Skip to main content

SPDR® MSCI ACWI IMI UCITS ETF (Dist) SPSA GY

Beleggingen in opkomende of ontwikkelende markten kunnen volatieler en minder liquide zijn dan beleggingen in ontwikkelde markten en kunnen blootstelling aan economische structuren inhouden die over het algemeen minder gespreid en volgroeid zijn, en aan politieke systemen die minder stabiel zijn dan die van meer ontwikkelde landen.

Aandelen kunnen schommelen in waarde door de activiteiten van individuele ondernemingen en de algemene markt- en economische situatie.

ETF's worden verhandeld zoals aandelen, zijn onderhevig aan beleggingsrisico's, zullen fluctueren in marktwaarde en kunnen worden verhandeld tegen koersen de hoger of lager zijn dan de intrinsieke waarde van de ETF's. Makelaarscommissies en ETF-onkosten verminderen het rendement.

Beleggen in in het buitenland geregistreerde effecten kan een risico van kapitaalverlies inhouden door ongunstige valutaschommelingen, bronbelastingen, verschillen in algemeen aanvaarde waarderingsgrondslagen of economische of politieke instabiliteit in andere landen.

NAV USD (Official NAV)
$10,16
per 22 jul 2024
Valuta shareclass
USD
1 daags NAV-wijziging
+$0,07 (+0,72%)
per 22 jul 2024
Totaal activa in fonds USD
$1 684,90 M
per 22 jul 2024
TER
0,17%

Fondsdoelstelling

De doelstelling van het fonds is het rendement van de aandelenmarkten van ontwikkelde en opkomende markten te volgen.

Beschrijving van index

De MSCI ACWI IMI Index is een vrij verhandelbare, voor marktkapitalisatie gewogen index die is ontworpen voor het meten van de performance van de aandelenmarkten van ontwikkelde en opkomende markten. De index bevat ca. 9000 verschillende effecten van grote, middelgrote en kleinere bedrijven en bestaat uit 45 landenindices, waarvan ongeveer de helft in ontwikkelde markten en de andere helft in opkomende markten.

Fondsinformatie per 23 jul 2024

ISIN IE000DD75KQ5
iNAV ticker

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INSPSAE
Aanvangsdatum 03 jul 2024
Landen van inschrijving Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Zweden, Zwitserland
Valuta shareclass USD
Behandeling van inkomsten Distributie
Afwikkelingscyclus Redemption Settlement Cycle, DD+3; Subscription Settlement Cycle, DD+2
Handelscyclus DD+1
TER 0,17%
Benchmark MSCI ACWI IMI (All Country World Investable Market Index) Index
Minimale belegging 1 aandeel
Handelsvaluta EUR
Voldoet aan UCITS-richtlijn Ja
Domicilie Ierland
Beleggingsbeheerder State Street Global Advisors Europe Limited
sub-beleggingsmanager

State Street Global Advisors Limited

Paraplufonds SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Replicatiemethode Geoptimaliseerd
Frequentie van uitkeringen Elk kwartaal
Komt in aanmerking voor PEA -
Komt in aanmerking voor ISA -
Komt in aanmerking voor SIPP -
Rapportagestatus VK -
Securities Lending Ja

Beurs- en ticker-informatie per 23 jul 2024

Beurs Handelsvaluta Noteringsdatum Beurs-ticker SEDOL code Bloomberg code Reuters code
Deutsche Börse (Primair) EUR 08 jul 2024 SPSA BSBHQV8 SPSA GY SPSA.DE

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER VALUTA INAV

De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel moet niet worden beschouwd als de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel. De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel dient slechts voor informatiedoeleinden en kan afwijken van de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel die wordt berekend overeenkomstig het prospectus.

Fondskenmerken per 22 jul 2024

Gemiddelde marktkapitalisatie (M) $534 540,76 M
Aantal posities 3 502
Gemiddelde koers/boekwaarde 2,82
Koers/winstverhouding boekjaar 1 18,36

Indexkenmerken per 22 jul 2024

Dividendrendement index

Dit meet het gewogen gemiddelde van het bruto dividendrendement van aandelen in de index.

1,91%

Marktprijs van het fonds per 22 jul 2024

Biedprijs €9,30
Laatprijs €9,35
Slotkoers €9,33
Bied-laatspread €0,05
Hoogste dagkoers €9,35
Laagste dagkoers €9,31
Hoogste punt in 52 weken €9,51
Laagste punt in 52 weken €9,28

NAV van het fonds per 22 jul 2024

NAV USD (Official NAV) $10,16
NAV EUR €9,33
Activa in aandelencategorie $2,48 M
Aandelen in uitgifte 244 542
Totaal activa in fonds USD $1 684,90 M

Referentie NAV’s worden enkel berekend voor informatieve doeleinden. Er kan geen garantie worden verstrekt aan de juistheid van de referentie NAV’s. Referentie NAV’s worden berekend met WM1600 FX (GMT) tarieven in de aangegeven valuta.

Grootste posities

Grootste posities per 22 jul 2024

Naam van effect Weging
Apple Inc. 3,92%
Microsoft Corporation 3,65%
NVIDIA Corporation 3,63%
Amazon.com Inc. 1,98%
Alphabet Inc. Class A 1,28%
Meta Platforms Inc Class A 1,27%
Alphabet Inc. Class C 1,10%
Broadcom Inc. 0,86%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. 0,85%
Tesla Inc. 0,85%
Alle holdings downloaden: Dagelijkse participaties downloaden

Sectorallocatie in het fonds

Sectorallocatie in het fonds per 22 jul 2024

Sector Weging
Informatietechnologie 23,97%
Financiële instellingen 15,87%
Industrie 11,29%
Gezondheidszorg 10,75%
Duurzame consumptiegoederen 10,56%
Communicatiediensten 7,25%
Niet-duurzame consumptiegoederen 6,08%
Materialen 4,48%
Energie 4,36%
Vastgoed 2,80%
Nutsbedrijven 2,59%

Landenweging

Kapitaalrisico: Beleggen brengt het risico van kapitaalverlies met zich mee.

In het verleden behaalde rendementen zijn geen betrouwbare indicator van toekomstige rendementen.

De eerste intrinsieke waarde waarmee rekening is gehouden heeft betrekking op het eerste maandeinde na volledige belegging van de portefeuille, in overeenstemming met het beleid van de beheerders. Historische resultaten zijn niet noodzakelijkerwijs een indicatie van toekomstige prestaties.

De financiële producten waarnaar in dit document wordt verwezen, worden niet gesponsord, aanbevolen of gepromoot door MSCI en MSCI kan niet aansprakelijk worden gesteld met betrekking tot zulke financiële producten of de indices waarop zulke financiële producten gebaseerd zijn. Het prospectus bevat een uitgebreidere beschrijving van de beperkte relatie die MSCI onderhoudt met SSGA en de gerelateerde financiële producten.