Global Market Outlook


Assetallocatie: een uitgebalanceerde portefeuille van risicodragende beleggingen tijdens het herstel

Zoals ook naar voren komt uit onze macro-economische vooruitzichten voor 2021, heeft de wereldwijde economie zich in de nasleep van de pandemie veerkrachtig getoond. De monetaire steunmaatregelen zorgen nog steeds voor een aanzienlijke ondersteuning, maar de vorderingen van het herstel verlopen ongelijkmatig. Het verdere herstel zal dan ook te maken krijgen met terugslagen. Onder deze omstandigheden hebben wij met onze huidige tactische visie voorkeur voor een assetallocatie in groei-beleggingen, zowel in aandelen als obligaties, afgedekt met een positie in goud.

CIO, Investment Solutions Group

Tactische assetallocatie (TAA) van dit moment

Net voor de Amerikaanse verkiezingen heeft de Investment Solutions Group van State Street Global Advisors een de actieve risicoposities van de eigen tactische portefeuille gereduceerd. Nu er steeds meer duidelijkheid komt over de uitkomst van de Amerikaanse verkiezingen, bouwen wij weer standaard actieve risicodoelstellingen in op basis van onze modellen. Onze assetallocatie wat betreft risico heeft inmiddels de winstcijfers verwerkt, die veerkrachtig bleken te zijn, met name in de VS waar ongeveer 89% van de bedrijven cijfers heeft gepubliceerd, waarvan 86% positief verraste wat betreft de winst per aandeel. Economisch gezien bleken de consumenten daadkrachtig en ook de wereldwijde sterke PMI’s voor de verwerkende industrie duiden op een verder herstel.

Wij adviseren daarom een gebalanceerde portefeuille in risicovolle activa, waarbij de ontwikkeling van onze TAA–wegingen uitgaat van onze basisaanname dat de economie zich herstelt (zie afbeelding 1). We blijven gecharmeerd van wereldwijde aandelen, obligaties en goud, maar worden ook wat optimistischer over de bredere grondstoffensector. REIT's en Amerikaanse investment grade-obligaties lijken minder interessant.

Risicopositionering    

Onze Market Regime Indicator (MRI) staat op dit moment op Normaal. De spreads op de risicovollere obligaties blijven gematigd en de geïmpliceerde volatiliteit van aandelen is weer tot rust gekomen, na recente recordhoogtes. Daarom hebben we recent onze positionering in beleggingen met een focus op groei verhoogd, zowel bij de aandelen als bij de grondstoffen in brede zin. Onze prognoses wat betreft de wereldwijde aandelenmarkten blijven rooskleurig, waarbij de nog steeds gunstige macro-economische omstandigheden en een goed prijsmomentum de opgerekte waarderingen weten te compenseren. Daarnaast blijft het sentiment over de omzet- en winstverwachtingen positief, door het aanhoudende economische herstel.

  • Een aantrekkende industriële metalensector en een verbetering van de fundamentals in de agrisector bieden tegenwicht aan een achterblijvende energiesector, wat bijdraagt aan onze prognoses voor de grondstoffensector. De dynamiek van vraag en aanbod in de energiesector blijft wisselend, maar lijkt over het algemeen wel gunstiger te worden.
  • Onze prognoses voor de high yield-obligaties worden wat getemperd, met name door een recente kentering van het aandelenmomentum en de hogere volatiliteit, die leiden tot een tempering van het beleggerssentiment. Toch behouden we een kleine overweging ten opzichte van de benchmark in high yield, op basis van gunstige seizoensgebonden trends die een verkrapping van de spreads ondersteunen. De beleggingscategorie zou ook moeten profiteren van de toenemende risicobereidheid in de markt.
  • Goud blijft onze favoriete tactische hedge in periodes van hogere volatiliteit. Dit kostbare metaal lijkt aantrekkelijk te blijven onder alle technische omstandigheden die we analyseren. Lagere reële rentes en stijgende schuldniveaus zorgen er ook voor dat goud aantrekkelijk blijft.
  • Voor de Amerikaanse investment grade-obligaties voorzien we licht toenemende rentes en een steilere rentecurve. De verbetering van het bbp in het derde kwartaal lijkt niet in het voordeel te werken van lagere rentes, terwijl het level-momentum en een verbetering van de PMI’s voor de verwerkende industrie lijken te wijzen op een stijging van de rentes. Slope-momentum en de lage niveaus van de belangrijkste economische indicatoren wijzen op een steilere curve en drukken de vooruitzichten voor obligaties met een langere looptijd.

Over het algemeen weerspiegelt de ontwikkeling van onze TAA–weging onze basisaanname dat de economie zich herstelt (zie afbeelding 2).

Voorzichtig optimisme ten aanzien van aandelen

We blijven voorzichtig positief over aandelen, en we bereiden ons voor op een bredere verspreiding over verschillende regio's. Onze voorkeur gaat nog steeds uit naar Amerikaanse aandelen - die overtuigen ons het meest - maar we houden inmiddels ook kleine overwegingen aan in aandelen buiten de Verenigde Staten. De omzet- en winstverwachtingen blijven goed in de VS, waarbij het koersmomentum de lagere waarderingen compenseert. Om onze aandelenportefeuille te diversifiëren hebben we de positionering in de Pacific verhoogd, en de Amerikaanse largecap-overweging wat verkleind.

  • De aandelenwaarderingen in de Pacific zijn relatief laag en daarmee aantrekkelijk, maar de verbetering van de Momentum en Quality Factors zorgen voor een goed vooruitzicht. Dit verbeterde vooruitzicht komt ook door de in vergelijking succesvolle aanpak van de pandemie, een verbetering van de PMI's, en overheidssubsidies die de binnenlandse vraag hebben ondersteund.
  • Hoewel Europese aandelen ook aantrekkelijk geprijsd lijken, blijft deze regio relatief gezien toch achter. Het aantrekken van de omzet- en winstverwachtingen en de macro-economische indicatoren hebben onze prognoses voor Europa wel iets verbeterd. Het vooruitzicht van een wat vriendelijkere handelsrelatie tussen Amerika en Europa, met de asymmetrische upside van een vaccin, ondersteunen verder optimisme.
  • We behouden onze overweging in aandelen uit opkomende markten, omdat dit segment blijft profiteren van het aantrekken van de economie en een zwakkere Amerikaanse dollar. Ook het vooruitzicht van minder handelsstrubbelingen kan wel eens positief uitpakken.
  • Op alle indicatoren die wij meenemen in onze analyses scoren REIT's slecht, dit blijft dan ook onze grootste onderweging in de aandelenportefeuille.

Vooruitzichten op een steilere curve op de obligatiemarkt

Binnen obligaties drukten de vooruitzichten van een steilere rentecurve op de winstverwachtingen, wat ook een legitieme reden lijkt om de duration van de gehele portefeuille te verlagen.

  • Staatsgaranties buiten de VS profiteren van het vooruitzicht van een zwakkere dollar.
  • De verschillen tussen het huidige bbp en de rentes voor 30-jaars treasuries en de gematigde inflatiecijfers lijken erop te duiden dat rentes op obligaties buiten de VS gaan dalen.

Sectorperspectief

Vanuit een sectorperspectief blijven we gecharmeerd van technologie en niet-duurzame consumptiegoederen. De sector niet-duurzame consumptiegoederen blijft aantrekkelijk, ongeacht welke factoren we bekijken, met uitzondering van het momentum, waarin we een lichte verslechtering zagen. Technologie staat bij alle factoren bovenaan, behalve bij Value, en de sector blijft aan de winstverwachtingen voldoen.

Duurzame consumptiegoederen doen het goed wanneer we kijken naar momentum- en sentimentfactors, maar minder voor Value, Macro en Kwaliteit, waardoor we toch onze positie in deze sector verlagen. Communicatiediensten laten een verbetering zien van de momentum- en sentimentdata, en krijgen daarom van ons een hogere score.

Afsluitende overwegingen

We zijn voorzichtig optimistisch over de beleggingsvooruitzichten voor 2021. Dit optimisme is terug te zien in de richting van onze positionering, waarbij we een voorkeur hebben voor aandelen ten opzichte van obligaties, met een recente hogere weging naar aandelen en en grondstoffen.

We verwachten dat de groei zal aantrekken in 2021, maar de risico's en onzekerheid blijven uiteraard bestaan, zoals risico's omtrent de timing van de vaccins en de onzekerheid over de samenstelling van de Amerikaanse Senaat. En hoewel de inflatieverwachtingen tot nu toe gematigd blijven, blijft monetaire ondersteuning voorlopig nog een rol spelen, wat toch kan leiden tot een stijging van de inflatie. Dit is een factor om in de gaten te houden. Hoewel de kortetermijnverwachtingen voor budgettaire steunmaatregelen verbeterd zijn, wat positief is voor de aandelen, kan dit ook gevolgen hebben voor de inflatie. We zullen in de komende maanden de ontwikkeling van het wereldwijde herstel en de veerkracht van de wereldwijde markten, die in de komende maanden wederom beproefd zal worden, nauwkeurig in de gaten houden.


SPDR ETFs: Hoe het thema te spelen