SPDR® Bloomberg Euro Corporate Bond UCITS ETF (Dist) EUCO FP

ETF's worden verhandeld zoals aandelen, zijn onderhevig aan beleggingsrisico's, zullen fluctueren in marktwaarde en kunnen worden verhandeld tegen koersen de hoger of lager zijn dan de intrinsieke waarde van de ETF's. Makelaarscommissies en ETF-onkosten verminderen het rendement.

Obligatiefondsen zijn blootgesteld aan renterisico (als de rentevoeten stijgen, dalen de obligatiekoersen meestal); aan wanbetalingsrisico van de emittent, liquiditeitsrisico en inflatierisico.

NAV EUR (Official NAV)
€51,57
per 27 jan 2023
Valuta van het basisfonds
EUR
1 daags NAV-wijziging
-€0,03 (-0,06%)
per 27 jan 2023
Vermogen onder beheer
€624,08 M
per 27 jan 2023
TER
0,12%
image load fail
per 31 dec 2022

Fondsdoelstelling


De doelstelling van het fonds is het rendement te volgen van de markt van kredietwaardige, vastrentende, in euro luidende bedrijfsobligaties.


Beschrijving van index


De Bloomberg Euro Corporate Bond Index bevat vastrentende, in euro luidende investment grade obligaties van uitsluitend industriële, nuts- en financiële emittenten. Opname ervan berust op de valuta van de emissie en niet op de vestigingsplaats van de emittent.


Fondsinformatie per 30 jan 2023

ISIN IE00B3T9LM79
iNAV ticker
INSYBCE
Aanvangsdatum 23 mei 2011
Landen van inschrijving Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Zweden
Valuta van het basisfonds EUR
Behandeling van inkomsten Distributie
Afwikkelingscyclus Afwikkelingscyclus terugkopen, DD+2; Afwikkelingscyclus inschrijvingen, DD+2
Handelscyclus Handelsdag
TER 0,12%
Benchmark Bloomberg Euro Corporate Bond Index
Minimale belegging 1 aandeel
Handelsvaluta EUR
Voldoet aan UCITS-richtlijn Ja
Domicilie Ierland
Beleggingsbeheerder State Street Global Advisors Europe Limited
sub-beleggingsmanager

State Street Global Advisors Limited

Paraplufonds SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Replicatiemethode Gelaagde steekproef
Frequentie van uitkeringen Halfjaarlijks
Komt in aanmerking voor PEA Nee
Komt in aanmerking voor ISA Ja
Komt in aanmerking voor SIPP Ja
Rapportagestatus VK Ja
Securities Lending Nee

Beurs- en ticker-informatie per 30 jan 2023

Beurs Handelsvaluta Noteringsdatum Beurs-ticker SEDOL code Bloomberg code Reuters code
Deutsche Börse (Primair) EUR 24 mei 2011 SYBC B45WQM2 SYBC GY EUCO.DE
Euronext Paris EUR 05 okt 2011 EUCO B672MK4 EUCO FP EUCO.PA
Borsa Italiana EUR 12 apr 2012 EUCO B6TGX01 EUCO IM EUCO.MI
London Stock Exchange EUR 09 dec 2014 EUCO B3T9LM7 EUCO LN EUCO.L

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER VALUTA INAV

De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel moet niet worden beschouwd als de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel. De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel dient slechts voor informatiedoeleinden en kan afwijken van de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel die wordt berekend overeenkomstig het prospectus.


Fondskenmerken per 26 jan 2023

Huidig rendement 1,82%
Effectieve convexiteit 0,31%
Effectieve duur 4,57
Aantal posities 3 116
Rendement tot einde looptijd 3,85%
Gemiddelde maturiteit in jaren 5,02
Gemiddelde koers €90,90

Marktprijs van het fonds per 27 jan 2023

Biedprijs €51,70
Laatprijs €51,78
Slotkoers €51,74
Bied-laatspread €0,08
Hoogste dagkoers €51,78
Laagste dagkoers €51,64
Hoogste punt in 52 weken €58,58
Laagste punt in 52 weken €49,02

NAV van het fonds per 27 jan 2023

NAV EUR (Official NAV) €51,57
NAV CHF CHF 51,60
Vermogen onder beheer €624,08 M
Aandelen in uitgifte 12 101 892

Referentie NAV’s worden enkel berekend voor informatieve doeleinden. Er kan geen garantie worden verstrekt aan de juistheid van de referentie NAV’s. Referentie NAV’s worden berekend met WM1600 FX (GMT) tarieven in de aangegeven valuta.


Rendementen per 27 jan 2023

Distributierendement
0,94%

Rendement

  • Aanvangsdatum van het fonds: 23 mei 2011
  • Aanvangsdatum van de index: 31 mrt 2001

per 31 dec 2022

As Of 1 maand 3 maand YTD 1 jaar 3 jaar 5 jaar 10 jaar Sinds aanvang
23 mei 2011
Fonds, netto 31 dec 2022 -1,81% 0,96% -14,11% -14,11% -12,94% -8,91% 6,80% 20,42%
Verschil 31 dec 2022 -0,04% -0,13% -0,46% -0,46% -0,83% -1,11% -2,32% -3,01%
Fonds, bruto 31 dec 2022 -1,80% 0,99% -14,01% -14,01% -12,56% -8,14% 8,77% 23,04%
Verschil 31 dec 2022 -0,03% -0,10% -0,36% -0,36% -0,45% -0,35% -0,35% -0,39%
Index
31 dec 2022 -1,77% 1,09% -13,65% -13,65% -12,11% -7,79% 9,12% 23,44%

per 31 dec 2022

As Of 1 maand 3 maand YTD 1 jaar 3 jaar 5 jaar 10 jaar Sinds aanvang
23 mei 2011
Fonds, netto 31 dec 2022 -1,81% 0,96% -14,11% -14,11% -4,51% -1,85% 0,66% 1,61%
Verschil 31 dec 2022 -0,04% -0,13% -0,46% -0,46% -0,30% -0,24% -0,22% -0,22%
Fonds, bruto 31 dec 2022 -1,80% 0,99% -14,01% -14,01% -4,37% -1,68% 0,84% 1,80%
Verschil 31 dec 2022 -0,03% -0,10% -0,36% -0,36% -0,16% -0,07% -0,03% -0,03%
Index
31 dec 2022 -1,77% 1,09% -13,65% -13,65% -4,21% -1,61% 0,88% 1,83%

per 31 dec 2022

2022 (YTD) 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Fonds, netto -14,11% -1,19% 2,58% 6,10% -1,39% 2,16% 4,58% -0,70% 8,24% 2,10% 13,36%
Verschil -0,46% -0,22% -0,19% -0,14% -0,14% -0,25% -0,15% -0,14% -0,15% -0,27% -0,23%
Fonds, bruto -14,01% -1,07% 2,78% 6,32% -1,19% 2,36% 4,79% -0,51% 8,46% 2,30% 13,59%
Verschil -0,36% -0,10% 0,01% 0,08% 0,06% -0,05% 0,06% 0,06% 0,07% -0,07% 0,00%
Index
-13,65% -0,97% 2,77% 6,24% -1,25% 2,41% 4,73% -0,56% 8,40% 2,37% 13,59%

Resultaat na aftrek van alle kosten.

In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. In de vermelde prestatiegegevens is geen rekening gehouden met provisies en kosten in verband met de uitgifte en terugkoop van aandelen of de aankoop en verkoop van deelnemingsrechten. Indien het rendement is berekend op basis van intrinsieke waarden die niet luiden in de boekhoudkundige valuta van de instelling voor collectieve belegging, kan de waarde stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen.

Het rendement voor het kalenderjaar waarin het fonds is geïntroduceerd, betreft een deel van het jaar wanneer de introductiedatum van het betreffende fonds of het historische performance-linked fonds (welke zich het eerst voordoet) in de betreffende periode valt.

Vóór 1 februari 2022 heette het fonds SPDR Bloomberg Barclays Euro Corporate Bond UCITS ETF (Dist) en volgde het de Bloomberg Barclays Euro Corporate Bond Index.


Afwijking en tracking-error per 31 dec 2022

Standaarddeviatie 7,35%
Tracking-error 0,08%

Deze berekening is gebaseerd op de resultaten van de afgelopen drie jaar.


Grootste posities

Grootste posities per 26 jan 2023

Naam van effect Weging
CREDIT SUISSE GROUP AG 7.75 03/01/2029 0,15%
COOPERATIEVE RABOBANK UA 4.125 07/14/2025 0,13%
ING GROEP NV 4.875 11/14/2027 0,12%
JPMORGAN CHASE & CO 1.09 03/11/2027 0,11%
TOTALENERGIES SE 2.625 02/28/2049 0,11%
BNP PARIBAS 2.75 07/25/2028 0,11%
GOLDMAN SACHS GROUP INC 3.375 03/27/2025 0,11%
BNP PARIBAS 2.125 01/23/2027 0,11%
VOLKSWAGEN INTL FIN NV 1.875 03/30/2027 0,11%
BOUYGUES SA 4.625 06/07/2032 0,11%
Alle holdings downloaden: Dagelijkse participaties downloaden

Sectorallocatie in het fonds

Sectorallocatie in het fonds per 26 jan 2023

Sector Weging
Bedrijven - Industrieel 48,06%
Bedrijven - Financieel 44,17%
Bedrijven - Nutsbedrijven 7,60%
Liquide middelen/Contante middelen/Cash 0,17%

Landenweging


Looptijdklassen

Looptijdklassen in het fonds per 26 jan 2023

Looptijd Weging
0 - 1 jaar 0,73%
1 - 2 jaar 12,99%
2 - 3 jaar 15,38%
3 - 5 jaar 29,81%
5 - 7 jaar 19,60%
7 - 10 jaar 15,17%
10 - 15 jaar 4,58%
15 - 20 jaar 1,44%
20 - 30 jaar 0,29%
> 30 jaar 0,01%

Kredietkwaliteit

Kredietkwaliteit per 26 jan 2023

Kwaliteit Weging
A- 0,03%
AAA 0,45%
A1 9,17%
AA1 0,30%
A2 10,59%
AA2 0,85%
A3 20,67%
AA3 5,66%
BAA1 21,10%
BAA2 21,08%
BAA3 10,11%

Kapitaalrisico: Beleggen brengt het risico van kapitaalverlies met zich mee.

In het verleden behaalde rendementen zijn geen betrouwbare indicator van toekomstige rendementen.

De eerste intrinsieke waarde waarmee rekening is gehouden heeft betrekking op het eerste maandeinde na volledige belegging van de portefeuille, in overeenstemming met het beleid van de beheerders. Historische resultaten zijn niet noodzakelijkerwijs een indicatie van toekomstige prestaties.

Bloomberg® en alle Bloomberg-indexen zijn dienstmerken van Bloomberg Finance L.P. en zijn gelieerde ondernemingen, waaronder Bloomberg Index Services Limited ("BISL"), de beheerder van de index (gezamenlijk, "Bloomberg") en zijn voor gebruik voor bepaalde doeleinden in licentie gegeven door State Street Bank and Trust Company, via zijn divisie State Street Global Advisors ("SSGA"). Bloomberg is niet verbonden aan SSGA en Bloomberg keurt geen SSGA-product goed, bekrachtigt het niet, beoordeelt het niet en beveelt het niet aan. Bloomberg staat niet in voor de tijdigheid, juistheid of volledigheid van gegevens of informatie met betrekking tot elk SSGA-product.

Vóór 1 februari 2022 heette het fonds SPDR Bloomberg Barclays Euro Corporate Bond UCITS ETF (Dist) en volgde het de Bloomberg Barclays Euro Corporate Bond Index.

© 2022 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden. De hierin opgenomen informatie: (1) is eigendom van Morningstar en/of haar contentproviders, (2) mag niet worden gekopieerd of verspreid, en (3) er wordt geen garantie gegeven dat deze juist, volledig of actueel is. Noch Morningstar noch haar contentproviders zijn verantwoordelijk voor enige schade of verlies als gevolg van het gebruik van deze informatie. State Street houdt geen toezicht op de gegevens van Morningstar.