Skip to main content

SPDR® S&P® 500 Low Volatility UCITS ETF (Acc) LOWV FP

Aandelen kunnen schommelen in waarde door de activiteiten van individuele ondernemingen en de algemene markt- en economische situatie.

ETF's worden verhandeld zoals aandelen, zijn onderhevig aan beleggingsrisico's, zullen fluctueren in marktwaarde en kunnen worden verhandeld tegen koersen de hoger of lager zijn dan de intrinsieke waarde van de ETF's. Makelaarscommissies en ETF-onkosten verminderen het rendement.

Beleggen in in het buitenland geregistreerde effecten kan een risico van kapitaalverlies inhouden door ongunstige valutaschommelingen, bronbelastingen, verschillen in algemeen aanvaarde waarderingsgrondslagen of economische of politieke instabiliteit in andere landen.

NAV USD (Official NAV)
$65,75
per 25 sep 2023
Valuta van het basisfonds
USD
1 daags NAV-wijziging
-$0,12 (-0,18%)
per 25 sep 2023
Vermogen onder beheer
$157,80 M
per 25 sep 2023
TER
0,35%
per 31 aug 2023

Fondsdoelstelling

De doelstelling van het fonds is het rendement van Amerikaanse largecapaandelen met historisch lage volatiliteitskenmerken te volgen.

Beschrijving van index

De S&P 500 Low Volatility Index is ontwikkeld om de performance te meten van de 100 minst volatiele aandelen in de S&P 500 Index. De index gebruikt een op volatiliteit gebaseerd selectie- en wegingschema. Volatiliteit wordt gemeten via de standaardafwijking in het dagelijkse koersrendement van een effect over de voorafgaande 252 handelsdagen.

Fondsinformatie per 26 sep 2023

ISIN IE00B802KR88
iNAV ticker

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INSPY1E
Aanvangsdatum 03 okt 2012
Landen van inschrijving Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Zweden, Zwitserland
Valuta van het basisfonds USD
Behandeling van inkomsten Accumulatie
Afwikkelingscyclus Afwikkelingscyclus terugkopen, DD+2; Afwikkelingscyclus inschrijvingen, DD+2
Handelscyclus Handelsdag
TER 0,35%
Benchmark S&P 500 Low Volatility Index
Minimale belegging 1 aandeel
Handelsvaluta CHF, EUR, GBP, USD
Voldoet aan UCITS-richtlijn Ja
Domicilie Ierland
Beleggingsbeheerder State Street Global Advisors Europe Limited
sub-beleggingsmanager

State Street Global Advisors Trust Company

Paraplufonds SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Replicatiemethode Gerepliceerd
Frequentie van uitkeringen -
Komt in aanmerking voor PEA Nee
Komt in aanmerking voor ISA Ja
Komt in aanmerking voor SIPP Ja
Rapportagestatus VK Ja
Securities Lending Nee

Beurs- en ticker-informatie per 26 sep 2023

Beurs Handelsvaluta Noteringsdatum Beurs-ticker SEDOL code Bloomberg code Reuters code
Deutsche Börse (Primair) EUR 04 okt 2012 SPY1 B4X4WM2 SPY1 GY SPY1.DE
London Stock Exchange GBP 05 okt 2012 USLV B842YH2 USLV LN USLV.L
London Stock Exchange USD 05 okt 2012 LOWV B802KR8 LOWV LN LOWV.L
SIX Swiss Exchange CHF 29 jan 2013 LOWV B8J50C3 LOWV SE LOWV.S
Borsa Italiana EUR 02 mei 2013 LOWV B959DJ4 LOWV IM LOWV.MI
Euronext Paris EUR 01 apr 2019 LOWV BHZS3F3 LOWV FP LOWV.PA

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER VALUTA INAV

De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel moet niet worden beschouwd als de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel. De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel dient slechts voor informatiedoeleinden en kan afwijken van de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel die wordt berekend overeenkomstig het prospectus.

Fondskenmerken per 25 sep 2023

Gemiddelde marktkapitalisatie (M) $87 716,91 M
Aantal posities 100
Gemiddelde koers/boekwaarde 2,92
Koers/winstverhouding boekjaar 1 17,94

Indexkenmerken per 25 sep 2023

Dividendrendement index

Dit meet het gewogen gemiddelde van het bruto dividendrendement van aandelen in de index.

2,52%

Marktprijs van het fonds per 25 sep 2023

Biedprijs €62,04
Laatprijs €62,06
Slotkoers €62,05
Bied-laatspread €0,02
Hoogste dagkoers €62,05
Laagste dagkoers €61,86
Hoogste punt in 52 weken €67,37
Laagste punt in 52 weken €59,32

NAV van het fonds per 25 sep 2023

NAV USD (Official NAV) $65,75
NAV CHF CHF 60,05
NAV EUR €62,16
NAV GBP £53,90
Vermogen onder beheer $157,80 M
Aandelen in uitgifte 2 400 000

Referentie NAV’s worden enkel berekend voor informatieve doeleinden. Er kan geen garantie worden verstrekt aan de juistheid van de referentie NAV’s. Referentie NAV’s worden berekend met WM1600 FX (GMT) tarieven in de aangegeven valuta.

Rendement

  • Aanvangsdatum van het fonds: 03 okt 2012
  • Aanvangsdatum van de index: 03 okt 2012

per 31 aug 2023

As Of 1 maand 3 maand YTD 1 jaar 3 jaar 5 jaar 10 jaar Sinds aanvang
03 okt 2012
Fonds, netto 31 aug 2023 -3,02% 1,84% -2,90% -1,25% 5,47% 5,97% 9,00% 9,21%
Verschil 31 aug 2023 0,03% 0,04% 0,09% 0,11% 0,02% -0,01% -0,02% -0,01%
Fonds, bruto 31 aug 2023 -3,00% 1,93% -2,68% -0,90% 5,84% 6,34% 9,38% 9,59%
Verschil 31 aug 2023 0,06% 0,13% 0,32% 0,45% 0,39% 0,36% 0,37% 0,37%
Index
S&P 500 Low Volatility Index
31 aug 2023 -3,05% 1,80% -3,00% -1,36% 5,45% 5,98% 9,01% 9,22%

per 31 aug 2023

As Of 1 maand 3 maand YTD 1 jaar 3 jaar 5 jaar 10 jaar Sinds aanvang
03 okt 2012
Fonds, netto 31 aug 2023 -3,02% 1,84% -2,90% -1,25% 17,32% 33,62% 136,64% 161,38%
Verschil 31 aug 2023 0,03% 0,04% 0,09% 0,11% 0,08% -0,06% -0,34% -0,30%
Fonds, bruto 31 aug 2023 -3,00% 1,93% -2,68% -0,90% 18,55% 35,97% 145,05% 171,53%
Verschil 31 aug 2023 0,06% 0,13% 0,32% 0,45% 1,31% 2,29% 8,07% 9,85%
Index
S&P 500 Low Volatility Index
31 aug 2023 -3,05% 1,80% -3,00% -1,36% 17,24% 33,68% 136,98% 161,68%

per 31 aug 2023

2023 (YTD) 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Fonds, netto -2,90% -5,31% 23,57% -1,80% 27,18% -0,52% 16,58% 9,57% 3,49% 16,49% 22,52%
Verschil 0,09% 0,01% -0,05% -0,02% -0,08% -0,06% -0,01% 0,02% -0,08% -0,05% 0,04%
Fonds, bruto -2,68% -4,97% 24,01% -1,45% 27,63% -0,18% 16,99% 9,96% 3,85% 16,90% 22,95%
Verschil 0,32% 0,34% 0,38% 0,33% 0,36% 0,29% 0,39% 0,40% 0,29% 0,35% 0,47%
Index
S&P 500 Low Volatility Index
-3,00% -5,32% 23,63% -1,78% 27,27% -0,46% 16,60% 9,55% 3,56% 16,55% 22,47%

Resultaat na aftrek van alle kosten.

In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. In de vermelde prestatiegegevens is geen rekening gehouden met provisies en kosten in verband met de uitgifte en terugkoop van aandelen of de aankoop en verkoop van deelnemingsrechten. Indien het rendement is berekend op basis van intrinsieke waarden die niet luiden in de boekhoudkundige valuta van de instelling voor collectieve belegging, kan de waarde stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen.

Het rendement voor het kalenderjaar waarin het fonds is geïntroduceerd, betreft een deel van het jaar wanneer de introductiedatum van het betreffende fonds of het historische performance-linked fonds (welke zich het eerst voordoet) in de betreffende periode valt.

Afwijking en tracking-error per 31 aug 2023

Standaarddeviatie 14,12%
Tracking-error 0,04%

Deze berekening is gebaseerd op de resultaten van de afgelopen drie jaar.

Grootste posities

Grootste posities per 25 sep 2023

Naam van effect Weging
Coca-Cola Company 1,33%
McDonald's Corporation 1,29%
PepsiCo Inc. 1,28%
Kimberly-Clark Corporation 1,19%
Walmart Inc. 1,17%
Waste Management Inc. 1,16%
Kraft Heinz Company 1,16%
Colgate-Palmolive Company 1,15%
Procter & Gamble Company 1,15%
Republic Services Inc. 1,14%
Alle holdings downloaden: Dagelijkse participaties downloaden

Sectorallocatie in het fonds

Sectorallocatie in het fonds per 25 sep 2023

Sector Weging
Niet-duurzame consumptiegoederen 26,59%
Nutsbedrijven 18,80%
Gezondheidszorg 14,78%
Financiële instellingen 14,13%
Industrie 9,84%
Duurzame consumptiegoederen 7,15%
Informatietechnologie 4,02%
Communicatiediensten 1,91%
Vastgoed 1,89%
Energie 0,90%

Landenweging

Kapitaalrisico: Beleggen brengt het risico van kapitaalverlies met zich mee.

In het verleden behaalde rendementen zijn geen betrouwbare indicator van toekomstige rendementen.

De eerste intrinsieke waarde waarmee rekening is gehouden heeft betrekking op het eerste maandeinde na volledige belegging van de portefeuille, in overeenstemming met het beleid van de beheerders. Historische resultaten zijn niet noodzakelijkerwijs een indicatie van toekomstige prestaties.

Het is de ontvanger uitsluitend toegestaan de Indexgegevens te ontvangen of te bekijken in de vorm waarin deze gegevens worden weergegeven. De ontvanger begrijpt, erkent en stemt ermee in dat het gebruik van de Indexgegevens voor eigen risico is. De ontvanger begrijpt, erkent en stemt ermee in dat de Indexgegevens worden aangeleverd zoals ze zijn en dat noch Morningstar UK Limited (Morningstar) noch een van de contentleveranciers van Morningstar de juistheid, volledigheid, het niet schenden van enig recht, oorspronkelijkheid, tijdigheid of andere kenmerken van de Indexgegevens garanderen. De ontvanger begrijpt, erkent en stemt er daarnaast mee in dat de Indexgegevens uitsluitend worden geleverd aan u als belegger in financiële producten vanuit regelgevende vereisten en voor informatieve doeleinden. De Indexgegevens mogen niet door u worden gebruikt voor commerciële doeleinden en mogen niet worden gebruikt voor het handelen of andere doeleinden zonder dat er sprake is van een inschrijving op dergelijke Indexgegevens bij Morningstar.