Skip to main content

SPDR® MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF ZPRX GY

Geconcentreerde beleggingen in een bepaalde sector of industrie zijn vaak volatieler dan de bredere markt en verhogen het risico dat gebeurtenissen die een negatieve invloed hebben op die sectoren of industrieën de rendementen kunnen verminderen, waardoor de waarde van de aandelen in het fonds kan dalen. 

Aandelen kunnen schommelen in waarde door de activiteiten van individuele ondernemingen en de algemene markt- en economische situatie.

ETF's worden verhandeld zoals aandelen, zijn onderhevig aan beleggingsrisico's, zullen fluctueren in marktwaarde en kunnen worden verhandeld tegen koersen de hoger of lager zijn dan de intrinsieke waarde van de ETF's. Makelaarscommissies en ETF-onkosten verminderen het rendement.

Beleggen in in het buitenland geregistreerde effecten kan een risico van kapitaalverlies inhouden door ongunstige valutaschommelingen, bronbelastingen, verschillen in algemeen aanvaarde waarderingsgrondslagen of economische of politieke instabiliteit in andere landen.

NAV EUR (Official NAV)
€47,87
per 12 apr 2024
Valuta van het basisfonds
EUR
1 daags NAV-wijziging
-€0,15 (-0,32%)
per 12 apr 2024
Vermogen onder beheer
€174,24 M
per 12 apr 2024
TER
0,30%
per 31 mrt 2024

Fondsdoelstelling

De beleggingsdoelstelling van het fonds is het rendement van Europese smallcapaandelen te volgen, met een hogere weging voor aandelen met lage waarderingskenmerken.

Beschrijving van index

De MSCI Europe Small Cap Value Weighted Index is gebaseerd op de traditionele marktkapitalisatiegewogen bovenliggende index, de MSCI Europe Small Cap Index, die small-cap aandelen bevat van 15 ontwikkelde markten in Europa. De waarderingsmethode van de index bestaat uit het herwegen van elk aandeel in de bovenliggende index om zodoende de nadruk te leggen op aandelen in de bovenliggende index met een lagere waardering.

Fondsinformatie per 15 apr 2024

ISIN IE00BSPLC298
iNAV ticker

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INZPRXE
Aanvangsdatum 18 feb 2015
Landen van inschrijving Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Zweden
Valuta van het basisfonds EUR
Behandeling van inkomsten Accumulatie
Afwikkelingscyclus Afwikkelingscyclus terugkopen, DD+2; Afwikkelingscyclus inschrijvingen, DD+2
Handelscyclus Handelsdag
TER 0,30%
Benchmark MSCI Europe Small Cap Value Weighted Index
Minimale belegging 1 aandeel
Handelsvaluta EUR
Voldoet aan UCITS-richtlijn Ja
Domicilie Ierland
Beleggingsbeheerder State Street Global Advisors Europe Limited
sub-beleggingsmanager

State Street Global Advisors Limited

Paraplufonds SSGA SPDR ETFs Europe II plc
Replicatiemethode Geoptimaliseerd
Frequentie van uitkeringen -
Komt in aanmerking voor PEA Nee
Komt in aanmerking voor ISA Ja
Komt in aanmerking voor SIPP Ja
Rapportagestatus VK Ja
Securities Lending Ja

Beurs- en ticker-informatie per 15 apr 2024

Beurs Handelsvaluta Noteringsdatum Beurs-ticker SEDOL code Bloomberg code Reuters code
Deutsche Börse (Primair) EUR 19 feb 2015 ZPRX BSPLC63 ZPRX GY ZPRX.DE

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER VALUTA INAV

De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel moet niet worden beschouwd als de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel. De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel dient slechts voor informatiedoeleinden en kan afwijken van de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel die wordt berekend overeenkomstig het prospectus.

Fondskenmerken per 11 apr 2024

Gemiddelde marktkapitalisatie (M) €2 424,44 M
Aantal posities 870
Gemiddelde koers/boekwaarde 1,03
Koers/winstverhouding boekjaar 1 10,18

Indexkenmerken per 11 apr 2024

Dividendrendement index

Dit meet het gewogen gemiddelde van het bruto dividendrendement van aandelen in de index.

3,78%

Marktprijs van het fonds per 12 apr 2024

Biedprijs €48,20
Laatprijs €48,42
Slotkoers €48,32
Bied-laatspread €0,22
Hoogste dagkoers €49,04
Laagste dagkoers €48,20
Hoogste punt in 52 weken €49,12
Laagste punt in 52 weken €39,78

NAV van het fonds per 12 apr 2024

NAV EUR (Official NAV) €47,87
NAV CHF CHF 46,35
NAV GBP £40,92
Vermogen onder beheer €174,24 M
Aandelen in uitgifte 3 640 000

Referentie NAV’s worden enkel berekend voor informatieve doeleinden. Er kan geen garantie worden verstrekt aan de juistheid van de referentie NAV’s. Referentie NAV’s worden berekend met WM1600 FX (GMT) tarieven in de aangegeven valuta.

Rendement

  • Aanvangsdatum van het fonds: 18 feb 2015
  • Aanvangsdatum van de index: 31 jan 2000

per 31 mrt 2024

As Of 1 maand 3 maand YTD 1 jaar 3 jaar 5 jaar 10 jaar Sinds aanvang
18 feb 2015
Fonds, netto 31 mrt 2024 4,83% 2,30% 2,30% 11,40% 4,26% 7,31% - 5,18%
Verschil 31 mrt 2024 -0,02% 0,05% 0,05% 0,16% 0,03% -0,06% - -0,12%
Fonds, bruto 31 mrt 2024 4,86% 2,38% 2,38% 11,74% 4,57% 7,63% - 5,50%
Verschil 31 mrt 2024 0,01% 0,13% 0,13% 0,49% 0,34% 0,26% - 0,19%
Index
MSCI Europe Small Cap Value Weighted Index
31 mrt 2024 4,85% 2,24% 2,24% 11,24% 4,23% 7,37% - 5,30%

per 31 mrt 2024

As Of 1 maand 3 maand YTD 1 jaar 3 jaar 5 jaar 10 jaar Sinds aanvang
18 feb 2015
Fonds, netto 31 mrt 2024 4,83% 2,30% 2,30% 11,40% 13,33% 42,32% - 58,45%
Verschil 31 mrt 2024 -0,02% 0,05% 0,05% 0,16% 0,09% -0,42% - -1,67%
Fonds, bruto 31 mrt 2024 4,86% 2,38% 2,38% 11,74% 14,36% 44,46% - 62,84%
Verschil 31 mrt 2024 0,01% 0,13% 0,13% 0,49% 1,11% 1,73% - 2,72%
Index
MSCI Europe Small Cap Value Weighted Index
31 mrt 2024 4,85% 2,24% 2,24% 11,24% 13,25% 42,74% - 60,12%

per 31 mrt 2024

2024 (YTD) 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fonds, netto 2,30% 16,21% -14,27% 28,30% -3,50% 26,95% -18,17% 13,01% 3,99% 2,87% -
Verschil 0,05% 0,03% 0,34% -0,61% -0,58% 0,33% 0,08% -1,03% 0,12% 0,00% -
Fonds, bruto 2,38% 16,56% -14,01% 28,68% -3,21% 27,33% -17,93% 13,35% 4,30% 3,14% -
Verschil 0,13% 0,37% 0,60% -0,23% -0,29% 0,71% 0,32% -0,69% 0,43% 0,26% -
Index
MSCI Europe Small Cap Value Weighted Index
2,24% 16,18% -14,61% 28,91% -2,92% 26,62% -18,25% 14,04% 3,88% 2,88% -

Resultaat na aftrek van alle kosten.

In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. In de vermelde prestatiegegevens is geen rekening gehouden met provisies en kosten in verband met de uitgifte en terugkoop van aandelen of de aankoop en verkoop van deelnemingsrechten. Indien het rendement is berekend op basis van intrinsieke waarden die niet luiden in de boekhoudkundige valuta van de instelling voor collectieve belegging, kan de waarde stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen.

Het rendement voor het kalenderjaar waarin het fonds is geïntroduceerd, betreft een deel van het jaar wanneer de introductiedatum van het betreffende fonds of het historische performance-linked fonds (welke zich het eerst voordoet) in de betreffende periode valt.

Afwijking en tracking-error per 31 mrt 2024

Standaarddeviatie 17,29%
Tracking-error 0,22%

Deze berekening is gebaseerd op de resultaten van de afgelopen drie jaar.

Grootste posities

Grootste posities per 11 apr 2024

Naam van effect Weging
Banco de Sabadell SA 1,33%
Raiffeisen Bank International AG 1,14%
SKAN Group AG 1,03%
DS Smith Plc 0,92%
Virgin Money UK Plc 0,85%
Unipol Gruppo S.p.A. 0,83%
LANXESS AG 0,79%
Johnson Matthey Plc 0,78%
thyssenkrupp AG 0,74%
SCOR SE 0,66%
Alle holdings downloaden: Dagelijkse participaties downloaden

Sectorallocatie in het fonds

Sectorallocatie in het fonds per 11 apr 2024

Sector Weging
Industrie 23,59%
Financiële instellingen 20,86%
Duurzame consumptiegoederen 12,24%
Materialen 11,89%
Vastgoed 7,70%
Communicatiediensten 4,72%
Informatietechnologie 4,62%
Niet-duurzame consumptiegoederen 4,41%
Gezondheidszorg 3,84%
Energie 3,47%
Nutsbedrijven 2,66%

Landenweging

Kapitaalrisico: Beleggen brengt het risico van kapitaalverlies met zich mee.

In het verleden behaalde rendementen zijn geen betrouwbare indicator van toekomstige rendementen.

De eerste intrinsieke waarde waarmee rekening is gehouden heeft betrekking op het eerste maandeinde na volledige belegging van de portefeuille, in overeenstemming met het beleid van de beheerders. Historische resultaten zijn niet noodzakelijkerwijs een indicatie van toekomstige prestaties.

De financiële producten waarnaar in dit document wordt verwezen, worden niet gesponsord, aanbevolen of gepromoot door MSCI en MSCI kan niet aansprakelijk worden gesteld met betrekking tot zulke financiële producten of de indices waarop zulke financiële producten gebaseerd zijn. Het prospectus bevat een uitgebreidere beschrijving van de beperkte relatie die MSCI onderhoudt met SSGA en de gerelateerde financiële producten.

Het is de ontvanger uitsluitend toegestaan de Indexgegevens te ontvangen of te bekijken in de vorm waarin deze gegevens worden weergegeven. De ontvanger begrijpt, erkent en stemt ermee in dat het gebruik van de Indexgegevens voor eigen risico is. De ontvanger begrijpt, erkent en stemt ermee in dat de Indexgegevens worden aangeleverd zoals ze zijn en dat noch Morningstar UK Limited (Morningstar) noch een van de contentleveranciers van Morningstar de juistheid, volledigheid, het niet schenden van enig recht, oorspronkelijkheid, tijdigheid of andere kenmerken van de Indexgegevens garanderen. De ontvanger begrijpt, erkent en stemt er daarnaast mee in dat de Indexgegevens uitsluitend worden geleverd aan u als belegger in financiële producten vanuit regelgevende vereisten en voor informatieve doeleinden. De Indexgegevens mogen niet door u worden gebruikt voor commerciële doeleinden en mogen niet worden gebruikt voor het handelen of andere doeleinden zonder dat er sprake is van een inschrijving op dergelijke Indexgegevens bij Morningstar.