Special Notice for Funds With Russian Exposure: If market quotations, official closing prices, and/or information furnished by approved pricing sources are not readily available or are deemed unreliable for a portfolio instrument, then that instrument will be valued at fair value as determined in good faith in accordance with SSGA’s fair value pricing procedures.  Certain fund holdings have been fair valued at zero but may not yet be reflected as such in the fund holdings file. 

 

Vanaf 5 december 2022 wordt de TER op dit fonds verlaagd naar 0,18%. Zie de aandeelhouderskennisgeving van 28 november 2022.


SPDR® MSCI Emerging Markets UCITS ETF EMRG FP

Aandelen kunnen schommelen in waarde door de activiteiten van individuele ondernemingen en de algemene markt- en economische situatie.

ETF's worden verhandeld zoals aandelen, zijn onderhevig aan beleggingsrisico's, zullen fluctueren in marktwaarde en kunnen worden verhandeld tegen koersen de hoger of lager zijn dan de intrinsieke waarde van de ETF's. Makelaarscommissies en ETF-onkosten verminderen het rendement.

Beleggen in in het buitenland geregistreerde effecten kan een risico van kapitaalverlies inhouden door ongunstige valutaschommelingen, bronbelastingen, verschillen in algemeen aanvaarde waarderingsgrondslagen of economische of politieke instabiliteit in andere landen.

NAV USD (Official NAV)
$59,07
per 27 jan 2023
Valuta van het basisfonds
USD
1 daags NAV-wijziging
-$0,07 (-0,12%)
per 27 jan 2023
Vermogen onder beheer
$354,39 M
per 27 jan 2023
TER
0,18%
image load fail
per 31 dec 2022

Fondsdoelstelling


De doelstelling van het fonds is het rendement van de aandelenmarkten van opkomende markten te volgen.


Beschrijving van index


De MSCI EM Emerging Markets Europe Index is een vrij verhandelbare voor marktkapitalisatie gewogen index die is ontworpen voor het meten van het aandelenmarktresultaat van opkomende markten. De index bestaat uit circa 21 opkomende markten.


Fondsinformatie per 28 jan 2023

ISIN IE00B469F816
iNAV ticker
INSPYME
Aanvangsdatum 13 mei 2011
Landen van inschrijving Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Zweden
Valuta van het basisfonds USD
Behandeling van inkomsten Accumulatie
Afwikkelingscyclus Afwikkelingscyclus terugkopen, DD+4; Afwikkelingscyclus inschrijvingen, DD+4
Handelscyclus DD+1
TER 0,18%
Benchmark MSCI Emerging Markets Index
Minimale belegging 1 aandeel
Handelsvaluta EUR, USD
Voldoet aan UCITS-richtlijn Ja
Domicilie Ierland
Beleggingsbeheerder State Street Global Advisors Europe Limited
sub-beleggingsmanager

State Street Global Advisors Limited

Paraplufonds SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Replicatiemethode Geoptimaliseerd
Frequentie van uitkeringen -
Komt in aanmerking voor PEA Nee
Komt in aanmerking voor ISA Ja
Komt in aanmerking voor SIPP Ja
Rapportagestatus VK Ja
Securities Lending Nee

Beurs- en ticker-informatie per 28 jan 2023

Beurs Handelsvaluta Noteringsdatum Beurs-ticker SEDOL code Bloomberg code Reuters code
Deutsche Börse (Primair) EUR 18 mei 2011 SPYM B43F742 SPYM GY EMRG.DE
London Stock Exchange USD 26 jul 2011 EMRD B469F81 EMRD LN EMRD.L
Euronext Paris EUR 14 sep 2011 EMRG B6R3Q72 EMRG FP EMRG.PA
Borsa Italiana EUR 12 apr 2012 EMRG B3V7WC6 EMRG IM EMRG.MI

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER VALUTA INAV

De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel moet niet worden beschouwd als de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel. De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel dient slechts voor informatiedoeleinden en kan afwijken van de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel die wordt berekend overeenkomstig het prospectus.


Fondskenmerken per 26 jan 2023

Gemiddelde marktkapitalisatie (M) $71 699,40 M
Aantal posities 1 333
Gemiddelde koers/boekwaarde 1,69
Koers/winstverhouding boekjaar 1 11,52

Indexkenmerken per 26 jan 2023

Dividendrendement index
3,30%

Marktprijs van het fonds per 27 jan 2023

Biedprijs €54,54
Laatprijs €54,64
Slotkoers €54,59
Bied-laatspread €0,10
Hoogste dagkoers €54,71
Laagste dagkoers €54,50
Hoogste punt in 52 weken €60,55
Laagste punt in 52 weken €47,39

NAV van het fonds per 27 jan 2023

NAV USD (Official NAV) $59,07
NAV CHF CHF 54,52
NAV EUR €54,49
NAV GBP £47,80
Vermogen onder beheer $354,39 M
Aandelen in uitgifte 6 000 000

Referentie NAV’s worden enkel berekend voor informatieve doeleinden. Er kan geen garantie worden verstrekt aan de juistheid van de referentie NAV’s. Referentie NAV’s worden berekend met WM1600 FX (GMT) tarieven in de aangegeven valuta.


Rendement

  • Aanvangsdatum van het fonds: 13 mei 2011
  • Aanvangsdatum van de index: 31 mrt 2001
  • Start rendement: 16 mei 2011

per 31 dec 2022

As Of 1 maand 3 maand YTD 1 jaar 3 jaar 5 jaar 10 jaar Sinds aanvang
16 mei 2011
Fonds, netto 31 dec 2022 -1,37% 9,61% -20,42% -20,42% -8,43% -7,93% 11,28% 7,36%
Verschil 31 dec 2022 0,03% -0,10% -0,32% -0,32% -0,56% -1,15% -4,04% -4,33%
Fonds, bruto 31 dec 2022 -1,36% 9,70% -20,09% -20,09% -7,29% -6,00% 16,49% 13,58%
Verschil 31 dec 2022 0,05% 0,00% 0,00% 0,00% 0,58% 0,79% 1,17% 1,89%
Index
31 dec 2022 -1,41% 9,70% -20,09% -20,09% -7,87% -6,79% 15,32% 11,69%

per 31 dec 2022

As Of 1 maand 3 maand YTD 1 jaar 3 jaar 5 jaar 10 jaar Sinds aanvang
16 mei 2011
Fonds, netto 31 dec 2022 -1,37% 9,61% -20,42% -20,42% -2,89% -1,64% 1,07% 0,61%
Verschil 31 dec 2022 0,03% -0,10% -0,32% -0,32% -0,20% -0,24% -0,36% -0,34%
Fonds, bruto 31 dec 2022 -1,36% 9,70% -20,09% -20,09% -2,49% -1,23% 1,54% 1,10%
Verschil 31 dec 2022 0,05% 0,00% 0,00% 0,00% 0,20% 0,17% 0,10% 0,15%
Index
31 dec 2022 -1,41% 9,70% -20,09% -20,09% -2,69% -1,40% 1,44% 0,96%

per 31 dec 2022

2022 (YTD) 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Fonds, netto -20,42% -2,50% 18,00% 17,92% -14,74% 36,69% 11,61% -15,72% -2,79% -3,29% 17,18%
Verschil -0,32% 0,04% -0,30% -0,50% -0,17% -0,60% 0,42% -0,80% -0,60% -0,68% -1,04%
Fonds, bruto -20,09% -2,09% 18,50% 18,41% -14,38% 37,26% 12,08% -15,37% -2,22% -2,66% 17,94%
Verschil 0,00% 0,45% 0,20% -0,01% 0,19% -0,02% 0,89% -0,45% -0,03% -0,06% -0,28%
Index
-20,09% -2,54% 18,31% 18,42% -14,57% 37,28% 11,19% -14,92% -2,19% -2,60% 18,22%

Resultaat na aftrek van alle kosten.

In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. In de vermelde prestatiegegevens is geen rekening gehouden met provisies en kosten in verband met de uitgifte en terugkoop van aandelen of de aankoop en verkoop van deelnemingsrechten. Indien het rendement is berekend op basis van intrinsieke waarden die niet luiden in de boekhoudkundige valuta van de instelling voor collectieve belegging, kan de waarde stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen.

Het rendement voor het kalenderjaar waarin het fonds is geïntroduceerd, betreft een deel van het jaar wanneer de introductiedatum van het betreffende fonds of het historische performance-linked fonds (welke zich het eerst voordoet) in de betreffende periode valt.


Afwijking en tracking-error per 31 dec 2022

Standaarddeviatie 20,20%
Tracking-error 0,60%

Deze berekening is gebaseerd op de resultaten van de afgelopen drie jaar.


Grootste posities

Grootste posities per 26 jan 2023

Naam van effect Weging
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. 5,86%
Tencent Holdings Ltd. 4,68%
Samsung Electronics Co. Ltd. 3,58%
Alibaba Group Holding Ltd. 3,20%
Meituan Class B 1,59%
Reliance Industries Limited 1,27%
Vale S.A. 1,07%
JD.com Inc. Class A 0,97%
China Construction Bank Corporation Class H 0,92%
Infosys Limited 0,92%
Alle holdings downloaden: Dagelijkse participaties downloaden

Sectorallocatie in het fonds

Sectorallocatie in het fonds per 26 jan 2023

Sector Weging
Financiële instellingen 21,20%
Informatietechnologie 19,08%
Duurzame consumptiegoederen 14,96%
Communicatiediensten 10,47%
Materialen 8,80%
Niet-duurzame consumptiegoederen 6,16%
Industrie 5,81%
Energie 4,61%
Gezondheidszorg 4,05%
Nutsbedrijven 2,89%
Vastgoed 1,95%

Landenweging


Kapitaalrisico: Beleggen brengt het risico van kapitaalverlies met zich mee.

In het verleden behaalde rendementen zijn geen betrouwbare indicator van toekomstige rendementen.

De eerste intrinsieke waarde waarmee rekening is gehouden heeft betrekking op het eerste maandeinde na volledige belegging van de portefeuille, in overeenstemming met het beleid van de beheerders. Historische resultaten zijn niet noodzakelijkerwijs een indicatie van toekomstige prestaties.

De financiële producten waarnaar in dit document wordt verwezen, worden niet gesponsord, aanbevolen of gepromoot door MSCI en MSCI kan niet aansprakelijk worden gesteld met betrekking tot zulke financiële producten of de indices waarop zulke financiële producten gebaseerd zijn. Het prospectus bevat een uitgebreidere beschrijving van de beperkte relatie die MSCI onderhoudt met SSGA en de gerelateerde financiële producten.

© 2022 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden. De hierin opgenomen informatie: (1) is eigendom van Morningstar en/of haar contentproviders, (2) mag niet worden gekopieerd of verspreid, en (3) er wordt geen garantie gegeven dat deze juist, volledig of actueel is. Noch Morningstar noch haar contentproviders zijn verantwoordelijk voor enige schade of verlies als gevolg van het gebruik van deze informatie. State Street houdt geen toezicht op de gegevens van Morningstar.