SPDR® Bloomberg SASB Euro Corporate ESG UCITS ETF (Acc) EUCR NA

Belangrijke risico-informatie

ETF's worden verhandeld zoals aandelen, zijn onderhevig aan beleggingsrisico's, zullen fluctueren in marktwaarde en kunnen worden verhandeld tegen koersen de hoger of lager zijn dan de intrinsieke waarde van de ETF's. Makelaarscommissies en ETF-onkosten verminderen het rendement.

Obligatiefondsen zijn blootgesteld aan renterisico (als de rentevoeten stijgen, dalen de obligatiekoersen meestal); aan wanbetalingsrisico van de emittent, liquiditeitsrisico en inflatierisico.

Beleggen in in het buitenland geregistreerde effecten kan een risico van kapitaalverlies inhouden door ongunstige valutaschommelingen, bronbelastingen, verschillen in algemeen aanvaarde waarderingsgrondslagen of economische of politieke instabiliteit in andere landen.

NAV

€30,43

per 22 jul 2021

Valuta shareclass

EUR

1 daags NAV-wijziging

+€0,03 (+0,09%)

per 22 jul 2021

Totaal activa in fonds

€102,86 M

TER

0,15%


Fondsdoelstelling

Fondsdoelstelling

De doelstelling van het fonds is om het rendement te volgen van de markt van kredietwaardige, vastrentende, in euro luidende bedrijfsobligaties.

Het fonds is geclassificeerd als een artikel 8-fonds onder SFDR.


Beschrijving van index

Beschrijving van index

De index is een benchmark van kredietwaardige, vastrentende, in euro luidende obligaties met een optimale R-Factor™-score van State Street Global Advisors®. Voor de index worden effecten geselecteerd uit de Bloomberg Barclays Euro Corporate Bond Index en die worden gewogen op basis van een optimaliseringsproces, terwijl het totale actieve risico beperkt wordt. De index sluit emittenten uit op basis van bepaalde betrokkenheidscriteria en/of omdat ze niet voldoen aan de principes van het UN Global Compact.


Fondsinformatie per 25 jul 2021

Fondsinformatie per 25 jul 2021
ISIN iNAV ticker

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

Aanvangsdatum Landen van inschrijving Valuta shareclass Behandeling van inkomsten Afwikkelingscyclus
IE00BLF7VW10 INSPPR 16 okt 2020 Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Zweden, Zwitserland EUR Accumulatie Afwikkelingscyclus terugkopen, DD+2; Afwikkelingscyclus inschrijvingen, DD+2
ISIN IE00BLF7VW10
iNAV ticker

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INSPPR
Aanvangsdatum 16 okt 2020
Landen van inschrijving Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Zweden, Zwitserland
Valuta shareclass EUR
Behandeling van inkomsten Accumulatie
Afwikkelingscyclus Afwikkelingscyclus terugkopen, DD+2; Afwikkelingscyclus inschrijvingen, DD+2
Handelscyclus TER Benchmark Minimale belegging Handelsvaluta Voldoet aan UCITS-richtlijn Domicilie
Handelsdag 0,15% Bloomberg SASB Euro Corporate ESG Ex-Controversies Select Index 1 aandeel EUR Ja Ierland
Handelscyclus Handelsdag
TER 0,15%
Benchmark Bloomberg SASB Euro Corporate ESG Ex-Controversies Select Index
Minimale belegging 1 aandeel
Handelsvaluta EUR
Voldoet aan UCITS-richtlijn Ja
Domicilie Ierland
Beleggingsbeheerder Paraplufonds Replicatiemethode Frequentie van uitkeringen Komt in aanmerking voor PEA Komt in aanmerking voor ISA Komt in aanmerking voor SIPP
State Street Global Advisors Limited SSGA SPDR ETFs Europe I plc Gelaagde steekproef - Nee Ja Ja
Beleggingsbeheerder State Street Global Advisors Limited
Paraplufonds SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Replicatiemethode Gelaagde steekproef
Frequentie van uitkeringen -
Komt in aanmerking voor PEA Nee
Komt in aanmerking voor ISA Ja
Komt in aanmerking voor SIPP Ja
Rapportagestatus VK Securities Lending
Bezig met zoeken Nee
Rapportagestatus VK Bezig met zoeken
Securities Lending Nee

Beurs- en ticker-informatie per 25 jul 2021

Beurs- en ticker-informatie per 25 jul 2021

Beurs Handelsvaluta Noteringsdatum Beurs-ticker SEDOL code Bloomberg code Reuters code
Deutsche Börse (Primair) EUR 19 okt 2020 SPPR BLF7VW1 SPPR GY SPPR.DE
Borsa Italiana EUR 20 okt 2020 EUCR BMBZ0B8 EUCR IM EUCR.MI
Euronext Amsterdam EUR 20 okt 2020 EUCR BMBZ0C9 EUCR NA EUCR.AS
SIX Swiss Exchange EUR 14 mei 2021 EUCR BMBZ096 EUCR SE EUCR.S

INAV

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER VALUTA INAV
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER
VALUTA
INAV

De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel moet niet worden beschouwd als de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel. De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel dient slechts voor informatiedoeleinden en kan afwijken van de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel die wordt berekend overeenkomstig het prospectus.


Fondskenmerken per 22 jul 2021

Fondskenmerken per 22 jul 2021
Huidig rendement Effectieve convexiteit Effectieve duur Aantal posities Rendement tot einde looptijd Gemiddelde maturiteit in jaren Gemiddelde koers
1,55% 0,44% 5,32 589 0,16% 5,75 €107,07
Huidig rendement 1,55%
Effectieve convexiteit 0,44%
Effectieve duur 5,32
Aantal posities 589
Rendement tot einde looptijd 0,16%
Gemiddelde maturiteit in jaren 5,75
Gemiddelde koers €107,07

Marktprijs van het fonds per 22 jul 2021

Marktprijs van het fonds per 22 jul 2021
Biedprijs Laatprijs Slotkoers Bied-laatspread Hoogste dagkoers Laagste dagkoers Hoogste punt in 52 weken
€30,46 €30,51 €30,48 €0,05 €30,50 €30,44 €30,50
Biedprijs €30,46
Laatprijs €30,51
Slotkoers €30,48
Bied-laatspread €0,05
Hoogste dagkoers €30,50
Laagste dagkoers €30,44
Hoogste punt in 52 weken €30,50
Laagste punt in 52 weken
€29,76
Laagste punt in 52 weken €29,76

NAV van het fonds per 22 jul 2021

NAV van het fonds per 22 jul 2021
NAV Activa in aandelencategorie Aandelen in uitgifte Totaal activa in fonds
€30,43 €102,86 M 3 380 000 €102,86 M
NAV €30,43
Activa in aandelencategorie €102,86 M
Aandelen in uitgifte 3 380 000
Totaal activa in fonds €102,86 M
Meest recente NAV / NAV-geschiedenis

Grootste posities

Grootste posities
Grootste positiesper 22 jul 2021

Grootste posities per 22 jul 2021

Naam van effect Weging
KLEPIERRE SA 1 04/17/2023 0,79%
SCHNEIDER ELECTRIC SE 0.25 09/09/2024 0,79%
GECINA 1.375 01/26/2028 0,75%
AXA SA 3.941 11/29/2049 0,72%
DANONE SA 1.75 10/29/2049 0,70%
BNP PARIBAS 1.5 05/25/2028 0,64%
COVIVIO 1.625 06/23/2030 0,64%
WPP FINANCE 2013 3 11/20/2023 0,64%
JPMORGAN CHASE & CO 1.5 01/27/2025 0,62%
CNP ASSURANCES 1.875 10/20/2022 0,61%
Alle holdings downloaden: Dagelijkse participaties downloaden

Sectorallocatie in het fonds

Sectorallocatie in het fonds

Sectorallocatie in het fonds per 22 jul 2021

Sector Weging
Bedrijven - Industrieel 52,25%
Bedrijven - Financieel 38,51%
Bedrijven - Nutsbedrijven 8,76%
Liquide middelen/Contante middelen/Cash 0,48%

Landenweging

Landenweging

Looptijdklassen in het fondsper 22 jul 2021

Looptijdklassen in het fonds
per 22 jul 2021
Looptijd Weging
0 - 1 jaar 1,11%
1 - 2 jaar 11,11%
2 - 3 jaar 13,26%
3 - 5 jaar 25,96%
5 - 7 jaar 21,38%
7 - 10 jaar 16,94%
10 - 15 jaar 6,39%
15 - 20 jaar 2,97%
20 - 30 jaar 0,87%

Kredietkwaliteitper 22 jul 2021

Kredietkwaliteit
per 22 jul 2021
Kwaliteit Weging
Aaa 0,72%
Aa 7,20%
A 31,97%
Baa 60,11%

Fund Footnote

Er worden geen resultaten weergegeven voor het fonds omdat het minder dan 12 maanden geleden is geïntroduceerd.

Resultaat na aftrek van alle kosten.

Kapitaalrisico: Beleggen brengt het risico van kapitaalverlies met zich mee.

In het verleden behaalde resultaten vormen geen garantie voor de toekomst.

In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. In de vermelde prestatiegegevens is geen rekening gehouden met provisies en kosten in verband met de uitgifte en terugkoop van aandelen of de aankoop en verkoop van deelnemingsrechten. Indien het rendement is berekend op basis van intrinsieke waarden die niet luiden in de boekhoudkundige valuta van de instelling voor collectieve belegging, kan de waarde stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen.

De eerste intrinsieke waarde waarmee rekening is gehouden heeft betrekking op het eerste maandeinde na volledige belegging van de portefeuille, in overeenstemming met het beleid van de beheerders. Historische resultaten zijn niet noodzakelijkerwijs een indicatie van toekomstige prestaties.