Skip to main content

Vanaf 5 december 2022 wordt de TER op dit fonds verlaagd naar 0,18%. Zie de aandeelhouderskennisgeving van 28 november 2022.

SPDR® MSCI Emerging Markets UCITS ETF EMRG FP

Aandelen kunnen schommelen in waarde door de activiteiten van individuele ondernemingen en de algemene markt- en economische situatie.

ETF's worden verhandeld zoals aandelen, zijn onderhevig aan beleggingsrisico's, zullen fluctueren in marktwaarde en kunnen worden verhandeld tegen koersen de hoger of lager zijn dan de intrinsieke waarde van de ETF's. Makelaarscommissies en ETF-onkosten verminderen het rendement.

Beleggen in in het buitenland geregistreerde effecten kan een risico van kapitaalverlies inhouden door ongunstige valutaschommelingen, bronbelastingen, verschillen in algemeen aanvaarde waarderingsgrondslagen of economische of politieke instabiliteit in andere landen.

NAV USD (Official NAV)
$56,34
per 04 dec 2023
Valuta van het basisfonds
USD
1 daags NAV-wijziging
-$0,11 (-0,20%)
per 04 dec 2023
Vermogen onder beheer
$384,49 M
per 04 dec 2023
TER
0,18%
per 31 okt 2023

Fondsdoelstelling

De doelstelling van het fonds is het rendement van de aandelenmarkten van opkomende markten te volgen.

Beschrijving van index

De MSCI EM Emerging Markets Europe Index is een vrij verhandelbare voor marktkapitalisatie gewogen index die is ontworpen voor het meten van het aandelenmarktresultaat van opkomende markten. De index bestaat uit circa 21 opkomende markten.

Fondsinformatie per 05 dec 2023

ISIN IE00B469F816
iNAV ticker

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INSPYME
Aanvangsdatum 13 mei 2011
Landen van inschrijving Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Zweden, Zwitserland
Valuta van het basisfonds USD
Behandeling van inkomsten Accumulatie
Afwikkelingscyclus Afwikkelingscyclus terugkopen, DD+4; Afwikkelingscyclus inschrijvingen, DD+4
Handelscyclus DD+1
TER 0,18%
Benchmark MSCI Emerging Markets Index
Minimale belegging 1 aandeel
Handelsvaluta EUR, USD
Voldoet aan UCITS-richtlijn Ja
Domicilie Ierland
Beleggingsbeheerder State Street Global Advisors Europe Limited
sub-beleggingsmanager

State Street Global Advisors Limited

Paraplufonds SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Replicatiemethode Geoptimaliseerd
Frequentie van uitkeringen -
Komt in aanmerking voor PEA Nee
Komt in aanmerking voor ISA Ja
Komt in aanmerking voor SIPP Ja
Rapportagestatus VK Ja
Securities Lending Ja

Beurs- en ticker-informatie per 05 dec 2023

Beurs Handelsvaluta Noteringsdatum Beurs-ticker SEDOL code Bloomberg code Reuters code
Deutsche Börse (Primair) EUR 18 mei 2011 SPYM B43F742 SPYM GY EMRG.DE
London Stock Exchange USD 26 jul 2011 EMRD B469F81 EMRD LN EMRD.L
Euronext Paris EUR 14 sep 2011 EMRG B6R3Q72 EMRG FP EMRG.PA
Borsa Italiana EUR 12 apr 2012 EMRG B3V7WC6 EMRG IM EMRG.MI
SIX Swiss Exchange USD 05 sep 2023 EMRD BR1XYX7 EMRD SE EMRD.S

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER VALUTA INAV

De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel moet niet worden beschouwd als de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel. De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel dient slechts voor informatiedoeleinden en kan afwijken van de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel die wordt berekend overeenkomstig het prospectus.

Fondskenmerken per 04 dec 2023

Gemiddelde marktkapitalisatie (M) $69 736,74 M
Aantal posities 1 363
Gemiddelde koers/boekwaarde 1,58
Koers/winstverhouding boekjaar 1 12,46

Indexkenmerken per 04 dec 2023

Dividendrendement index

Dit meet het gewogen gemiddelde van het bruto dividendrendement van aandelen in de index.

2,92%

Marktprijs van het fonds per 04 dec 2023

Biedprijs €49,00
Laatprijs €61,00
Slotkoers €52,02
Bied-laatspread €12,00
Hoogste dagkoers €52,23
Laagste dagkoers €52,01
Hoogste punt in 52 weken €54,73
Laagste punt in 52 weken €48,91

NAV van het fonds per 04 dec 2023

NAV USD (Official NAV) $56,34
NAV CHF CHF 49,23
NAV EUR €52,09
NAV GBP £44,67
Vermogen onder beheer $384,49 M
Aandelen in uitgifte 6 825 000

Referentie NAV’s worden enkel berekend voor informatieve doeleinden. Er kan geen garantie worden verstrekt aan de juistheid van de referentie NAV’s. Referentie NAV’s worden berekend met WM1600 FX (GMT) tarieven in de aangegeven valuta.

Rendement

  • Aanvangsdatum van het fonds: 13 mei 2011
  • Aanvangsdatum van de index: 31 mrt 2001
  • Start rendement: 16 mei 2011

per 31 okt 2023

As Of 1 maand 3 maand YTD 1 jaar 3 jaar 5 jaar 10 jaar Sinds aanvang
16 mei 2011
Fonds, netto 31 okt 2023 -3,84% -12,14% -2,14% 10,73% -3,77% 1,39% 0,95% 0,40%
Verschil 31 okt 2023 0,04% 0,03% 0,00% -0,07% -0,09% -0,21% -0,23% -0,32%
Fonds, bruto 31 okt 2023 -3,83% -12,10% -1,99% 10,95% -3,43% 1,77% 1,38% 0,87%
Verschil 31 okt 2023 0,06% 0,07% 0,15% 0,15% 0,24% 0,17% 0,19% 0,15%
Index
MSCI Emerging Markets Index
31 okt 2023 -3,89% -12,16% -2,14% 10,80% -3,67% 1,59% 1,19% 0,72%

per 31 okt 2023

As Of 1 maand 3 maand YTD 1 jaar 3 jaar 5 jaar 10 jaar Sinds aanvang
16 mei 2011
Fonds, netto 31 okt 2023 -3,84% -12,14% -2,14% 10,73% -10,88% 7,12% 9,96% 5,11%
Verschil 31 okt 2023 0,04% 0,03% 0,00% -0,07% -0,26% -1,11% -2,57% -4,20%
Fonds, bruto 31 okt 2023 -3,83% -12,10% -1,99% 10,95% -9,95% 9,16% 14,66% 11,36%
Verschil 31 okt 2023 0,06% 0,07% 0,15% 0,15% 0,67% 0,93% 2,13% 2,06%
Index
MSCI Emerging Markets Index
31 okt 2023 -3,89% -12,16% -2,14% 10,80% -10,62% 8,23% 12,53% 9,31%

per 31 okt 2023

2023 (YTD) 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Fonds, netto -2,14% -20,39% -2,50% 18,00% 17,92% -14,74% 36,69% 11,61% -15,72% -2,79% -3,29%
Verschil 0,00% -0,29% 0,04% -0,30% -0,50% -0,17% -0,60% 0,42% -0,80% -0,60% -0,68%
Fonds, bruto -1,99% -20,06% -2,09% 18,50% 18,41% -14,38% 37,26% 12,08% -15,37% -2,22% -2,66%
Verschil 0,15% 0,03% 0,45% 0,20% -0,01% 0,19% -0,02% 0,89% -0,45% -0,03% -0,06%
Index
MSCI Emerging Markets Index
-2,14% -20,09% -2,54% 18,31% 18,42% -14,57% 37,28% 11,19% -14,92% -2,19% -2,60%

Resultaat na aftrek van alle kosten.

In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. In de vermelde prestatiegegevens is geen rekening gehouden met provisies en kosten in verband met de uitgifte en terugkoop van aandelen of de aankoop en verkoop van deelnemingsrechten. Indien het rendement is berekend op basis van intrinsieke waarden die niet luiden in de boekhoudkundige valuta van de instelling voor collectieve belegging, kan de waarde stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen.

Het rendement voor het kalenderjaar waarin het fonds is geïntroduceerd, betreft een deel van het jaar wanneer de introductiedatum van het betreffende fonds of het historische performance-linked fonds (welke zich het eerst voordoet) in de betreffende periode valt.

Afwijking en tracking-error per 31 okt 2023

Standaarddeviatie 17,70%
Tracking-error 0,51%

Deze berekening is gebaseerd op de resultaten van de afgelopen drie jaar.

Grootste posities

Grootste posities per 04 dec 2023

Naam van effect Weging
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. 6,66%
Tencent Holdings Ltd. 4,02%
Samsung Electronics Co. Ltd. 3,94%
Alibaba Group Holding Limited 2,17%
Reliance Industries Limited 1,33%
PDD Holdings Inc. Sponsored ADR Class A 1,26%
ICICI Bank Limited 0,92%
Infosys Limited 0,88%
Meituan Class B 0,84%
China Construction Bank Corporation Class H 0,82%
Alle holdings downloaden: Dagelijkse participaties downloaden

Sectorallocatie in het fonds

Sectorallocatie in het fonds per 04 dec 2023

Sector Weging
Financiële instellingen 22,42%
Informatietechnologie 21,53%
Duurzame consumptiegoederen 12,77%
Communicatiediensten 9,54%
Materialen 7,79%
Industrie 6,66%
Niet-duurzame consumptiegoederen 6,06%
Energie 5,14%
Gezondheidszorg 3,76%
Nutsbedrijven 2,65%
Vastgoed 1,68%

Landenweging

Kapitaalrisico: Beleggen brengt het risico van kapitaalverlies met zich mee.

In het verleden behaalde rendementen zijn geen betrouwbare indicator van toekomstige rendementen.

De eerste intrinsieke waarde waarmee rekening is gehouden heeft betrekking op het eerste maandeinde na volledige belegging van de portefeuille, in overeenstemming met het beleid van de beheerders. Historische resultaten zijn niet noodzakelijkerwijs een indicatie van toekomstige prestaties.

De financiële producten waarnaar in dit document wordt verwezen, worden niet gesponsord, aanbevolen of gepromoot door MSCI en MSCI kan niet aansprakelijk worden gesteld met betrekking tot zulke financiële producten of de indices waarop zulke financiële producten gebaseerd zijn. Het prospectus bevat een uitgebreidere beschrijving van de beperkte relatie die MSCI onderhoudt met SSGA en de gerelateerde financiële producten.

Het is de ontvanger uitsluitend toegestaan de Indexgegevens te ontvangen of te bekijken in de vorm waarin deze gegevens worden weergegeven. De ontvanger begrijpt, erkent en stemt ermee in dat het gebruik van de Indexgegevens voor eigen risico is. De ontvanger begrijpt, erkent en stemt ermee in dat de Indexgegevens worden aangeleverd zoals ze zijn en dat noch Morningstar UK Limited (Morningstar) noch een van de contentleveranciers van Morningstar de juistheid, volledigheid, het niet schenden van enig recht, oorspronkelijkheid, tijdigheid of andere kenmerken van de Indexgegevens garanderen. De ontvanger begrijpt, erkent en stemt er daarnaast mee in dat de Indexgegevens uitsluitend worden geleverd aan u als belegger in financiële producten vanuit regelgevende vereisten en voor informatieve doeleinden. De Indexgegevens mogen niet door u worden gebruikt voor commerciële doeleinden en mogen niet worden gebruikt voor het handelen of andere doeleinden zonder dat er sprake is van een inschrijving op dergelijke Indexgegevens bij Morningstar.