Skip to main content

SPDR® Bloomberg U.S. TIPS UCITS ETF (Dist) SYBY GY

ETF's worden verhandeld zoals aandelen, zijn onderhevig aan beleggingsrisico's, zullen fluctueren in marktwaarde en kunnen worden verhandeld tegen koersen de hoger of lager zijn dan de intrinsieke waarde van de ETF's. Makelaarscommissies en ETF-onkosten verminderen het rendement.

Obligatiefondsen zijn blootgesteld aan renterisico (als de rentevoeten stijgen, dalen de obligatiekoersen meestal); aan wanbetalingsrisico van de emittent, liquiditeitsrisico en inflatierisico.

Beleggen in in het buitenland geregistreerde effecten kan een risico van kapitaalverlies inhouden door ongunstige valutaschommelingen, bronbelastingen, verschillen in algemeen aanvaarde waarderingsgrondslagen of economische of politieke instabiliteit in andere landen.

NAV USD (Official NAV)
$28,48
per 05 dec 2023
Valuta van het basisfonds
USD
1 daags NAV-wijziging
+$0,17 (+0,58%)
per 05 dec 2023
Vermogen onder beheer
$327,75 M
per 05 dec 2023
TER
0,17%

Fondsdoelstelling

Het fonds heeft als doelstelling de performance te volgen van de Amerikaanse inflatiegelinkte staatsobligatiemarkt (ook wel Treasury Inflation Protected Securities, of "TIPS", genoemd). Het fonds streeft ernaar dit te doen door de Barclays US Government Inflation-Linked Bond Index te volgen.

Beschrijving van index

De index meet de performance van de markt voor inflatiegelinkte Amerikaanse staatsobligaties. Zoals vastgesteld door de indexmethodologie, moeten effecten van investment grade zijn. De hoofdsom en rente van alle samenstellende obligaties moeten luiden in US dollar en inflatiegelinkt zijn. Nominale US Treasuries, obligaties met variabele rente en STRIPS zijn uitgesloten.

Fondsinformatie per 06 dec 2023

ISIN IE00BZ0G8977
iNAV ticker

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INSYBYE
Aanvangsdatum 02 dec 2015
Landen van inschrijving Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Zweden, Zwitserland
Valuta van het basisfonds USD
Behandeling van inkomsten Distributie
Afwikkelingscyclus Afwikkelingscyclus terugkopen, DD+2; Afwikkelingscyclus inschrijvingen, DD+2
Handelscyclus Handelsdag
TER 0,17%
Benchmark Bloomberg U.S. Government Inflation-Linked Bond Index
Minimale belegging 1 aandeel
Handelsvaluta EUR, GBP, USD
Voldoet aan UCITS-richtlijn Ja
Domicilie Ierland
Beleggingsbeheerder State Street Global Advisors Europe Limited
sub-beleggingsmanager

State Street Global Advisors Limited

Paraplufonds SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Replicatiemethode Gelaagde steekproef
Frequentie van uitkeringen Halfjaarlijks
Komt in aanmerking voor PEA Nee
Komt in aanmerking voor ISA Ja
Komt in aanmerking voor SIPP Ja
Rapportagestatus VK Ja
Securities Lending Ja

Beurs- en ticker-informatie per 06 dec 2023

Beurs Handelsvaluta Noteringsdatum Beurs-ticker SEDOL code Bloomberg code Reuters code
Deutsche Börse (Primair) EUR 03 dec 2015 SYBY BZ0G897 SYBY GY SYBY.DE
London Stock Exchange GBP 04 dec 2015 UTIP BYQ5GV9 UTIP LN UTIP.L
London Stock Exchange USD 04 dec 2015 TIPS BYQ5GS6 TIPS LN SPTIPS.L
Borsa Italiana EUR 23 feb 2016 TIPS BYVB5R1 TIPS IM BRTIPS.MI
SIX Swiss Exchange USD 25 aug 2016 TIPS BD577S3 TIPS SE ISTIPS.S

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER VALUTA INAV

De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel moet niet worden beschouwd als de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel. De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel dient slechts voor informatiedoeleinden en kan afwijken van de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel die wordt berekend overeenkomstig het prospectus.

Fondskenmerken per 05 dec 2023

Huidig rendement 0,97%
Effectieve convexiteit 0,93%
Aantal posities 51
Rendement tot einde looptijd 4,54%
Reëel rendement tot einde looptijd 2,28%
Gemiddelde maturiteit in jaren 7,46
Gemiddelde koers $92,43

Marktprijs van het fonds per 05 dec 2023

Biedprijs -
Laatprijs -
Slotkoers €26,41
Bied-laatspread -
Hoogste dagkoers -
Laagste dagkoers -
Hoogste punt in 52 weken €28,52
Laagste punt in 52 weken €25,55

NAV van het fonds per 05 dec 2023

NAV USD (Official NAV) $28,48
NAV EUR €26,35
NAV GBP £22,58
Vermogen onder beheer $327,75 M
Aandelen in uitgifte 11 509 600

Referentie NAV’s worden enkel berekend voor informatieve doeleinden. Er kan geen garantie worden verstrekt aan de juistheid van de referentie NAV’s. Referentie NAV’s worden berekend met WM1600 FX (GMT) tarieven in de aangegeven valuta.

Rendementen per 05 dec 2023

Distributierendement

Dit meet het in het verleden uitgekeerde dividendrendement per aandeel over 12 maanden, gedeeld door de NAV.

4,38%

Rendement

  • Aanvangsdatum van het fonds: 02 dec 2015
  • Aanvangsdatum van de index: 30 sep 1997

per 30 nov 2023

As Of 1 maand 3 maand YTD 1 jaar 3 jaar 5 jaar 10 jaar Sinds aanvang
02 dec 2015
Fonds, netto 30 nov 2023 2,79% -0,06% 0,93% -0,16% -1,96% 2,52% - 2,13%
Verschil 30 nov 2023 -0,01% -0,04% -0,14% -0,18% -0,16% -0,17% - -0,17%
Fonds, bruto 30 nov 2023 2,80% -0,01% 1,09% 0,01% -1,80% 2,69% - 2,31%
Verschil 30 nov 2023 0,01% 0,00% 0,01% -0,01% 0,01% 0,00% - 0,00%
Index
Bloomberg U.S. Government Inflation-Linked Bond Index
30 nov 2023 2,80% -0,01% 1,07% 0,01% -1,80% 2,69% 2,05% 2,31%

per 30 nov 2023

As Of 1 maand 3 maand YTD 1 jaar 3 jaar 5 jaar 10 jaar Sinds aanvang
02 dec 2015
Fonds, netto 30 nov 2023 2,79% -0,06% 0,93% -0,16% -5,77% 13,25% - 18,38%
Verschil 30 nov 2023 -0,01% -0,04% -0,14% -0,18% -0,47% -0,96% - -1,62%
Fonds, bruto 30 nov 2023 2,80% -0,01% 1,09% 0,01% -5,29% 14,22% - 19,99%
Verschil 30 nov 2023 0,01% 0,00% 0,01% -0,01% 0,02% 0,01% - 0,00%
Index
Bloomberg U.S. Government Inflation-Linked Bond Index
30 nov 2023 2,80% -0,01% 1,07% 0,01% -5,30% 14,21% 22,50% 20,00%

per 30 nov 2023

2023 (YTD) 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Fonds, netto 0,93% -12,70% 5,76% 11,39% 8,51% -1,63% 3,14% 4,65% -1,00% - -
Verschil -0,14% -0,10% -0,24% -0,16% -0,24% -0,16% -0,16% -0,20% -0,01% - -
Fonds, bruto 1,09% -12,56% 5,94% 11,58% 8,70% -1,47% 3,32% 4,82% -0,99% - -
Verschil 0,01% 0,05% -0,06% 0,03% -0,06% 0,01% 0,02% -0,02% 0,00% - -
Index
Bloomberg U.S. Government Inflation-Linked Bond Index
1,07% -12,60% 6,00% 11,54% 8,75% -1,48% 3,30% 4,85% -0,99% 4,43% -9,14%

Resultaat na aftrek van alle kosten.

In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. In de vermelde prestatiegegevens is geen rekening gehouden met provisies en kosten in verband met de uitgifte en terugkoop van aandelen of de aankoop en verkoop van deelnemingsrechten. Indien het rendement is berekend op basis van intrinsieke waarden die niet luiden in de boekhoudkundige valuta van de instelling voor collectieve belegging, kan de waarde stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen.

Het rendement voor het kalenderjaar waarin het fonds is geïntroduceerd, betreft een deel van het jaar wanneer de introductiedatum van het betreffende fonds of het historische performance-linked fonds (welke zich het eerst voordoet) in de betreffende periode valt.

Vóór 1 februari 2022 heette het fonds SPDR Bloomberg Barclays U.S. TIPS UCITS ETF (Dist) en volgde het de Bloomberg Barclays U.S. Government Inflation-Linked Bond Index .

Afwijking en tracking-error per 30 nov 2023

Standaarddeviatie 7,15%
Tracking-error 0,15%

Deze berekening is gebaseerd op de resultaten van de afgelopen drie jaar.

Grootste posities

Grootste posities per 05 dec 2023

Naam van effect Weging
TSY INFL IX N/B 0.625 01/15/2026 3,35%
TSY INFL IX N/B 0.125 01/15/2032 3,10%
TSY INFL IX N/B 1.125 01/15/2033 3,08%
TSY INFL IX N/B 0.25 01/15/2025 3,07%
TSY INFL IX N/B 0.375 01/15/2027 2,93%
TSY INFL IX N/B 0.875 01/15/2029 2,91%
TSY INFL IX N/B 0.625 07/15/2032 2,91%
TSY INFL IX N/B 0.125 01/15/2031 2,85%
TSY INFL IX N/B 0.125 07/15/2031 2,78%
TSY INFL IX N/B 0.375 07/15/2025 2,73%
Alle holdings downloaden: Dagelijkse participaties downloaden

Sectorallocatie in het fonds

Sectorallocatie in het fonds per 05 dec 2023

Sector Weging
Treasury 99,90%
Liquide middelen/Contante middelen/Cash 0,10%

Landenweging

Looptijdklassen

Looptijdklassen in het fonds per 05 dec 2023

Looptijd Weging
0 - 1 jaar 0,10%
1 - 2 jaar 13,43%
2 - 3 jaar 13,23%
3 - 5 jaar 24,02%
5 - 7 jaar 14,38%
7 - 10 jaar 17,92%
15 - 20 jaar 5,78%
20 - 30 jaar 11,14%

Kredietkwaliteit

Kredietkwaliteit per 05 dec 2023

Kwaliteit Weging
AAA 0,10%
AA1 99,90%

Kapitaalrisico: Beleggen brengt het risico van kapitaalverlies met zich mee.

In het verleden behaalde rendementen zijn geen betrouwbare indicator van toekomstige rendementen.

De eerste intrinsieke waarde waarmee rekening is gehouden heeft betrekking op het eerste maandeinde na volledige belegging van de portefeuille, in overeenstemming met het beleid van de beheerders. Historische resultaten zijn niet noodzakelijkerwijs een indicatie van toekomstige prestaties.

Bloomberg® en alle Bloomberg-indexen zijn dienstmerken van Bloomberg Finance L.P. en zijn gelieerde ondernemingen, waaronder Bloomberg Index Services Limited ("BISL"), de beheerder van de index (gezamenlijk, "Bloomberg") en zijn voor gebruik voor bepaalde doeleinden in licentie gegeven door State Street Bank and Trust Company, via zijn divisie State Street Global Advisors ("SSGA"). Bloomberg is niet verbonden aan SSGA en Bloomberg keurt geen SSGA-product goed, bekrachtigt het niet, beoordeelt het niet en beveelt het niet aan. Bloomberg staat niet in voor de tijdigheid, juistheid of volledigheid van gegevens of informatie met betrekking tot elk SSGA-product.

Vóór 1 februari 2022 heette het fonds SPDR Bloomberg Barclays U.S. TIPS UCITS ETF (Dist) en volgde het de Bloomberg Barclays U.S. Government Inflation-Linked Bond Index .