SPDR® STOXX Europe 600 ESG Screened UCITS ETF (Acc) 600X NA

Belangrijke risico-informatie

Aandelen kunnen schommelen in waarde door de activiteiten van individuele ondernemingen en de algemene markt- en economische situatie.

ETF's worden verhandeld zoals aandelen, zijn onderhevig aan beleggingsrisico's, zullen fluctueren in marktwaarde en kunnen worden verhandeld tegen koersen de hoger of lager zijn dan de intrinsieke waarde van de ETF's. Makelaarscommissies en ETF-onkosten verminderen het rendement.

Beleggen in in het buitenland geregistreerde effecten kan een risico van kapitaalverlies inhouden door ongunstige valutaschommelingen, bronbelastingen, verschillen in algemeen aanvaarde waarderingsgrondslagen of economische of politieke instabiliteit in andere landen.

NAV

€24,40

per 14 jun 2021

Valuta shareclass

EUR

1 daags NAV-wijziging

+€0,05 (+0,19%)

per 14 jun 2021

Totaal activa in fonds

€73,20 M

TER

0,12%


Fondsdoelstelling

Fondsdoelstelling

De beleggingsdoelstelling van het fonds is het rendement van Europese aandelen te volgen.

Het fonds is geclassificeerd als een artikel 8-fonds onder SFDR.


Beschrijving van index

Beschrijving van index

De STOXX® Europe 600 ESG-X index is gebaseerd op de STOXX ® Europe 600 index, een van de belangrijkste benchmarks in Europa, met een ESG-beoordeling op basis van gestandaardiseerde uitsluitingscriteria. De screenings zijn gebaseerd op de duurzame beleidslijnen van toonaangevende eigenaars van activa en zijn bedoeld om het reputatie- en het idiosyncratische risico te beperken. STOXX zal bedrijven uitsluiten die door Sustainalytics worden aangemerkt als niet-conform met de criteria van de Sustainalytics Global Standards Screening, die betrokken zijn bij controversiële wapens, of tabak produceren, of inkomsten verwerven uit thermische koolwinning of -exploratie, of gebruik maken van thermische kool voor stroomopwekking.*


Fondsinformatie per 14 jun 2021

Fondsinformatie per 14 jun 2021
ISIN iNAV ticker

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

Aanvangsdatum Landen van inschrijving Valuta shareclass Behandeling van inkomsten Afwikkelingscyclus
IE00BK5H8015 INZPDX 30 sep 2019 Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Zweden, Zwitserland EUR Accumulatie Afwikkelingscyclus terugkopen, DD+2; Afwikkelingscyclus inschrijvingen, DD+2
ISIN IE00BK5H8015
iNAV ticker

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INZPDX
Aanvangsdatum 30 sep 2019
Landen van inschrijving Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Zweden, Zwitserland
Valuta shareclass EUR
Behandeling van inkomsten Accumulatie
Afwikkelingscyclus Afwikkelingscyclus terugkopen, DD+2; Afwikkelingscyclus inschrijvingen, DD+2
Handelscyclus TER Benchmark Minimale belegging Handelsvaluta Voldoet aan UCITS-richtlijn Domicilie
Handelsdag 0,12% STOXX Europe 600 ESG-X Index 1 aandeel EUR Ja Ierland
Handelscyclus Handelsdag
TER 0,12%
Benchmark STOXX Europe 600 ESG-X Index
Minimale belegging 1 aandeel
Handelsvaluta EUR
Voldoet aan UCITS-richtlijn Ja
Domicilie Ierland
Beleggingsbeheerder Paraplufonds Replicatiemethode Frequentie van uitkeringen Komt in aanmerking voor PEA Komt in aanmerking voor ISA Komt in aanmerking voor SIPP
State Street Global Advisors Limited SSGA SPDR ETFs Europe II plc Geoptimaliseerd - Nee Ja Ja
Beleggingsbeheerder State Street Global Advisors Limited
Paraplufonds SSGA SPDR ETFs Europe II plc
Replicatiemethode Geoptimaliseerd
Frequentie van uitkeringen -
Komt in aanmerking voor PEA Nee
Komt in aanmerking voor ISA Ja
Komt in aanmerking voor SIPP Ja
Rapportagestatus VK Securities Lending
Ja Nee
Rapportagestatus VK Ja
Securities Lending Nee

Beurs- en ticker-informatie per 14 jun 2021

Beurs- en ticker-informatie per 14 jun 2021

Beurs Deutsche Börse (Primair)
Handelsvaluta EUR
Noteringsdatum 01 okt 2019
Beurs-ticker ZPDX
SEDOL code BK9HD91
Bloomberg code ZPDX GY
Reuters code ZPDX.DE
Beurs Euronext Amsterdam
Handelsvaluta EUR
Noteringsdatum 02 okt 2019
Beurs-ticker 600X
SEDOL code BK5H801
Bloomberg code 600X NA
Reuters code 600X.AS
Beurs Borsa Italiana
Handelsvaluta EUR
Noteringsdatum 02 okt 2019
Beurs-ticker 600X
SEDOL code BK9HDB3
Bloomberg code 600X IM
Reuters code 600X.MI
Beurs SIX Swiss Exchange
Handelsvaluta EUR
Noteringsdatum 25 nov 2019
Beurs-ticker 600X
SEDOL code BK9HDC4
Bloomberg code 600X SE
Reuters code 600X.S
Beurs Handelsvaluta Noteringsdatum Beurs-ticker SEDOL code Bloomberg code Reuters code
Deutsche Börse (Primair) EUR 01 okt 2019 ZPDX BK9HD91 ZPDX GY ZPDX.DE
Euronext Amsterdam EUR 02 okt 2019 600X BK5H801 600X NA 600X.AS
Borsa Italiana EUR 02 okt 2019 600X BK9HDB3 600X IM 600X.MI
SIX Swiss Exchange EUR 25 nov 2019 600X BK9HDC4 600X SE 600X.S

INAV

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER VALUTA INAV
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER
VALUTA
INAV

De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel moet niet worden beschouwd als de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel. De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel dient slechts voor informatiedoeleinden en kan afwijken van de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel die wordt berekend overeenkomstig het prospectus.


Fondskenmerken per 14 jun 2021

Fondskenmerken per 14 jun 2021
Gemiddelde marktkapitalisatie (M) Aantal posities Gemiddelde koers/boekwaarde Koers/winstverhouding boekjaar 1
€63 716,06 M 580 2,15 17,54
Gemiddelde marktkapitalisatie (M) €63 716,06 M
Aantal posities 580
Gemiddelde koers/boekwaarde 2,15
Koers/winstverhouding boekjaar 1 17,54

Indexkenmerken per 14 jun 2021

Indexkenmerken per 14 jun 2021
Dividendrendement index

Dit meet het gewogen gemiddelde van het bruto dividendrendement van aandelen in de index.

2,27%
Dividendrendement index

Dit meet het gewogen gemiddelde van het bruto dividendrendement van aandelen in de index.

2,27%

Marktprijs van het fonds per 14 jun 2021

Marktprijs van het fonds per 14 jun 2021
Biedprijs Laatprijs Slotkoers Bied-laatspread Hoogste dagkoers Laagste dagkoers Hoogste punt in 52 weken
€24,40 €24,42 €24,41 €0,03 €24,48 €24,40 €24,48
Biedprijs €24,40
Laatprijs €24,42
Slotkoers €24,41
Bied-laatspread €0,03
Hoogste dagkoers €24,48
Laagste dagkoers €24,40
Hoogste punt in 52 weken €24,48
Laagste punt in 52 weken
€17,82
Laagste punt in 52 weken €17,82

NAV van het fonds per 14 jun 2021

NAV van het fonds per 14 jun 2021
NAV Activa in aandelencategorie Aandelen in uitgifte Totaal activa in fonds
€24,40 €73,20 M 3 000 000 €73,20 M
NAV €24,40
Activa in aandelencategorie €73,20 M
Aandelen in uitgifte 3 000 000
Totaal activa in fonds €73,20 M
Meest recente NAV / NAV-geschiedenis

Rendementen per 14 jun 2021

Rendementen per 14 jun 2021
Distributierendement

Dit meet het in het verleden uitgekeerde dividendrendement per aandeel over 12 maanden, gedeeld door de NAV.

0,00%
Distributierendement

Dit meet het in het verleden uitgekeerde dividendrendement per aandeel over 12 maanden, gedeeld door de NAV.

0,00%

Rendement

Rendement

  • Aanvangsdatum van het fonds: 30 sep 2019
  • Aanvangsdatum van de index: 10 jun 2019

per 31 mei 2021

As Of 1 maand 3 maand YTD 1 jaar 3 jaar 5 jaar Sinds aanvang
30 sep 2019
Fonds, netto 31 mei 2021 2,68% 11,83% 13,80% 30,74% - - 18,43%
Verschil 31 mei 2021 0,12% 0,21% 0,23% 0,28% - - 0,17%
Fonds, bruto 31 mei 2021 2,69% 11,86% 13,86% 30,90% - - 18,67%
Verschil 31 mei 2021 0,13% 0,24% 0,29% 0,44% - - 0,40%
Index
STOXX Europe 600 ESG-X Index
31 mei 2021 2,57% 11,62% 13,57% 30,46% - - 18,27%

per 31 mei 2021

As Of 1 maand 3 maand YTD 1 jaar 3 jaar 5 jaar Sinds aanvang
30 sep 2019
Fonds, netto 31 mei 2021 2,68% 11,83% 13,80% 30,74% - - 10,68%
Verschil 31 mei 2021 0,12% 0,21% 0,23% 0,28% - - 0,09%
Fonds, bruto 31 mei 2021 2,69% 11,86% 13,86% 30,90% - - 10,81%
Verschil 31 mei 2021 0,13% 0,24% 0,29% 0,44% - - 0,23%
Index
STOXX Europe 600 ESG-X Index
31 mei 2021 2,57% 11,62% 13,57% 30,46% - - 10,59%

per 31 mei 2021

2021 (YTD) 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Fonds, netto 13,80% -1,93% 6,11% - - - - - - - -
Verschil 0,23% -0,07% 0,01% - - - - - - - -
Fonds, bruto 13,86% -1,81% 6,15% - - - - - - - -
Verschil 0,29% 0,05% 0,04% - - - - - - - -
Index
STOXX Europe 600 ESG-X Index
13,57% -1,86% 6,11% - - - - - - - -

Resultaat na aftrek van alle kosten.

Kapitaalrisico: Beleggen brengt het risico van kapitaalverlies met zich mee.

In het verleden behaalde resultaten vormen geen garantie voor de toekomst.

In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. In de vermelde prestatiegegevens is geen rekening gehouden met provisies en kosten in verband met de uitgifte en terugkoop van aandelen of de aankoop en verkoop van deelnemingsrechten. Indien het rendement is berekend op basis van intrinsieke waarden die niet luiden in de boekhoudkundige valuta van de instelling voor collectieve belegging, kan de waarde stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen.

Het rendement voor het kalenderjaar waarin het fonds is geïntroduceerd, betreft een deel van het jaar wanneer de introductiedatum van het betreffende fonds of het historische performance-linked fonds (welke zich het eerst voordoet) in de betreffende periode valt.


Grootste posities

Grootste posities
Grootste positiesper 14 jun 2021

Grootste posities per 14 jun 2021

Naam van effect Weging
Nestle S.A. 3,09%
ASML Holding NV 2,49%
Roche Holding Ltd 2,26%
Novartis AG 1,95%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 1,83%
SAP SE 1,34%
Unilever PLC 1,34%
AstraZeneca PLC 1,31%
Linde plc 1,27%
Novo Nordisk A/S Class B 1,20%
Alle holdings downloaden: Dagelijkse participaties downloaden

Sectorallocatie in het fonds

Sectorallocatie in het fonds

ICB Industry Allocation per 14 jun 2021

Sector Weging
Financiële instellingen 16,19%
Industrie 15,20%
Gezondheidszorg 14,49%
Duurzame consumptiegoederen 14,05%
Niet-duurzame consumptiegoederen 10,77%
Basismaterialen 7,73%
Technologie 7,56%
Energie 4,57%
Nutsbedrijven 3,88%
Telecommunicatie 3,23%
Vastgoed 2,32%

Landenweging

Landenweging

Fund Footnote

Resultaat na aftrek van alle kosten.

Kapitaalrisico: Beleggen brengt het risico van kapitaalverlies met zich mee.

In het verleden behaalde resultaten vormen geen garantie voor de toekomst.

In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. In de vermelde prestatiegegevens is geen rekening gehouden met provisies en kosten in verband met de uitgifte en terugkoop van aandelen of de aankoop en verkoop van deelnemingsrechten. Indien het rendement is berekend op basis van intrinsieke waarden die niet luiden in de boekhoudkundige valuta van de instelling voor collectieve belegging, kan de waarde stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen.

De eerste intrinsieke waarde waarmee rekening is gehouden heeft betrekking op het eerste maandeinde na volledige belegging van de portefeuille, in overeenstemming met het beleid van de beheerders. Historische resultaten zijn niet noodzakelijkerwijs een indicatie van toekomstige prestaties.