Skip to main content

SPDR® FTSE UK All Share UCITS ETF (Acc) SPYF GY

Aandelen kunnen schommelen in waarde door de activiteiten van individuele ondernemingen en de algemene markt- en economische situatie.

ETF's worden verhandeld zoals aandelen, zijn onderhevig aan beleggingsrisico's, zullen fluctueren in marktwaarde en kunnen worden verhandeld tegen koersen de hoger of lager zijn dan de intrinsieke waarde van de ETF's. Makelaarscommissies en ETF-onkosten verminderen het rendement.

NAV GBP (Official NAV)
£67,30
per 23 jul 2024
Valuta shareclass
GBP
1 daags NAV-wijziging
-£0,24 (-0,36%)
per 23 jul 2024
Totaal activa in fonds GBP
£465,19 M
per 23 jul 2024
TER
0,20%
per 30 jun 2024

Fondsdoelstelling

De doelstelling van het fonds is het rendement van de brede Britse aandelenmarkt te volgen.

Beschrijving van index

De FTSE All-Share Index is een marktkapitalisatiegewogen index die de performance vertegenwoordigt van aandelen van alle op de primaire markt van de Londense beurs genoteerde in aanmerking komende ondernemingen, die voldoen aan de door de index methodologie voorgeschreven screening op omvang en liquiditeit. De FTSE All-Share Index omvat de gecombineerde universums van de FTSE 100, FTSE 250 en FTSE Small Cap Index en bestrijkt circa 98% van de marktkapitalisatie van de Britse markt.

Fondsinformatie per 24 jul 2024

ISIN IE00B7452L46
iNAV ticker

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INSPYFE
Aanvangsdatum 28 feb 2012
Landen van inschrijving Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Zweden, Zwitserland
Valuta shareclass GBP
Behandeling van inkomsten Accumulatie
Afwikkelingscyclus Afwikkelingscyclus terugkopen, DD+2; Afwikkelingscyclus inschrijvingen, DD+2
Handelscyclus Handelsdag
TER 0,20%
Benchmark FTSE All-Share Index
Minimale belegging 1 aandeel
Handelsvaluta CHF, EUR, GBP
Voldoet aan UCITS-richtlijn Ja
Domicilie Ierland
Beleggingsbeheerder State Street Global Advisors Europe Limited
sub-beleggingsmanager

State Street Global Advisors Limited

Paraplufonds SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Replicatiemethode Gerepliceerd
Frequentie van uitkeringen -
Komt in aanmerking voor PEA Nee
Komt in aanmerking voor ISA Ja
Komt in aanmerking voor SIPP Ja
Rapportagestatus VK Ja
Securities Lending Ja

Beurs- en ticker-informatie per 24 jul 2024

Beurs Handelsvaluta Noteringsdatum Beurs-ticker SEDOL code Bloomberg code Reuters code
Deutsche Börse (Primair) EUR 29 feb 2012 SPYF B6VKV74 SPYF GY SPYF.DE
London Stock Exchange GBP 01 mrt 2012 FTAL B7452L4 FTAL LN FTAL.L
SIX Swiss Exchange CHF 27 mrt 2015 FTAL BVVT4Z5 FTAL SE FTAL.S

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER VALUTA INAV

De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel moet niet worden beschouwd als de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel. De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel dient slechts voor informatiedoeleinden en kan afwijken van de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel die wordt berekend overeenkomstig het prospectus.

Fondskenmerken per 23 jul 2024

Gemiddelde marktkapitalisatie (M) £58 581,32 M
Aantal posities 549
Gemiddelde koers/boekwaarde 1,62
Koers/winstverhouding boekjaar 1 11,95

Indexkenmerken per 23 jul 2024

Dividendrendement index

Dit meet het gewogen gemiddelde van het bruto dividendrendement van aandelen in de index.

3,76%

Marktprijs van het fonds per 23 jul 2024

Biedprijs €80,03
Laatprijs €80,13
Slotkoers €80,08
Bied-laatspread €0,10
Hoogste dagkoers €80,39
Laagste dagkoers €79,82
Hoogste punt in 52 weken €80,98
Laagste punt in 52 weken €66,31

NAV van het fonds per 23 jul 2024

NAV GBP (Official NAV) £67,30
NAV CHF CHF 77,52
NAV EUR €80,10
Activa in aandelencategorie £390,12 M
Aandelen in uitgifte 5 796 706
Totaal activa in fonds GBP £465,19 M

Referentie NAV’s worden enkel berekend voor informatieve doeleinden. Er kan geen garantie worden verstrekt aan de juistheid van de referentie NAV’s. Referentie NAV’s worden berekend met WM1600 FX (GMT) tarieven in de aangegeven valuta.

Rendement

  • Aanvangsdatum van het fonds: 28 feb 2012
  • Aanvangsdatum van de index: 31 jan 1965

per 30 jun 2024

As Of 1 maand 3 maand YTD 1 jaar 3 jaar 5 jaar 10 jaar Sinds aanvang
28 feb 2012
Fonds, netto 30 jun 2024 -1,18% 3,63% 7,26% 12,63% 7,18% 5,28% 5,68% 6,69%
Verschil 30 jun 2024 -0,03% -0,10% -0,17% -0,35% -0,22% -0,26% -0,24% -0,18%
Fonds, bruto 30 jun 2024 -1,17% 3,68% 7,37% 12,86% 7,39% 5,49% 5,90% 6,93%
Verschil 30 jun 2024 -0,01% -0,04% -0,06% -0,13% -0,01% -0,05% -0,03% 0,06%
Index
FTSE All-Share Index
30 jun 2024 -1,15% 3,73% 7,43% 12,98% 7,40% 5,54% 5,92% 6,87%

per 30 jun 2024

As Of 1 maand 3 maand YTD 1 jaar 3 jaar 5 jaar 10 jaar Sinds aanvang
28 feb 2012
Fonds, netto 30 jun 2024 -1,18% 3,63% 7,26% 12,63% 23,12% 29,34% 73,84% 122,38%
Verschil 30 jun 2024 -0,03% -0,10% -0,17% -0,35% -0,77% -1,59% -3,98% -4,60%
Fonds, bruto 30 jun 2024 -1,17% 3,68% 7,37% 12,86% 23,86% 30,64% 77,40% 128,53%
Verschil 30 jun 2024 -0,01% -0,04% -0,06% -0,13% -0,03% -0,29% -0,42% 1,54%
Index
FTSE All-Share Index
30 jun 2024 -1,15% 3,73% 7,43% 12,98% 23,90% 30,93% 77,82% 126,99%

per 30 jun 2024

2024 (YTD) 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fonds, netto 7,26% 7,62% 0,20% 18,03% -10,00% 18,79% -9,72% 12,89% 16,50% 0,77% 1,07%
Verschil -0,17% -0,30% -0,14% -0,29% -0,18% -0,37% -0,25% -0,21% -0,25% -0,21% -0,11%
Fonds, bruto 7,37% 7,83% 0,40% 18,27% -9,82% 19,03% -9,54% 13,11% 16,74% 0,97% 1,35%
Verschil -0,06% -0,08% 0,06% -0,06% 0,00% -0,13% -0,07% 0,02% -0,02% -0,01% 0,17%
Index
FTSE All-Share Index
7,43% 7,92% 0,34% 18,32% -9,82% 19,17% -9,47% 13,10% 16,75% 0,98% 1,18%

Resultaat na aftrek van alle kosten.

In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. In de vermelde prestatiegegevens is geen rekening gehouden met provisies en kosten in verband met de uitgifte en terugkoop van aandelen of de aankoop en verkoop van deelnemingsrechten. Indien het rendement is berekend op basis van intrinsieke waarden die niet luiden in de boekhoudkundige valuta van de instelling voor collectieve belegging, kan de waarde stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen.

Het rendement voor het kalenderjaar waarin het fonds is geïntroduceerd, betreft een deel van het jaar wanneer de introductiedatum van het betreffende fonds of het historische performance-linked fonds (welke zich het eerst voordoet) in de betreffende periode valt.

Afwijking en tracking-error per 30 jun 2024

Standaarddeviatie 10,71%
Tracking-error 0,06%

Deze berekening is gebaseerd op de resultaten van de afgelopen drie jaar.

Grootste posities

Grootste posities per 23 jul 2024

Naam van effect Weging
AstraZeneca PLC 7,61%
Shell Plc 7,31%
HSBC Holdings Plc 5,21%
Unilever PLC 4,55%
BP p.l.c. 3,17%
RELX PLC 2,73%
GSK plc 2,50%
Diageo plc 2,32%
Glencore plc 2,19%
Rio Tinto plc 2,17%
Alle holdings downloaden: Dagelijkse participaties downloaden

Sectorallocatie in het fonds

ICB Industry Allocation per 23 jul 2024

Sector Weging
Financiële instellingen 24,83%
Niet-duurzame consumptiegoederen 13,86%
Industrie 12,02%
Gezondheidszorg 11,87%
Duurzame consumptiegoederen 10,99%
Energie 10,79%
Basismaterialen 6,65%
Nutsbedrijven 3,79%
Vastgoed 2,64%
Technologie 1,33%
Telecommunicatie 1,23%

Met ingang van 22 maart 2021 is de indexprovider overgestapt op het nieuwe ICB-raamwerk. De wijzigingen omvatten: het hernoemen van de olie- en gasindustrie in 'Energie', het uitbreken van 'onroerend goed' uit de 'financiële' industrie en het creëren van een 11e bedrijfstak met de naam 'onroerend goed', en het opnieuw classificeren van 'consumptiegoederen' en Dienstensectoren als “Duurzame consumptiegoederen ” en “Niet- duurzame consumptiegoederen”.

De Industry Classification Benchmark (ICB) is een taxonomie van de industrieclassificatie die wordt gebruikt door FTSE International en STOXX.

Landenweging

Kapitaalrisico: Beleggen brengt het risico van kapitaalverlies met zich mee.

In het verleden behaalde rendementen zijn geen betrouwbare indicator van toekomstige rendementen.

De eerste intrinsieke waarde waarmee rekening is gehouden heeft betrekking op het eerste maandeinde na volledige belegging van de portefeuille, in overeenstemming met het beleid van de beheerders. Historische resultaten zijn niet noodzakelijkerwijs een indicatie van toekomstige prestaties.

"FTSE®","FT-SE®" en "Footsie®" zijn handelsmerken die het gezamenlijke eigendom zijn van de London Stock Exchange Plc en The Financial Times Limited en worden gebruikt onder licentie door FTSE International Limited ("FTSE"). "All-World","All-Share", All-Small" en "FTSE4Good" zijn handelsmerken van FTSE. De FTSE UK All Share Index wordt berekend door FTSE. Dit product wordt niet gesponsord, aanbevolen of gepromoot door FTSE en FTSE is op geen enkele wijze verbonden aan dit product en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid. Alle intellectuele eigendomsrechten voor de indexwaarden en de constituerende lijst berusten bij FTSE. SSGA heeft de volledige licentie van FTSE verworven voor het gebruik van de intellectuele eigendomsrechten bij het samenstellen van dit product.

Het is de ontvanger uitsluitend toegestaan de Indexgegevens te ontvangen of te bekijken in de vorm waarin deze gegevens worden weergegeven. De ontvanger begrijpt, erkent en stemt ermee in dat het gebruik van de Indexgegevens voor eigen risico is. De ontvanger begrijpt, erkent en stemt ermee in dat de Indexgegevens worden aangeleverd zoals ze zijn en dat noch Morningstar UK Limited (Morningstar) noch een van de contentleveranciers van Morningstar de juistheid, volledigheid, het niet schenden van enig recht, oorspronkelijkheid, tijdigheid of andere kenmerken van de Indexgegevens garanderen. De ontvanger begrijpt, erkent en stemt er daarnaast mee in dat de Indexgegevens uitsluitend worden geleverd aan u als belegger in financiële producten vanuit regelgevende vereisten en voor informatieve doeleinden. De Indexgegevens mogen niet door u worden gebruikt voor commerciële doeleinden en mogen niet worden gebruikt voor het handelen of andere doeleinden zonder dat er sprake is van een inschrijving op dergelijke Indexgegevens bij Morningstar.