SPDR® EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF (Acc) ELOW FP

Aandelen kunnen schommelen in waarde door de activiteiten van individuele ondernemingen en de algemene markt- en economische situatie.

ETF's worden verhandeld zoals aandelen, zijn onderhevig aan beleggingsrisico's, zullen fluctueren in marktwaarde en kunnen worden verhandeld tegen koersen de hoger of lager zijn dan de intrinsieke waarde van de ETF's. Makelaarscommissies en ETF-onkosten verminderen het rendement.

Beleggen in in het buitenland geregistreerde effecten kan een risico van kapitaalverlies inhouden door ongunstige valutaschommelingen, bronbelastingen, verschillen in algemeen aanvaarde waarderingsgrondslagen of economische of politieke instabiliteit in andere landen.

NAV EUR (Official NAV)
€42,74
per 02 feb 2023
Valuta van het basisfonds
EUR
1 daags NAV-wijziging
+€0,45 (+1,06%)
per 02 feb 2023
Vermogen onder beheer
€56,41 M
per 02 feb 2023
TER
0,30%
image load fail
per 31 dec 2022

Fondsdoelstelling


De beleggingsdoelstelling van het fonds is het rendement van aandelen uit de eurozone met historisch lage volatiliteitskenmerken te volgen.


Beschrijving van index


De EURO STOXX Low Risk Weighted 100 Index vertegenwoordigt de ondernemingen met de laagste volatiliteit in de bovenliggende index, de EURO STOXX Index. De EURO STOXX Index is een brede benchmarkindex van bedrijven uit de 12 landen van de eurozone met grote, middelgrote en kleine kapitalisatie: Oostenrijk, België, Finland, Frankrijk, Duitsland, Griekenland, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Portugal en Spanje.


Fondsinformatie per 03 feb 2023

ISIN IE00BFTWP510
iNAV ticker
INZPRLE
Aanvangsdatum 24 mrt 2014
Landen van inschrijving Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Zweden, Zwitserland
Valuta van het basisfonds EUR
Behandeling van inkomsten Accumulatie
Afwikkelingscyclus Afwikkelingscyclus terugkopen, DD+2; Afwikkelingscyclus inschrijvingen, DD+2
Handelscyclus DD+1
TER 0,30%
Benchmark EURO STOXX Low Risk Weighted 100 Index
Minimale belegging 1 aandeel
Handelsvaluta CHF, EUR
Voldoet aan UCITS-richtlijn Ja
Domicilie Ierland
Beleggingsbeheerder State Street Global Advisors Europe Limited
sub-beleggingsmanager

State Street Global Advisors Limited

Paraplufonds SSGA SPDR ETFs Europe II plc
Replicatiemethode Gerepliceerd
Frequentie van uitkeringen -
Komt in aanmerking voor PEA Ja
Komt in aanmerking voor ISA Ja
Komt in aanmerking voor SIPP Ja
Rapportagestatus VK Ja
Securities Lending Nee

Beurs- en ticker-informatie per 03 feb 2023

Beurs Handelsvaluta Noteringsdatum Beurs-ticker SEDOL code Bloomberg code Reuters code
Deutsche Börse (Primair) EUR 25 mrt 2014 ZPRL BGLCD07 ZPRL GY ZPRL.DE
SIX Swiss Exchange CHF 31 mrt 2014 ELOW BGQV6T9 ELOW SE ELOW.S
Euronext Paris EUR 08 dec 2014 ELOW BSTLBN9 ELOW FP ELOW.PA
Borsa Italiana EUR 10 dec 2014 ELOW BRJ9D30 ELOW IM ELOW.MI

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER VALUTA INAV

De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel moet niet worden beschouwd als de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel. De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel dient slechts voor informatiedoeleinden en kan afwijken van de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel die wordt berekend overeenkomstig het prospectus.


Fondskenmerken per 01 feb 2023

Gemiddelde marktkapitalisatie (M) €20 346,29 M
Aantal posities 100
Gemiddelde koers/boekwaarde 1,71
Koers/winstverhouding boekjaar 1 14,87

Indexkenmerken per 01 feb 2023

Dividendrendement index
3,46%

Marktprijs van het fonds per 02 feb 2023

Biedprijs €42,66
Laatprijs €43,00
Slotkoers €42,83
Bied-laatspread €0,33
Hoogste dagkoers €42,83
Laagste dagkoers €42,23
Hoogste punt in 52 weken €45,83
Laagste punt in 52 weken €36,12

NAV van het fonds per 02 feb 2023

NAV EUR (Official NAV) €42,74
NAV CHF CHF 42,54
NAV GBP £38,03
Vermogen onder beheer €56,41 M
Aandelen in uitgifte 1 320 000

Referentie NAV’s worden enkel berekend voor informatieve doeleinden. Er kan geen garantie worden verstrekt aan de juistheid van de referentie NAV’s. Referentie NAV’s worden berekend met WM1600 FX (GMT) tarieven in de aangegeven valuta.


Rendement

  • Aanvangsdatum van het fonds: 24 mrt 2014
  • Aanvangsdatum van de index: 31 mrt 2001

per 31 dec 2022

As Of 1 maand 3 maand YTD 1 jaar 3 jaar 5 jaar 10 jaar Sinds aanvang
24 mrt 2014
Fonds, netto 31 dec 2022 -2,52% 8,03% -14,68% -14,68% -4,77% 6,06% - 61,55%
Verschil 31 dec 2022 0,02% -0,01% 0,35% 0,35% 0,73% 1,58% - 3,16%
Fonds, bruto 31 dec 2022 -2,50% 8,12% -14,42% -14,42% -3,91% 7,66% - 65,85%
Verschil 31 dec 2022 0,05% 0,07% 0,61% 0,61% 1,59% 3,18% - 7,46%
Index
31 dec 2022 -2,55% 8,04% -15,03% -15,03% -5,50% 4,48% - 58,39%

per 31 dec 2022

As Of 1 maand 3 maand YTD 1 jaar 3 jaar 5 jaar 10 jaar Sinds aanvang
24 mrt 2014
Fonds, netto 31 dec 2022 -2,52% 8,03% -14,68% -14,68% -1,62% 1,18% - 5,62%
Verschil 31 dec 2022 0,02% -0,01% 0,35% 0,35% 0,25% 0,30% - 0,24%
Fonds, bruto 31 dec 2022 -2,50% 8,12% -14,42% -14,42% -1,32% 1,49% - 5,94%
Verschil 31 dec 2022 0,05% 0,07% 0,61% 0,61% 0,55% 0,61% - 0,55%
Index
31 dec 2022 -2,55% 8,04% -15,03% -15,03% -1,87% 0,88% - 5,38%

per 31 dec 2022

2022 (YTD) 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Fonds, netto -14,68% 17,92% -5,35% 20,51% -7,58% 15,44% 1,51% 17,10% 11,00% - -
Verschil 0,35% 0,18% 0,19% 0,50% 0,29% 0,11% 0,09% 0,11% 0,22% - -
Fonds, bruto -14,42% 18,27% -5,07% 20,87% -7,30% 15,78% 1,82% 17,46% 11,25% - -
Verschil 0,61% 0,53% 0,48% 0,86% 0,56% 0,45% 0,40% 0,46% 0,48% - -
Index
-15,03% 17,74% -5,54% 20,01% -7,86% 15,33% 1,42% 17,00% 10,77% - -

Resultaat na aftrek van alle kosten.

In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. In de vermelde prestatiegegevens is geen rekening gehouden met provisies en kosten in verband met de uitgifte en terugkoop van aandelen of de aankoop en verkoop van deelnemingsrechten. Indien het rendement is berekend op basis van intrinsieke waarden die niet luiden in de boekhoudkundige valuta van de instelling voor collectieve belegging, kan de waarde stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen.


Afwijking en tracking-error per 31 dec 2022

Standaarddeviatie 17,24%
Tracking-error 0,22%

Deze berekening is gebaseerd op de resultaten van de afgelopen drie jaar.


Grootste posities

Grootste posities per 01 feb 2023

Naam van effect Weging
Orange SA 1,79%
Royal KPN NV 1,60%
Elisa Oyj Class A 1,53%
Viscofan S.A. 1,34%
Bouygues SA 1,27%
Vivendi SE 1,25%
Deutsche Telekom AG 1,22%
Groupe Bruxelles Lambert SA 1,21%
Ackermans & van Haaren NV 1,17%
Telefonica SA 1,17%
Alle holdings downloaden: Dagelijkse participaties downloaden

Sectorallocatie in het fonds

ICB Industry Allocation per 01 feb 2023

Sector Weging
Industrie 17,92%
Financiële instellingen 15,82%
Niet-duurzame consumptiegoederen 14,27%
Telecommunicatie 12,11%
Nutsbedrijven 10,36%
Duurzame consumptiegoederen 9,87%
Gezondheidszorg 6,13%
Basismaterialen 4,58%
Energie 3,10%
Technologie 3,07%
Vastgoed 2,76%

Met ingang van 22 maart 2021 is de indexprovider overgestapt op het nieuwe ICB-raamwerk. De wijzigingen omvatten: het hernoemen van de olie- en gasindustrie in 'Energie', het uitbreken van 'onroerend goed' uit de 'financiële' industrie en het creëren van een 11e bedrijfstak met de naam 'onroerend goed', en het opnieuw classificeren van 'consumptiegoederen' en Dienstensectoren als “Duurzame consumptiegoederen ” en “Niet- duurzame consumptiegoederen”.

De Industry Classification Benchmark (ICB) is een taxonomie van de industrieclassificatie die wordt gebruikt door FTSE International en STOXX.


Landenweging


Kapitaalrisico: Beleggen brengt het risico van kapitaalverlies met zich mee.

In het verleden behaalde rendementen zijn geen betrouwbare indicator van toekomstige rendementen.

De eerste intrinsieke waarde waarmee rekening is gehouden heeft betrekking op het eerste maandeinde na volledige belegging van de portefeuille, in overeenstemming met het beleid van de beheerders. Historische resultaten zijn niet noodzakelijkerwijs een indicatie van toekomstige prestaties.

© 2022 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden. De hierin opgenomen informatie: (1) is eigendom van Morningstar en/of haar contentproviders, (2) mag niet worden gekopieerd of verspreid, en (3) er wordt geen garantie gegeven dat deze juist, volledig of actueel is. Noch Morningstar noch haar contentproviders zijn verantwoordelijk voor enige schade of verlies als gevolg van het gebruik van deze informatie. State Street houdt geen toezicht op de gegevens van Morningstar.