Global Market Outlook

Waarom het tijd is dat u uw positie in China heroverweegt

De omvang van de markt en de mogelijkheden rechtvaardigen een specifieke China-aanpak.

Head of Macro Policy Research

 In 2021 zorgden de economische vertraging in China, het zero-COVID-beleid en regelgevende interventies voor veel negatieve krantenkoppen. Als beleggers denken wij dat het belangrijk is om verder te kijken dan deze krantenkoppen, en te kijken naar de onderliggende trends die spelen in China. Onze analyse van deze trends heeft ons ervan overtuigd dat Chinese beleggingen nog steeds interessant zijn. Tegelijkertijd zien we ook dat de Chinese markt zich dusdanig heeft ontwikkeld dat deze een andere aanpak vereist. Beleggers dienen hun positie in China als een afzonderlijke positie te beschouwen, met een voorkeur voor actieve strategieën en de verwachting dat hun Chinese portefeuilleallocatie gaat groeien.


Macro-economische vooruitzichten

De macro-economische rationale om te beleggen in China is niet veranderd. Hoewel de groeitrend van het land afneemt, ligt deze nog altijd ver boven die van ontwikkelde markten, en iets boven de groeitrend van andere opkomende markten. Zelfs als de jaarlijkse bbp-groei afneemt naar een structureel niveau van 4-5%, dan biedt dit nog altijd veel ruimte voor bedrijven om hun resultaten met een aantrekkelijk percentage te laten groeien. Daar komt bij dat bedrijven door de omvang van de Chinese markt kunnen profiteren van een grote thuismarkt. De binnenlandse economie van China is groter dan alle economieën van andere opkomende markten bij elkaar.

Daarnaast spelen er nog een aantal andere specifieke aantrekkelijke factoren in China. Het land is nog steeds een grote netto-schuldeiser en het unieke politieke systeem heeft ervoor gezorgd dat er een omvangrijke kapitaalbasis voorhanden is in de vorm van vaste, maar ook zachte infrastructuur. Deze kapitaalbasis moet nog steeds kunnen zorgen voor een grote productiviteit voor een land met dit inkomensniveau.

Beleggingsrationale

Hoewel we kunnen discussiëren over een aantal macro-economische aspecten, is er geen twijfel mogelijk over de kern van onze rationale om te beleggen in China. De Chinese aandelenmarkt lijkt structureel ondergewaardeerd. De marktkapitalisatie van Chinese aandelen lijkt vast te staan op 82% van het bbp, een stuk lager dan in welke ontwikkelde markt dan ook. In afbeelding 1 wordt de Buffet-ratio gebruikt voor een vergelijking. Deze relatief lage ratio biedt speelruimte voor China. Zo denken we dat de marktkapitalisatie ten opzichte van het bbp in 2025 op zo'n 100% kan liggen, dankzij nieuwe aandelenuitgiften en groei van de huidige markt. Ook cyclische indicatoren wijzen op bijzonder lage waarderingen, met een huidige koerswinstverhouding in China die ruim onder het 20-jaarsgemiddelde ligt en ook onder wereldwijde benchmarks en benchmarks bestaande uit ontwikkelde markten.

Afbeelding 1: De Chinese aandelenmarkt lijkt structureel ondergewaardeerd, zoals ook blijkt uit de relatieve lage Buffet-ratio

Buffet-ratio (marktkapitalisatie versus bbp) van een aantal aandelenmarkten

Ten tweede, ondanks de omvang van de Chinese markt hebben wereldwijde beleggers momenteel een relatief lage exposure naar China ingenomen. De economie beslaat circa een zesde van de wereldwijde economie, maar Chinese aandelen zijn goed voor slechts 4% van de MSCI ACWI (op basis van vrij verhandelbare aandelen). Alle andere opkomende markten zijn samen goed voor zo'n 8% van de MSCI ACWI.2  Het beeld voor obligaties is min of meer hetzelfde; buitenlandse beleggers bezitten slechts 3,2% van de Chinese obligatiemarkt. Ter vergelijking, in India, Brazilië en Rusland bezitten buitenlandse beleggers meer dan 10% van de obligatiemarkten, en dit zijn de meest gesloten markten van de G-20. Al deze Chinese cijfers geven blijk van een jarenlange netto-instroom aan kapitaal, en opname in de grote indices.

Ten derde, de correlatie tussen Chinese beleggingen en andere markten is zeer laag, waarmee zij uitstekende spreidingsmogelijkheden bieden. Uit de pandemie bleek maar weer eens hoe zeer China zijn eigen economische koers vaart en zijn eigen beleidsmatige prioriteiten stelt. De beperkte integratie met wereldwijde financiële markten draagt ook bij aan het verder verlagen van de correlatie met andere markten. En hoewel de correlatie van Chinese aandelen met andere opkomende markten de afgelopen jaren iets is toegenomen (zie afbeelding 2), ligt deze nog altijd lager dan die van welke andere vergelijkbare combinatie dan ook (de correlatie met ontwikkelde markten is altijd laag gebleven).

Afbeelding 2: De correlatie tussen Chinese beleggingen en andere markten blijft zeer laag

Maandelijkse aandelencorrelatie voor een aantal markten over 10 jaar

Een dergelijke spreiding is moeilijk te realiseren in het huidige beleggingslandschap, en uit afbeelding 3 blijkt dat het verschil nog groter is voor Chinese obligaties. Met de laagste correlatie tussen grote obligatie-indices bewegen Chinese obligaties duidelijk niet mee met de wereldwijde monetaire cyclus.

Afbeelding 3: Chinese obligaties bewegen duidelijk niet mee met de wereldwijde monetaire cyclus

Obligatiecorrelaties voor een aantal markten
Gebaseerd op niet-afgedekte posities in USD


Een ander sterk argument in het voordeel van Chinese obligaties is dat China een goede rendementspremie weet te handhaven ten opzichte van andere ontwikkelde markten. Door de recente opleving van de wereldwijde groei is deze premie wel iets afgenomen, maar blijft waarschijnlijk voorlopig nog wel even bestaan. Dankzij deze rendementspremie en de matige volatiliteit doen Chinese Treasuries en staatsobligaties het ten opzichte van de meeste obligatie-indices opvallend goed wat betreft risico-/rendementsratio (zie afbeelding 4). Er blijft natuurlijk altijd sprake van een wisselkoersrisico, maar ook hier is door middel van beleidsdoelstellingen ingezet op stabiliteit. De reële effectieve wisselkoers schommelt al meer dan vijf jaar binnen een range van 6%. Dit is de langste periode sinds de economische liberalisering van China. Chinese beleidsmakers beschikken over de unieke mogelijkheid om wisselkoersstabiliteit te kunnen bewerkstelligen, en hebben aangegeven dat ze dit zullen blijven doen.

Afbeelding 4: Chinese Treasuries en staatsobligaties opvallend goed wat betreft risico-/rendementsratio

Risico en rendementen van grote obligatie-indices

Afsluitende overwegingen

Met de unieke eigenschappen van China ten opzichte van andere opkomende markten, de aanhoudende ontwikkeling van het groeiverhaal van dit land en de unieke risico's denken we dat beleggers gebaat zijn om een specifiek segment van hun portefeuille te beleggen in China. Dit kan een separate allocatie binnen de portefeuille zijn, waarmee beleggers hun posities in China kunnen aanpassen om invulling te geven aan specifieke rendements- en risicodoelstellingen over een bepaalde periode. Door China los te zien van de opkomende markten behalen beleggers mogelijk een beter rendement, omdat het systematische risico afzonderlijk wordt aangegaan. Dit risico is uiteraard wel hoger voor een positie alleen in China dan voor een meer gespreide positie in opkomende markten.


More from the Global Market Outlook