Skip to main content
Global Market Outlook

Rentepiek luidt waarschijnlijk herstel aandelen in

Ons basisscenario is dat aandelenmarkten in de tweede helft van 2023 een draai gaan maken en een duurzame stijgende lijn zullen inzetten, maar dit zal volledig afhangen van het moment waarop de Amerikaanse renteverhogingscyclus zijn piek bereikt.

EMEA Head of Investment Strategy & Research

Na een volatiel 2022, waarin veel aandelenmarkten met 25% of meer daalden ten opzichte van hun hoogste punt, zijn aandelenbeleggers nerveus op zoek naar signalen dat een breed herstel van de markten in het vooruitzicht ligt. Wij verwachten dat aandelen in 2023 duurzaam zullen herstellen, maar we denken ook dat de schade voor de aandelenbeleggers niet structureel zal worden ingelopen vóór medio volgend jaar. Hierbij is de precieze timing waarop beleggers opgelucht kunnen ademhalen afhankelijk van de acties van de centrale bankiers.

Wij hebben momenteel een onderweging in aandelen. Van de andere kant zien we op dit moment niet zo heel veel neerwaartse risico’s meer in de aandelenmarkten, aangezien het slechte nieuws voor het grootste gedeelte wel in de koersen lijkt te zijn verwerkt. Ons basisscenario wat betreft de timing is dat aandelenmarkten in de tweede helft van 2023 een draai zullen maken en een duurzame stijgende lijn gaan inzetten, maar dat dit zal afhangen van het moment waarop de Amerikaanse renteverhogingscyclus zijn piek bereikt. In een positief scenario kan deze piek (en dus ook deze kentering van de markt) eerder plaatsvinden als de inflatie aanzienlijk sneller afneemt dan wat de centrale banken nu verwachten. Het alternatieve en zorgwekkendere scenario is dat het moment van deze piek naar voren wordt gehaald doordat de werkgelegenheid of de economische groei serieus schade wordt aangebracht door de acties van de centrale banken.

Tegen deze achtergrond richten wij ons op hoogwaardige aandelen, die ten opzichte van het verleden nog altijd goedkoop zijn (zie afbeelding 1). Hierbij kijken we naar bedrijven met stabiele winstcijfers en goede bedrijfsmodellen, dus naar bedrijven die veerkrachtig genoeg zijn om prijsverhogingen aan hun klanten door te berekenen. Nu de lange rente waarschijnlijk niet meer zal terugkeren naar een niveau van nul of zelfs een negatief niveau, zoals we afgelopen jaren zagen, kijken we ook naar bedrijven die bestand zijn tegen een oplopende rente en die effectief met minder liquiditeit toekunnen dan zij in het verleden tot hun beschikking hadden. Op dit moment zien wij met name in de Amerikaanse aandelenmarkt bedrijven met deze kenmerken.

Figure 1: MSCI World Quality Factor Book/Price Spread Versus Long-Term Average (10 year)

standard deviation

Bron: MSCI, FactSet, State Street Global Advisors, per 30 september 2022.

Vanwege de huidige extreme waarderingen als gevolg van de neerwaartse markten verwachten we ook dat waarde-aandelen het waarschijnlijk beter gaan doen als er een omslagpunt plaatsvindt op de markten. Als de inflatie en de reële obligatierentes stabiliseren zullen we voor onze portefeuille kijken naar aandelen buiten de VS, met name in Europa, die op dit moment een relatief betere waardepropositie bieden. Als we vooruitkijken naar 2024 en verder hebben we er vertrouwen in dat beleggingen in aandelen in de eurozone steun gaan vinden als de energieproblemen zijn opgelost en het sentiment is verbeterd. In het VK echter zullen de vooruitzichten alleen verbeteren als de kater van de Brexit wordt verholpen door een stabiele overheid en een dito economisch beleid, dat moet zorgen voor een stabiele arbeidsmarkt.

Binnen de opkomende markten kijken we ook naar signalen uit China die duiden op stabiele en duidelijke kansen voor aandelenbeleggers in dit land. Op dit moment zijn de aandelenmogelijkheden in de opkomende landen beperkt door de huidige zwakke markt in China en de sterke Amerikaanse dollar.

Het aandelenbeleggingslandschap is een complex geheel, daarom besteden we ook veel aandacht aan relevante gebeurtenissen. Zo zou een oplossing van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne, die zorgt voor druk op de energieprijzen en op de Europese markten, een zeer positieve ontwikkeling zijn voor de aandelenmarkten, maar dat geldt ook voor constructieve economische signalen uit China. En op het moment van schrijven is geen van beide scenario’s heel erg voor de hand liggend.

Slotgedachte

Het zijn lastige tijden voor aandelenbeleggers, maar uitdagingen bieden ook altijd kansen. Het is beleggers aan te raden zich voor te bereiden op een kentering op de markten in de loop van 2023, en in de tussentijd zou ons voorstel zijn om de relatief hoge volatiliteit te beheersen door een dynamische assetallocatie en/of beleggingsbenaderingen die onder andere bestaan uit volatiliteitsbeheer en defensieve aandelenstrategieën. Met een hogere rente is cash niet langer een last voor de portefeuille en kan fungeren als bron voor het op het juiste moment verhogen van de aandelenallocatie.

Wij denken dat kwaliteitsaandelen het relatief beter gaan doen dan de markt, zowel op korte termijn als op het moment dat een rentepiek een omslagpunt voor de aandelen inluidt. De zeer bedrukte koersen van aandelen duiden erop dat ook waarde-aandelen het goed zullen doen als het sentiment verbetert, met name in Europa.

Wij houden zeer veel factoren in de gaten die allemaal invloed hebben op de aandelenprestaties, en hopen dat we in 2023 weer wat meer risico kunnen nemen. Geduld is een eigenschap die door de markten wordt beloond.

Hoe u kunt inspelen op het thema:

Meer van de Global Market Outlook