SPDR® MSCI World Communication Services UCITS ETF WTEL NA

Belangrijke risico-informatie

Aandelen kunnen schommelen in waarde door de activiteiten van individuele ondernemingen en de algemene markt- en economische situatie.

ETF's worden verhandeld zoals aandelen, zijn onderhevig aan beleggingsrisico's, zullen fluctueren in marktwaarde en kunnen worden verhandeld tegen koersen de hoger of lager zijn dan de intrinsieke waarde van de ETF's. Makelaarscommissies en ETF-onkosten verminderen het rendement.

Beleggen in in het buitenland geregistreerde effecten kan een risico van kapitaalverlies inhouden door ongunstige valutaschommelingen, bronbelastingen, verschillen in algemeen aanvaarde waarderingsgrondslagen of economische of politieke instabiliteit in andere landen.

NAV USD (Official NAV)

$50,44

per 18 jun 2021

Valuta van het basisfonds

USD

1 daags NAV-wijziging

-$0,52 (-1,01%)

per 18 jun 2021

Vermogen onder beheer

$29,03 M

per 18 jun 2021

TER

0,30%

image load fail

per 31 mei 2021


Fondsdoelstelling

Fondsdoelstelling

De beleggingsdoelstelling van het fonds is de prestaties van ondernemingen in de Communicatiedienstensector te volgen op ontwikkelde markten wereldwijd.


Beschrijving van index

Beschrijving van index

De MSCI World Communication Services 35/20 Capped Index meet de prestaties van wereldwijde aandelen die binnen de Communicatiedienstensector vallen volgens de classificatie van de Global Industry Classification Standard (GICS).


Fondsinformatie per 18 jun 2021

Fondsinformatie per 18 jun 2021
ISIN iNAV ticker

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

Aanvangsdatum Landen van inschrijving Valuta van het basisfonds Behandeling van inkomsten Afwikkelingscyclus
IE00BYTRRG40 INWTELE 29 apr 2016 Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Zweden, Zwitserland USD Accumulatie Afwikkelingscyclus terugkopen, DD+3; Afwikkelingscyclus inschrijvingen, DD+3
ISIN IE00BYTRRG40
iNAV ticker

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INWTELE
Aanvangsdatum 29 apr 2016
Landen van inschrijving Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Zweden, Zwitserland
Valuta van het basisfonds USD
Behandeling van inkomsten Accumulatie
Afwikkelingscyclus Afwikkelingscyclus terugkopen, DD+3; Afwikkelingscyclus inschrijvingen, DD+3
Handelscyclus TER Benchmark Minimale belegging Handelsvaluta Voldoet aan UCITS-richtlijn Domicilie
DD+1 0,30% MSCI World Communication Services 35/20 Capped Index 1 aandeel EUR, USD, MXN Ja Ierland
Handelscyclus DD+1
TER 0,30%
Benchmark MSCI World Communication Services 35/20 Capped Index
Minimale belegging 1 aandeel
Handelsvaluta EUR, USD, MXN
Voldoet aan UCITS-richtlijn Ja
Domicilie Ierland
Beleggingsbeheerder Sub-Investment Manager Paraplufonds Replicatiemethode Frequentie van uitkeringen Komt in aanmerking voor PEA Komt in aanmerking voor ISA
State Street Global Advisors Limited State Street Global Advisors GmbH (Poland Branch) SSGA SPDR ETFs Europe II plc Gerepliceerd - Nee Ja
Beleggingsbeheerder State Street Global Advisors Limited
Sub-Investment Manager State Street Global Advisors GmbH (Poland Branch)
Paraplufonds SSGA SPDR ETFs Europe II plc
Replicatiemethode Gerepliceerd
Frequentie van uitkeringen -
Komt in aanmerking voor PEA Nee
Komt in aanmerking voor ISA Ja
Komt in aanmerking voor SIPP Rapportagestatus VK Securities Lending
Ja Ja Ja
Komt in aanmerking voor SIPP Ja
Rapportagestatus VK Ja
Securities Lending Ja

Beurs- en ticker-informatie per 18 jun 2021

Beurs- en ticker-informatie per 18 jun 2021

Beurs Handelsvaluta Noteringsdatum Beurs-ticker SEDOL code Bloomberg code Reuters code
Euronext Amsterdam (Primair) EUR 03 mei 2016 WTEL BYZJ0G5 WTEL NA WTEL.AS
London Stock Exchange USD 04 mei 2016 WTEL BYYW162 WTEL LN WTEL.L
SIX Swiss Exchange USD 06 mei 2016 WTEL BYZJ0S7 WTEL SE WTEL.S
Bolsa Mexicana de Valores MXN 12 feb 2019 WTELN BJCW8K2 WTELN MM WTELN.MX

INAV

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER VALUTA INAV
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER
VALUTA
INAV

De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel moet niet worden beschouwd als de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel. De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel dient slechts voor informatiedoeleinden en kan afwijken van de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel die wordt berekend overeenkomstig het prospectus.


Fondskenmerken per 17 jun 2021

Fondskenmerken per 17 jun 2021
Gemiddelde marktkapitalisatie (M) Aantal posities Gemiddelde koers/boekwaarde Koers/winstverhouding boekjaar 1
$408 908,03 M 102 3,65 21,92
Gemiddelde marktkapitalisatie (M) $408 908,03 M
Aantal posities 102
Gemiddelde koers/boekwaarde 3,65
Koers/winstverhouding boekjaar 1 21,92

Indexkenmerken per 17 jun 2021

Indexkenmerken per 17 jun 2021
Dividendrendement index

Dit meet het gewogen gemiddelde van het bruto dividendrendement van aandelen in de index.

1,15%
Dividendrendement index

Dit meet het gewogen gemiddelde van het bruto dividendrendement van aandelen in de index.

1,15%

Marktprijs van het fonds per 18 jun 2021

Marktprijs van het fonds per 18 jun 2021
Biedprijs Laatprijs Slotkoers Bied-laatspread Hoogste dagkoers Laagste dagkoers Hoogste punt in 52 weken
€40,05 €42,48 €42,46 €2,43 €42,88 €42,46 €42,92
Biedprijs €40,05
Laatprijs €42,48
Slotkoers €42,46
Bied-laatspread €2,43
Hoogste dagkoers €42,88
Laagste dagkoers €42,46
Hoogste punt in 52 weken €42,92
Laagste punt in 52 weken
€30,36
Laagste punt in 52 weken €30,36

NAV van het fonds per 18 jun 2021

NAV van het fonds per 18 jun 2021
NAV USD (Official NAV) NAV EUR NAV MXN Vermogen onder beheer Aandelen in uitgifte
$50,44 €42,55 MXN $1 044,62 $29,03 M 575 458
NAV USD (Official NAV) $50,44
NAV EUR €42,55
NAV MXN MXN $1 044,62
Vermogen onder beheer $29,03 M
Aandelen in uitgifte 575 458
Meest recente NAV / NAV-geschiedenis

Rendement

Rendement

  • Aanvangsdatum van het fonds: 29 apr 2016
  • Aanvangsdatum van de index: 07 mei 2020
  • Start rendement: 31 dec 2008

per 31 mei 2021

As Of 1 maand 3 maand YTD 1 jaar 3 jaar 5 jaar Sinds aanvang
31 dec 2008
Fonds, netto 31 mei 2021 -0,21% 8,51% 13,87% 43,37% 76,03% 67,60% 204,94%
Verschil 31 mei 2021 -0,02% -0,08% -0,11% -0,31% -0,79% -0,24% -13,47%
Fonds, bruto 31 mei 2021 -0,18% 8,60% 14,01% 43,79% 77,61% 70,13% 218,24%
Verschil 31 mei 2021 0,01% 0,00% 0,03% 0,12% 0,79% 2,29% -0,17%
Index
MSCI World Communication Services 35/20 Capped Index
31 mei 2021 -0,19% 8,59% 13,98% 43,67% 76,82% 67,84% 218,42%

per 31 mei 2021

As Of 1 maand 3 maand YTD 1 jaar 3 jaar 5 jaar Sinds aanvang
31 dec 2008
Fonds, netto 31 mei 2021 -0,21% 8,51% 13,87% 43,37% 20,74% 10,88% 9,40%
Verschil 31 mei 2021 -0,02% -0,08% -0,11% -0,31% -0,18% -0,03% -0,38%
Fonds, bruto 31 mei 2021 -0,18% 8,60% 14,01% 43,79% 21,10% 11,21% 9,77%
Verschil 31 mei 2021 0,01% 0,00% 0,03% 0,12% 0,18% 0,30% 0,00%
Index
MSCI World Communication Services 35/20 Capped Index
31 mei 2021 -0,19% 8,59% 13,98% 43,67% 20,92% 10,91% 9,78%

per 31 mei 2021

2021 (YTD) 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Fonds, netto 13,87% 22,75% 27,20% -9,92% 5,99% 5,36% 1,94% -2,89% 29,83% 5,78% 0,50%
Verschil -0,11% -0,23% -0,18% 0,10% 0,18% -0,30% -0,59% -0,98% -1,41% -0,61% -0,28%
Fonds, bruto 14,01% 23,12% 27,59% -9,65% 6,31% 5,71% 2,34% -2,53% 30,32% 6,18% 0,87%
Verschil 0,03% 0,14% 0,20% 0,37% 0,50% 0,05% -0,19% -0,62% -0,92% -0,21% 0,09%
Index
MSCI World Communication Services 35/20 Capped Index
13,98% 22,98% 27,39% -10,02% 5,82% 5,66% 2,53% -1,91% 31,24% 6,38% 0,78%

Resultaat na aftrek van alle kosten.

Kapitaalrisico: Beleggen brengt het risico van kapitaalverlies met zich mee.

In het verleden behaalde resultaten vormen geen garantie voor de toekomst.

In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. In de vermelde prestatiegegevens is geen rekening gehouden met provisies en kosten in verband met de uitgifte en terugkoop van aandelen of de aankoop en verkoop van deelnemingsrechten. Indien het rendement is berekend op basis van intrinsieke waarden die niet luiden in de boekhoudkundige valuta van de instelling voor collectieve belegging, kan de waarde stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen.

Het rendement voor het kalenderjaar waarin het fonds is geïntroduceerd, betreft een deel van het jaar wanneer de introductiedatum van het betreffende fonds of het historische performance-linked fonds (welke zich het eerst voordoet) in de betreffende periode valt.


Afwijking en tracking-error per 31 mei 2021

Afwijking en tracking-error per 31 mei 2021

Standaarddeviatie Tracking-error
16,99% 0,10%
Standaarddeviatie 16,99%
Tracking-error 0,10%

Deze berekening is gebaseerd op de resultaten van de afgelopen drie jaar.


Grootste posities

Grootste posities
Grootste positiesper 17 jun 2021

Grootste posities per 17 jun 2021

Naam van effect Weging
Facebook Inc. Class A 15,52%
Alphabet Inc. Class C 14,30%
Alphabet Inc. Class A 14,05%
Walt Disney Company 6,05%
Comcast Corporation Class A 5,00%
Verizon Communications Inc. 4,50%
Netflix Inc. 4,19%
AT&T Inc. 3,90%
Charter Communications Inc. Class A 1,85%
SoftBank Group Corp. 1,74%
Alle holdings downloaden: Dagelijkse participaties downloaden

Sectorverdeling

Sectorverdeling
Industrieverdelingper 17 jun 2021

Industrieverdeling per 17 jun 2021

Sector Weging
Interactieve Media & Diensten 49,07%
Entertainment 16,79%
Gediversifieerde telecommunicatiediensten 15,51%
Media 12,04%
Draadloze telecommunicatiediensten 6,59%

Landenweging

Landenweging

Fund Footnote

Resultaat na aftrek van alle kosten.

Kapitaalrisico: Beleggen brengt het risico van kapitaalverlies met zich mee.

In het verleden behaalde resultaten vormen geen garantie voor de toekomst.

In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. In de vermelde prestatiegegevens is geen rekening gehouden met provisies en kosten in verband met de uitgifte en terugkoop van aandelen of de aankoop en verkoop van deelnemingsrechten. Indien het rendement is berekend op basis van intrinsieke waarden die niet luiden in de boekhoudkundige valuta van de instelling voor collectieve belegging, kan de waarde stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen.

De eerste intrinsieke waarde waarmee rekening is gehouden heeft betrekking op het eerste maandeinde na volledige belegging van de portefeuille, in overeenstemming met het beleid van de beheerders. Historische resultaten zijn niet noodzakelijkerwijs een indicatie van toekomstige prestaties.

Vóór 1 december 2020 was de benchmark van dit fonds de MSCI World Communication Services Index.

© 2020 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden. De hierin opgenomen informatie: (1) is eigendom van Morningstar en/of haar contentproviders, (2) mag niet worden gekopieerd of verspreid, en (3) er wordt geen garantie gegeven dat deze juist, volledig of actueel is. Noch Morningstar noch haar contentproviders zijn verantwoordelijk voor enige schade of verlies als gevolg van het gebruik van deze informatie. State Street houdt geen toezicht op de gegevens van Morningstar.