SPDR® MSCI EMU UCITS ETF EMUE FP

Aandelen kunnen schommelen in waarde door de activiteiten van individuele ondernemingen en de algemene markt- en economische situatie.

ETF's worden verhandeld zoals aandelen, zijn onderhevig aan beleggingsrisico's, zullen fluctueren in marktwaarde en kunnen worden verhandeld tegen koersen de hoger of lager zijn dan de intrinsieke waarde van de ETF's. Makelaarscommissies en ETF-onkosten verminderen het rendement.

Beleggen in in het buitenland geregistreerde effecten kan een risico van kapitaalverlies inhouden door ongunstige valutaschommelingen, bronbelastingen, verschillen in algemeen aanvaarde waarderingsgrondslagen of economische of politieke instabiliteit in andere landen.

Beleggingen in middelgrote ondernemingen kunnen grotere risico's inhouden dan die in grotere, bekendere ondernemingen, maar kunnen minder volatiel zijn dan beleggingen in kleinere ondernemingen.

NAV EUR (Official NAV)
€64,40
per 02 feb 2023
Valuta van het basisfonds
EUR
1 daags NAV-wijziging
+€1,13 (+1,78%)
per 02 feb 2023
Vermogen onder beheer
€255,02 M
per 02 feb 2023
TER
0,18%
image load fail
per 31 dec 2022

Fondsdoelstelling


De doelstelling van het fonds is het rendement van large- en midcapaandelen uit de eurozone te volgen die zijn uitgegeven door ondernemingen uit ontwikkelde eurolanden.


Beschrijving van index


De MSCI EMU Index is ontwikkeld om de performance te meten van aandelen van grote en middelgrote bedrijven die zijn uitgegeven door bedrijven in ontwikkelde landen van de eurozone.


Fondsinformatie per 03 feb 2023

ISIN IE00B910VR50
iNAV ticker
INZPRE
Aanvangsdatum 25 jan 2013
Landen van inschrijving Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Zweden, Zwitserland
Valuta van het basisfonds EUR
Behandeling van inkomsten Accumulatie
Afwikkelingscyclus Afwikkelingscyclus terugkopen, DD+2; Afwikkelingscyclus inschrijvingen, DD+2
Handelscyclus Handelsdag
TER 0,18%
Benchmark MSCI EMU Index
Minimale belegging 1 aandeel
Handelsvaluta CHF, EUR
Voldoet aan UCITS-richtlijn Ja
Domicilie Ierland
Beleggingsbeheerder State Street Global Advisors Europe Limited
sub-beleggingsmanager

State Street Global Advisors Limited

Paraplufonds SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Replicatiemethode Gerepliceerd
Frequentie van uitkeringen -
Komt in aanmerking voor PEA Ja
Komt in aanmerking voor ISA Ja
Komt in aanmerking voor SIPP Ja
Rapportagestatus VK Ja
Securities Lending Nee

Beurs- en ticker-informatie per 03 feb 2023

Beurs Handelsvaluta Noteringsdatum Beurs-ticker SEDOL code Bloomberg code Reuters code
Deutsche Börse (Primair) EUR 28 jan 2013 ZPRE B519936 ZPRE GY ZPRE.DE
Borsa Italiana EUR 02 mei 2013 EURO B96JLK0 EURO IM EURO.MI
SIX Swiss Exchange CHF 28 jan 2014 EURO BGQV6Q6 EURO SE EURO.S
Euronext Paris EUR 08 dec 2014 EMUE BSTL7J7 EMUE FP EMUE.PA

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER VALUTA INAV

De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel moet niet worden beschouwd als de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel. De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel dient slechts voor informatiedoeleinden en kan afwijken van de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel die wordt berekend overeenkomstig het prospectus.


Fondskenmerken per 01 feb 2023

Gemiddelde marktkapitalisatie (M) €62 865,44 M
Aantal posities 229
Gemiddelde koers/boekwaarde 1,65
Koers/winstverhouding boekjaar 1 12,01

Indexkenmerken per 01 feb 2023

Dividendrendement index
2,95%

Marktprijs van het fonds per 02 feb 2023

Biedprijs €64,37
Laatprijs €64,44
Slotkoers €64,41
Bied-laatspread €0,07
Hoogste dagkoers €64,41
Laagste dagkoers €63,75
Hoogste punt in 52 weken €64,42
Laagste punt in 52 weken €50,33

NAV van het fonds per 02 feb 2023

NAV EUR (Official NAV) €64,40
NAV CHF CHF 64,09
NAV GBP £57,30
Vermogen onder beheer €255,02 M
Aandelen in uitgifte 3 960 000

Referentie NAV’s worden enkel berekend voor informatieve doeleinden. Er kan geen garantie worden verstrekt aan de juistheid van de referentie NAV’s. Referentie NAV’s worden berekend met WM1600 FX (GMT) tarieven in de aangegeven valuta.


Rendement

  • Aanvangsdatum van het fonds: 25 jan 2013
  • Aanvangsdatum van de index: 31 dec 2001

per 31 dec 2022

As Of 1 maand 3 maand YTD 1 jaar 3 jaar 5 jaar 10 jaar Sinds aanvang
25 jan 2013
Fonds, netto 31 dec 2022 -3,56% 12,68% -12,08% -12,08% 6,78% 18,08% - 89,52%
Verschil 31 dec 2022 0,04% -0,04% 0,39% 0,39% 0,94% 2,16% - 5,59%
Fonds, bruto 31 dec 2022 -3,55% 12,73% -11,92% -11,92% 7,36% 19,15% - 93,53%
Verschil 31 dec 2022 0,05% 0,01% 0,55% 0,55% 1,52% 3,23% - 9,59%
Index
31 dec 2022 -3,60% 12,72% -12,47% -12,47% 5,84% 15,92% 92,32% 83,93%

per 31 dec 2022

As Of 1 maand 3 maand YTD 1 jaar 3 jaar 5 jaar 10 jaar Sinds aanvang
25 jan 2013
Fonds, netto 31 dec 2022 -3,56% 12,68% -12,08% -12,08% 2,21% 3,38% - 6,65%
Verschil 31 dec 2022 0,04% -0,04% 0,39% 0,39% 0,30% 0,38% - 0,32%
Fonds, bruto 31 dec 2022 -3,55% 12,73% -11,92% -11,92% 2,39% 3,57% - 6,87%
Verschil 31 dec 2022 0,05% 0,01% 0,55% 0,55% 0,49% 0,57% - 0,55%
Index
31 dec 2022 -3,60% 12,72% -12,47% -12,47% 1,91% 3,00% 6,76% 6,33%

per 31 dec 2022

2022 (YTD) 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Fonds, netto -12,08% 22,50% -0,86% 25,87% -12,14% 12,83% 4,75% 10,00% 4,55% 18,08% -
Verschil 0,39% 0,34% 0,16% 0,40% 0,56% 0,35% 0,37% 0,19% 0,23% 0,10% -
Fonds, bruto -11,92% 22,72% -0,68% 26,10% -11,98% 13,04% 4,95% 10,27% 4,85% 18,41% -
Verschil 0,55% 0,56% 0,33% 0,63% 0,72% 0,55% 0,58% 0,46% 0,53% 0,43% -
Index
-12,47% 22,16% -1,02% 25,47% -12,71% 12,49% 4,37% 9,81% 4,32% 17,98% 19,31%

Resultaat na aftrek van alle kosten.

In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. In de vermelde prestatiegegevens is geen rekening gehouden met provisies en kosten in verband met de uitgifte en terugkoop van aandelen of de aankoop en verkoop van deelnemingsrechten. Indien het rendement is berekend op basis van intrinsieke waarden die niet luiden in de boekhoudkundige valuta van de instelling voor collectieve belegging, kan de waarde stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen.

Het rendement voor het kalenderjaar waarin het fonds is geïntroduceerd, betreft een deel van het jaar wanneer de introductiedatum van het betreffende fonds of het historische performance-linked fonds (welke zich het eerst voordoet) in de betreffende periode valt.


Afwijking en tracking-error per 31 dec 2022

Standaarddeviatie 20,92%
Tracking-error 0,21%

Deze berekening is gebaseerd op de resultaten van de afgelopen drie jaar.


Grootste posities

Grootste posities per 01 feb 2023

Naam van effect Weging
ASML Holding NV 5,23%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 4,66%
TotalEnergies SE 2,95%
SAP SE 2,41%
Siemens Aktiengesellschaft 2,31%
Sanofi 2,15%
L'Oreal S.A. 1,91%
Allianz SE 1,91%
Schneider Electric SE 1,72%
Air Liquide SA 1,61%
Alle holdings downloaden: Dagelijkse participaties downloaden

Sectorallocatie in het fonds

Sectorallocatie in het fonds per 01 feb 2023

Sector Weging
Financiële instellingen 16,73%
Duurzame consumptiegoederen 16,20%
Industrie 15,57%
Informatietechnologie 13,04%
Gezondheidszorg 7,92%
Niet-duurzame consumptiegoederen 7,66%
Materialen 6,43%
Nutsbedrijven 6,11%
Energie 4,94%
Communicatiediensten 4,31%
Vastgoed 1,08%

Landenweging


Kapitaalrisico: Beleggen brengt het risico van kapitaalverlies met zich mee.

In het verleden behaalde rendementen zijn geen betrouwbare indicator van toekomstige rendementen.

De eerste intrinsieke waarde waarmee rekening is gehouden heeft betrekking op het eerste maandeinde na volledige belegging van de portefeuille, in overeenstemming met het beleid van de beheerders. Historische resultaten zijn niet noodzakelijkerwijs een indicatie van toekomstige prestaties.

De financiële producten waarnaar in dit document wordt verwezen, worden niet gesponsord, aanbevolen of gepromoot door MSCI en MSCI kan niet aansprakelijk worden gesteld met betrekking tot zulke financiële producten of de indices waarop zulke financiële producten gebaseerd zijn. Het prospectus bevat een uitgebreidere beschrijving van de beperkte relatie die MSCI onderhoudt met SSGA en de gerelateerde financiële producten.

© 2022 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden. De hierin opgenomen informatie: (1) is eigendom van Morningstar en/of haar contentproviders, (2) mag niet worden gekopieerd of verspreid, en (3) er wordt geen garantie gegeven dat deze juist, volledig of actueel is. Noch Morningstar noch haar contentproviders zijn verantwoordelijk voor enige schade of verlies als gevolg van het gebruik van deze informatie. State Street houdt geen toezicht op de gegevens van Morningstar.