Skip to main content

SPDR® MSCI USA Value UCITS ETF ZPRU GY

Aandelen kunnen schommelen in waarde door de activiteiten van individuele ondernemingen en de algemene markt- en economische situatie.

ETF's worden verhandeld zoals aandelen, zijn onderhevig aan beleggingsrisico's, zullen fluctueren in marktwaarde en kunnen worden verhandeld tegen koersen de hoger of lager zijn dan de intrinsieke waarde van de ETF's. Makelaarscommissies en ETF-onkosten verminderen het rendement.

Beleggen in in het buitenland geregistreerde effecten kan een risico van kapitaalverlies inhouden door ongunstige valutaschommelingen, bronbelastingen, verschillen in algemeen aanvaarde waarderingsgrondslagen of economische of politieke instabiliteit in andere landen.

NAV USD (Official NAV)
$57,98
per 26 feb 2024
Valuta van het basisfonds
USD
1 daags NAV-wijziging
-$0,17 (-0,29%)
per 26 feb 2024
Vermogen onder beheer
$124,65 M
per 26 feb 2024
TER
0,20%

Fondsdoelstelling

De beleggingsdoelstelling van het fonds is het rendement van Amerikaanse aandelen te volgen, met een hogere weging voor aandelen met lage waarderingskenmerken.

Beschrijving van index

De index meet het rendement van de aandelen met een relatief hogere blootstelling aan waarde binnen de MSCI USA Index en probleert tegelijk ook ondernemingen van slechte kwaliteit te vermijden, zoals gemeten door hun fundamentele boekhoudcijfers, zoals het rendement van het eigen vermogen, de ratio schuld/eigen vermogen en de variabiliteit van de winst.

Fondsinformatie per 27 feb 2024

ISIN IE00BSPLC520
iNAV ticker

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INZPRUE
Aanvangsdatum 18 feb 2015
Landen van inschrijving Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Zweden, Zwitserland
Valuta van het basisfonds USD
Behandeling van inkomsten Accumulatie
Afwikkelingscyclus Afwikkelingscyclus terugkopen, DD+2; Afwikkelingscyclus inschrijvingen, DD+2
Handelscyclus Handelsdag
TER 0,20%
Benchmark MSCI USA Value Exposure Select Index
Minimale belegging 1 aandeel
Handelsvaluta CHF, EUR, GBP, USD
Voldoet aan UCITS-richtlijn Ja
Domicilie Ierland
Beleggingsbeheerder State Street Global Advisors Europe Limited
sub-beleggingsmanager

State Street Global Advisors Trust Company

Paraplufonds SSGA SPDR ETFs Europe II plc
Replicatiemethode Gerepliceerd
Frequentie van uitkeringen -
Komt in aanmerking voor PEA Nee
Komt in aanmerking voor ISA Ja
Komt in aanmerking voor SIPP Ja
Rapportagestatus VK Ja
Securities Lending Ja

Beurs- en ticker-informatie per 27 feb 2024

Beurs Handelsvaluta Noteringsdatum Beurs-ticker SEDOL code Bloomberg code Reuters code
Deutsche Börse (Primair) EUR 19 feb 2015 ZPRU BSPLCB8 ZPRU GY ZPRU.DE
London Stock Exchange GBP 20 feb 2015 UVAL BVFNSJ5 UVAL LN UVAL.L
London Stock Exchange USD 20 feb 2015 USVL BSPLC52 USVL LN USVL.L
SIX Swiss Exchange CHF 20 aug 2015 UVAL BWK1V03 UVAL SE UVAL.S

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER VALUTA INAV

De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel moet niet worden beschouwd als de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel. De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel dient slechts voor informatiedoeleinden en kan afwijken van de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel die wordt berekend overeenkomstig het prospectus.

Fondskenmerken per 26 feb 2024

Gemiddelde marktkapitalisatie (M) $87 109,71 M
Aantal posities 125
Gemiddelde koers/boekwaarde 1,68
Koers/winstverhouding boekjaar 1 11,45

Indexkenmerken per 26 feb 2024

Dividendrendement index

Dit meet het gewogen gemiddelde van het bruto dividendrendement van aandelen in de index.

2,75%

Marktprijs van het fonds per 26 feb 2024

Biedprijs -
Laatprijs -
Slotkoers €53,58
Bied-laatspread -
Hoogste dagkoers -
Laagste dagkoers -
Hoogste punt in 52 weken €53,99
Laagste punt in 52 weken €43,84

NAV van het fonds per 26 feb 2024

NAV USD (Official NAV) $57,98
NAV CHF CHF 51,05
NAV EUR €53,43
NAV GBP £45,71
Vermogen onder beheer $124,65 M
Aandelen in uitgifte 2 150 000

Referentie NAV’s worden enkel berekend voor informatieve doeleinden. Er kan geen garantie worden verstrekt aan de juistheid van de referentie NAV’s. Referentie NAV’s worden berekend met WM1600 FX (GMT) tarieven in de aangegeven valuta.

Rendement

  • Aanvangsdatum van het fonds: 18 feb 2015
  • Aanvangsdatum van de index: 11 dec 2014

per 31 jan 2024

As Of 1 maand 3 maand YTD 1 jaar 3 jaar 5 jaar 10 jaar Sinds aanvang
18 feb 2015
Fonds, netto 31 jan 2024 -0,49% 16,52% -0,49% 6,46% 6,95% 8,50% - 7,40%
Verschil 31 jan 2024 0,03% 0,04% 0,03% 0,23% 0,19% 0,21% - 0,15%
Fonds, bruto 31 jan 2024 -0,48% 16,58% -0,48% 6,68% 7,16% 8,73% - 7,64%
Verschil 31 jan 2024 0,05% 0,09% 0,05% 0,45% 0,41% 0,44% - 0,39%
Index
MSCI USA Value Exposure Select Index

Indexwijziging: “Index” verwijst naar de prestatierendementen van zowel de MSCI USA Value Exposure Select Index als de MSCI USA Value Weighted Index. De indexrendementen zijn vanaf de oprichtingsdatum van het fonds tot en met July 11, 2018 gebaseerd op de MSCI USA Value Weighted Index en vanaf July 11, 2018 tot en met nu op de MSCI USA Value Exposure Select Index.

31 jan 2024 -0,52% 16,48% -0,52% 6,23% 6,76% 8,29% - 7,25%

per 31 jan 2024

As Of 1 maand 3 maand YTD 1 jaar 3 jaar 5 jaar 10 jaar Sinds aanvang
18 feb 2015
Fonds, netto 31 jan 2024 -0,49% 16,52% -0,49% 6,46% 22,31% 50,37% - 89,38%
Verschil 31 jan 2024 0,03% 0,04% 0,03% 0,23% 0,66% 1,44% - 2,34%
Fonds, bruto 31 jan 2024 -0,48% 16,58% -0,48% 6,68% 23,05% 51,95% - 93,27%
Verschil 31 jan 2024 0,05% 0,09% 0,05% 0,45% 1,39% 3,03% - 6,23%
Index
MSCI USA Value Exposure Select Index

Indexwijziging: “Index” verwijst naar de prestatierendementen van zowel de MSCI USA Value Exposure Select Index als de MSCI USA Value Weighted Index. De indexrendementen zijn vanaf de oprichtingsdatum van het fonds tot en met July 11, 2018 gebaseerd op de MSCI USA Value Weighted Index en vanaf July 11, 2018 tot en met nu op de MSCI USA Value Exposure Select Index.

31 jan 2024 -0,52% 16,48% -0,52% 6,23% 21,66% 48,92% - 87,04%

per 31 jan 2024

2024 (YTD) 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fonds, netto -0,49% 14,97% -14,71% 28,96% 2,32% 27,18% -11,85% 18,40% 16,00% -4,48% -
Verschil 0,03% 0,22% 0,19% 0,13% 0,31% 0,12% 0,12% 0,03% 0,02% 0,11% -
Fonds, bruto -0,48% 15,20% -14,54% 29,22% 2,53% 27,50% -11,63% 18,69% 16,29% -4,27% -
Verschil 0,05% 0,45% 0,36% 0,39% 0,52% 0,43% 0,34% 0,33% 0,32% 0,31% -
Index
MSCI USA Value Exposure Select Index

Indexwijziging: “Index” verwijst naar de prestatierendementen van zowel de MSCI USA Value Exposure Select Index als de MSCI USA Value Weighted Index. De indexrendementen zijn vanaf de oprichtingsdatum van het fonds tot en met July 11, 2018 gebaseerd op de MSCI USA Value Weighted Index en vanaf July 11, 2018 tot en met nu op de MSCI USA Value Exposure Select Index.

-0,52% 14,75% -14,90% 28,83% 2,01% 27,06% -11,98% 18,37% 15,98% -4,58% -

Resultaat na aftrek van alle kosten.

In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. In de vermelde prestatiegegevens is geen rekening gehouden met provisies en kosten in verband met de uitgifte en terugkoop van aandelen of de aankoop en verkoop van deelnemingsrechten. Indien het rendement is berekend op basis van intrinsieke waarden die niet luiden in de boekhoudkundige valuta van de instelling voor collectieve belegging, kan de waarde stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen.

Het rendement voor het kalenderjaar waarin het fonds is geïntroduceerd, betreft een deel van het jaar wanneer de introductiedatum van het betreffende fonds of het historische performance-linked fonds (welke zich het eerst voordoet) in de betreffende periode valt.

The SPDR® MSCI USA Value UCITS ETF heette voorheen de SPDR® MSCI USA Value Weighted UCITS ETF.

Indexwijziging: “Index” verwijst naar de prestatierendementen van zowel de MSCI USA Value Exposure Select Index als de MSCI USA Value Weighted Index. De indexrendementen zijn vanaf de oprichtingsdatum van het fonds tot en met July 11, 2018 gebaseerd op de MSCI USA Value Weighted Index en vanaf July 11, 2018 tot en met nu op de MSCI USA Value Exposure Select Index.

Afwijking en tracking-error per 31 jan 2024

Standaarddeviatie 18,47%
Tracking-error 0,06%

Deze berekening is gebaseerd op de resultaten van de afgelopen drie jaar.

Grootste posities

Grootste posities per 26 feb 2024

Naam van effect Weging
QUALCOMM Incorporated 4,81%
Cisco Systems Inc. 4,55%
Intel Corporation 4,36%
Verizon Communications Inc. 4,08%
Applied Materials Inc. 4,05%
Pfizer Inc. 3,60%
AT&T Inc. 3,53%
General Motors Company 3,16%
Lam Research Corporation 2,79%
CVS Health Corporation 2,79%
Alle holdings downloaden: Dagelijkse participaties downloaden

Sectorallocatie in het fonds

Sectorallocatie in het fonds per 26 feb 2024

Sector Weging
Informatietechnologie 29,96%
Financiële instellingen 13,24%
Gezondheidszorg 11,91%
Duurzame consumptiegoederen 11,71%
Industrie 8,79%
Communicatiediensten 8,34%
Niet-duurzame consumptiegoederen 5,36%
Energie 3,83%
Vastgoed 2,43%
Materialen 2,38%
Nutsbedrijven 2,05%

Landenweging

Kapitaalrisico: Beleggen brengt het risico van kapitaalverlies met zich mee.

In het verleden behaalde rendementen zijn geen betrouwbare indicator van toekomstige rendementen.

De eerste intrinsieke waarde waarmee rekening is gehouden heeft betrekking op het eerste maandeinde na volledige belegging van de portefeuille, in overeenstemming met het beleid van de beheerders. Historische resultaten zijn niet noodzakelijkerwijs een indicatie van toekomstige prestaties.

De financiële producten waarnaar in dit document wordt verwezen, worden niet gesponsord, aanbevolen of gepromoot door MSCI en MSCI kan niet aansprakelijk worden gesteld met betrekking tot zulke financiële producten of de indices waarop zulke financiële producten gebaseerd zijn. Het prospectus bevat een uitgebreidere beschrijving van de beperkte relatie die MSCI onderhoudt met SSGA en de gerelateerde financiële producten.

The SPDR® MSCI USA Value UCITS ETF heette voorheen de SPDR® MSCI USA Value Weighted UCITS ETF.

Indexwijziging: “Index” verwijst naar de prestatierendementen van zowel de MSCI USA Value Exposure Select Index als de MSCI USA Value Weighted Index. De indexrendementen zijn vanaf de oprichtingsdatum van het fonds tot en met July 11, 2018 gebaseerd op de MSCI USA Value Weighted Index en vanaf July 11, 2018 tot en met nu op de MSCI USA Value Exposure Select Index.