SPDR® MSCI Europe Value UCITS ETF ZPRW GY

Aandelen kunnen schommelen in waarde door de activiteiten van individuele ondernemingen en de algemene markt- en economische situatie.

ETF's worden verhandeld zoals aandelen, zijn onderhevig aan beleggingsrisico's, zullen fluctueren in marktwaarde en kunnen worden verhandeld tegen koersen de hoger of lager zijn dan de intrinsieke waarde van de ETF's. Makelaarscommissies en ETF-onkosten verminderen het rendement.

Beleggen in in het buitenland geregistreerde effecten kan een risico van kapitaalverlies inhouden door ongunstige valutaschommelingen, bronbelastingen, verschillen in algemeen aanvaarde waarderingsgrondslagen of economische of politieke instabiliteit in andere landen.

NAV EUR (Official NAV)
€42,88
per 02 feb 2023
Valuta van het basisfonds
EUR
1 daags NAV-wijziging
+€0,35 (+0,83%)
per 02 feb 2023
Vermogen onder beheer
€32,16 M
per 02 feb 2023
TER
0,20%
image load fail
per 31 dec 2022

Fondsdoelstelling


De beleggingsdoelstelling van het fonds is het rendement van Europese aandelen te volgen, met een hogere weging voor aandelen met lage waarderingskenmerken.


Beschrijving van index


De index meet het rendement van de aandelen met een relatief hogere blootstelling aan waarde binnen de MSCI Europe Index en probleert tegelijk ook ondernemingen van slechte kwaliteit te vermijden, zoals gemeten door hun fundamentele boekhoudcijfers, zoals het rendement van het eigen vermogen, de ratio schuld/eigen vermogen en de variabiliteit van de winst.


Fondsinformatie per 03 feb 2023

ISIN IE00BSPLC306
iNAV ticker
INZPRWE
Aanvangsdatum 18 feb 2015
Landen van inschrijving Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Zweden, Zwitserland
Valuta van het basisfonds EUR
Behandeling van inkomsten Accumulatie
Afwikkelingscyclus Afwikkelingscyclus terugkopen, DD+2; Afwikkelingscyclus inschrijvingen, DD+2
Handelscyclus Handelsdag
TER 0,20%
Benchmark MSCI Europe Value Exposure Select Index
Minimale belegging 1 aandeel
Handelsvaluta CHF, EUR, GBP
Voldoet aan UCITS-richtlijn Ja
Domicilie Ierland
Beleggingsbeheerder State Street Global Advisors Europe Limited
sub-beleggingsmanager

State Street Global Advisors Limited

Paraplufonds SSGA SPDR ETFs Europe II plc
Replicatiemethode Gerepliceerd
Frequentie van uitkeringen -
Komt in aanmerking voor PEA Nee
Komt in aanmerking voor ISA Ja
Komt in aanmerking voor SIPP Ja
Rapportagestatus VK Ja
Securities Lending Nee

Beurs- en ticker-informatie per 03 feb 2023

Beurs Handelsvaluta Noteringsdatum Beurs-ticker SEDOL code Bloomberg code Reuters code
Deutsche Börse (Primair) EUR 19 feb 2015 ZPRW BSPLC74 ZPRW GY ZPRW.DE
London Stock Exchange GBP 20 feb 2015 EVAL BSPLC30 EVAL LN EVAL.L
SIX Swiss Exchange CHF 20 aug 2015 EVAL BWK1TZ4 EVAL SE EVAL.S

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER VALUTA INAV

De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel moet niet worden beschouwd als de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel. De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel dient slechts voor informatiedoeleinden en kan afwijken van de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel die wordt berekend overeenkomstig het prospectus.


Fondskenmerken per 01 feb 2023

Gemiddelde marktkapitalisatie (M) €53 682,49 M
Aantal posities 125
Gemiddelde koers/boekwaarde 1,04
Koers/winstverhouding boekjaar 1 7,10

Indexkenmerken per 01 feb 2023

Dividendrendement index
4,69%

Marktprijs van het fonds per 02 feb 2023

Biedprijs €42,76
Laatprijs €43,19
Slotkoers €42,98
Bied-laatspread €0,43
Hoogste dagkoers €42,98
Laagste dagkoers €42,63
Hoogste punt in 52 weken €44,20
Laagste punt in 52 weken €35,67

NAV van het fonds per 02 feb 2023

NAV EUR (Official NAV) €42,88
NAV CHF CHF 42,68
NAV GBP £38,16
Vermogen onder beheer €32,16 M
Aandelen in uitgifte 750 000

Referentie NAV’s worden enkel berekend voor informatieve doeleinden. Er kan geen garantie worden verstrekt aan de juistheid van de referentie NAV’s. Referentie NAV’s worden berekend met WM1600 FX (GMT) tarieven in de aangegeven valuta.


Rendement

  • Aanvangsdatum van het fonds: 18 feb 2015
  • Aanvangsdatum van de index: 11 dec 2014

per 31 dec 2022

As Of 1 maand 3 maand YTD 1 jaar 3 jaar 5 jaar 10 jaar Sinds aanvang
18 feb 2015
Fonds, netto 31 dec 2022 -3,45% 9,80% -4,82% -4,82% 12,01% 17,54% - 31,04%
Verschil 31 dec 2022 -0,02% -0,05% 0,22% 0,22% 0,44% 0,77% - 1,84%
Fonds, bruto 31 dec 2022 -3,43% 9,86% -4,63% -4,63% 12,69% 18,84% - 33,45%
Verschil 31 dec 2022 0,00% 0,01% 0,41% 0,41% 1,12% 2,08% - 4,25%
Index
31 dec 2022 -3,43% 9,85% -5,04% -5,04% 11,57% 16,77% - 29,20%

per 31 dec 2022

As Of 1 maand 3 maand YTD 1 jaar 3 jaar 5 jaar 10 jaar Sinds aanvang
18 feb 2015
Fonds, netto 31 dec 2022 -3,45% 9,80% -4,82% -4,82% 3,85% 3,29% - 3,50%
Verschil 31 dec 2022 -0,02% -0,05% 0,22% 0,22% 0,14% 0,14% - 0,19%
Fonds, bruto 31 dec 2022 -3,43% 9,86% -4,63% -4,63% 4,06% 3,51% - 3,74%
Verschil 31 dec 2022 0,00% 0,01% 0,41% 0,41% 0,34% 0,36% - 0,43%
Index
31 dec 2022 -3,43% 9,85% -5,04% -5,04% 3,72% 3,15% - 3,31%

per 31 dec 2022

2022 (YTD) 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Fonds, netto -4,82% 28,14% -8,17% 22,95% -14,65% 10,73% 8,28% -7,01% - - -
Verschil 0,22% -0,03% 0,16% 0,05% 0,19% 0,12% 0,49% 0,18% - - -
Fonds, bruto -4,63% 28,40% -7,98% 23,26% -14,43% 11,01% 8,55% -6,81% - - -
Verschil 0,41% 0,23% 0,35% 0,36% 0,41% 0,40% 0,76% 0,39% - - -
Index
-5,04% 28,17% -8,33% 22,90% -14,84% 10,61% 7,79% -7,20% - - -

Resultaat na aftrek van alle kosten.

In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. In de vermelde prestatiegegevens is geen rekening gehouden met provisies en kosten in verband met de uitgifte en terugkoop van aandelen of de aankoop en verkoop van deelnemingsrechten. Indien het rendement is berekend op basis van intrinsieke waarden die niet luiden in de boekhoudkundige valuta van de instelling voor collectieve belegging, kan de waarde stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen.

Het rendement voor het kalenderjaar waarin het fonds is geïntroduceerd, betreft een deel van het jaar wanneer de introductiedatum van het betreffende fonds of het historische performance-linked fonds (welke zich het eerst voordoet) in de betreffende periode valt.

The SPDR® MSCI Europe Value UCITS ETF heette voorheen de SPDR® MSCI Europe Value Weighted UCITS ETF.


Afwijking en tracking-error per 31 dec 2022

Standaarddeviatie 22,31%
Tracking-error 0,18%

Deze berekening is gebaseerd op de resultaten van de afgelopen drie jaar.


Grootste posities

Grootste posities per 01 feb 2023

Naam van effect Weging
British American Tobacco p.l.c. 4,43%
Novartis AG 3,84%
Roche Holding Ltd Dividend Right Cert. 3,77%
BNP Paribas S.A. Class A 2,83%
STMicroelectronics NV 2,80%
Rio Tinto plc 2,76%
Sanofi 2,73%
Shell Plc 2,40%
Stellantis N.V. 2,35%
Imperial Brands PLC 2,21%
Alle holdings downloaden: Dagelijkse participaties downloaden

Sectorallocatie in het fonds

Sectorallocatie in het fonds per 01 feb 2023

Sector Weging
Financiële instellingen 18,28%
Gezondheidszorg 14,74%
Industrie 14,73%
Niet-duurzame consumptiegoederen 12,30%
Duurzame consumptiegoederen 10,22%
Materialen 7,86%
Informatietechnologie 7,33%
Energie 6,24%
Nutsbedrijven 4,07%
Communicatiediensten 3,24%
Vastgoed 0,98%

Landenweging


Kapitaalrisico: Beleggen brengt het risico van kapitaalverlies met zich mee.

In het verleden behaalde rendementen zijn geen betrouwbare indicator van toekomstige rendementen.

De eerste intrinsieke waarde waarmee rekening is gehouden heeft betrekking op het eerste maandeinde na volledige belegging van de portefeuille, in overeenstemming met het beleid van de beheerders. Historische resultaten zijn niet noodzakelijkerwijs een indicatie van toekomstige prestaties.

De financiële producten waarnaar in dit document wordt verwezen, worden niet gesponsord, aanbevolen of gepromoot door MSCI en MSCI kan niet aansprakelijk worden gesteld met betrekking tot zulke financiële producten of de indices waarop zulke financiële producten gebaseerd zijn. Het prospectus bevat een uitgebreidere beschrijving van de beperkte relatie die MSCI onderhoudt met SSGA en de gerelateerde financiële producten.

The SPDR® MSCI Europe Value UCITS ETF heette voorheen de SPDR® MSCI Europe Value Weighted UCITS ETF.

Vóór 11 juli 2018 was de benchmark van dit fonds de MSCI Europe Value Weighted Index.

© 2022 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden. De hierin opgenomen informatie: (1) is eigendom van Morningstar en/of haar contentproviders, (2) mag niet worden gekopieerd of verspreid, en (3) er wordt geen garantie gegeven dat deze juist, volledig of actueel is. Noch Morningstar noch haar contentproviders zijn verantwoordelijk voor enige schade of verlies als gevolg van het gebruik van deze informatie. State Street houdt geen toezicht op de gegevens van Morningstar.