Skip to main content

SPDR® Bloomberg China Treasury Bond UCITS ETF (Acc) SPP8 GY

ETF's worden verhandeld zoals aandelen, zijn onderhevig aan beleggingsrisico's, zullen fluctueren in marktwaarde en kunnen worden verhandeld tegen koersen de hoger of lager zijn dan de intrinsieke waarde van de ETF's. Makelaarscommissies en ETF-onkosten verminderen het rendement.

Obligatiefondsen zijn blootgesteld aan renterisico (als de rentevoeten stijgen, dalen de obligatiekoersen meestal); aan wanbetalingsrisico van de emittent, liquiditeitsrisico en inflatierisico.

Beleggen in in het buitenland geregistreerde effecten kan een risico van kapitaalverlies inhouden door ongunstige valutaschommelingen, bronbelastingen, verschillen in algemeen aanvaarde waarderingsgrondslagen of economische of politieke instabiliteit in andere landen.

NAV USD (Official NAV)
$28,13
per 29 sep 2023
Valuta shareclass
USD
1 daags NAV-wijziging
+$0,00 (+0,01%)
per 29 sep 2023
Totaal activa in fonds USD
$51,46 M
per 29 sep 2023
TER
0,19%

Fondsdoelstelling

De doelstelling van het Fonds is om de performance van de Chinese staatsobligatiemarkt te volgen.

Beschrijving van index

De Bloomberg China Treasury 100 BN Index volgt de prestaties van de in CNY genoteerde Treasuries die worden verhandeld op de Chinese Interbank-obligatiemarkt en met een uitstaand bedrag van minimaal 100 miljard CNY.

Fondsinformatie per 30 sep 2023

ISIN IE00B6YX5J02
iNAV ticker

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INSPP8E
Aanvangsdatum 10 nov 2021
Landen van inschrijving Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Zweden, Zwitserland
Valuta shareclass USD
Behandeling van inkomsten Accumulatie
Afwikkelingscyclus Afwikkelingscyclus terugkopen, DD+4; Afwikkelingscyclus inschrijvingen, DD+4
Handelscyclus DD+1
TER 0,19%
Benchmark Bloomberg China Treasury 100BN Index
Minimale belegging 1 aandeel
Handelsvaluta EUR, GBP, USD
Voldoet aan UCITS-richtlijn Ja
Domicilie Ierland
Beleggingsbeheerder State Street Global Advisors Europe Limited
sub-beleggingsmanager

State Street Global Advisors Limited

State Street Global Advisors Singapore Limited

Paraplufonds SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Replicatiemethode Gelaagde steekproef
Frequentie van uitkeringen -
Komt in aanmerking voor PEA Nee
Komt in aanmerking voor ISA Ja
Komt in aanmerking voor SIPP Ja
Rapportagestatus VK Ja
Securities Lending Nee

Beurs- en ticker-informatie per 30 sep 2023

Beurs Handelsvaluta Noteringsdatum Beurs-ticker SEDOL code Bloomberg code Reuters code
Deutsche Börse (Primair) EUR 11 nov 2021 SPP8 B6YX5Z6 SPP8 GY SPP8.DE
Borsa Italiana EUR 15 nov 2021 CHNT BNK8TC9 CHNT IM CHNT.MI
London Stock Exchange GBP 15 nov 2021 CHGT BNK8TB8 CHGT LN CHGT.L
London Stock Exchange USD 15 nov 2021 CHNT B6YX5J0 CHNT LN CHNT.L
SIX Swiss Exchange USD 17 nov 2021 CHNT BNK8TF2 CHNT SE CHNT.S

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER VALUTA INAV

De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel moet niet worden beschouwd als de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel. De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel dient slechts voor informatiedoeleinden en kan afwijken van de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel die wordt berekend overeenkomstig het prospectus.

Fondskenmerken per 28 sep 2023

Huidig rendement 2,71%
Effectieve convexiteit 0,98%
Effectieve duur 6,40
Aantal posities 62
Rendement tot einde looptijd 2,57%
Gemiddelde maturiteit in jaren 8,55
Gemiddelde koers $102,15

Marktprijs van het fonds per 29 sep 2023

Biedprijs €26,61
Laatprijs €26,71
Slotkoers €26,66
Bied-laatspread €0,10
Hoogste dagkoers -
Laagste dagkoers -
Hoogste punt in 52 weken €28,85
Laagste punt in 52 weken €25,35

NAV van het fonds per 29 sep 2023

NAV USD (Official NAV) $28,13
NAV EUR €26,57
NAV GBP £23,05
Activa in aandelencategorie $51,46 M
Aandelen in uitgifte 1 829 042
Totaal activa in fonds USD $51,46 M

Referentie NAV’s worden enkel berekend voor informatieve doeleinden. Er kan geen garantie worden verstrekt aan de juistheid van de referentie NAV’s. Referentie NAV’s worden berekend met WM1600 FX (GMT) tarieven in de aangegeven valuta.

Rendement

  • Aanvangsdatum van het fonds: 10 nov 2021
  • Aanvangsdatum van de index: 01 apr 2016

per 31 aug 2023

As Of 1 maand 3 maand YTD 1 jaar 3 jaar 5 jaar 10 jaar Sinds aanvang
10 nov 2021
Fonds, netto 31 aug 2023 -1,30% -0,98% -1,15% -2,12% - - - -3,08%
Verschil 31 aug 2023 -0,01% -0,01% -0,08% -0,12% - - - -0,13%
Fonds, bruto 31 aug 2023 -1,28% -0,93% -1,03% -1,93% - - - -2,90%
Verschil 31 aug 2023 0,00% 0,04% 0,05% 0,06% - - - 0,05%
Index
Bloomberg China Treasury 100BN Index
31 aug 2023 -1,28% -0,97% -1,08% -1,99% - - - -2,95%

per 31 aug 2023

As Of 1 maand 3 maand YTD 1 jaar 3 jaar 5 jaar 10 jaar Sinds aanvang
10 nov 2021
Fonds, netto 31 aug 2023 -1,30% -0,98% -1,15% -2,12% - - - -5,49%
Verschil 31 aug 2023 -0,01% -0,01% -0,08% -0,12% - - - -0,24%
Fonds, bruto 31 aug 2023 -1,28% -0,93% -1,03% -1,93% - - - -5,16%
Verschil 31 aug 2023 0,00% 0,04% 0,05% 0,06% - - - 0,09%
Index
Bloomberg China Treasury 100BN Index
31 aug 2023 -1,28% -0,97% -1,08% -1,99% - - - -5,25%

per 31 aug 2023

2023 (YTD) 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Fonds, netto -1,15% -5,54% 1,22% - - - - - - - -
Verschil -0,08% -0,18% 0,01% - - - - - - - -
Fonds, bruto -1,03% -5,36% 1,25% - - - - - - - -
Verschil 0,05% 0,00% 0,04% - - - - - - - -
Index
Bloomberg China Treasury 100BN Index
-1,08% -5,36% 1,21% - - - - - - - -

Resultaat na aftrek van alle kosten.

In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. In de vermelde prestatiegegevens is geen rekening gehouden met provisies en kosten in verband met de uitgifte en terugkoop van aandelen of de aankoop en verkoop van deelnemingsrechten. Indien het rendement is berekend op basis van intrinsieke waarden die niet luiden in de boekhoudkundige valuta van de instelling voor collectieve belegging, kan de waarde stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen.

Het rendement voor het kalenderjaar waarin het fonds is geïntroduceerd, betreft een deel van het jaar wanneer de introductiedatum van het betreffende fonds of het historische performance-linked fonds (welke zich het eerst voordoet) in de betreffende periode valt.

Vóór 1 februari 2022 heette het fonds SPDR Bloomberg Barclays China Treasury Bond UCITS ETF (Dist) (Acc) en volgde het de Bloomberg Barclays China Treasury 100BN Index.

Grootste posities

Grootste posities per 28 sep 2023

Naam van effect Weging
CHINA GOVERNMENT BOND 2.26 02/24/2025 4,12%
CHINA GOVERNMENT BOND 2.62 04/15/2028 3,38%
CHINA GOVERNMENT BOND 2.28 11/25/2025 3,36%
CHINA GOVERNMENT BOND 2.18 08/25/2025 3,27%
CHINA GOVERNMENT BOND 2.3 05/15/2026 3,22%
CHINA GOVERNMENT BOND 2.24 05/25/2025 3,11%
CHINA GOVERNMENT BOND 2.88 02/25/2033 3,08%
CHINA GOVERNMENT BOND 2.91 10/14/2028 3,06%
CHINA GOVERNMENT BOND 2.69 08/12/2026 2,72%
CHINA GOVERNMENT BOND 2.46 02/15/2026 2,71%
Alle holdings downloaden: Dagelijkse participaties downloaden

Sectorallocatie in het fonds

Sectorallocatie in het fonds per 28 sep 2023

Sector Weging
Treasury 99,88%
Liquide middelen/Contante middelen/Cash 0,12%

Landenweging

Looptijdklassen

Looptijdklassen in het fonds per 28 sep 2023

Looptijd Weging
0 - 1 jaar 0,52%
1 - 2 jaar 14,26%
2 - 3 jaar 16,59%
3 - 5 jaar 18,44%
5 - 7 jaar 18,15%
7 - 10 jaar 17,51%
20 - 30 jaar 11,13%
> 30 jaar 3,40%

Kredietkwaliteit

Kredietkwaliteit per 28 sep 2023

Kwaliteit Weging
AAA 0,12%
A1 99,88%

Er worden geen resultaten weergegeven voor het fonds omdat het minder dan 12 maanden geleden is geïntroduceerd.

Kapitaalrisico: Beleggen brengt het risico van kapitaalverlies met zich mee.

In het verleden behaalde rendementen zijn geen betrouwbare indicator van toekomstige rendementen.

De eerste intrinsieke waarde waarmee rekening is gehouden heeft betrekking op het eerste maandeinde na volledige belegging van de portefeuille, in overeenstemming met het beleid van de beheerders. Historische resultaten zijn niet noodzakelijkerwijs een indicatie van toekomstige prestaties.

Bloomberg® en alle Bloomberg-indexen zijn dienstmerken van Bloomberg Finance L.P. en zijn gelieerde ondernemingen, waaronder Bloomberg Index Services Limited ("BISL"), de beheerder van de index (gezamenlijk, "Bloomberg") en zijn voor gebruik voor bepaalde doeleinden in licentie gegeven door State Street Bank and Trust Company, via zijn divisie State Street Global Advisors ("SSGA"). Bloomberg is niet verbonden aan SSGA en Bloomberg keurt geen SSGA-product goed, bekrachtigt het niet, beoordeelt het niet en beveelt het niet aan. Bloomberg staat niet in voor de tijdigheid, juistheid of volledigheid van gegevens of informatie met betrekking tot elk SSGA-product.

Vóór 1 februari 2022 heette het fonds SPDR Bloomberg Barclays China Treasury Bond UCITS ETF (Dist) (Acc) en volgde het de Bloomberg Barclays China Treasury 100BN Index.