SPDR® MSCI World Communication Services UCITS ETF WTEL NA

Aandelen kunnen schommelen in waarde door de activiteiten van individuele ondernemingen en de algemene markt- en economische situatie.

ETF's worden verhandeld zoals aandelen, zijn onderhevig aan beleggingsrisico's, zullen fluctueren in marktwaarde en kunnen worden verhandeld tegen koersen de hoger of lager zijn dan de intrinsieke waarde van de ETF's. Makelaarscommissies en ETF-onkosten verminderen het rendement.

Beleggen in in het buitenland geregistreerde effecten kan een risico van kapitaalverlies inhouden door ongunstige valutaschommelingen, bronbelastingen, verschillen in algemeen aanvaarde waarderingsgrondslagen of economische of politieke instabiliteit in andere landen.

NAV USD (Official NAV)
$38,59
per 02 feb 2023
Valuta van het basisfonds
USD
1 daags NAV-wijziging
+$2,04 (+5,59%)
per 02 feb 2023
Vermogen onder beheer
$19,51 M
per 02 feb 2023
TER
0,30%
image load fail
per 31 dec 2022

Fondsdoelstelling


De beleggingsdoelstelling van het fonds is de prestaties van ondernemingen in de Communicatiedienstensector te volgen op ontwikkelde markten wereldwijd.


Beschrijving van index


De MSCI World Communication Services 35/20 Capped Index meet de prestaties van wereldwijde aandelen die binnen de Communicatiedienstensector vallen volgens de classificatie van de Global Industry Classification Standard (GICS).


Fondsinformatie per 03 feb 2023

ISIN IE00BYTRRG40
iNAV ticker
INWTELE
Aanvangsdatum 29 apr 2016
Landen van inschrijving Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Zweden, Zwitserland
Valuta van het basisfonds USD
Behandeling van inkomsten Accumulatie
Afwikkelingscyclus Afwikkelingscyclus terugkopen, DD+3; Afwikkelingscyclus inschrijvingen, DD+3
Handelscyclus DD+1
TER 0,30%
Benchmark MSCI World Communication Services 35/20 Capped Index
Minimale belegging 1 aandeel
Handelsvaluta EUR, MXN, USD
Voldoet aan UCITS-richtlijn Ja
Domicilie Ierland
Beleggingsbeheerder State Street Global Advisors Europe Limited
sub-beleggingsmanager

State Street Global Advisors Limited

Paraplufonds SSGA SPDR ETFs Europe II plc
Replicatiemethode Gerepliceerd
Frequentie van uitkeringen -
Komt in aanmerking voor PEA Nee
Komt in aanmerking voor ISA Ja
Komt in aanmerking voor SIPP Ja
Rapportagestatus VK Ja
Securities Lending Ja

Beurs- en ticker-informatie per 03 feb 2023

Beurs Handelsvaluta Noteringsdatum Beurs-ticker SEDOL code Bloomberg code Reuters code
Euronext Amsterdam (Primair) EUR 03 mei 2016 WTEL BYZJ0G5 WTEL NA WTEL.AS
London Stock Exchange USD 04 mei 2016 WTEL BYYW162 WTEL LN WTEL.L
SIX Swiss Exchange USD 06 mei 2016 WTEL BYZJ0S7 WTEL SE WTEL.S
Bolsa Mexicana de Valores MXN 12 feb 2019 WTELN BJCW8K2 WTELN MM WTELN.MX

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER VALUTA INAV

De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel moet niet worden beschouwd als de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel. De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel dient slechts voor informatiedoeleinden en kan afwijken van de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel die wordt berekend overeenkomstig het prospectus.


Fondskenmerken per 01 feb 2023

Gemiddelde marktkapitalisatie (M) $272 309,94 M
Aantal posities 93
Gemiddelde koers/boekwaarde 2,50
Koers/winstverhouding boekjaar 1 16,27

Indexkenmerken per 01 feb 2023

Dividendrendement index
1,43%

Marktprijs van het fonds per 02 feb 2023

Biedprijs €34,00
Laatprijs €36,00
Slotkoers €35,00
Bied-laatspread €2,00
Hoogste dagkoers €35,00
Laagste dagkoers €34,16
Hoogste punt in 52 weken €42,60
Laagste punt in 52 weken €29,44

NAV van het fonds per 02 feb 2023

NAV USD (Official NAV) $38,59
NAV EUR €35,28
NAV MXN MXN $717,62
Vermogen onder beheer $19,51 M
Aandelen in uitgifte 505 458

Referentie NAV’s worden enkel berekend voor informatieve doeleinden. Er kan geen garantie worden verstrekt aan de juistheid van de referentie NAV’s. Referentie NAV’s worden berekend met WM1600 FX (GMT) tarieven in de aangegeven valuta.


Rendement

  • Aanvangsdatum van het fonds: 29 apr 2016
  • Aanvangsdatum van de index: 07 mei 2020
  • Start rendement: 31 dec 2008

per 31 dec 2022

As Of 1 maand 3 maand YTD 1 jaar 3 jaar 5 jaar 10 jaar Sinds aanvang
31 dec 2008
Fonds, netto 31 dec 2022 -6,34% 0,46% -36,83% -36,83% -11,41% 1,51% 45,69% 93,26%
Verschil 31 dec 2022 0,02% -0,03% -0,06% -0,06% -0,33% -0,41% -4,71% -8,72%
Fonds, bruto 31 dec 2022 -6,32% 0,53% -36,64% -36,64% -10,61% 3,04% 50,52% 102,65%
Verschil 31 dec 2022 0,04% 0,05% 0,13% 0,13% 0,47% 1,12% 0,12% 0,67%
Index
31 dec 2022 -6,36% 0,48% -36,77% -36,77% -11,08% 1,92% 50,40% 101,98%

per 31 dec 2022

As Of 1 maand 3 maand YTD 1 jaar 3 jaar 5 jaar 10 jaar Sinds aanvang
31 dec 2008
Fonds, netto 31 dec 2022 -6,34% 0,46% -36,83% -36,83% -3,96% 0,30% 3,84% 4,82%
Verschil 31 dec 2022 0,02% -0,03% -0,06% -0,06% -0,12% -0,08% -0,33% -0,33%
Fonds, bruto 31 dec 2022 -6,32% 0,53% -36,64% -36,64% -3,67% 0,60% 4,17% 5,18%
Verschil 31 dec 2022 0,04% 0,05% 0,13% 0,13% 0,17% 0,22% 0,01% 0,02%
Index
31 dec 2022 -6,36% 0,48% -36,77% -36,77% -3,84% 0,38% 4,17% 5,15%

per 31 dec 2022

2022 (YTD) 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Fonds, netto -36,83% 14,25% 22,75% 27,20% -9,92% 5,99% 5,36% 1,94% -2,89% 29,83% 5,78%
Verschil -0,06% -0,11% -0,23% -0,18% 0,10% 0,18% -0,30% -0,59% -0,98% -1,41% -0,61%
Fonds, bruto -36,64% 14,59% 23,12% 27,59% -9,65% 6,31% 5,71% 2,34% -2,53% 30,32% 6,18%
Verschil 0,13% 0,24% 0,14% 0,20% 0,37% 0,50% 0,05% -0,19% -0,62% -0,92% -0,21%
Index
-36,77% 14,35% 22,98% 27,39% -10,02% 5,82% 5,66% 2,53% -1,91% 31,24% 6,38%

Resultaat na aftrek van alle kosten.

In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. In de vermelde prestatiegegevens is geen rekening gehouden met provisies en kosten in verband met de uitgifte en terugkoop van aandelen of de aankoop en verkoop van deelnemingsrechten. Indien het rendement is berekend op basis van intrinsieke waarden die niet luiden in de boekhoudkundige valuta van de instelling voor collectieve belegging, kan de waarde stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen.

Het rendement voor het kalenderjaar waarin het fonds is geïntroduceerd, betreft een deel van het jaar wanneer de introductiedatum van het betreffende fonds of het historische performance-linked fonds (welke zich het eerst voordoet) in de betreffende periode valt.


Afwijking en tracking-error per 31 dec 2022

Standaarddeviatie 21,18%
Tracking-error 0,10%

Deze berekening is gebaseerd op de resultaten van de afgelopen drie jaar.


Grootste posities

Grootste posities per 01 feb 2023

Naam van effect Weging
Alphabet Inc. Class A 16,52%
Alphabet Inc. Class C 15,42%
Meta Platforms Inc. Class A 9,64%
Walt Disney Company 5,50%
Comcast Corporation Class A 4,85%
Verizon Communications Inc. 4,80%
Netflix Inc. 4,45%
AT&T Inc. 3,95%
T-Mobile US Inc. 2,62%
Deutsche Telekom AG 1,98%
Alle holdings downloaden: Dagelijkse participaties downloaden

Sectorverdeling

Industrieverdeling per 01 feb 2023

Sector Weging
Interactieve Media & Diensten 43,91%
Entertainment 18,99%
Gediversifieerde telecommunicatiediensten 17,37%
Media 11,77%
Draadloze telecommunicatiediensten 7,96%

Landenweging


Kapitaalrisico: Beleggen brengt het risico van kapitaalverlies met zich mee.

In het verleden behaalde rendementen zijn geen betrouwbare indicator van toekomstige rendementen.

De eerste intrinsieke waarde waarmee rekening is gehouden heeft betrekking op het eerste maandeinde na volledige belegging van de portefeuille, in overeenstemming met het beleid van de beheerders. Historische resultaten zijn niet noodzakelijkerwijs een indicatie van toekomstige prestaties.

Vóór 1 december 2020 was de benchmark van dit fonds de MSCI World Communication Services Index.

© 2022 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden. De hierin opgenomen informatie: (1) is eigendom van Morningstar en/of haar contentproviders, (2) mag niet worden gekopieerd of verspreid, en (3) er wordt geen garantie gegeven dat deze juist, volledig of actueel is. Noch Morningstar noch haar contentproviders zijn verantwoordelijk voor enige schade of verlies als gevolg van het gebruik van deze informatie. State Street houdt geen toezicht op de gegevens van Morningstar.