Skip to main content

SPDR® S&P® U.S. Communication Services Select Sector UCITS ETF (Acc) SXLC NA

Geconcentreerde beleggingen in een bepaalde sector of industrie zijn vaak volatieler dan de bredere markt en verhogen het risico dat gebeurtenissen die een negatieve invloed hebben op die sectoren of industrieën de rendementen kunnen verminderen, waardoor de waarde van de aandelen in het fonds kan dalen. 

Aandelen kunnen schommelen in waarde door de activiteiten van individuele ondernemingen en de algemene markt- en economische situatie.

ETF's worden verhandeld zoals aandelen, zijn onderhevig aan beleggingsrisico's, zullen fluctueren in marktwaarde en kunnen worden verhandeld tegen koersen de hoger of lager zijn dan de intrinsieke waarde van de ETF's. Makelaarscommissies en ETF-onkosten verminderen het rendement.

Beleggen in in het buitenland geregistreerde effecten kan een risico van kapitaalverlies inhouden door ongunstige valutaschommelingen, bronbelastingen, verschillen in algemeen aanvaarde waarderingsgrondslagen of economische of politieke instabiliteit in andere landen.

NAV USD (Official NAV)
$34,04
per 17 apr 2024
Valuta van het basisfonds
USD
1 daags NAV-wijziging
-$0,01 (-0,04%)
per 17 apr 2024
Vermogen onder beheer
$165,10 M
per 17 apr 2024
TER
0,15%
per 31 mrt 2024

Fondsdoelstelling

De doelstelling van het fonds is de prestaties van grote Amerikaanse ondernemingen voor communicatiediensten in de S&P 500-index te volgen.

Beschrijving van index

De S&P Communication Services Select Sector Daily Capped 25/20-index biedt beleggers een benchmark voor effecten die worden uitgegeven door grote Amerikaanse leveranciers van communicatiediensten die zijn opgenomen in de S&P 500-index en zijn ingedeeld als behorend tot de communicatiedienstensector.

Fondsinformatie per 18 apr 2024

ISIN IE00BFWFPX50
iNAV ticker

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INZPDKE
Aanvangsdatum 15 aug 2018
Landen van inschrijving Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Zweden, Zwitserland
Valuta van het basisfonds USD
Behandeling van inkomsten Accumulatie
Afwikkelingscyclus Afwikkelingscyclus terugkopen, DD+2; Afwikkelingscyclus inschrijvingen, DD+2
Handelscyclus Handelsdag
TER 0,15%
Benchmark S&P Communication Services Select Sector Daily Capped 25/20 Index
Minimale belegging 1 aandeel
Handelsvaluta EUR, GBP, MXN, USD
Voldoet aan UCITS-richtlijn Ja
Domicilie Ierland
Beleggingsbeheerder State Street Global Advisors Europe Limited
sub-beleggingsmanager

State Street Global Advisors Trust Company

Paraplufonds SSGA SPDR ETFs Europe II plc
Replicatiemethode Gerepliceerd
Frequentie van uitkeringen -
Komt in aanmerking voor PEA Nee
Komt in aanmerking voor ISA Ja
Komt in aanmerking voor SIPP Ja
Rapportagestatus VK Ja
Securities Lending Ja

Beurs- en ticker-informatie per 18 apr 2024

Beurs Handelsvaluta Noteringsdatum Beurs-ticker SEDOL code Bloomberg code Reuters code
Deutsche Börse (Primair) EUR 16 aug 2018 ZPDK BFWFPX5 ZPDK GY ZPDK.DE
London Stock Exchange GBP 17 aug 2018 GXLC BD31GG8 GXLC LN GXLC.L
London Stock Exchange USD 17 aug 2018 SXLC BD31FN8 SXLC LN SXLC.L
Borsa Italiana EUR 31 aug 2018 SXLC BD31FQ1 SXLC IM SXLC.MI
Euronext Amsterdam EUR 31 aug 2018 SXLC BDTYRH9 SXLC NA SXLC.AS
SIX Swiss Exchange USD 29 okt 2018 SXLC BD31FR2 SXLC SE SXLC.S
Bolsa Mexicana de Valores MXN 15 feb 2019 SXLCN BFYX775 SXLCN MM SXLCN.MX

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER VALUTA INAV

De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel moet niet worden beschouwd als de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel. De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel dient slechts voor informatiedoeleinden en kan afwijken van de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel die wordt berekend overeenkomstig het prospectus.

Fondskenmerken per 17 apr 2024

Gemiddelde marktkapitalisatie (M) $462 391,70 M
Aantal posities 22
Gemiddelde koers/boekwaarde 2,70
Koers/winstverhouding boekjaar 1 16,51

Indexkenmerken per 17 apr 2024

Dividendrendement index

Dit meet het gewogen gemiddelde van het bruto dividendrendement van aandelen in de index.

1,11%

Marktprijs van het fonds per 17 apr 2024

Biedprijs €31,92
Laatprijs €32,06
Slotkoers €31,99
Bied-laatspread €0,13
Hoogste dagkoers €32,27
Laagste dagkoers €31,99
Hoogste punt in 52 weken €32,97
Laagste punt in 52 weken €22,44

NAV van het fonds per 17 apr 2024

NAV USD (Official NAV) $34,04
NAV EUR €32,00
NAV GBP £27,34
NAV MXN MXN $577,41
Vermogen onder beheer $165,10 M
Aandelen in uitgifte 4 850 000

Referentie NAV’s worden enkel berekend voor informatieve doeleinden. Er kan geen garantie worden verstrekt aan de juistheid van de referentie NAV’s. Referentie NAV’s worden berekend met WM1600 FX (GMT) tarieven in de aangegeven valuta.

Rendement

  • Aanvangsdatum van het fonds: 15 aug 2018
  • Aanvangsdatum van de index: 23 jul 2018

per 31 mrt 2024

As Of 1 maand 3 maand YTD 1 jaar 3 jaar 5 jaar 10 jaar Sinds aanvang
15 aug 2018
Fonds, netto 31 mrt 2024 3,43% 10,32% 10,32% 36,51% 4,06% 12,63% - 10,52%
Verschil 31 mrt 2024 -0,01% -0,01% -0,01% 0,02% 0,03% 0,01% - 0,02%
Fonds, bruto 31 mrt 2024 3,44% 10,36% 10,36% 36,72% 4,22% 12,80% - 10,69%
Verschil 31 mrt 2024 0,00% 0,03% 0,03% 0,22% 0,18% 0,18% - 0,19%
Index
S&P Communication Services Select Sector Daily Capped 25/20 Index
31 mrt 2024 3,44% 10,33% 10,33% 36,50% 4,03% 12,62% - 10,50%

per 31 mrt 2024

As Of 1 maand 3 maand YTD 1 jaar 3 jaar 5 jaar 10 jaar Sinds aanvang
15 aug 2018
Fonds, netto 31 mrt 2024 3,43% 10,32% 10,32% 36,51% 12,68% 81,27% - 75,58%
Verschil 31 mrt 2024 -0,01% -0,01% -0,01% 0,02% 0,08% 0,09% - 0,20%
Fonds, bruto 31 mrt 2024 3,44% 10,36% 10,36% 36,72% 13,19% 82,63% - 77,06%
Verschil 31 mrt 2024 0,00% 0,03% 0,03% 0,22% 0,59% 1,45% - 1,69%
Index
S&P Communication Services Select Sector Daily Capped 25/20 Index
31 mrt 2024 3,44% 10,33% 10,33% 36,50% 12,60% 81,18% - 75,37%

per 31 mrt 2024

2024 (YTD) 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fonds, netto 10,32% 51,39% -36,04% 15,13% 27,82% 30,86% -14,66% - - - -
Verschil -0,01% -0,02% 0,07% -0,02% -0,02% -0,01% 0,05% - - - -
Fonds, bruto 10,36% 51,62% -35,94% 15,30% 28,02% 31,06% -14,61% - - - -
Verschil 0,03% 0,20% 0,17% 0,15% 0,18% 0,19% 0,10% - - - -
Index
S&P Communication Services Select Sector Daily Capped 25/20 Index
10,33% 51,41% -36,11% 15,15% 27,84% 30,87% -14,71% - - - -

Resultaat na aftrek van alle kosten.

In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. In de vermelde prestatiegegevens is geen rekening gehouden met provisies en kosten in verband met de uitgifte en terugkoop van aandelen of de aankoop en verkoop van deelnemingsrechten. Indien het rendement is berekend op basis van intrinsieke waarden die niet luiden in de boekhoudkundige valuta van de instelling voor collectieve belegging, kan de waarde stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen.

Het rendement voor het kalenderjaar waarin het fonds is geïntroduceerd, betreft een deel van het jaar wanneer de introductiedatum van het betreffende fonds of het historische performance-linked fonds (welke zich het eerst voordoet) in de betreffende periode valt.

Afwijking en tracking-error per 31 mrt 2024

Standaarddeviatie 20,53%
Tracking-error 0,06%

Deze berekening is gebaseerd op de resultaten van de afgelopen drie jaar.

Grootste posities

Grootste posities per 17 apr 2024

Naam van effect Weging
Meta Platforms Inc Class A 18,40%
Alphabet Inc. Class A 13,13%
Alphabet Inc. Class C 11,09%
T-Mobile US Inc. 4,62%
Electronic Arts Inc. 4,51%
Netflix Inc. 4,49%
Charter Communications Inc. Class A 4,48%
Walt Disney Company 4,43%
Comcast Corporation Class A 4,43%
Verizon Communications Inc. 4,39%
Alle holdings downloaden: Dagelijkse participaties downloaden

Sectorverdeling

Industrieverdeling per 17 apr 2024

Sector Weging
Interactieve Media & Diensten 44,19%
Entertainment 23,14%
Media 19,36%
Gediversifieerde telecommunicatiediensten 8,69%
Draadloze telecommunicatiediensten 4,62%

Landenweging

Kapitaalrisico: Beleggen brengt het risico van kapitaalverlies met zich mee.

In het verleden behaalde rendementen zijn geen betrouwbare indicator van toekomstige rendementen.

De eerste intrinsieke waarde waarmee rekening is gehouden heeft betrekking op het eerste maandeinde na volledige belegging van de portefeuille, in overeenstemming met het beleid van de beheerders. Historische resultaten zijn niet noodzakelijkerwijs een indicatie van toekomstige prestaties.

Het is de ontvanger uitsluitend toegestaan de Indexgegevens te ontvangen of te bekijken in de vorm waarin deze gegevens worden weergegeven. De ontvanger begrijpt, erkent en stemt ermee in dat het gebruik van de Indexgegevens voor eigen risico is. De ontvanger begrijpt, erkent en stemt ermee in dat de Indexgegevens worden aangeleverd zoals ze zijn en dat noch Morningstar UK Limited (Morningstar) noch een van de contentleveranciers van Morningstar de juistheid, volledigheid, het niet schenden van enig recht, oorspronkelijkheid, tijdigheid of andere kenmerken van de Indexgegevens garanderen. De ontvanger begrijpt, erkent en stemt er daarnaast mee in dat de Indexgegevens uitsluitend worden geleverd aan u als belegger in financiële producten vanuit regelgevende vereisten en voor informatieve doeleinden. De Indexgegevens mogen niet door u worden gebruikt voor commerciële doeleinden en mogen niet worden gebruikt voor het handelen of andere doeleinden zonder dat er sprake is van een inschrijving op dergelijke Indexgegevens bij Morningstar.