SPDR® MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned UCITS ETF (Acc) SMPA NA

Belangrijke risico-informatie

Aandelen kunnen schommelen in waarde door de activiteiten van individuele ondernemingen en de algemene markt- en economische situatie.

ETF's worden verhandeld zoals aandelen, zijn onderhevig aan beleggingsrisico's, zullen fluctueren in marktwaarde en kunnen worden verhandeld tegen koersen de hoger of lager zijn dan de intrinsieke waarde van de ETF's. Makelaarscommissies en ETF-onkosten verminderen het rendement.

Beleggen in in het buitenland geregistreerde effecten kan een risico van kapitaalverlies inhouden door ongunstige valutaschommelingen, bronbelastingen, verschillen in algemeen aanvaarde waarderingsgrondslagen of economische of politieke instabiliteit in andere landen.

NAV USD (Official NAV)

$8,99

per 03 okt 2022

Valuta shareclass

USD

1 daags NAV-wijziging

+$0,01 (+0,10%)

per 03 okt 2022

Totaal activa in fonds

$3,60 M

per 03 okt 2022

TER

0,23%


Fondsdoelstelling

Fondsdoelstelling

De beleggingsdoelstelling van het Fonds is om de prestaties te volgen van de aandelenmarkten van opkomende markten.


Beschrijving van index

Beschrijving van index

De MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned Index is gebaseerd op de MSCI Emerging Markets Index, de bovenliggende index, en omvat grote en middelgrote effecten in 24 landen van de opkomende markten (EM). De index is ontworpen ter ondersteuning van beleggers die hun blootstelling aan transitie- en fysieke klimaatrisico's willen verminderen en die kansen willen benutten die voortvloeien uit de overgang naar een koolstofarmere economie en tegelijkertijd willen voldoen aan de vereisten van de Overeenkomst van Parijs. De index incorporeert de TCFD-aanbevelingen en is ontworpen om de minimumnormen van de op Parijs afgestemde EU-benchmark te overtreffen.


Fondsinformatie per 04 okt 2022

Fondsinformatie per 04 okt 2022
ISIN iNAV ticker

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

Aanvangsdatum Landen van inschrijving Valuta shareclass Behandeling van inkomsten Afwikkelingscyclus
IE00BYTH5263 INSPF7E 18 jul 2022 Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Zweden USD Accumulatie Afwikkelingscyclus terugkopen, DD+4; Afwikkelingscyclus inschrijvingen, DD+4
ISIN IE00BYTH5263
iNAV ticker

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INSPF7E
Aanvangsdatum 18 jul 2022
Landen van inschrijving Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Zweden
Valuta shareclass USD
Behandeling van inkomsten Accumulatie
Afwikkelingscyclus Afwikkelingscyclus terugkopen, DD+4; Afwikkelingscyclus inschrijvingen, DD+4
Handelscyclus TER Benchmark Minimale belegging Handelsvaluta Voldoet aan UCITS-richtlijn SFDR-fondsclassificatie
DD+1 0,23% MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned Index 1 aandeel EUR, GBP Ja SFDR - Artikel 8
Handelscyclus DD+1
TER 0,23%
Benchmark MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned Index
Minimale belegging 1 aandeel
Handelsvaluta EUR, GBP
Voldoet aan UCITS-richtlijn Ja
SFDR-fondsclassificatie SFDR - Artikel 8
Domicilie Beleggingsbeheerder sub-beleggingsmanager Paraplufonds Replicatiemethode Frequentie van uitkeringen Komt in aanmerking voor PEA
Ierland State Street Global Advisors Europe Limited

State Street Global Advisors Limited

SSGA SPDR ETFs Europe II plc Gerepliceerd - Nee
Domicilie Ierland
Beleggingsbeheerder State Street Global Advisors Europe Limited
sub-beleggingsmanager

State Street Global Advisors Limited

Paraplufonds SSGA SPDR ETFs Europe II plc
Replicatiemethode Gerepliceerd
Frequentie van uitkeringen -
Komt in aanmerking voor PEA Nee
Komt in aanmerking voor ISA Komt in aanmerking voor SIPP Rapportagestatus VK Securities Lending
Ja Ja Ja Nee
Komt in aanmerking voor ISA Ja
Komt in aanmerking voor SIPP Ja
Rapportagestatus VK Ja
Securities Lending Nee

Beurs- en ticker-informatie per 04 okt 2022

Beurs- en ticker-informatie per 04 okt 2022

Beurs Handelsvaluta Noteringsdatum Beurs-ticker SEDOL code Bloomberg code Reuters code
Deutsche Börse (Primair) EUR 19 jul 2022 SPF7 BYTH526 SPF7 GY SPF7.DE
Borsa Italiana EUR 20 jul 2022 MCPA BNDQPB1 MCPA IM MCPA.MI
Euronext Amsterdam EUR 20 jul 2022 SMPA BNDQPF5 SMPA NA SMPA.PA
London Stock Exchange GBP 20 jul 2022 SMPA BNDQPC2 SMPA LN SMPA.L

INAV

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER VALUTA INAV
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER
VALUTA
INAV

De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel moet niet worden beschouwd als de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel. De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel dient slechts voor informatiedoeleinden en kan afwijken van de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel die wordt berekend overeenkomstig het prospectus.


Fondskenmerken per 03 okt 2022

Fondskenmerken per 03 okt 2022
Gemiddelde marktkapitalisatie (M) Aantal posities Gemiddelde koers/boekwaarde Koers/winstverhouding boekjaar 1
$52 608,11 M 424 1,88 13,16
Gemiddelde marktkapitalisatie (M) $52 608,11 M
Aantal posities 424
Gemiddelde koers/boekwaarde 1,88
Koers/winstverhouding boekjaar 1 13,16

Indexkenmerken per 03 okt 2022

Indexkenmerken per 03 okt 2022
Dividendrendement index

Dit meet het gewogen gemiddelde van het bruto dividendrendement van aandelen in de index.

2,35%
Dividendrendement index

Dit meet het gewogen gemiddelde van het bruto dividendrendement van aandelen in de index.

2,35%

Marktprijs van het fonds per 03 okt 2022

Marktprijs van het fonds per 03 okt 2022
Biedprijs Laatprijs Slotkoers Bied-laatspread Hoogste dagkoers Laagste dagkoers Hoogste punt in 52 weken
€9,22 €9,29 €9,25 €0,07 - - €10,44
Biedprijs €9,22
Laatprijs €9,29
Slotkoers €9,25
Bied-laatspread €0,07
Hoogste dagkoers -
Laagste dagkoers -
Hoogste punt in 52 weken €10,44
Laagste punt in 52 weken
€9,11
Laagste punt in 52 weken €9,11

NAV van het fonds per 03 okt 2022

NAV van het fonds per 03 okt 2022
NAV USD (Official NAV) NAV EUR NAV GBP Activa in aandelencategorie Aandelen in uitgifte Totaal activa in fonds
$8,99 €9,16 £7,97 $3,60 M 400 000 $3,60 M
NAV USD (Official NAV) $8,99
NAV EUR €9,16
NAV GBP £7,97
Activa in aandelencategorie $3,60 M
Aandelen in uitgifte 400 000
Totaal activa in fonds $3,60 M
Meest recente NAV / NAV-geschiedenis

Referentie NAV’s worden enkel berekend voor informatieve doeleinden. Er kan geen garantie worden verstrekt aan de juistheid van de referentie NAV’s. Referentie NAV’s worden berekend met WM1600 FX (GMT) tarieven in de aangegeven valuta.


Grootste posities

Grootste posities
Grootste positiesper 03 okt 2022

Grootste posities per 03 okt 2022

Naam van effect Weging
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. 6,73%
Tencent Holdings Ltd. 3,91%
Alibaba Group Holding Ltd. 3,02%
Samsung Electronics Co. Ltd. 2,96%
Samsung SDI Co. Ltd 2,31%
Delta Electronics Inc. 1,57%
Meituan Class B 1,48%
Al Rajhi Bank 1,38%
HANWHA SOLUTIONS CORPORATION 1,35%
Infosys Limited 1,29%
Alle holdings downloaden: Dagelijkse participaties downloaden

Sectorallocatie in het fonds

Sectorallocatie in het fonds

Sectorallocatie in het fonds per 03 okt 2022

Sector Weging
Informatietechnologie 24,03%
Financiële instellingen 22,16%
Duurzame consumptiegoederen 13,87%
Industrie 10,18%
Communicatiediensten 7,59%
Niet-duurzame consumptiegoederen 6,01%
Materialen 5,69%
Gezondheidszorg 4,07%
Nutsbedrijven 3,50%
Vastgoed 2,89%

Landenweging

Landenweging

Fund Footnote

Er worden geen resultaten weergegeven voor het fonds omdat het minder dan 12 maanden geleden is geïntroduceerd.

Resultaat na aftrek van alle kosten.

In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. In de vermelde prestatiegegevens is geen rekening gehouden met provisies en kosten in verband met de uitgifte en terugkoop van aandelen of de aankoop en verkoop van deelnemingsrechten. Indien het rendement is berekend op basis van intrinsieke waarden die niet luiden in de boekhoudkundige valuta van de instelling voor collectieve belegging, kan de waarde stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen.

De eerste intrinsieke waarde waarmee rekening is gehouden heeft betrekking op het eerste maandeinde na volledige belegging van de portefeuille, in overeenstemming met het beleid van de beheerders. Historische resultaten zijn niet noodzakelijkerwijs een indicatie van toekomstige prestaties.