De veranderende rol van obligatie-ETF’s Onderzoeksrapport

Uit ons meest recente onderzoek naar obligatiebeleggingen komen vier trends naar voren met betrekking tot de steeds grotere rol die exchange traded funds (ETF’s) spelen binnen het dynamische obligatielandschap. ETF’s dragen bij aan het samenstellen van obligatieportefeuilles, het voldoen aan liquiditeitsbehoeften, de verschuiving naar intern vermogensbeheer en het implementeren van ESG-doelstellingen.


De rol van ETF’s bij het samenstellen van een portefeuille


Beleggers gebruiken ETF’s om hun positie in niet-kernsectoren te vergroten. Het totale beheerd vermogen is de afgelopen vijf jaar meer dan verdubbeld en de toename van het aantal fondsen betekent dat beleggers ook meer mogelijkheden hebben om hun vermogen heel precies te positioneren.

Beleggers maken gebruik van ETF’s om hun kernallocaties en hun satellietallocaties vorm te geven

Bron: State Street Global Advisors, mei 2022. De grafiek geeft het percentage weer dat mogelijk/zeer waarschijnlijk gebruik zal maken van ETF’s. n=700.


Het voldoen aan liquiditeitsbehoeften met ETF’s


Voor veel van de respondenten is het verhogen van de liquiditeit van de portefeuille een van de belangrijkste aandachtspunten, waarbij zij diverse strategieën inzetten om liquiditeitsrisico’s te beheren, waaronder het inzetten van obligatie-ETF’s. 

ETF’s spelen een belangrijke rol in het waarborgen van de liquiditeit


Het gebruiken van ETF’s voor intern vermogensbeheer


De respondenten van de enquête, met name beleggers, maken steeds vaker gebruik van interne beleggingsteams om de efficiëntie in de obligatieportefeuilles te vergroten. ETF’s kunnen dankzij hun lagere kosten hieraan bijdragen, ook gezien de druk die beleggers voelen om de kostenbudgetten beter in te zetten.

Actieve en index-ETF’s staan hoog op de lijst bij beleggers als hulpmiddel voor het intern beheren van obligaties


Het implementeren van ESG-doelstellingen


Beleggers geven aan dat het topprioriteit is om te zorgen dat in obligatieportefeuilles ook ESG-vraagstukken worden meegewogen. En met name vermogensbeheerders zien ETF’s als een zeer belangrijk hulpmiddel om ESG-doelstellingen na te streven.

Index-ETF’s worden door beleggers gezien als een belangrijk hulpmiddel voor het integreren van ESG


Een duik in de materie


Voor meer institutionele inzichten in onze bevindingen en een uitgebreid overzicht van wat ETF’s kunnen betekenen voor obligatieportefeuilles, duik dieper in onze analyse.


Over het onderzoek


State Street heeft in 2022 een enquête gehouden onder 700 institutionele beleggers. De respondenten kwamen van wereldwijde instellingen, van pensioenfondsen, vermogensbeheerders, liefdadigheidsinstellingen, stichtingen en staatsfondsen. Uit hun antwoorden blijkt hoe exchange traded funds (ETF's) steeds belangrijker worden binnen het dynamische obligatielandschap.


Meer informatie over obligaties


Meer informatie over obligaties bij State Street Global Advisors.