Insights


Inzichten   •   Obligaties

De dynamiek van de handel in obligatie ETF's en het markt-arbitrage mechanisme

De onderwerpen die ons panel met experts bespreekt, zijn onder andere het creatie- en het opheffingsproces van obligatie ETF's, hoe een goed beheerd proces van aangepaste mandjes efficiënte uitvoeringen kan ondersteunen en hoe obligatie-ETF-arbitrage functioneert in een uitgebalanceerd ecosysteem.


Naarmate obligatie ETF's wereldwijd op grotere schaal worden toegepast, wordt het van cruciaal belang voor alle beleggers om de onderliggende mechanismen van deze beleggingsvehikels te begrijpen. Om enkele van de belangrijkste vragen waarmee beleggers worden geconfronteerd te beantwoorden, hebben we een groep experts van State Street Global Advisors en Jane Street bijeengeroepen om hun inzichten aan te bieden. Deze inzichten weerspiegelen de ervaring van onze panelleden in kapitaalmarkten, obligatiehandel en indexering, en risicobeheer.

Van de vele onderwerpen die aan bod kwamen, behandelde ons panel het volgende:

  •  Hoe verschilt het ETF-proces in de primaire markt tussen ETF-assetclasses en waarom bestaat dat verschil?
  •  Welke stappen heeft State Street Global Advisors genomen om ervoor te zorgen dat haar primaire marktproces voor obligaties sterke stijgingen     van het aantal en de omvang van orders aankan tijdens stressvolle marktperioden?
  •  Brengt de flexibiliteit van het aangepaste mandje tracking error of andere risico's met zich mee voor beleggers?
  •  Wat is ETF-arbitrage en waarom is het belangrijk?
  • Wat gebeurt er met het obligatie-ETF-arbitragemechanisme in perioden van marktstress?