Speciale kennisgeving voor fondsen met een Russische exposure: als marktnoteringen, officiële slotkoersen en/of informatie verstrekt door goedgekeurde prijsinformatiebronnen niet direct beschikbaar zijn of onbetrouwbaar worden geacht voor een portefeuille-instrument, dan wordt dat instrument gewaardeerd tegen Fair Value zoals bepaald in te goeder trouw in overeenstemming met SSGA's procedures voor het bepalen van de Fair Value. Bepaalde fondsbeleggingen zijn tegen nul gewaardeerd, maar worden mogelijk nog niet als zodanig weergegeven in de holdingsfile.


SPDR® MSCI ACWI IMI UCITS ETF IMIE FP

Aandelen kunnen schommelen in waarde door de activiteiten van individuele ondernemingen en de algemene markt- en economische situatie.

ETF's worden verhandeld zoals aandelen, zijn onderhevig aan beleggingsrisico's, zullen fluctueren in marktwaarde en kunnen worden verhandeld tegen koersen de hoger of lager zijn dan de intrinsieke waarde van de ETF's. Makelaarscommissies en ETF-onkosten verminderen het rendement.

Beleggen in in het buitenland geregistreerde effecten kan een risico van kapitaalverlies inhouden door ongunstige valutaschommelingen, bronbelastingen, verschillen in algemeen aanvaarde waarderingsgrondslagen of economische of politieke instabiliteit in andere landen.

NAV USD (Official NAV)
$185,32
per 02 feb 2023
Valuta van het basisfonds
USD
1 daags NAV-wijziging
+$2,21 (+1,21%)
per 02 feb 2023
Vermogen onder beheer
$500,37 M
per 02 feb 2023
TER
0,40%
image load fail
per 31 dec 2022

Fondsdoelstelling


De doelstelling van het fonds is het rendement van de aandelenmarkten van ontwikkelde en opkomende markten te volgen.


Beschrijving van index


De MSCI ACWI IMI Index is een vrij verhandelbare, voor marktkapitalisatie gewogen index die is ontworpen voor het meten van de performance van de aandelenmarkten van ontwikkelde en opkomende markten. De index bevat ca. 9000 verschillende effecten van grote, middelgrote en kleinere bedrijven en bestaat uit 45 landenindices, waarvan ongeveer de helft in ontwikkelde markten en de andere helft in opkomende markten.


Fondsinformatie per 03 feb 2023

ISIN IE00B3YLTY66
iNAV ticker
INSPYIE
Aanvangsdatum 13 mei 2011
Landen van inschrijving Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Zweden
Valuta van het basisfonds USD
Behandeling van inkomsten Accumulatie
Afwikkelingscyclus Afwikkelingscyclus terugkopen, DD+3; Afwikkelingscyclus inschrijvingen, DD+3
Handelscyclus DD+1
TER 0,40%
Benchmark MSCI ACWI IMI (All Country World Investable Market Index) Index
Minimale belegging 1 aandeel
Handelsvaluta EUR, USD
Voldoet aan UCITS-richtlijn Ja
Domicilie Ierland
Beleggingsbeheerder State Street Global Advisors Europe Limited
sub-beleggingsmanager

State Street Global Advisors Limited

Paraplufonds SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Replicatiemethode Geoptimaliseerd
Frequentie van uitkeringen -
Komt in aanmerking voor PEA Nee
Komt in aanmerking voor ISA Ja
Komt in aanmerking voor SIPP Ja
Rapportagestatus VK Ja
Securities Lending Nee

Beurs- en ticker-informatie per 03 feb 2023

Beurs Handelsvaluta Noteringsdatum Beurs-ticker SEDOL code Bloomberg code Reuters code
Deutsche Börse (Primair) EUR 18 mei 2011 SPYI B42W5R3 SPYI GY IMIE.DE
London Stock Exchange USD 26 jul 2011 IMID B3YLTY6 IMID LN AIMI.L
Euronext Paris EUR 14 sep 2011 IMIE B6R4XC9 IMIE FP IMIE.PA
Borsa Italiana EUR 31 jan 2012 IMIE B6RV0T6 IMIE IM IMIE.MI

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER VALUTA INAV

De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel moet niet worden beschouwd als de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel. De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel dient slechts voor informatiedoeleinden en kan afwijken van de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel die wordt berekend overeenkomstig het prospectus.


Fondskenmerken per 01 feb 2023

Gemiddelde marktkapitalisatie (M) $249 835,26 M
Aantal posities 1 852
Gemiddelde koers/boekwaarde 2,39
Koers/winstverhouding boekjaar 1 14,90

Indexkenmerken per 01 feb 2023

Dividendrendement index
2,19%

Marktprijs van het fonds per 02 feb 2023

Biedprijs €169,94
Laatprijs €170,06
Slotkoers €170,00
Bied-laatspread €0,12
Hoogste dagkoers €170,00
Laagste dagkoers €167,44
Hoogste punt in 52 weken €179,84
Laagste punt in 52 weken €153,34

NAV van het fonds per 02 feb 2023

NAV USD (Official NAV) $185,32
NAV EUR €169,39
Vermogen onder beheer $500,37 M
Aandelen in uitgifte 2 700 000

Referentie NAV’s worden enkel berekend voor informatieve doeleinden. Er kan geen garantie worden verstrekt aan de juistheid van de referentie NAV’s. Referentie NAV’s worden berekend met WM1600 FX (GMT) tarieven in de aangegeven valuta.


Rendement

  • Aanvangsdatum van het fonds: 13 mei 2011
  • Aanvangsdatum van de index: 31 mrt 2001
  • Start rendement: 16 mei 2011

per 31 dec 2022

As Of 1 maand 3 maand YTD 1 jaar 3 jaar 5 jaar 10 jaar Sinds aanvang
16 mei 2011
Fonds, netto 31 dec 2022 -3,86% 10,36% -17,52% -17,52% 12,50% 27,07% 117,90% 125,55%
Verschil 31 dec 2022 -0,02% 0,52% 0,88% 0,88% 0,36% -0,34% 3,15% 5,54%
Fonds, bruto 31 dec 2022 -3,83% 10,47% -17,19% -17,19% 13,86% 29,63% 127,36% 137,46%
Verschil 31 dec 2022 0,01% 0,63% 1,21% 1,21% 1,71% 2,22% 12,61% 17,45%
Index
31 dec 2022 -3,84% 9,84% -18,40% -18,40% 12,14% 27,41% 114,74% 120,01%

per 31 dec 2022

As Of 1 maand 3 maand YTD 1 jaar 3 jaar 5 jaar 10 jaar Sinds aanvang
16 mei 2011
Fonds, netto 31 dec 2022 -3,86% 10,36% -17,52% -17,52% 4,00% 4,91% 8,10% 7,25%
Verschil 31 dec 2022 -0,02% 0,52% 0,88% 0,88% 0,11% -0,06% 0,16% 0,23%
Fonds, bruto 31 dec 2022 -3,83% 10,47% -17,19% -17,19% 4,42% 5,33% 8,56% 7,72%
Verschil 31 dec 2022 0,01% 0,63% 1,21% 1,21% 0,53% 0,36% 0,62% 0,70%
Index
31 dec 2022 -3,84% 9,84% -18,40% -18,40% 3,89% 4,97% 7,94% 7,02%

per 31 dec 2022

2022 (YTD) 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Fonds, netto -17,52% 18,25% 15,35% 25,94% -10,31% 23,23% 9,44% -1,58% 4,42% 23,71% 16,66%
Verschil 0,88% 0,03% -0,90% -0,41% -0,23% -0,72% 1,09% 0,61% 0,59% 0,16% 0,28%
Fonds, bruto -17,19% 18,72% 15,81% 26,44% -9,95% 23,72% 9,88% -1,19% 4,96% 24,39% 17,31%
Verschil 1,21% 0,50% -0,44% 0,09% 0,13% -0,23% 1,52% 1,00% 1,12% 0,84% 0,92%
Index
-18,40% 18,22% 16,25% 26,35% -10,08% 23,95% 8,36% -2,19% 3,84% 23,55% 16,38%

Resultaat na aftrek van alle kosten.

In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. In de vermelde prestatiegegevens is geen rekening gehouden met provisies en kosten in verband met de uitgifte en terugkoop van aandelen of de aankoop en verkoop van deelnemingsrechten. Indien het rendement is berekend op basis van intrinsieke waarden die niet luiden in de boekhoudkundige valuta van de instelling voor collectieve belegging, kan de waarde stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen.

Het rendement voor het kalenderjaar waarin het fonds is geïntroduceerd, betreft een deel van het jaar wanneer de introductiedatum van het betreffende fonds of het historische performance-linked fonds (welke zich het eerst voordoet) in de betreffende periode valt.


Afwijking en tracking-error per 31 dec 2022

Standaarddeviatie 20,22%
Tracking-error 0,72%

Deze berekening is gebaseerd op de resultaten van de afgelopen drie jaar.


Grootste posities

Grootste posities per 01 feb 2023

Naam van effect Weging
Apple Inc. 3,45%
Microsoft Corporation 2,60%
Amazon.com Inc. 1,34%
Alphabet Inc. Class C 0,91%
Alphabet Inc. Class A 0,88%
NVIDIA Corporation 0,78%
UnitedHealth Group Incorporated 0,75%
JPMorgan Chase & Co. 0,67%
Tesla Inc 0,67%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. 0,66%
Alle holdings downloaden: Dagelijkse participaties downloaden

Sectorallocatie in het fonds

Sectorallocatie in het fonds per 01 feb 2023

Sector Weging
Informatietechnologie 19,91%
Financiële instellingen 15,06%
Gezondheidszorg 12,18%
Duurzame consumptiegoederen 11,60%
Industrie 11,22%
Niet-duurzame consumptiegoederen 6,79%
Communicatiediensten 6,67%
Materialen 5,42%
Energie 5,24%
Vastgoed 3,11%
Nutsbedrijven 2,80%

Landenweging


Kapitaalrisico: Beleggen brengt het risico van kapitaalverlies met zich mee.

In het verleden behaalde rendementen zijn geen betrouwbare indicator van toekomstige rendementen.

De eerste intrinsieke waarde waarmee rekening is gehouden heeft betrekking op het eerste maandeinde na volledige belegging van de portefeuille, in overeenstemming met het beleid van de beheerders. Historische resultaten zijn niet noodzakelijkerwijs een indicatie van toekomstige prestaties.

De financiële producten waarnaar in dit document wordt verwezen, worden niet gesponsord, aanbevolen of gepromoot door MSCI en MSCI kan niet aansprakelijk worden gesteld met betrekking tot zulke financiële producten of de indices waarop zulke financiële producten gebaseerd zijn. Het prospectus bevat een uitgebreidere beschrijving van de beperkte relatie die MSCI onderhoudt met SSGA en de gerelateerde financiële producten.

© 2022 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden. De hierin opgenomen informatie: (1) is eigendom van Morningstar en/of haar contentproviders, (2) mag niet worden gekopieerd of verspreid, en (3) er wordt geen garantie gegeven dat deze juist, volledig of actueel is. Noch Morningstar noch haar contentproviders zijn verantwoordelijk voor enige schade of verlies als gevolg van het gebruik van deze informatie. State Street houdt geen toezicht op de gegevens van Morningstar.