Skip to main content

SPDR® Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc) R2US FP

Aandelen kunnen schommelen in waarde door de activiteiten van individuele ondernemingen en de algemene markt- en economische situatie.

ETF's worden verhandeld zoals aandelen, zijn onderhevig aan beleggingsrisico's, zullen fluctueren in marktwaarde en kunnen worden verhandeld tegen koersen de hoger of lager zijn dan de intrinsieke waarde van de ETF's. Makelaarscommissies en ETF-onkosten verminderen het rendement.

Beleggen in in het buitenland geregistreerde effecten kan een risico van kapitaalverlies inhouden door ongunstige valutaschommelingen, bronbelastingen, verschillen in algemeen aanvaarde waarderingsgrondslagen of economische of politieke instabiliteit in andere landen.

NAV USD (Official NAV)
$50,69
per 25 sep 2023
Valuta van het basisfonds
USD
1 daags NAV-wijziging
+$0,22 (+0,44%)
per 25 sep 2023
Vermogen onder beheer
$1 850,06 M
per 25 sep 2023
TER
0,30%

Fondsdoelstelling

De beleggingsdoelstelling van het fonds is het rendement van kleinere Amerikaanse ondernemingen te volgen.

Beschrijving van index

De Russell 2000 Index is een vrij verhandelbare, voor marktkapitalisatie gewogen index van ongeveer 2000 effecten die de beleggers een benchmark biedt voor kleinere Amerikaanse ondernemingen. De index dekt circa 8% van de totale Amerikaanse aandelenmarkt.

Fondsinformatie per 26 sep 2023

ISIN IE00BJ38QD84
iNAV ticker

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INZPRRE
Aanvangsdatum 30 jun 2014
Landen van inschrijving Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Zweden, Zwitserland
Valuta van het basisfonds USD
Behandeling van inkomsten Accumulatie
Afwikkelingscyclus Afwikkelingscyclus terugkopen, DD+2; Afwikkelingscyclus inschrijvingen, DD+2
Handelscyclus Handelsdag
TER 0,30%
Benchmark Russell 2000® Index
Minimale belegging 1 aandeel
Handelsvaluta CHF, EUR, GBP, MXN, USD
Voldoet aan UCITS-richtlijn Ja
Domicilie Ierland
Beleggingsbeheerder State Street Global Advisors Europe Limited
sub-beleggingsmanager

State Street Global Advisors Trust Company

Paraplufonds SSGA SPDR ETFs Europe II plc
Replicatiemethode Geoptimaliseerd
Frequentie van uitkeringen -
Komt in aanmerking voor PEA Nee
Komt in aanmerking voor ISA Ja
Komt in aanmerking voor SIPP Ja
Rapportagestatus VK Ja
Securities Lending Nee

Beurs- en ticker-informatie per 26 sep 2023

Beurs Handelsvaluta Noteringsdatum Beurs-ticker SEDOL code Bloomberg code Reuters code
Deutsche Börse (Primair) EUR 01 jul 2014 ZPRR BJ38QG1 ZPRR GY ZPRR.DE
London Stock Exchange GBP 02 jul 2014 R2SC BKRVH59 R2SC LN R2SC.L
London Stock Exchange USD 02 jul 2014 R2US BJ38QD8 R2US LN R2US.L
SIX Swiss Exchange CHF 07 jul 2014 R2US BN56KD6 R2US SE R2US.S
Euronext Paris EUR 08 dec 2014 R2US BSTLBM8 R2US FP R2US.PA
Borsa Italiana EUR 10 dec 2014 R2US BRJ9D41 R2US IM R2US.MI
Bolsa Mexicana de Valores MXN 12 feb 2019 R2USN BJCWGL9 R2USN MM R2USN.MX

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER VALUTA INAV

De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel moet niet worden beschouwd als de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel. De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel dient slechts voor informatiedoeleinden en kan afwijken van de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel die wordt berekend overeenkomstig het prospectus.

Fondskenmerken per 25 sep 2023

Gemiddelde marktkapitalisatie (M) $2 531,45 M
Aantal posities 1 781
Gemiddelde koers/boekwaarde 1,73
Koers/winstverhouding boekjaar 1 13,31

Indexkenmerken per 25 sep 2023

Dividendrendement index

Dit meet het gewogen gemiddelde van het bruto dividendrendement van aandelen in de index.

1,51%

Marktprijs van het fonds per 25 sep 2023

Biedprijs €47,78
Laatprijs €47,84
Slotkoers €47,82
Bied-laatspread €0,05
Hoogste dagkoers €47,84
Laagste dagkoers €47,22
Hoogste punt in 52 weken €52,91
Laagste punt in 52 weken €43,70

NAV van het fonds per 25 sep 2023

NAV USD (Official NAV) $50,69
NAV CHF CHF 46,29
NAV EUR €47,92
NAV GBP £41,55
NAV MXN MXN $882,48
Vermogen onder beheer $1 850,06 M
Aandelen in uitgifte 36 500 000

Referentie NAV’s worden enkel berekend voor informatieve doeleinden. Er kan geen garantie worden verstrekt aan de juistheid van de referentie NAV’s. Referentie NAV’s worden berekend met WM1600 FX (GMT) tarieven in de aangegeven valuta.

Rendement

  • Aanvangsdatum van het fonds: 30 jun 2014
  • Aanvangsdatum van de index: 02 jun 2014

per 31 aug 2023

As Of 1 maand 3 maand YTD 1 jaar 3 jaar 5 jaar 10 jaar Sinds aanvang
30 jun 2014
Fonds, netto 31 aug 2023 -5,03% 8,92% 8,61% 4,21% 7,76% 2,76% - 6,28%
Verschil 31 aug 2023 0,01% 0,03% -0,04% 0,02% 0,03% 0,01% - 0,18%
Fonds, bruto 31 aug 2023 -5,01% 9,00% 8,82% 4,52% 8,08% 3,06% - 6,60%
Verschil 31 aug 2023 0,04% 0,11% 0,17% 0,33% 0,35% 0,32% - 0,50%
Index
Russell 2000® Index
31 aug 2023 -5,05% 8,88% 8,65% 4,19% 7,73% 2,74% - 6,10%

per 31 aug 2023

As Of 1 maand 3 maand YTD 1 jaar 3 jaar 5 jaar 10 jaar Sinds aanvang
30 jun 2014
Fonds, netto 31 aug 2023 -5,03% 8,92% 8,61% 4,21% 25,12% 14,56% - 74,77%
Verschil 31 aug 2023 0,01% 0,03% -0,04% 0,02% 0,11% 0,07% - 2,74%
Fonds, bruto 31 aug 2023 -5,01% 9,00% 8,82% 4,52% 26,25% 16,29% - 79,63%
Verschil 31 aug 2023 0,04% 0,11% 0,17% 0,33% 1,23% 1,80% - 7,61%
Index
Russell 2000® Index
31 aug 2023 -5,05% 8,88% 8,65% 4,19% 25,01% 14,49% - 72,02%

per 31 aug 2023

2023 (YTD) 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Fonds, netto 8,61% -20,78% 14,70% 19,36% 24,98% -11,34% 13,98% 20,97% -3,79% 0,95% -
Verschil -0,04% -0,02% 0,20% -0,14% -0,02% 0,01% -0,23% 0,19% 1,00% 0,59% -
Fonds, bruto 8,82% -20,55% 15,04% 19,72% 25,35% -11,08% 14,32% 21,33% -3,50% 1,10% -
Verschil 0,17% 0,22% 0,55% 0,22% 0,36% 0,28% 0,12% 0,56% 1,29% 0,74% -
Index
Russell 2000® Index
8,65% -20,76% 14,49% 19,50% 25,00% -11,35% 14,21% 20,78% -4,79% 0,36% -

Resultaat na aftrek van alle kosten.

In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. In de vermelde prestatiegegevens is geen rekening gehouden met provisies en kosten in verband met de uitgifte en terugkoop van aandelen of de aankoop en verkoop van deelnemingsrechten. Indien het rendement is berekend op basis van intrinsieke waarden die niet luiden in de boekhoudkundige valuta van de instelling voor collectieve belegging, kan de waarde stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen.

Het rendement voor het kalenderjaar waarin het fonds is geïntroduceerd, betreft een deel van het jaar wanneer de introductiedatum van het betreffende fonds of het historische performance-linked fonds (welke zich het eerst voordoet) in de betreffende periode valt.

Afwijking en tracking-error per 31 aug 2023

Standaarddeviatie 21,88%
Tracking-error 0,15%

Deze berekening is gebaseerd op de resultaten van de afgelopen drie jaar.

Grootste posities

Grootste posities per 25 sep 2023

Naam van effect Weging
Super Micro Computer Inc. 0,51%
ChampionX Corporation 0,33%
Chart Industries Inc. 0,32%
Murphy Oil Corporation 0,29%
Matador Resources Company 0,29%
Weatherford International plc 0,29%
Chord Energy Corporation 0,29%
Simpson Manufacturing Co. Inc. 0,29%
Selective Insurance Group Inc. 0,29%
Onto Innovation Inc. 0,29%
Alle holdings downloaden: Dagelijkse participaties downloaden

Sectorallocatie in het fonds

ICB Industry Allocation per 25 sep 2023

Sector Weging
Industrie 18,74%
Financiële instellingen 14,84%
Gezondheidszorg 14,46%
Duurzame consumptiegoederen 12,91%
Technologie 12,20%
Energie 8,89%
Vastgoed 6,23%
Basismaterialen 3,87%
Nutsbedrijven 3,13%
Niet-duurzame consumptiegoederen 2,98%
Telecommunicatie 1,45%
Unassigned 0,29%

Met ingang van 21 september 2020 is de indexprovider overgestapt op het nieuwe ICB-raamwerk. De wijzigingen omvatten: het hernoemen van de olie- en gasindustrie in 'Energie', het uitbreken van 'onroerend goed' uit de 'financiële' industrie en het creëren van een 11e bedrijfstak met de naam 'onroerend goed', en het opnieuw classificeren van 'consumptiegoederen' en Dienstensectoren als “Duurzame consumptiegoederen ” en “Niet- duurzame consumptiegoederen”.

De Industry Classification Benchmark (ICB) is een taxonomie van de industrieclassificatie die wordt gebruikt door FTSE International en STOXX.

Landenweging

Kapitaalrisico: Beleggen brengt het risico van kapitaalverlies met zich mee.

In het verleden behaalde rendementen zijn geen betrouwbare indicator van toekomstige rendementen.

De eerste intrinsieke waarde waarmee rekening is gehouden heeft betrekking op het eerste maandeinde na volledige belegging van de portefeuille, in overeenstemming met het beleid van de beheerders. Historische resultaten zijn niet noodzakelijkerwijs een indicatie van toekomstige prestaties.

Product(en) is (worden) niet gesponsord, goedgekeurd, verkocht of gepromoot door Frank Russell Company ("Russell"). Russell geeft geen uitdrukkelijke of impliciete verklaring of garantie aan de eigenaars van het Product/de Producten of het publiek betreffende de geschiktheid van belegging in effecten in het algemeen of in het Product/de Producten in het bijzonder, of dat de Russell 2000 Index de performance van de aandelenmarkt of van een segment daarvan kan volgen. Het feit dat Russell de Russell 2000 Index publiceert suggereert noch impliceert dat Russell van oordeel is dat het raadzaam is te beleggen in een effect of in alle effecten waarop de Russell 2000 Index is gebaseerd. De enige relatie tussen Russell en State Street Corporation bestaat in het verlenen van een vergunning voor het gebruik van bepaalde handelsmerken en handelsnamen van Russell en van de Russell 2000 Index, die door Russell wordt vastgesteld, samengesteld en berekend zonder daarbij rekening te houden met State Street Corporation of de Producten. Russell is niet verantwoordelijk voor het Product/de Producten en heeft die niet gecontroleerd; hetzelfde geldt voor de hiermee verband houdende literatuur of publicaties en Russell geeft geen uitdrukkelijke noch impliciete verklaring, noch garantie wat betreft de nauwkeurigheid of de volledigheid of andere kenmerken ervan. Russell behoudt zich het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving de Russell 2000 Index te wijzigen, aan te passen, te beëindigen of hoe dan ook te veranderen. Russell heeft geen verplichting en is niet aansprakelijk met betrekking tot het administratief beheer, de marketing of het verhandelen van het Product/de Producten.

RUSSELL GEEFT GEEN GARANTIE WAT BETREFT DE NAUWKEURIGHEID EN/OF DE VOLLEDIGHEID VAN DE RUSSELL 2000 INDEX OF VAN DE DAARIN OPGENOMEN GEGEVENS. BOVENDIEN IS RUSSELL NIET AANSPRAKELIJK VOOR FOUTEN, WEGLATINGEN OF ONDERBREKINGEN DAARVAN. RUSSELL GEEFT GEEN UITDRUKKELIJKE NOCH IMPLICIETE GARANTIE WAT BETREFT DE RESULTATEN DIE DOOR STATE STREET CORPORATION, BELEGGERS, EIGENAARS VAN HET PRODUCT/DE PRODUCTEN OF ENIGE ANDERE PERSOON OF ENTITEIT KUNNEN WORDEN VERKREGEN MIDDELS HET GEBRUIK VAN DE RUSSELL 2000 INDEX OF DAARIN OPGENOMEN GEGEVENS. RUSSELL GEEFT GEEN EXPLICIETE OF IMPLICIETE WAARBORGEN EN VERWERPT UITDRUKKELIJK ALLE GARANTIES TEN AANZIEN VAN DE VERHANDELBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL OF HET GEBRUIK VAN DE RUSSELL 2000 INDEX OF DE DAARIN OPGENOMEN GEGEVENS. ONVERMINDERD HET VOORGAANDE IS RUSSELL IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK VOOR DIRECTE, INDIRECTE, SPECIALE OF GEVOLGSCHADE (MET INBEGRIP VAN WINSTDERVING), ZELFS INDIEN RUSSELL WERD GEÏNFORMEERD OVER DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE.