Skip to main content

SPDR® MSCI World Small Cap UCITS ETF ZPRS GY

Aandelen kunnen schommelen in waarde door de activiteiten van individuele ondernemingen en de algemene markt- en economische situatie.

ETF's worden verhandeld zoals aandelen, zijn onderhevig aan beleggingsrisico's, zullen fluctueren in marktwaarde en kunnen worden verhandeld tegen koersen de hoger of lager zijn dan de intrinsieke waarde van de ETF's. Makelaarscommissies en ETF-onkosten verminderen het rendement.

Beleggen in in het buitenland geregistreerde effecten kan een risico van kapitaalverlies inhouden door ongunstige valutaschommelingen, bronbelastingen, verschillen in algemeen aanvaarde waarderingsgrondslagen of economische of politieke instabiliteit in andere landen.

NAV USD (Official NAV)
$98,68
per 26 feb 2024
Valuta van het basisfonds
USD
1 daags NAV-wijziging
+$0,15 (+0,15%)
per 26 feb 2024
Vermogen onder beheer
$787,44 M
per 26 feb 2024
TER
0,45%
per 31 jan 2024

Fondsdoelstelling

De beleggingsdoelstelling van het fonds is het rendement van smallcapaandelen op ontwikkelde markten wereldwijd te volgen.

Beschrijving van index

De MSCI World Small Cap Index vertegenwoordigt het small-cap segment in 23 ontwikkelde markten. De index, die meer dan 4000 componenten heeft, dekt circa 14% van de voor vrij verkeer aangepaste marktkapitalisatie in elk land.

Fondsinformatie per 27 feb 2024

ISIN IE00BCBJG560
iNAV ticker

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INZPRSE
Aanvangsdatum 25 nov 2013
Landen van inschrijving Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Zweden, Zwitserland
Valuta van het basisfonds USD
Behandeling van inkomsten Accumulatie
Afwikkelingscyclus Afwikkelingscyclus terugkopen, DD+3; Afwikkelingscyclus inschrijvingen, DD+3
Handelscyclus DD+1
TER 0,45%
Benchmark MSCI World Small Cap Index
Minimale belegging 1 aandeel
Handelsvaluta CHF, EUR, GBP, MXN, USD
Voldoet aan UCITS-richtlijn Ja
Domicilie Ierland
Beleggingsbeheerder State Street Global Advisors Europe Limited
sub-beleggingsmanager

State Street Global Advisors Limited

Paraplufonds SSGA SPDR ETFs Europe II plc
Replicatiemethode Geoptimaliseerd
Frequentie van uitkeringen -
Komt in aanmerking voor PEA Nee
Komt in aanmerking voor ISA Ja
Komt in aanmerking voor SIPP Ja
Rapportagestatus VK Ja
Securities Lending Ja

Beurs- en ticker-informatie per 27 feb 2024

Beurs Handelsvaluta Noteringsdatum Beurs-ticker SEDOL code Bloomberg code Reuters code
Deutsche Börse (Primair) EUR 26 nov 2013 ZPRS BF5S809 ZPRS GY ZPRS.DE
London Stock Exchange GBP 29 nov 2013 WOSC BF5S810 WOSC LN WOSC.L
London Stock Exchange USD 29 nov 2013 WDSC BCBJG56 WDSC LN WDSC.L
SIX Swiss Exchange CHF 28 jan 2014 WOSC BGQV6R7 WOSC SE WOSC.S
Bolsa Mexicana de Valores MXN 12 feb 2019 WDSCN BJCW9Y3 WDSCN MM WDSCN.MX

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER VALUTA INAV

De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel moet niet worden beschouwd als de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel. De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel dient slechts voor informatiedoeleinden en kan afwijken van de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel die wordt berekend overeenkomstig het prospectus.

Fondskenmerken per 26 feb 2024

Gemiddelde marktkapitalisatie (M) $3 965,18 M
Aantal posities 3 403
Gemiddelde koers/boekwaarde 1,68
Koers/winstverhouding boekjaar 1 14,62

Indexkenmerken per 26 feb 2024

Dividendrendement index

Dit meet het gewogen gemiddelde van het bruto dividendrendement van aandelen in de index.

2,02%

Marktprijs van het fonds per 26 feb 2024

Biedprijs -
Laatprijs -
Slotkoers €91,16
Bied-laatspread -
Hoogste dagkoers -
Laagste dagkoers -
Hoogste punt in 52 weken €92,15
Laagste punt in 52 weken €77,06

NAV van het fonds per 26 feb 2024

NAV USD (Official NAV) $98,68
NAV CHF CHF 86,89
NAV EUR €90,93
NAV GBP £77,79
NAV MXN MXN $1 690,59
Vermogen onder beheer $787,44 M
Aandelen in uitgifte 7 980 000

Referentie NAV’s worden enkel berekend voor informatieve doeleinden. Er kan geen garantie worden verstrekt aan de juistheid van de referentie NAV’s. Referentie NAV’s worden berekend met WM1600 FX (GMT) tarieven in de aangegeven valuta.

Rendement

  • Aanvangsdatum van het fonds: 25 nov 2013
  • Aanvangsdatum van de index: 01 okt 2013

per 31 jan 2024

As Of 1 maand 3 maand YTD 1 jaar 3 jaar 5 jaar 10 jaar Sinds aanvang
25 nov 2013
Fonds, netto 31 jan 2024 -2,83% 16,29% -2,83% 2,95% 1,09% 6,88% 6,55% 6,53%
Verschil 31 jan 2024 -0,06% -0,22% -0,06% -0,06% -0,13% -0,14% -0,13% -0,16%
Fonds, bruto 31 jan 2024 -2,80% 16,42% -2,80% 3,41% 1,55% 7,36% 7,03% 7,01%
Verschil 31 jan 2024 -0,03% -0,09% -0,03% 0,40% 0,32% 0,34% 0,35% 0,31%
Index
MSCI World Small Cap Index
31 jan 2024 -2,77% 16,51% -2,77% 3,01% 1,22% 7,03% 6,68% 6,70%

per 31 jan 2024

As Of 1 maand 3 maand YTD 1 jaar 3 jaar 5 jaar 10 jaar Sinds aanvang
25 nov 2013
Fonds, netto 31 jan 2024 -2,83% 16,29% -2,83% 2,95% 3,31% 39,49% 88,62% 90,47%
Verschil 31 jan 2024 -0,06% -0,22% -0,06% -0,06% -0,40% -0,94% -2,33% -3,02%
Fonds, bruto 31 jan 2024 -2,80% 16,42% -2,80% 3,41% 4,71% 42,66% 97,28% 99,38%
Verschil 31 jan 2024 -0,03% -0,09% -0,03% 0,40% 1,00% 2,22% 6,33% 5,89%
Index
MSCI World Small Cap Index
31 jan 2024 -2,77% 16,51% -2,77% 3,01% 3,71% 40,43% 90,95% 93,50%

per 31 jan 2024

2024 (YTD) 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fonds, netto -2,83% 15,72% -18,82% 15,48% 15,51% 26,36% -13,97% 21,69% 12,83% -0,63% 2,18%
Verschil -0,06% -0,04% -0,06% -0,27% -0,45% 0,17% -0,12% -0,97% 0,12% -0,32% 0,28%
Fonds, bruto -2,80% 16,24% -18,45% 16,00% 16,04% 26,93% -13,59% 22,24% 13,34% -0,18% 2,64%
Verschil -0,03% 0,48% 0,30% 0,25% 0,07% 0,74% 0,27% -0,42% 0,63% 0,13% 0,74%
Index
MSCI World Small Cap Index
-2,77% 15,76% -18,75% 15,75% 15,96% 26,19% -13,86% 22,66% 12,71% -0,31% 1,90%

Resultaat na aftrek van alle kosten.

In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. In de vermelde prestatiegegevens is geen rekening gehouden met provisies en kosten in verband met de uitgifte en terugkoop van aandelen of de aankoop en verkoop van deelnemingsrechten. Indien het rendement is berekend op basis van intrinsieke waarden die niet luiden in de boekhoudkundige valuta van de instelling voor collectieve belegging, kan de waarde stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen.

Het rendement voor het kalenderjaar waarin het fonds is geïntroduceerd, betreft een deel van het jaar wanneer de introductiedatum van het betreffende fonds of het historische performance-linked fonds (welke zich het eerst voordoet) in de betreffende periode valt.

Afwijking en tracking-error per 31 jan 2024

Standaarddeviatie 18,93%
Tracking-error 0,20%

Deze berekening is gebaseerd op de resultaten van de afgelopen drie jaar.

Grootste posities

Grootste posities per 26 feb 2024

Naam van effect Weging
Nutanix Inc. Class A 0,22%
Saia Inc. 0,20%
Williams-Sonoma Inc. 0,20%
EMCOR Group Inc. 0,20%
XPO Inc. 0,19%
Lincoln Electric Holdings Inc. 0,18%
TopBuild Corp. 0,18%
Reinsurance Group of America Incorporated 0,18%
Toll Brothers Inc. 0,18%
SCREEN Holdings Co. Ltd 0,18%
Alle holdings downloaden: Dagelijkse participaties downloaden

Sectorallocatie in het fonds

Sectorallocatie in het fonds per 26 feb 2024

Sector Weging
Industrie 20,40%
Financiële instellingen 14,80%
Duurzame consumptiegoederen 13,57%
Informatietechnologie 11,48%
Gezondheidszorg 10,17%
Vastgoed 7,67%
Materialen 7,17%
Energie 4,83%
Niet-duurzame consumptiegoederen 4,73%
Communicatiediensten 2,84%
Nutsbedrijven 2,34%

Landenweging

Kapitaalrisico: Beleggen brengt het risico van kapitaalverlies met zich mee.

In het verleden behaalde rendementen zijn geen betrouwbare indicator van toekomstige rendementen.

De eerste intrinsieke waarde waarmee rekening is gehouden heeft betrekking op het eerste maandeinde na volledige belegging van de portefeuille, in overeenstemming met het beleid van de beheerders. Historische resultaten zijn niet noodzakelijkerwijs een indicatie van toekomstige prestaties.

De financiële producten waarnaar in dit document wordt verwezen, worden niet gesponsord, aanbevolen of gepromoot door MSCI en MSCI kan niet aansprakelijk worden gesteld met betrekking tot zulke financiële producten of de indices waarop zulke financiële producten gebaseerd zijn. Het prospectus bevat een uitgebreidere beschrijving van de beperkte relatie die MSCI onderhoudt met SSGA en de gerelateerde financiële producten.

Het is de ontvanger uitsluitend toegestaan de Indexgegevens te ontvangen of te bekijken in de vorm waarin deze gegevens worden weergegeven. De ontvanger begrijpt, erkent en stemt ermee in dat het gebruik van de Indexgegevens voor eigen risico is. De ontvanger begrijpt, erkent en stemt ermee in dat de Indexgegevens worden aangeleverd zoals ze zijn en dat noch Morningstar UK Limited (Morningstar) noch een van de contentleveranciers van Morningstar de juistheid, volledigheid, het niet schenden van enig recht, oorspronkelijkheid, tijdigheid of andere kenmerken van de Indexgegevens garanderen. De ontvanger begrijpt, erkent en stemt er daarnaast mee in dat de Indexgegevens uitsluitend worden geleverd aan u als belegger in financiële producten vanuit regelgevende vereisten en voor informatieve doeleinden. De Indexgegevens mogen niet door u worden gebruikt voor commerciële doeleinden en mogen niet worden gebruikt voor het handelen of andere doeleinden zonder dat er sprake is van een inschrijving op dergelijke Indexgegevens bij Morningstar.