Skip to main content

SPDR® MSCI ACWI IMI UCITS ETF (Acc) IMIE FP

Beleggingen in opkomende of ontwikkelende markten kunnen volatieler en minder liquide zijn dan beleggingen in ontwikkelde markten en kunnen blootstelling aan economische structuren inhouden die over het algemeen minder gespreid en volgroeid zijn, en aan politieke systemen die minder stabiel zijn dan die van meer ontwikkelde landen.

Aandelen kunnen schommelen in waarde door de activiteiten van individuele ondernemingen en de algemene markt- en economische situatie.

ETF's worden verhandeld zoals aandelen, zijn onderhevig aan beleggingsrisico's, zullen fluctueren in marktwaarde en kunnen worden verhandeld tegen koersen de hoger of lager zijn dan de intrinsieke waarde van de ETF's. Makelaarscommissies en ETF-onkosten verminderen het rendement.

Beleggen in in het buitenland geregistreerde effecten kan een risico van kapitaalverlies inhouden door ongunstige valutaschommelingen, bronbelastingen, verschillen in algemeen aanvaarde waarderingsgrondslagen of economische of politieke instabiliteit in andere landen.

NAV USD (Official NAV)
$233,79
per 12 jul 2024
Valuta shareclass
USD
1 daags NAV-wijziging
+$1,28 (+0,55%)
per 12 jul 2024
Totaal activa in fonds USD
$1 678,62 M
per 12 jul 2024
TER
0,17%
per 30 jun 2024

Fondsdoelstelling

De doelstelling van het fonds is het rendement van de aandelenmarkten van ontwikkelde en opkomende markten te volgen.

Beschrijving van index

De MSCI ACWI IMI Index is een vrij verhandelbare, voor marktkapitalisatie gewogen index die is ontworpen voor het meten van de performance van de aandelenmarkten van ontwikkelde en opkomende markten. De index bevat ca. 9000 verschillende effecten van grote, middelgrote en kleinere bedrijven en bestaat uit 45 landenindices, waarvan ongeveer de helft in ontwikkelde markten en de andere helft in opkomende markten.

Fondsinformatie per 13 jul 2024

ISIN IE00B3YLTY66
iNAV ticker

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INSPYIE
Aanvangsdatum 13 mei 2011
Landen van inschrijving Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Zweden, Zwitserland
Valuta shareclass USD
Behandeling van inkomsten Accumulatie
Afwikkelingscyclus Redemption Settlement Cycle, DD+3; Subscription Settlement Cycle, DD+2
Handelscyclus DD+1
TER 0,17%
Benchmark MSCI ACWI IMI (All Country World Investable Market Index) Index
Minimale belegging 1 aandeel
Handelsvaluta EUR, USD
Voldoet aan UCITS-richtlijn Ja
Domicilie Ierland
Beleggingsbeheerder State Street Global Advisors Europe Limited
sub-beleggingsmanager

State Street Global Advisors Limited

Paraplufonds SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Replicatiemethode Geoptimaliseerd
Frequentie van uitkeringen -
Komt in aanmerking voor PEA Nee
Komt in aanmerking voor ISA Ja
Komt in aanmerking voor SIPP Ja
Rapportagestatus VK Ja
Securities Lending Ja

Beurs- en ticker-informatie per 13 jul 2024

Beurs Handelsvaluta Noteringsdatum Beurs-ticker SEDOL code Bloomberg code Reuters code
Deutsche Börse (Primair) EUR 18 mei 2011 SPYI B42W5R3 SPYI GY IMIE.DE
London Stock Exchange USD 26 jul 2011 IMID B3YLTY6 IMID LN AIMI.L
Euronext Paris EUR 14 sep 2011 IMIE B6R4XC9 IMIE FP IMIE.PA
Borsa Italiana EUR 31 jan 2012 IMIE B6RV0T6 IMIE IM IMIE.MI
SIX Swiss Exchange USD 05 sep 2023 IMID B76JXN3 IMID SE AIMI.S

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER VALUTA INAV

De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel moet niet worden beschouwd als de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel. De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel dient slechts voor informatiedoeleinden en kan afwijken van de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel die wordt berekend overeenkomstig het prospectus.

Fondskenmerken per 11 jul 2024

Gemiddelde marktkapitalisatie (M) $558 959,36 M
Aantal posities 3 504
Gemiddelde koers/boekwaarde 2,85
Koers/winstverhouding boekjaar 1 18,47

Indexkenmerken per 11 jul 2024

Dividendrendement index

Dit meet het gewogen gemiddelde van het bruto dividendrendement van aandelen in de index.

1,89%

Marktprijs van het fonds per 12 jul 2024

Biedprijs €215,15
Laatprijs €215,25
Slotkoers €215,20
Bied-laatspread €0,10
Hoogste dagkoers €215,35
Laagste dagkoers €213,95
Hoogste punt in 52 weken €215,35
Laagste punt in 52 weken €166,94

NAV van het fonds per 12 jul 2024

NAV USD (Official NAV) $233,79
NAV EUR €214,30
Activa in aandelencategorie $1 677,34 M
Aandelen in uitgifte 7 174 500
Totaal activa in fonds USD $1 678,62 M

Referentie NAV’s worden enkel berekend voor informatieve doeleinden. Er kan geen garantie worden verstrekt aan de juistheid van de referentie NAV’s. Referentie NAV’s worden berekend met WM1600 FX (GMT) tarieven in de aangegeven valuta.

Rendement

  • Aanvangsdatum van het fonds: 13 mei 2011
  • Aanvangsdatum van de index: 31 mrt 2001
  • Start rendement: 16 mei 2011

per 30 jun 2024

As Of 1 maand 3 maand YTD 1 jaar 3 jaar 5 jaar 10 jaar Sinds aanvang
16 mei 2011
Fonds, netto 30 jun 2024 1,94% 2,44% 10,37% 18,08% 4,97% 10,40% 8,31% 8,77%
Verschil 30 jun 2024 0,09% 0,06% 0,09% -0,32% 0,26% 0,05% 0,14% 0,18%
Fonds, bruto 30 jun 2024 1,96% 2,48% 10,46% 18,28% 5,29% 10,78% 8,71% 9,22%
Verschil 30 jun 2024 0,10% 0,10% 0,18% -0,12% 0,58% 0,43% 0,54% 0,63%
Index
MSCI ACWI IMI (All Country World Investable Market Index) Index
30 jun 2024 1,85% 2,38% 10,28% 18,40% 4,70% 10,35% 8,17% 8,59%

per 30 jun 2024

As Of 1 maand 3 maand YTD 1 jaar 3 jaar 5 jaar 10 jaar Sinds aanvang
16 mei 2011
Fonds, netto 30 jun 2024 1,94% 2,44% 10,37% 18,08% 15,66% 64,06% 122,17% 201,46%
Verschil 30 jun 2024 0,09% 0,06% 0,09% -0,32% 0,87% 0,38% 2,79% 6,46%
Fonds, bruto 30 jun 2024 1,96% 2,48% 10,46% 18,28% 16,72% 66,89% 130,64% 218,36%
Verschil 30 jun 2024 0,10% 0,10% 0,18% -0,12% 1,93% 3,22% 11,26% 23,37%
Index
MSCI ACWI IMI (All Country World Investable Market Index) Index
30 jun 2024 1,85% 2,38% 10,28% 18,40% 14,79% 63,68% 119,38% 195,00%

per 30 jun 2024

2024 (YTD) 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fonds, netto 10,37% 21,10% -17,52% 18,25% 15,35% 25,94% -10,31% 23,23% 9,44% -1,58% 4,42%
Verschil 0,09% -0,48% 0,88% 0,03% -0,90% -0,41% -0,23% -0,72% 1,09% 0,61% 0,59%
Fonds, bruto 10,46% 21,37% -17,19% 18,72% 15,81% 26,44% -9,95% 23,72% 9,88% -1,19% 4,96%
Verschil 0,18% -0,21% 1,21% 0,50% -0,44% 0,09% 0,13% -0,23% 1,52% 1,00% 1,12%
Index
MSCI ACWI IMI (All Country World Investable Market Index) Index
10,28% 21,58% -18,40% 18,22% 16,25% 26,35% -10,08% 23,95% 8,36% -2,19% 3,84%

Resultaat na aftrek van alle kosten.

In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. In de vermelde prestatiegegevens is geen rekening gehouden met provisies en kosten in verband met de uitgifte en terugkoop van aandelen of de aankoop en verkoop van deelnemingsrechten. Indien het rendement is berekend op basis van intrinsieke waarden die niet luiden in de boekhoudkundige valuta van de instelling voor collectieve belegging, kan de waarde stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen.

Het rendement voor het kalenderjaar waarin het fonds is geïntroduceerd, betreft een deel van het jaar wanneer de introductiedatum van het betreffende fonds of het historische performance-linked fonds (welke zich het eerst voordoet) in de betreffende periode valt.

Afwijking en tracking-error per 30 jun 2024

Standaarddeviatie 16,54%
Tracking-error 0,66%

Deze berekening is gebaseerd op de resultaten van de afgelopen drie jaar.

Grootste posities

Grootste posities per 11 jul 2024

Naam van effect Weging
Apple Inc. 3,96%
Microsoft Corporation 3,73%
NVIDIA Corporation 3,72%
Amazon.com Inc. 2,10%
Meta Platforms Inc Class A 1,33%
Alphabet Inc. Class A 1,29%
Alphabet Inc. Class C 1,12%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. 0,98%
Broadcom Inc. 0,91%
Eli Lilly and Company 0,87%
Alle holdings downloaden: Dagelijkse participaties downloaden

Sectorallocatie in het fonds

Sectorallocatie in het fonds per 11 jul 2024

Sector Weging
Informatietechnologie 24,65%
Financiële instellingen 15,55%
Industrie 11,17%
Duurzame consumptiegoederen 10,63%
Gezondheidszorg 10,62%
Communicatiediensten 7,31%
Niet-duurzame consumptiegoederen 5,95%
Materialen 4,51%
Energie 4,33%
Vastgoed 2,71%
Nutsbedrijven 2,56%

Landenweging

Kapitaalrisico: Beleggen brengt het risico van kapitaalverlies met zich mee.

In het verleden behaalde rendementen zijn geen betrouwbare indicator van toekomstige rendementen.

De eerste intrinsieke waarde waarmee rekening is gehouden heeft betrekking op het eerste maandeinde na volledige belegging van de portefeuille, in overeenstemming met het beleid van de beheerders. Historische resultaten zijn niet noodzakelijkerwijs een indicatie van toekomstige prestaties.

De financiële producten waarnaar in dit document wordt verwezen, worden niet gesponsord, aanbevolen of gepromoot door MSCI en MSCI kan niet aansprakelijk worden gesteld met betrekking tot zulke financiële producten of de indices waarop zulke financiële producten gebaseerd zijn. Het prospectus bevat een uitgebreidere beschrijving van de beperkte relatie die MSCI onderhoudt met SSGA en de gerelateerde financiële producten.

Het is de ontvanger uitsluitend toegestaan de Indexgegevens te ontvangen of te bekijken in de vorm waarin deze gegevens worden weergegeven. De ontvanger begrijpt, erkent en stemt ermee in dat het gebruik van de Indexgegevens voor eigen risico is. De ontvanger begrijpt, erkent en stemt ermee in dat de Indexgegevens worden aangeleverd zoals ze zijn en dat noch Morningstar UK Limited (Morningstar) noch een van de contentleveranciers van Morningstar de juistheid, volledigheid, het niet schenden van enig recht, oorspronkelijkheid, tijdigheid of andere kenmerken van de Indexgegevens garanderen. De ontvanger begrijpt, erkent en stemt er daarnaast mee in dat de Indexgegevens uitsluitend worden geleverd aan u als belegger in financiële producten vanuit regelgevende vereisten en voor informatieve doeleinden. De Indexgegevens mogen niet door u worden gebruikt voor commerciële doeleinden en mogen niet worden gebruikt voor het handelen of andere doeleinden zonder dat er sprake is van een inschrijving op dergelijke Indexgegevens bij Morningstar.