Skip to main content

Global Market Outlook

gmo 2023

Navigeren door onrustig vaarwater

2022 was wereldwijd een ongelooflijk moeilijk jaar. Over de hele wereld kregen economieën te maken met inflatie, verkrappende beleidsmaatregelen door centrale banken, en de verwachting van een lagere economische groei — voor beleggers allemaal goede redenen om nerveus te worden. Voor 2023 verwachten we dat de onzekerheid en volatiliteit op de markten nog wel even aanhouden, waardoor er een onrustige periode zal aanbreken met een breed palet aan mogelijke uitkomsten.


Snel inzicht


Onze wereldwijde Chief Investment Officer, Lori Heinel, CFA bespreekt onze marktvooruitzichten en waar beleggers zich voor 2023 op moeten voorbereiden.

Video (02:13)


Ontmoet de auteurs


Lori Heinel, CFA

Global Chief Investment Officer


Gaurav Mallik

Chief Investment Strategist


Simona M Mocuta

Chief Economist


Over de Outlook


De Global Market Outlook is een initiatief van State Street omdat beleggen steeds complexer wordt en we beleggers willen informeren over de risico’s en kansen voor hun portefeuilles voor komend jaar, op basis van het onderzoek van onze beleggingsteams. Onderzoek naar marktkwesties die spelen op korte en lange termijn is de basis van wie wij als beleggers zijn. Dit onderzoek bepaalt de richting van de op resultaten gebaseerde portefeuilles die we opstellen voor onze klanten, waarbij we gebruik maken van ons volledige pakket aan index- en actieve oplossingen en van onze assetallocatie-expertise.


Bekijk eerdere uitgaven van de Global Market Outlook