Skip to main content

SPDR® Bloomberg Emerging Markets Local Bond USD Base CCY Hdg to EUR UCITS ETF (Acc) SPFD GY

ETF's worden verhandeld zoals aandelen, zijn onderhevig aan beleggingsrisico's, zullen fluctueren in marktwaarde en kunnen worden verhandeld tegen koersen de hoger of lager zijn dan de intrinsieke waarde van de ETF's. Makelaarscommissies en ETF-onkosten verminderen het rendement.

Obligatiefondsen zijn blootgesteld aan renterisico (als de rentevoeten stijgen, dalen de obligatiekoersen meestal); aan wanbetalingsrisico van de emittent, liquiditeitsrisico en inflatierisico.

Beleggen in in het buitenland geregistreerde effecten kan een risico van kapitaalverlies inhouden door ongunstige valutaschommelingen, bronbelastingen, verschillen in algemeen aanvaarde waarderingsgrondslagen of economische of politieke instabiliteit in andere landen.

Het fonds/de aandelencategorie kan gebruik maken van financiële derivaten voor valuta-afdekking en efficiënt beheer van de portefeuille. Het fonds kan effecten aankopen die niet luiden in de valuta van de aandelencategorie. Afdekking zou de effecten van wisselkoersschommelingen moeten verminderen, maar de afdekking kan soms niet perfect aansluiten, waardoor verliezen kunnen ontstaan.

NAV
€25,51
per 01 dec 2023
Valuta shareclass
EUR
1 daags NAV-wijziging
+€0,06 (+0,24%)
per 01 dec 2023
Totaal activa in fonds USD
$1 838,15 M
per 01 dec 2023
TER
0,60%

Fondsdoelstelling

De doelstelling van het fonds is de prestaties van belegbare groeimarktobligaties in lokale valuta te volgen.

Beschrijving van index

De Bloomberg Emerging Markets Local Currency Liquid Government Bond Index unhedged USD base hedged into EUR geeft een getrouwe raming van het rendement dat u kunt behalen door de basisvaluta van zijn moederindex, de Bloomberg Emerging Markets Local Currency Liquid Government Bond Index, te hedgen naar euro. De index wordt 100% gehedged naar euro door forward contracten te verkopen in de basisvaluta van de moederindex tegen de 1-maands forward tarieven.

Fondsinformatie per 03 dec 2023

ISIN IE00BK8JH525
iNAV ticker

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INSPFD
Aanvangsdatum 15 nov 2019
Landen van inschrijving Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Zweden, Zwitserland
Currency Hedging Maandelijks
Valuta shareclass EUR
Behandeling van inkomsten Accumulatie
Afwikkelingscyclus Afwikkelingscyclus terugkopen, DD+4; Afwikkelingscyclus inschrijvingen, DD+4
Handelscyclus DD+1
TER 0,60%
Benchmark Bloomberg Emerging Markets Local Currency Liquid Government Bond Index unhedged USD base hedged into EUR
Minimale belegging 1 aandeel
Handelsvaluta EUR
Voldoet aan UCITS-richtlijn Ja
Domicilie Ierland
Beleggingsbeheerder State Street Global Advisors Europe Limited
sub-beleggingsmanager

State Street Global Advisors Limited

State Street Global Advisors Singapore Limited

Paraplufonds SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Replicatiemethode Gelaagde steekproef
Frequentie van uitkeringen -
Komt in aanmerking voor PEA Nee
Komt in aanmerking voor ISA Ja
Komt in aanmerking voor SIPP Ja
Rapportagestatus VK Ja
Securities Lending Ja

Beurs- en ticker-informatie per 03 dec 2023

Beurs Handelsvaluta Noteringsdatum Beurs-ticker SEDOL code Bloomberg code Reuters code
Deutsche Börse (Primair) EUR 18 nov 2019 SPFD BK0WFL1 SPFD GY SPFD.DE
Borsa Italiana EUR 19 nov 2019 EMDE BK21L52 EMDE IM EMDE.MI

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER VALUTA INAV

De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel moet niet worden beschouwd als de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel. De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel dient slechts voor informatiedoeleinden en kan afwijken van de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel die wordt berekend overeenkomstig het prospectus.

Fondskenmerken per 30 nov 2023

Huidig rendement 5,00%
Effectieve convexiteit 0,78%
Effectieve duur 6,06
Aantal posities 490
Rendement tot einde looptijd 6,34%
Gemiddelde maturiteit in jaren 8,81
Gemiddelde koers $94,29

Marktprijs van het fonds per 01 dec 2023

Biedprijs -
Laatprijs -
Slotkoers €25,58
Bied-laatspread -
Hoogste dagkoers -
Laagste dagkoers -
Hoogste punt in 52 weken €26,28
Laagste punt in 52 weken €23,70

NAV van het fonds per 01 dec 2023

NAV €25,51
Activa in aandelencategorie €112,16 M
Aandelen in uitgifte 4 397 156
Totaal activa in fonds USD $1 838,15 M

Referentie NAV’s worden enkel berekend voor informatieve doeleinden. Er kan geen garantie worden verstrekt aan de juistheid van de referentie NAV’s. Referentie NAV’s worden berekend met WM1600 FX (GMT) tarieven in de aangegeven valuta.

Rendement

  • Aanvangsdatum van het fonds: 15 nov 2019
  • Aanvangsdatum van de index: 30 sep 2019

per 31 okt 2023

As Of 1 maand 3 maand YTD 1 jaar 3 jaar 5 jaar 10 jaar Sinds aanvang
15 nov 2019
Fonds, netto 31 okt 2023 -1,41% -7,68% -1,73% 6,43% -6,09% - - -5,38%
Verschil 31 okt 2023 0,00% -0,12% -0,73% -0,88% -0,62% - - -0,62%
Fonds, bruto 31 okt 2023 -1,36% -7,54% -1,23% 7,06% -5,52% - - -4,81%
Verschil 31 okt 2023 0,05% 0,02% -0,24% -0,25% -0,06% - - -0,05%
Index
Bloomberg Emerging Markets Local Currency Liquid Government Bond Index unhedged USD base hedged into EUR
31 okt 2023 -1,41% -7,56% -0,99% 7,31% -5,46% - - -4,76%

per 31 okt 2023

As Of 1 maand 3 maand YTD 1 jaar 3 jaar 5 jaar 10 jaar Sinds aanvang
15 nov 2019
Fonds, netto 31 okt 2023 -1,41% -7,68% -1,73% 6,43% -17,16% - - -19,65%
Verschil 31 okt 2023 0,00% -0,12% -0,73% -0,88% -1,66% - - -2,11%
Fonds, bruto 31 okt 2023 -1,36% -7,54% -1,23% 7,06% -15,66% - - -17,73%
Verschil 31 okt 2023 0,05% 0,02% -0,24% -0,25% -0,16% - - -0,19%
Index
Bloomberg Emerging Markets Local Currency Liquid Government Bond Index unhedged USD base hedged into EUR
31 okt 2023 -1,41% -7,56% -0,99% 7,31% -15,50% - - -17,54%

per 31 okt 2023

2023 (YTD) 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Fonds, netto -1,73% -13,23% -9,55% 1,86% 2,27% - - - - - -
Verschil -0,73% -0,39% -0,65% -0,61% -0,09% - - - - - -
Fonds, bruto -1,23% -12,71% -9,01% 2,47% 2,34% - - - - - -
Verschil -0,24% 0,13% -0,11% 0,00% -0,02% - - - - - -
Index
Bloomberg Emerging Markets Local Currency Liquid Government Bond Index unhedged USD base hedged into EUR
-0,99% -12,84% -8,90% 2,47% 2,36% - - - - - -

Resultaat na aftrek van alle kosten.

In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. In de vermelde prestatiegegevens is geen rekening gehouden met provisies en kosten in verband met de uitgifte en terugkoop van aandelen of de aankoop en verkoop van deelnemingsrechten. Indien het rendement is berekend op basis van intrinsieke waarden die niet luiden in de boekhoudkundige valuta van de instelling voor collectieve belegging, kan de waarde stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen.

Het rendement voor het kalenderjaar waarin het fonds is geïntroduceerd, betreft een deel van het jaar wanneer de introductiedatum van het betreffende fonds of het historische performance-linked fonds (welke zich het eerst voordoet) in de betreffende periode valt.

Vóór 1 februari 2022 heette het fonds SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond USD Base CCY Hdg to EUR UCITS ETF (Acc) en volgde het de Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Currency Liquid Government Bond Index unhedged USD base hedged into EUR.

Afwijking en tracking-error per 31 okt 2023

Standaarddeviatie 10,16%
Tracking-error 0,19%

Deze berekening is gebaseerd op de resultaten van de afgelopen drie jaar.

Grootste posities

Grootste posities per 30 nov 2023

Naam van effect Weging
NOTA DO TESOURO NACIONAL 10 01/01/2029 1,46%
LETRA TESOURO NACIONAL 0 01/01/2025 1,37%
MEX BONOS DESARR FIX RT 5.75 03/05/2026 1,36%
NOTA DO TESOURO NACIONAL 10 01/01/2027 1,28%
LETRA TESOURO NACIONAL 0 07/01/2025 1,26%
MEX BONOS DESARR FIX RT 7.75 05/29/2031 1,19%
MEX BONOS DESARR FIX RT 7.5 06/03/2027 0,98%
LETRA TESOURO NACIONAL 0 01/01/2026 0,98%
LETRA TESOURO NACIONAL 0 07/01/2024 0,93%
MEX BONOS DESARR FIX RT 10 12/05/2024 0,88%
Alle holdings downloaden: Dagelijkse participaties downloaden

Sectorallocatie in het fonds

Sectorallocatie in het fonds per 30 nov 2023

Sector Weging
Treasury 98,24%
Liquide middelen/Contante middelen/Cash 0,91%
Instantie 0,85%

Landenweging

Looptijdklassen

Looptijdklassen in het fonds per 30 nov 2023

Looptijd Weging
0 - 1 jaar 1,97%
1 - 2 jaar 11,75%
2 - 3 jaar 11,37%
3 - 5 jaar 17,67%
5 - 7 jaar 12,94%
7 - 10 jaar 16,73%
10 - 15 jaar 10,36%
15 - 20 jaar 5,51%
20 - 30 jaar 9,73%
> 30 jaar 1,97%

Kredietkwaliteit

Kredietkwaliteit per 30 nov 2023

Kwaliteit Weging
AAA 0,91%
AA2 10,07%
AA3 4,09%
A1 12,84%
A2 6,45%
A3 9,26%
BAA1 9,41%
BAA2 25,46%
BAA3 5,14%
BA2 15,38%
B2 0,98%

Kapitaalrisico: Beleggen brengt het risico van kapitaalverlies met zich mee.

In het verleden behaalde rendementen zijn geen betrouwbare indicator van toekomstige rendementen.

De eerste intrinsieke waarde waarmee rekening is gehouden heeft betrekking op het eerste maandeinde na volledige belegging van de portefeuille, in overeenstemming met het beleid van de beheerders. Historische resultaten zijn niet noodzakelijkerwijs een indicatie van toekomstige prestaties.

Bloomberg® en alle Bloomberg-indexen zijn dienstmerken van Bloomberg Finance L.P. en zijn gelieerde ondernemingen, waaronder Bloomberg Index Services Limited ("BISL"), de beheerder van de index (gezamenlijk, "Bloomberg") en zijn voor gebruik voor bepaalde doeleinden in licentie gegeven door State Street Bank and Trust Company, via zijn divisie State Street Global Advisors ("SSGA"). Bloomberg is niet verbonden aan SSGA en Bloomberg keurt geen SSGA-product goed, bekrachtigt het niet, beoordeelt het niet en beveelt het niet aan. Bloomberg staat niet in voor de tijdigheid, juistheid of volledigheid van gegevens of informatie met betrekking tot elk SSGA-product.

Vóór 1 februari 2022 heette het fonds SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond USD Base CCY Hdg to EUR UCITS ETF (Acc) en volgde het de Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Currency Liquid Government Bond Index unhedged USD base hedged into EUR.