Skip to main content

SPDR® MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned UCITS ETF (Acc) SMPA NA

De resultaten van een portefeuille met effecten, waarin bedrijven zijn uitgesloten die niet voldoen aan de ESG-criteria zoals deze gelden voor deze specifieke portefeuille, kunnen achterblijven bij de resultaten van een portefeuille met effecten waarin dergelijke bedrijven wel zijn opgenomen. De ESG-criteria van een portefeuille kunnen ervoor zorgen dat de portefeuille belegd is in sectoren of effecten die een lager resultaat behalen dan de markt als geheel. 

Beleggingen in opkomende of ontwikkelende markten kunnen volatieler en minder liquide zijn dan beleggingen in ontwikkelde markten en kunnen blootstelling aan economische structuren inhouden die over het algemeen minder gespreid en volgroeid zijn, en aan politieke systemen die minder stabiel zijn dan die van meer ontwikkelde landen.

Aandelen kunnen schommelen in waarde door de activiteiten van individuele ondernemingen en de algemene markt- en economische situatie.

ETF's worden verhandeld zoals aandelen, zijn onderhevig aan beleggingsrisico's, zullen fluctueren in marktwaarde en kunnen worden verhandeld tegen koersen de hoger of lager zijn dan de intrinsieke waarde van de ETF's. Makelaarscommissies en ETF-onkosten verminderen het rendement.

Beleggen in in het buitenland geregistreerde effecten kan een risico van kapitaalverlies inhouden door ongunstige valutaschommelingen, bronbelastingen, verschillen in algemeen aanvaarde waarderingsgrondslagen of economische of politieke instabiliteit in andere landen.

NAV USD (Official NAV)
$11,25
per 18 jul 2024
Valuta shareclass
USD
1 daags NAV-wijziging
-$0,05 (-0,43%)
per 18 jul 2024
Totaal activa in fonds USD
$4,50 M
per 18 jul 2024
TER
0,23%

Fondsdoelstelling

De beleggingsdoelstelling van het Fonds is om de prestaties te volgen van de aandelenmarkten van opkomende markten.

Beschrijving van index

De MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned Index is gebaseerd op de MSCI Emerging Markets Index, de bovenliggende index, en omvat grote en middelgrote effecten in 24 landen van de opkomende markten (EM). De index is ontworpen ter ondersteuning van beleggers die hun blootstelling aan transitie- en fysieke klimaatrisico's willen verminderen en die kansen willen benutten die voortvloeien uit de overgang naar een koolstofarmere economie en tegelijkertijd willen voldoen aan de vereisten van de Overeenkomst van Parijs. De index incorporeert de TCFD-aanbevelingen en is ontworpen om de minimumnormen van de op Parijs afgestemde EU-benchmark te overtreffen.

Fondsinformatie per 19 jul 2024

ISIN IE00BYTH5263
iNAV ticker

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INSPF7E
Aanvangsdatum 18 jul 2022
Landen van inschrijving Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Zweden
Valuta shareclass USD
Behandeling van inkomsten Accumulatie
Afwikkelingscyclus Afwikkelingscyclus terugkopen, DD+4; Afwikkelingscyclus inschrijvingen, DD+4
Handelscyclus DD+1
TER 0,23%
Benchmark MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned Index
Minimale belegging 1 aandeel
Handelsvaluta EUR, GBP
Voldoet aan UCITS-richtlijn Ja
SFDR-fondsclassificatie SFDR - Artikel 8
Domicilie Ierland
Beleggingsbeheerder State Street Global Advisors Europe Limited
sub-beleggingsmanager

State Street Global Advisors Limited

Paraplufonds SSGA SPDR ETFs Europe II plc
Replicatiemethode Gerepliceerd
Frequentie van uitkeringen -
Komt in aanmerking voor PEA Nee
Komt in aanmerking voor ISA Ja
Komt in aanmerking voor SIPP Ja
Rapportagestatus VK Ja
Securities Lending Nee

Beurs- en ticker-informatie per 19 jul 2024

Beurs Handelsvaluta Noteringsdatum Beurs-ticker SEDOL code Bloomberg code Reuters code
Deutsche Börse (Primair) EUR 19 jul 2022 SPF7 BYTH526 SPF7 GY SPF7.DE
Borsa Italiana EUR 20 jul 2022 MCPA BNDQPB1 MCPA IM MCPA.MI
Euronext Amsterdam EUR 20 jul 2022 SMPA BNDQPF5 SMPA NA SMPA.PA
London Stock Exchange GBP 20 jul 2022 SMPA BNDQPC2 SMPA LN SMPA.L

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER VALUTA INAV

De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel moet niet worden beschouwd als de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel. De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel dient slechts voor informatiedoeleinden en kan afwijken van de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel die wordt berekend overeenkomstig het prospectus.

Fondskenmerken per 18 jul 2024

Gemiddelde marktkapitalisatie (M) $129 266,42 M
Aantal posities 357
Gemiddelde koers/boekwaarde 2,83
Koers/winstverhouding boekjaar 1 17,72

Indexkenmerken per 18 jul 2024

Dividendrendement index

Dit meet het gewogen gemiddelde van het bruto dividendrendement van aandelen in de index.

2,17%

Marktprijs van het fonds per 18 jul 2024

Biedprijs €10,18
Laatprijs €10,25
Slotkoers €10,21
Bied-laatspread €0,07
Hoogste dagkoers -
Laagste dagkoers -
Hoogste punt in 52 weken €10,51
Laagste punt in 52 weken €8,62

NAV van het fonds per 18 jul 2024

NAV USD (Official NAV) $11,25
NAV EUR €10,30
NAV GBP £8,67
Activa in aandelencategorie $4,50 M
Aandelen in uitgifte 400 000
Totaal activa in fonds USD $4,50 M

Referentie NAV’s worden enkel berekend voor informatieve doeleinden. Er kan geen garantie worden verstrekt aan de juistheid van de referentie NAV’s. Referentie NAV’s worden berekend met WM1600 FX (GMT) tarieven in de aangegeven valuta.

Rendement

  • Aanvangsdatum van het fonds: 18 jul 2022
  • Aanvangsdatum van de index: 26 okt 2020

per 30 jun 2024

As Of 1 maand 3 maand YTD 1 jaar 3 jaar 5 jaar 10 jaar Sinds aanvang
18 jul 2022
Fonds, netto 30 jun 2024 3,01% 3,44% 5,00% 7,48% - - - 3,74%
Verschil 30 jun 2024 -0,26% -0,11% -0,45% -0,89% - - - -0,58%
Fonds, bruto 30 jun 2024 3,03% 3,49% 5,12% 7,73% - - - 3,97%
Verschil 30 jun 2024 -0,24% -0,05% -0,33% -0,64% - - - -0,34%
Index
MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned Index
30 jun 2024 3,27% 3,54% 5,45% 8,37% - - - 4,32%

per 30 jun 2024

As Of 1 maand 3 maand YTD 1 jaar 3 jaar 5 jaar 10 jaar Sinds aanvang
18 jul 2022
Fonds, netto 30 jun 2024 3,01% 3,44% 5,00% 7,48% - - - 7,42%
Verschil 30 jun 2024 -0,26% -0,11% -0,45% -0,89% - - - -1,18%
Fonds, bruto 30 jun 2024 3,03% 3,49% 5,12% 7,73% - - - 7,91%
Verschil 30 jun 2024 -0,24% -0,05% -0,33% -0,64% - - - -0,69%
Index
MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned Index
30 jun 2024 3,27% 3,54% 5,45% 8,37% - - - 8,60%

per 30 jun 2024

2024 (YTD) 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fonds, netto 5,00% 6,98% -4,37% - - - - - - - -
Verschil -0,45% -0,62% -0,08% - - - - - - - -
Fonds, bruto 5,12% 7,23% -4,27% - - - - - - - -
Verschil -0,33% -0,37% 0,02% - - - - - - - -
Index
MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned Index
5,45% 7,60% -4,29% - - - - - - - -

Resultaat na aftrek van alle kosten.

In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. In de vermelde prestatiegegevens is geen rekening gehouden met provisies en kosten in verband met de uitgifte en terugkoop van aandelen of de aankoop en verkoop van deelnemingsrechten. Indien het rendement is berekend op basis van intrinsieke waarden die niet luiden in de boekhoudkundige valuta van de instelling voor collectieve belegging, kan de waarde stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen.

Het rendement voor het kalenderjaar waarin het fonds is geïntroduceerd, betreft een deel van het jaar wanneer de introductiedatum van het betreffende fonds of het historische performance-linked fonds (welke zich het eerst voordoet) in de betreffende periode valt.

Grootste posities

Grootste posities per 18 jul 2024

Naam van effect Weging
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. 12,42%
Tencent Holdings Ltd. 4,44%
Bharat Electronics Limited 2,40%
Delta Electronics Inc. 2,21%
Infosys Limited 1,88%
Samsung Electronics Co. Ltd. 1,73%
Alibaba Group Holding Limited 1,65%
Ecopro Co. Ltd. 1,56%
Suzlon Energy Ltd 1,34%
Samsung SDI Co. Ltd 1,28%
Alle holdings downloaden: Dagelijkse participaties downloaden

Sectorallocatie in het fonds

Sectorallocatie in het fonds per 18 jul 2024

Sector Weging
Informatietechnologie 27,11%
Financiële instellingen 20,17%
Industrie 15,08%
Duurzame consumptiegoederen 9,65%
Communicatiediensten 8,73%
Niet-duurzame consumptiegoederen 5,72%
Gezondheidszorg 4,53%
Nutsbedrijven 3,52%
Vastgoed 2,95%
Materialen 2,55%

Landenweging

Kapitaalrisico: Beleggen brengt het risico van kapitaalverlies met zich mee.

In het verleden behaalde rendementen zijn geen betrouwbare indicator van toekomstige rendementen.

De eerste intrinsieke waarde waarmee rekening is gehouden heeft betrekking op het eerste maandeinde na volledige belegging van de portefeuille, in overeenstemming met het beleid van de beheerders. Historische resultaten zijn niet noodzakelijkerwijs een indicatie van toekomstige prestaties.