SPDR® MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF ZPRV GY

Belangrijke risico-informatie

Aandelen kunnen schommelen in waarde door de activiteiten van individuele ondernemingen en de algemene markt- en economische situatie.

ETF's worden verhandeld zoals aandelen, zijn onderhevig aan beleggingsrisico's, zullen fluctueren in marktwaarde en kunnen worden verhandeld tegen koersen de hoger of lager zijn dan de intrinsieke waarde van de ETF's. Makelaarscommissies en ETF-onkosten verminderen het rendement.

Beleggen in in het buitenland geregistreerde effecten kan een risico van kapitaalverlies inhouden door ongunstige valutaschommelingen, bronbelastingen, verschillen in algemeen aanvaarde waarderingsgrondslagen of economische of politieke instabiliteit in andere landen.

NAV USD (Official NAV)

$56,49

per 14 jun 2021

Valuta van het basisfonds

USD

1 daags NAV-wijziging

-$0,61 (-1,08%)

per 14 jun 2021

Vermogen onder beheer

$276,79 M

per 14 jun 2021

TER

0,30%


Fondsdoelstelling

Fondsdoelstelling

De beleggingsdoelstelling van het fonds is het rendement van Amerikaanse smallcapaandelen te volgen, met een hogere weging voor aandelen met lage waarderingskenmerken.


Beschrijving van index

Beschrijving van index

De MSCI USA Small Cap Value Weighted Index is gebaseerd op de traditionele marktkapitalisatiegewogen bovenliggende index, de MSCI USA Small Cap Index, die Amerikaanse small-cap aandelen bevat. De waarderingsmethode van de index bestaat uit het herwegen van elk aandeel in de bovenliggende index om zodoende de nadruk te leggen op aandelen in de bovenliggende index met een lagere waardering.


Fondsinformatie per 14 jun 2021

Fondsinformatie per 14 jun 2021
ISIN iNAV ticker

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

Aanvangsdatum Landen van inschrijving Valuta van het basisfonds Behandeling van inkomsten Afwikkelingscyclus
IE00BSPLC413 INZPRVE 18 feb 2015 Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Zweden USD Accumulatie Afwikkelingscyclus terugkopen, DD+2; Afwikkelingscyclus inschrijvingen, DD+2
ISIN IE00BSPLC413
iNAV ticker

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INZPRVE
Aanvangsdatum 18 feb 2015
Landen van inschrijving Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Zweden
Valuta van het basisfonds USD
Behandeling van inkomsten Accumulatie
Afwikkelingscyclus Afwikkelingscyclus terugkopen, DD+2; Afwikkelingscyclus inschrijvingen, DD+2
Handelscyclus TER Benchmark Minimale belegging Handelsvaluta Voldoet aan UCITS-richtlijn Domicilie
Handelsdag 0,30% MSCI USA Small Cap Value Weighted Index 1 aandeel EUR, USD Ja Ierland
Handelscyclus Handelsdag
TER 0,30%
Benchmark MSCI USA Small Cap Value Weighted Index
Minimale belegging 1 aandeel
Handelsvaluta EUR, USD
Voldoet aan UCITS-richtlijn Ja
Domicilie Ierland
Beleggingsbeheerder Sub-Investment Manager Paraplufonds Replicatiemethode Frequentie van uitkeringen Komt in aanmerking voor PEA Komt in aanmerking voor ISA
State Street Global Advisors Limited State Street Global Advisors Trust Company SSGA SPDR ETFs Europe II plc Geoptimaliseerd - Nee Ja
Beleggingsbeheerder State Street Global Advisors Limited
Sub-Investment Manager State Street Global Advisors Trust Company
Paraplufonds SSGA SPDR ETFs Europe II plc
Replicatiemethode Geoptimaliseerd
Frequentie van uitkeringen -
Komt in aanmerking voor PEA Nee
Komt in aanmerking voor ISA Ja
Komt in aanmerking voor SIPP Rapportagestatus VK Securities Lending
Ja Ja Nee
Komt in aanmerking voor SIPP Ja
Rapportagestatus VK Ja
Securities Lending Nee

Beurs- en ticker-informatie per 14 jun 2021

Beurs- en ticker-informatie per 14 jun 2021

Beurs Deutsche Börse (Primair)
Handelsvaluta EUR
Noteringsdatum 19 feb 2015
Beurs-ticker ZPRV
SEDOL code BSPLC85
Bloomberg code ZPRV GY
Reuters code ZPRV.DE
Beurs London Stock Exchange
Handelsvaluta USD
Noteringsdatum 20 feb 2015
Beurs-ticker USSC
SEDOL code BSPLC41
Bloomberg code USSC LN
Reuters code USSC.L
Beurs Handelsvaluta Noteringsdatum Beurs-ticker SEDOL code Bloomberg code Reuters code
Deutsche Börse (Primair) EUR 19 feb 2015 ZPRV BSPLC85 ZPRV GY ZPRV.DE
London Stock Exchange USD 20 feb 2015 USSC BSPLC41 USSC LN USSC.L

INAV

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER VALUTA INAV
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER
VALUTA
INAV

De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel moet niet worden beschouwd als de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel. De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel dient slechts voor informatiedoeleinden en kan afwijken van de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel die wordt berekend overeenkomstig het prospectus.


Fondskenmerken per 14 jun 2021

Fondskenmerken per 14 jun 2021
Gemiddelde marktkapitalisatie (M) Aantal posities Gemiddelde koers/boekwaarde Koers/winstverhouding boekjaar 1
$4 526,08 M 1 775 1,73 14,07
Gemiddelde marktkapitalisatie (M) $4 526,08 M
Aantal posities 1 775
Gemiddelde koers/boekwaarde 1,73
Koers/winstverhouding boekjaar 1 14,07

Indexkenmerken per 14 jun 2021

Indexkenmerken per 14 jun 2021
Dividendrendement index

Dit meet het gewogen gemiddelde van het bruto dividendrendement van aandelen in de index.

1,48%
Dividendrendement index

Dit meet het gewogen gemiddelde van het bruto dividendrendement van aandelen in de index.

1,48%

Marktprijs van het fonds per 14 jun 2021

Marktprijs van het fonds per 14 jun 2021
Biedprijs Laatprijs Slotkoers Bied-laatspread Hoogste dagkoers Laagste dagkoers Hoogste punt in 52 weken
€46,72 €46,76 €46,74 €0,04 €47,24 €46,74 €47,40
Biedprijs €46,72
Laatprijs €46,76
Slotkoers €46,74
Bied-laatspread €0,04
Hoogste dagkoers €47,24
Laagste dagkoers €46,74
Hoogste punt in 52 weken €47,40
Laagste punt in 52 weken
€24,85
Laagste punt in 52 weken €24,85

NAV van het fonds per 14 jun 2021

NAV van het fonds per 14 jun 2021
NAV USD (Official NAV) NAV EUR Vermogen onder beheer Aandelen in uitgifte
$56,49 €46,59 $276,79 M 4 900 000
NAV USD (Official NAV) $56,49
NAV EUR €46,59
Vermogen onder beheer $276,79 M
Aandelen in uitgifte 4 900 000
Meest recente NAV / NAV-geschiedenis

Referentie NAV’s worden enkel berekend voor informatieve doeleinden. Er kan geen garantie worden verstrekt aan de juistheid van de referentie NAV’s. Referentie NAV’s worden berekend met WM1600 FX (GMT) tarieven in de aangegeven valuta.


Rendement

Rendement

  • Aanvangsdatum van het fonds: 18 feb 2015
  • Aanvangsdatum van de index: 31 dec 2014

per 31 mei 2021

As Of 1 maand 3 maand YTD 1 jaar 3 jaar 5 jaar Sinds aanvang
18 feb 2015
Fonds, netto 31 mei 2021 3,61% 14,01% 32,43% 93,05% 47,60% 95,87% 86,40%
Verschil 31 mei 2021 -0,03% -0,08% -0,23% -0,80% -1,27% -2,50% -2,78%
Fonds, bruto 31 mei 2021 3,63% 14,10% 32,59% 93,62% 48,94% 98,82% 89,94%
Verschil 31 mei 2021 -0,01% 0,01% -0,07% -0,22% 0,06% 0,45% 0,76%
Index
MSCI USA Small Cap Value Weighted Index
31 mei 2021 3,64% 14,08% 32,66% 93,85% 48,88% 98,37% 89,18%

per 31 mei 2021

As Of 1 maand 3 maand YTD 1 jaar 3 jaar 5 jaar Sinds aanvang
18 feb 2015
Fonds, netto 31 mei 2021 3,61% 14,01% 32,43% 93,05% 13,85% 14,39% 10,42%
Verschil 31 mei 2021 -0,03% -0,08% -0,23% -0,80% -0,33% -0,29% -0,26%
Fonds, bruto 31 mei 2021 3,63% 14,10% 32,59% 93,62% 14,20% 14,74% 10,75%
Verschil 31 mei 2021 -0,01% 0,01% -0,07% -0,22% 0,01% 0,05% 0,07%
Index
MSCI USA Small Cap Value Weighted Index
31 mei 2021 3,64% 14,08% 32,66% 93,85% 14,18% 14,68% 10,68%

per 31 mei 2021

2021 (YTD) 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Fonds, netto 32,43% 8,46% 23,80% -14,31% 9,37% 25,83% -11,11% - - - -
Verschil -0,23% -0,49% -0,43% 0,02% 0,02% -0,73% 0,03% - - - -
Fonds, bruto 32,59% 8,79% 24,17% -14,05% 9,70% 26,21% -10,88% - - - -
Verschil -0,07% -0,16% -0,06% 0,28% 0,35% -0,35% 0,26% - - - -
Index
MSCI USA Small Cap Value Weighted Index
32,66% 8,95% 24,23% -14,33% 9,35% 26,56% -11,14% - - - -

Resultaat na aftrek van alle kosten.

Kapitaalrisico: Beleggen brengt het risico van kapitaalverlies met zich mee.

In het verleden behaalde resultaten vormen geen garantie voor de toekomst.

In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. In de vermelde prestatiegegevens is geen rekening gehouden met provisies en kosten in verband met de uitgifte en terugkoop van aandelen of de aankoop en verkoop van deelnemingsrechten. Indien het rendement is berekend op basis van intrinsieke waarden die niet luiden in de boekhoudkundige valuta van de instelling voor collectieve belegging, kan de waarde stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen.

Het rendement voor het kalenderjaar waarin het fonds is geïntroduceerd, betreft een deel van het jaar wanneer de introductiedatum van het betreffende fonds of het historische performance-linked fonds (welke zich het eerst voordoet) in de betreffende periode valt.


Afwijking en tracking-error per 31 mei 2021

Afwijking en tracking-error per 31 mei 2021

Standaarddeviatie Tracking-error
29,80% 0,39%
Standaarddeviatie 29,80%
Tracking-error 0,39%

Deze berekening is gebaseerd op de resultaten van de afgelopen drie jaar.


Grootste posities

Grootste posities
Grootste positiesper 14 jun 2021

Grootste posities per 14 jun 2021

Naam van effect Weging
DXC Technology Co. 0,72%
Plains GP Holdings LP Class A 0,59%
Rocket Companies Inc Class A 0,47%
Genworth Financial Inc. Class A 0,45%
Unum Group 0,45%
Flex Ltd. 0,44%
Comerica Incorporated 0,43%
Marathon Oil Corporation 0,42%
First Horizon Corporation 0,40%
Jabil Inc. 0,39%
Alle holdings downloaden: Dagelijkse participaties downloaden

Sectorallocatie in het fonds

Sectorallocatie in het fonds

Sectorallocatie in het fonds per 14 jun 2021

Sector Weging
Financiële instellingen 25,39%
Industrie 15,06%
Duurzame consumptiegoederen 14,27%
Informatietechnologie 9,54%
Vastgoed 7,74%
Gezondheidszorg 6,66%
Energie 6,63%
Materialen 5,61%
Niet-duurzame consumptiegoederen 4,32%
Communicatiediensten 2,43%
Nutsbedrijven 2,35%
Unassigned 0,00%

Landenweging

Landenweging

Fund Footnote

Resultaat na aftrek van alle kosten.

Kapitaalrisico: Beleggen brengt het risico van kapitaalverlies met zich mee.

In het verleden behaalde resultaten vormen geen garantie voor de toekomst.

In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. In de vermelde prestatiegegevens is geen rekening gehouden met provisies en kosten in verband met de uitgifte en terugkoop van aandelen of de aankoop en verkoop van deelnemingsrechten. Indien het rendement is berekend op basis van intrinsieke waarden die niet luiden in de boekhoudkundige valuta van de instelling voor collectieve belegging, kan de waarde stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen.

De eerste intrinsieke waarde waarmee rekening is gehouden heeft betrekking op het eerste maandeinde na volledige belegging van de portefeuille, in overeenstemming met het beleid van de beheerders. Historische resultaten zijn niet noodzakelijkerwijs een indicatie van toekomstige prestaties.

De financiële producten waarnaar in dit document wordt verwezen, worden niet gesponsord, aanbevolen of gepromoot door MSCI en MSCI kan niet aansprakelijk worden gesteld met betrekking tot zulke financiële producten of de indices waarop zulke financiële producten gebaseerd zijn. Het prospectus bevat een uitgebreidere beschrijving van de beperkte relatie die MSCI onderhoudt met SSGA en de gerelateerde financiële producten.