SPDR® Thomson Reuters Global Convertible Bond EUR Hdg UCITS ETF (Acc) SPF1 GY

Belangrijke risico-informatie

ETF's worden verhandeld zoals aandelen, zijn onderhevig aan beleggingsrisico's, zullen fluctueren in marktwaarde en kunnen worden verhandeld tegen koersen de hoger of lager zijn dan de intrinsieke waarde van de ETF's. Makelaarscommissies en ETF-onkosten verminderen het rendement.

Obligatiefondsen zijn blootgesteld aan renterisico (als de rentevoeten stijgen, dalen de obligatiekoersen meestal); aan wanbetalingsrisico van de emittent, liquiditeitsrisico en inflatierisico.

Beleggen in in het buitenland geregistreerde effecten kan een risico van kapitaalverlies inhouden door ongunstige valutaschommelingen, bronbelastingen, verschillen in algemeen aanvaarde waarderingsgrondslagen of economische of politieke instabiliteit in andere landen.

Het fonds/de aandelencategorie kan gebruik maken van financiële derivaten voor valuta-afdekking en efficiënt beheer van de portefeuille. Het fonds kan effecten aankopen die niet luiden in de valuta van de aandelencategorie. Afdekking zou de effecten van wisselkoersschommelingen moeten verminderen, maar de afdekking kan soms niet perfect aansluiten, waardoor verliezen kunnen ontstaan.

NAV

€31,21

per 27 mei 2020

Valuta shareclass

EUR

1 daags NAV-wijziging

-€0,08 (-0,24%)

per 27 mei 2020

Totaal activa in fonds (miljoen)

$1 027,10 M

TER

0,55%


Fondsdoelstelling

Fondsdoelstelling

De doelstelling van het fonds is het rendement van de wereldwijde markt van converteerbare obligaties te volgen.


Beschrijving van index

Beschrijving van index

De Thomson Reuters Qualified Global Convertible Monthly Hedged (EUR) Index geeft de prestaties weer die worden behaald wanneer de valutablootstelling van zijn moederindex, de Thomson Reuters Qualified Global Convertible Index, wordt gehedged naar EUR. De index wordt 100% gehedged naar EUR door bij elke maandelijkse herbalancering forwards op alle valuta’s in de moederindex te verkopen op basis van de verwachte blootstelling aan elke valuta na de herbalancering. De Thomson Reuters Qualified Global Convertible Index is bedoeld als brede maatstaf voor de prestaties van de belegbare, wereldwijde markt van converteerbare obligaties.


Fondsinformatie per 27 mei 2020

Fondsinformatie per 27 mei 2020
ISIN iNAV ticker

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

Aanvangsdatum Landen van inschrijving Currency Hedging Valuta shareclass Behandeling van inkomsten
IE00BDT6FP91 INSPF1E 23 mei 2018 Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Zweden, Zwitserland Maandelijks EUR Accumulatie
ISIN IE00BDT6FP91
iNAV ticker

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INSPF1E
Aanvangsdatum 23 mei 2018
Landen van inschrijving Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Zweden, Zwitserland
Currency Hedging Maandelijks
Valuta shareclass EUR
Behandeling van inkomsten Accumulatie
Afwikkelingscyclus Handelscyclus TER Benchmark Minimale belegging Handelsvaluta Voldoet aan UCITS-richtlijn
Afwikkelingscyclus terugkopen, DD+3; Afwikkelingscyclus inschrijvingen, DD+3 DD+1 0,55% Thomson Reuters Qualified Global Convertible Monthly Hedged (EUR) Index 1 aandeel EUR Ja
Afwikkelingscyclus Afwikkelingscyclus terugkopen, DD+3; Afwikkelingscyclus inschrijvingen, DD+3
Handelscyclus DD+1
TER 0,55%
Benchmark Thomson Reuters Qualified Global Convertible Monthly Hedged (EUR) Index
Minimale belegging 1 aandeel
Handelsvaluta EUR
Voldoet aan UCITS-richtlijn Ja
Domicilie Beleggingsbeheerder Paraplufonds Replicatiemethode Frequentie van uitkeringen Komt in aanmerking voor PEA Komt in aanmerking voor ISA
Ierland State Street Global Advisors Limited SSGA SPDR ETFs Europe II plc Gelaagde steekproef - Nee Ja
Domicilie Ierland
Beleggingsbeheerder State Street Global Advisors Limited
Paraplufonds SSGA SPDR ETFs Europe II plc
Replicatiemethode Gelaagde steekproef
Frequentie van uitkeringen -
Komt in aanmerking voor PEA Nee
Komt in aanmerking voor ISA Ja
Komt in aanmerking voor SIPP Rapportagestatus VK Securities Lending
Ja Ja Nee
Komt in aanmerking voor SIPP Ja
Rapportagestatus VK Ja
Securities Lending Nee

Beurs- en ticker-informatie per 28 mei 2020

Beurs- en ticker-informatie per 28 mei 2020

Beurs Deutsche Börse (Primair)
Handelsvaluta EUR
Noteringsdatum 24 mei 2018
Beurs-ticker SPF1
SEDOL code BFMN6B4
Bloomberg code SPF1 GY
Reuters code SPF1.DE
Beurs Borsa Italiana
Handelsvaluta EUR
Noteringsdatum 25 mei 2018
Beurs-ticker GCVE
SEDOL code BFMN6C5
Bloomberg code GCVE IM
Reuters code GCVE.MI
Beurs SIX Swiss Exchange
Handelsvaluta EUR
Noteringsdatum 18 jul 2018
Beurs-ticker GCVE
SEDOL code BDT6FP9
Bloomberg code GCVE SE
Reuters code GCVE.S
Beurs Handelsvaluta Noteringsdatum Beurs-ticker SEDOL code Bloomberg code Reuters code
Deutsche Börse (Primair) EUR 24 mei 2018 SPF1 BFMN6B4 SPF1 GY SPF1.DE
Borsa Italiana EUR 25 mei 2018 GCVE BFMN6C5 GCVE IM GCVE.MI
SIX Swiss Exchange EUR 18 jul 2018 GCVE BDT6FP9 GCVE SE GCVE.S

INAV

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER VALUTA INAV
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER
VALUTA
INAV

De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel moet niet worden beschouwd als de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel. De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel dient slechts voor informatiedoeleinden en kan afwijken van de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel die wordt berekend overeenkomstig het prospectus.


Fondskenmerken per 30 apr 2020

Fondskenmerken per 30 apr 2020
Huidig rendement Aantal posities Rendement tot einde looptijd Gemiddelde maturiteit in jaren Gemiddelde koers
0,83% 251 -5,21% 3,65 $175,18
Huidig rendement 0,83%
Aantal posities 251
Rendement tot einde looptijd -5,21%
Gemiddelde maturiteit in jaren 3,65
Gemiddelde koers $175,18

Marktprijs van het fonds per 27 mei 2020

Marktprijs van het fonds per 27 mei 2020
Biedprijs Laatprijs Slotkoers Bied-laatspread Hoogste dagkoers Laagste dagkoers Hoogste punt in 52 weken
€31,12 €31,16 €31,14 €0,04 €31,59 €31,08 €33,27
Biedprijs €31,12
Laatprijs €31,16
Slotkoers €31,14
Bied-laatspread €0,04
Hoogste dagkoers €31,59
Laagste dagkoers €31,08
Hoogste punt in 52 weken €33,27
Laagste punt in 52 weken
€24,90
Laagste punt in 52 weken €24,90

NAV van het fonds per 27 mei 2020

NAV van het fonds per 27 mei 2020
NAV Activa in aandelencategorie (miljoen) Aandelen in uitgifte Totaal activa in fonds (miljoen)
€31,21 €356,24 M 11 415 660 $1 027,10 M
NAV €31,21
Activa in aandelencategorie (miljoen) €356,24 M
Aandelen in uitgifte 11 415 660
Totaal activa in fonds (miljoen) $1 027,10 M
Meest recente NAV / NAV-geschiedenis

Referentie NAV’s worden enkel berekend voor informatieve doeleinden. Er kan geen garantie worden verstrekt aan de juistheid van de referentie NAV’s. Referentie NAV’s worden berekend met WM1600 FX (GMT) tarieven in de aangegeven valuta.


Rendement

Rendement

  • Aanvangsdatum van het fonds: 23 mei 2018
  • Aanvangsdatum van de index: 31 dec 2017

per 30 apr 2020

As Of 1 maand 3 maand YTD 1 jaar 3 jaar 5 jaar Sinds aanvang
23 mei 2018
Fonds, netto 30 apr 2020 8,47% -5,00% -3,16% 0,28% - - -0,17%
Verschil 30 apr 2020 0,11% 0,19% 0,17% 0,22% - - -0,37%
Fonds, bruto 30 apr 2020 8,51% -4,88% -2,98% 0,84% - - 0,90%
Verschil 30 apr 2020 0,15% 0,32% 0,34% 0,77% - - 0,69%
Index
Thomson Reuters Qualified Global Convertible Monthly Hedged (EUR) Index
30 apr 2020 8,36% -5,20% -3,32% 0,07% - - 0,20%

per 30 apr 2020

As Of 1 maand 3 maand YTD 1 jaar 3 jaar 5 jaar Sinds aanvang
23 mei 2018
Fonds, netto 30 apr 2020 8,47% -5,00% -3,16% 0,28% - - -0,09%
Verschil 30 apr 2020 0,11% 0,19% 0,17% 0,22% - - -0,19%
Fonds, bruto 30 apr 2020 8,51% -4,88% -2,98% 0,84% - - 0,46%
Verschil 30 apr 2020 0,15% 0,32% 0,34% 0,77% - - 0,36%
Index
Thomson Reuters Qualified Global Convertible Monthly Hedged (EUR) Index
30 apr 2020 8,36% -5,20% -3,32% 0,07% - - 0,11%

per 30 apr 2020

2020 (YTD) 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Fonds, netto -3,16% 11,45% -7,51% - - - - - - - -
Verschil 0,17% -0,26% -0,29% - - - - - - - -
Fonds, bruto -2,98% 12,07% -7,20% - - - - - - - -
Verschil 0,34% 0,36% 0,02% - - - - - - - -
Index
Thomson Reuters Qualified Global Convertible Monthly Hedged (EUR) Index
-3,32% 11,71% -7,22% - - - - - - - -

Resultaat na aftrek van alle kosten.

Kapitaalrisico: Beleggen brengt het risico van kapitaalverlies met zich mee.

In het verleden behaalde resultaten vormen geen garantie voor de toekomst.

In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. In de vermelde prestatiegegevens is geen rekening gehouden met provisies en kosten in verband met de uitgifte en terugkoop van aandelen of de aankoop en verkoop van deelnemingsrechten. Indien het rendement is berekend op basis van intrinsieke waarden die niet luiden in de boekhoudkundige valuta van de instelling voor collectieve belegging, kan de waarde stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen.


Posities

Posities
Grootste positiesper 30 apr 2020

Grootste posities per 30 apr 2020

Naam van effect Weging
TESLA INC 2 05/15/2024 2,38%
TESLA INC 1.25 03/01/2021 1,52%
MICROCHIP TECHNOLOGY INC 1.625 02/15/2027 1,43%
DISH NETWORK CORP 3.375 08/15/2026 1,33%
TESLA INC 2.375 03/15/2022 1,19%
TELECOM ITALIA SPA 1.125 03/26/2022 1,18%
MICROCHIP TECHNOLOGY INC 1.625 02/15/2025 1,17%
ATLASSIAN INC 0.625 05/01/2023 1,07%
CHINA EVERGRANDE GROUP 4.25 02/14/2023 1,05%
SERVICENOW INC 0 06/01/2022 1,04%
Alle holdings downloaden: Dagelijkse participaties downloaden

In het fonds

In het fonds

Sectorallocatie in het fonds per 30 apr 2020

Sector Weging
Informatietechnologie 26,24%
Duurzame consumptiegoederen 18,13%
Industrie 7,48%
Materialen 6,45%
Vastgoed 5,57%
Financiële instellingen 3,15%
Nutsbedrijven 2,84%
Liquide middelen/Contante middelen/Cash 2,82%
Energie 1,73%
Niet-duurzame consumptiegoederen 1,08%
Overige 24,52%

Landenweging in het

Landenweging in het

Looptijdklassen in het fondsper 30 apr 2020

Looptijdklassen in het fonds
per 30 apr 2020
0 - 1 jaar 11,99%
1 - 2 jaar 13,00%
2 - 3 jaar 17,37%
3 - 5 jaar 39,85%
5 - 7 jaar 12,98%
7 - 10 jaar 2,89%
15 - 20 jaar 1,13%
20 - 30 jaar 0,79%

Kredietkwaliteitper 30 apr 2020

Kredietkwaliteit
per 30 apr 2020
AAA 1,92%
A 6,63%
BBB 6,62%
BB 5,02%
B 7,59%
CCC 2,07%
NR 70,14%

Belastingdocumenten

Belastingdocumenten


Fund Footnote

Resultaat na aftrek van alle kosten.

Kapitaalrisico: Beleggen brengt het risico van kapitaalverlies met zich mee.

In het verleden behaalde resultaten vormen geen garantie voor de toekomst.

In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. In de vermelde prestatiegegevens is geen rekening gehouden met provisies en kosten in verband met de uitgifte en terugkoop van aandelen of de aankoop en verkoop van deelnemingsrechten. Indien het rendement is berekend op basis van intrinsieke waarden die niet luiden in de boekhoudkundige valuta van de instelling voor collectieve belegging, kan de waarde stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen.

De eerste intrinsieke waarde waarmee rekening is gehouden heeft betrekking op het eerste maandeinde na volledige belegging van de portefeuille, in overeenstemming met het beleid van de beheerders. Historische resultaten zijn niet noodzakelijkerwijs een indicatie van toekomstige prestaties.

THE SPDR THOMSON REUTERS GLOBAL CONVERTIBLE BOND UCITS ETF (HET "PRODUCT") WORDT NIET GESPONSORD, GOEDGEKEURD, VERKOCHT OF GEPROMOOT DOOR REUTERS LIMITED OF HAAR DOCHTERONDERNEMINGEN OF GELIEERDE ONDERNEMINGEN ("THOMSON REUTERS"). THOMSON REUTERS GEEFT GEEN UITDRUKKELIJKE OF IMPLICIETE VERKLARING OF GARANTIE, AAN DE EIGENAARS VAN HET PRODUCT/DE PRODUCTEN OF HET PUBLIEK BETREFFENDE DE GESCHIKTHEID VAN BELEGGING IN EFFECTEN IN HET ALGEMEEN OF IN HET PRODUCT/DE PRODUCTEN IN HET BIJZONDER, OF BETREFFENDE HET VERMOGEN VAN DE THOMSON REUTERS QUALIFIED GLOBAL CONVERTIBLE INDEX (DE "INDEX") OM DE ALGEMENE PERFORMANCE VAN DE AANDELENMARKT TE VOLGEN. DE ENIGE RELATIE VAN THOMSON REUTERS MET STATE STREET GLOBAL ADVISORS (DE "LICENTIENEMER") IS HET IN LICENTIE GEVEN VAN DE INDEX, DIE WORDT VASTGESTELD, SAMENGESTELD EN BEREKEND DOOR THOMSON REUTERS OF DIENS LICENTIEGEVERS ZONDER REKENING TE HOUDEN MET DE LICENTIENEMER OF DIENS PRODUCT(EN). THOMSON REUTERS IS NIET VERPLICHT REKENING TE HOUDEN MET DE WENSEN VAN DE LICENTIENEMER OF DIENS PRODUCT(EN) IN VERBAND MET HET VOORGAANDE. THOMSON REUTERS IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR EN HEEFT NIET MEEGEWERKT AAN HET VASTSTELLEN VAN DE TIMING, PRIJZEN EN HET AANTAL PRODUCTEN DAT WORDT UITGEGEVEN, NOCH HET VASTSTELLEN OF BEREKENEN VAN DE WIJZE WAAROP HET PRODUCT/DE PRODUCTEN WORDEN OMGEZET IN CASH. THOMSON REUTERS HEEFT GEEN VERPLICHTING EN IS NIET AANSPRAKELIJK MET BETREKKING TOT HET ADMINISTRATIEF BEHEER, DE MARKETING OF HET VERHANDELEN VAN HET PRODUCT/DE PRODUCTEN.

THOMSON REUTERS GEEFT GEEN GARANTIE DAT DE INDEX OF DE GEGEVENS DAARIN NAUWKEURIG EN/OF VOLLEDIG ZIJN. THOMSON REUTERS GEEFT GEEN UITDRUKKELIJKE OF IMPLICIETE GARANTIE WAT BETREFT DE RESULTATEN DIE KUNNEN WORDEN VERKREGEN DOOR DE LICENTIENEMER, DE EIGENAARS VAN HET PRODUCT/DE PRODUCTEN, OF ANDERE PERSONEN OF ENTITEITEN, DOOR HET GEBRUIK VAN DE INDEX OF DE DAARIN OPGENOMEN GEGEVENS IN VERBAND MET DE IN LICENTIE GEGEVEN RECHTEN, NOCH WAT BETREFT ENIG ANDER GEBRUIK. THOMSON REUTERS GEEFT GEEN UITDRUKKELIJKE OF IMPLICIETE WAARBORGEN EN VERWERPT UITDRUKKELIJK ALLE GARANTIES TEN AANZIEN VAN DE VERHANDELBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL OF HET GEBRUIK VAN DE INDEX OF DE DAARIN OPGENOMEN GEGEVENS. ONVERMINDERD HET VOORGAANDE IS THOMSON REUTERS IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK VOOR SPECIALE, STRAFRECHTELIJKE, INDIRECTE OF GEVOLGSCHADE OF WINSTDERVING, ZELFS INDIEN THOMSON REUTERS WERD GEÏNFORMEERD OVER DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE.