Skip to main content

SPDR® MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF ZPRV GY

Aandelen kunnen schommelen in waarde door de activiteiten van individuele ondernemingen en de algemene markt- en economische situatie.

ETF's worden verhandeld zoals aandelen, zijn onderhevig aan beleggingsrisico's, zullen fluctueren in marktwaarde en kunnen worden verhandeld tegen koersen de hoger of lager zijn dan de intrinsieke waarde van de ETF's. Makelaarscommissies en ETF-onkosten verminderen het rendement.

Beleggen in in het buitenland geregistreerde effecten kan een risico van kapitaalverlies inhouden door ongunstige valutaschommelingen, bronbelastingen, verschillen in algemeen aanvaarde waarderingsgrondslagen of economische of politieke instabiliteit in andere landen.

NAV USD (Official NAV)
$61,05
per 23 feb 2024
Valuta van het basisfonds
USD
1 daags NAV-wijziging
+$0,21 (+0,35%)
per 23 feb 2024
Vermogen onder beheer
$457,86 M
per 23 feb 2024
TER
0,30%
per 31 jan 2024

Fondsdoelstelling

De beleggingsdoelstelling van het fonds is het rendement van Amerikaanse smallcapaandelen te volgen, met een hogere weging voor aandelen met lage waarderingskenmerken.

Beschrijving van index

De MSCI USA Small Cap Value Weighted Index is gebaseerd op de traditionele marktkapitalisatiegewogen bovenliggende index, de MSCI USA Small Cap Index, die Amerikaanse small-cap aandelen bevat. De waarderingsmethode van de index bestaat uit het herwegen van elk aandeel in de bovenliggende index om zodoende de nadruk te leggen op aandelen in de bovenliggende index met een lagere waardering.

Fondsinformatie per 26 feb 2024

ISIN IE00BSPLC413
iNAV ticker

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INZPRVE
Aanvangsdatum 18 feb 2015
Landen van inschrijving Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Zweden
Valuta van het basisfonds USD
Behandeling van inkomsten Accumulatie
Afwikkelingscyclus Afwikkelingscyclus terugkopen, DD+2; Afwikkelingscyclus inschrijvingen, DD+2
Handelscyclus Handelsdag
TER 0,30%
Benchmark MSCI USA Small Cap Value Weighted Index
Minimale belegging 1 aandeel
Handelsvaluta EUR, USD
Voldoet aan UCITS-richtlijn Ja
Domicilie Ierland
Beleggingsbeheerder State Street Global Advisors Europe Limited
sub-beleggingsmanager

State Street Global Advisors Trust Company

Paraplufonds SSGA SPDR ETFs Europe II plc
Replicatiemethode Geoptimaliseerd
Frequentie van uitkeringen -
Komt in aanmerking voor PEA Nee
Komt in aanmerking voor ISA Ja
Komt in aanmerking voor SIPP Ja
Rapportagestatus VK Ja
Securities Lending Ja

Beurs- en ticker-informatie per 26 feb 2024

Beurs Handelsvaluta Noteringsdatum Beurs-ticker SEDOL code Bloomberg code Reuters code
Deutsche Börse (Primair) EUR 19 feb 2015 ZPRV BSPLC85 ZPRV GY ZPRV.DE
London Stock Exchange USD 20 feb 2015 USSC BSPLC41 USSC LN USSC.L

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER VALUTA INAV

De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel moet niet worden beschouwd als de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel. De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel dient slechts voor informatiedoeleinden en kan afwijken van de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel die wordt berekend overeenkomstig het prospectus.

Fondskenmerken per 23 feb 2024

Gemiddelde marktkapitalisatie (M) $4 433,36 M
Aantal posities 1 784
Gemiddelde koers/boekwaarde 1,39
Koers/winstverhouding boekjaar 1 11,95

Indexkenmerken per 23 feb 2024

Dividendrendement index

Dit meet het gewogen gemiddelde van het bruto dividendrendement van aandelen in de index.

2,09%

Marktprijs van het fonds per 23 feb 2024

Biedprijs -
Laatprijs -
Slotkoers €56,42
Bied-laatspread -
Hoogste dagkoers -
Laagste dagkoers -
Hoogste punt in 52 weken €57,54
Laagste punt in 52 weken €44,32

NAV van het fonds per 23 feb 2024

NAV USD (Official NAV) $61,05
NAV EUR €56,41
Vermogen onder beheer $457,86 M
Aandelen in uitgifte 7 500 000

Referentie NAV’s worden enkel berekend voor informatieve doeleinden. Er kan geen garantie worden verstrekt aan de juistheid van de referentie NAV’s. Referentie NAV’s worden berekend met WM1600 FX (GMT) tarieven in de aangegeven valuta.

Rendement

  • Aanvangsdatum van het fonds: 18 feb 2015
  • Aanvangsdatum van de index: 31 dec 2014

per 31 jan 2024

As Of 1 maand 3 maand YTD 1 jaar 3 jaar 5 jaar 10 jaar Sinds aanvang
18 feb 2015
Fonds, netto 31 jan 2024 -4,18% 17,88% -4,18% 4,01% 9,90% 11,04% - 7,97%
Verschil 31 jan 2024 -0,01% 0,00% -0,01% 0,00% -0,08% -0,15% - -0,19%
Fonds, bruto 31 jan 2024 -4,15% 17,97% -4,15% 4,32% 10,23% 11,37% - 8,29%
Verschil 31 jan 2024 0,01% 0,09% 0,01% 0,31% 0,25% 0,18% - 0,13%
Index
MSCI USA Small Cap Value Weighted Index
31 jan 2024 -4,17% 17,88% -4,17% 4,01% 9,98% 11,19% - 8,16%

per 31 jan 2024

As Of 1 maand 3 maand YTD 1 jaar 3 jaar 5 jaar 10 jaar Sinds aanvang
18 feb 2015
Fonds, netto 31 jan 2024 -4,18% 17,88% -4,18% 4,01% 32,73% 68,78% - 98,65%
Verschil 31 jan 2024 -0,01% 0,00% -0,01% 0,00% -0,27% -1,14% - -3,15%
Fonds, bruto 31 jan 2024 -4,15% 17,97% -4,15% 4,32% 33,92% 71,33% - 104,05%
Verschil 31 jan 2024 0,01% 0,09% 0,01% 0,31% 0,92% 1,41% - 2,25%
Index
MSCI USA Small Cap Value Weighted Index
31 jan 2024 -4,17% 17,88% -4,17% 4,01% 33,00% 69,92% - 101,80%

per 31 jan 2024

2024 (YTD) 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fonds, netto -4,18% 21,18% -10,23% 35,40% 8,46% 23,80% -14,31% 9,37% 25,83% -11,11% -
Verschil -0,01% -0,01% -0,03% -0,29% -0,49% -0,43% 0,02% 0,02% -0,73% 0,03% -
Fonds, bruto -4,15% 21,54% -9,96% 35,80% 8,79% 24,17% -14,05% 9,70% 26,21% -10,88% -
Verschil 0,01% 0,35% 0,24% 0,12% -0,16% -0,06% 0,28% 0,35% -0,35% 0,26% -
Index
MSCI USA Small Cap Value Weighted Index
-4,17% 21,19% -10,20% 35,68% 8,95% 24,23% -14,33% 9,35% 26,56% -11,14% -

Resultaat na aftrek van alle kosten.

In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. In de vermelde prestatiegegevens is geen rekening gehouden met provisies en kosten in verband met de uitgifte en terugkoop van aandelen of de aankoop en verkoop van deelnemingsrechten. Indien het rendement is berekend op basis van intrinsieke waarden die niet luiden in de boekhoudkundige valuta van de instelling voor collectieve belegging, kan de waarde stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen.

Het rendement voor het kalenderjaar waarin het fonds is geïntroduceerd, betreft een deel van het jaar wanneer de introductiedatum van het betreffende fonds of het historische performance-linked fonds (welke zich het eerst voordoet) in de betreffende periode valt.

Afwijking en tracking-error per 31 jan 2024

Standaarddeviatie 22,32%
Tracking-error 0,05%

Deze berekening is gebaseerd op de resultaten van de afgelopen drie jaar.

Grootste posities

Grootste posities per 23 feb 2024

Naam van effect Weging
United States Steel Corporation 0,81%
Jackson Financial Incorporation Class A 0,80%
Lumen Technologies Inc. 0,64%
Performance Food Group Co 0,59%
Plains GP Holdings LP Class A 0,56%
Unum Group 0,49%
First Horizon Corporation 0,48%
Arrow Electronics Inc. 0,47%
Macy's Inc. 0,46%
Reinsurance Group of America Incorporated 0,45%
Alle holdings downloaden: Dagelijkse participaties downloaden

Sectorallocatie in het fonds

Sectorallocatie in het fonds per 23 feb 2024

Sector Weging
Financiële instellingen 25,49%
Duurzame consumptiegoederen 17,33%
Industrie 15,77%
Informatietechnologie 7,28%
Gezondheidszorg 6,47%
Materialen 6,37%
Vastgoed 5,81%
Energie 5,24%
Niet-duurzame consumptiegoederen 4,38%
Communicatiediensten 3,47%
Nutsbedrijven 2,38%

Landenweging

Kapitaalrisico: Beleggen brengt het risico van kapitaalverlies met zich mee.

In het verleden behaalde rendementen zijn geen betrouwbare indicator van toekomstige rendementen.

De eerste intrinsieke waarde waarmee rekening is gehouden heeft betrekking op het eerste maandeinde na volledige belegging van de portefeuille, in overeenstemming met het beleid van de beheerders. Historische resultaten zijn niet noodzakelijkerwijs een indicatie van toekomstige prestaties.

De financiële producten waarnaar in dit document wordt verwezen, worden niet gesponsord, aanbevolen of gepromoot door MSCI en MSCI kan niet aansprakelijk worden gesteld met betrekking tot zulke financiële producten of de indices waarop zulke financiële producten gebaseerd zijn. Het prospectus bevat een uitgebreidere beschrijving van de beperkte relatie die MSCI onderhoudt met SSGA en de gerelateerde financiële producten.

Het is de ontvanger uitsluitend toegestaan de Indexgegevens te ontvangen of te bekijken in de vorm waarin deze gegevens worden weergegeven. De ontvanger begrijpt, erkent en stemt ermee in dat het gebruik van de Indexgegevens voor eigen risico is. De ontvanger begrijpt, erkent en stemt ermee in dat de Indexgegevens worden aangeleverd zoals ze zijn en dat noch Morningstar UK Limited (Morningstar) noch een van de contentleveranciers van Morningstar de juistheid, volledigheid, het niet schenden van enig recht, oorspronkelijkheid, tijdigheid of andere kenmerken van de Indexgegevens garanderen. De ontvanger begrijpt, erkent en stemt er daarnaast mee in dat de Indexgegevens uitsluitend worden geleverd aan u als belegger in financiële producten vanuit regelgevende vereisten en voor informatieve doeleinden. De Indexgegevens mogen niet door u worden gebruikt voor commerciële doeleinden en mogen niet worden gebruikt voor het handelen of andere doeleinden zonder dat er sprake is van een inschrijving op dergelijke Indexgegevens bij Morningstar.