt gesproken over een nieuw, hoger wereldwijd inflatieregime zijn de tijdslijnen en de omvang van een dergelijke potentiële verschuiving hoogst onzeker, en naar onze mening ook onwaarschijnlijk.

De wereldwijde economische vertraging neemt zowel in ontwikkelde als opkomende economieën toe (zie afbeelding 1). Het is dan ook geen verrassing dat wij de wereldwijde groeivooruitzichten hebben verlaagd, met name voor komend jaar. Wij denken dat de wereldwijde groei in 2023 op slechts 2,6% gaat uitkomen, een half procentpunt lager dan we drie maanden geleden dachten, en aanzienlijk lager dan de trend. Er is nog steeds sprake van neerwaartse risico’s. De aanzienlijke stijging van de Amerikaanse dollar dit jaar heeft gezorgd voor een nog grotere uitdaging voor de wereldwijde groei en kan nog steeds andere, onverwachte kwetsbaarheden blootleggen, hoewel de dollar recent wel weer behoorlijk is gedaald.

Het wereldwijde macro-economische en geopolitieke klimaat blijft vooral een uitdaging voor opkomende markten (EM), met name voor economieën die kwetsbaarder zijn voor prijsschokken in de energie, voedsel en basismaterialen. Samen met de aanhoudende monetaire verkrappingscyclus, de aanhoudende daling van de wereldwijde vraag en de huidige spanningen tussen de VS en China voorzien wij op korte termijn een moeizaam klimaat voor de groei van opkomende markten.

Betere tijden in het verschiet?

Ons basisscenario is dat we ondanks deze kwetsbaarheden op een bepaald moment in de komende 6-12 maanden een verbetering gaan zien. Een belangrijk signaal van zo’n dergelijke verbetering zou zijn wanneer de stijgende inflatie van afgelopen jaar begint af te nemen. Wij verwachten dat de inflatie - zowel in de VS als in Europa - de komende zes maanden zichtbaar en aanzienlijk gaat dalen. Dit zou resulteren in een bijstelling van de verwachtingen ten aanzien van de periode waarin de beleidsrente op het huidige zeer restrictieve niveau moet blijven. En als markten zich instellen op aanstaande versoepelingen krijgt de dollar waarschijnlijk ook wat meer lucht, wat goed nieuws zou zijn voor de financiële stabiliteit van de opkomende economieën.

De vraag - met name naar producten - zal volgend jaar naar verwachting niet significant toenemen. De vraag naar producten zal eerst wereldwijd (maar zeker in de VS) op een lager niveau moeten normaliseren, na de doorgeschoten opleving van de vraag na de coronapandemie. De enige noemenswaardige uitzondering van deze neerwaartse aanpassing is de vraag naar auto’s. In deze sector werd een opleving van de verkoop, zoals we die zagen voor andere producten, gedwarsboomd door problemen in de toelevering. De vraag naar grondstoffen blijft waarschijnlijk robuust, vooral de vraag naar energie en voedingsmiddelen. Ook de mogelijkheid dat voorraden weer worden aangevuld zal zorgen voor prijssteun en exportinkomsten voor een groot deel van de opkomende markten.

Ondanks de magere vooruitzichten wat betreft de vraag voorzien we voor 2023 wel een bescheiden verbetering van de groei in opkomende markten, voornamelijk door een versnelling in China. Dit is toe te schrijven aan een gunstigere basis als gevolg van het tegenvallende 2022, een bescheiden herstel in bestedingen in de woningmarkt, en - de belangrijkste factor - een versoepeling van de binnenlandse coronabeperkingen.

Ook verwachten we in 2023 wat verbeteringen in het geopolitieke landschap. Nu een aantal belangrijke politieke gebeurtenissen achter ons liggen (het partijcongres in China, de tussentijdse verkiezingen in de VS) zijn er voldoende redenen voor beide landen om hun toon wat te matigen. En in diezelfde lijn, hoewel er nu nog geen duidelijke exitroute is voor de oorlog tussen Rusland en Oekraïne, zou deze komend jaar zomaar eens kunnen ontstaan. De lange duur van dit conflict en de menselijke en economische offers die het met zich meebrengt zouden aanleiding kunnen zijn voor een bepaalde mate van de-escalatie. Dit kan allemaal bijdragen aan een herstel van het vertrouwen.

Conclusies met betrekking tot de macro-economie

De wereldeconomie vertraagt in een hoog tempo nu de huidige monetaire verkrappingscyclus wordt uitgerold, en we zitten tegen een oververkrapping aan. Tegen deze achtergrond en in een uitdagend geopolitiek klimaat voorzien wij ergens in de komende 6-12 maanden een omslagpunt, waarna de omstandigheden zouden moeten verbeteren. We erkennen dat ons een turbulente periode te wachten staat met veel volatiliteit voor de rente en een hoge inflatie.

  • De wereldwijde groei zal tot ergens in het volgende jaar afnemen, waarbij de groei in de VS en in Europa niet veel hoger dan 0% zal zijn. Er is sprake van neerwaartse risico’s. Tot en met 2024 verwachten wij een groei die onder de trend ligt.
  • Een verbetering in de toelevering en een terugval van de groei kunnen resulteren in een krachtige desinflatie, zo vanaf medio 2023.
  • Als de inflatie gunstiger wordt kan de Fed zijn agressieve beleid loslaten en in het vierde kwartaal van 2023 mogelijk de rente voor het eerst gaan verlagen.
  • Naar verwachting zal een piek van de Amerikaanse rente leiden tot een daling van de Amerikaanse dollar (mits de wereldwijde groei niet verder afneemt).

Wij verwachten dat er in 2023 herstel zal optreden op de markten, maar we denken ook dat de misère waarmee beleggers op dit moment te maken hebben nog tot ten minste medio volgend jaar zal aanhouden, en mogelijk nog langer. Hierbij is de precieze timing waarop beleggers opgelucht kunnen ademhalen afhankelijk van de acties van de centrale bankiers. Risicovolle beleggingen zullen pas de bodem kunnen vinden als er sprake is van een aanzienlijk lagere inflatie en er enigszins zicht is op groei van de winstcijfers. Wij houden de markten nauwlettend in de gaten om te zien of we omstandigheden of signalen zien die duiden op een verbetering. Tot die tijd zijn we terughoudend, geduldig en flexibel.

Hoe u kunt inspelen op het thema:


Meer van de Global Market Outlook