SPDR® Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Bond UCITS ETF (Dist) SYBU GY

Belangrijke risico-informatie

ETF's worden verhandeld zoals aandelen, zijn onderhevig aan beleggingsrisico's, zullen fluctueren in marktwaarde en kunnen worden verhandeld tegen koersen de hoger of lager zijn dan de intrinsieke waarde van de ETF's. Makelaarscommissies en ETF-onkosten verminderen het rendement.

Obligatiefondsen zijn blootgesteld aan renterisico (als de rentevoeten stijgen, dalen de obligatiekoersen meestal); aan wanbetalingsrisico van de emittent, liquiditeitsrisico en inflatierisico.

NAV USD (Official NAV)

$111,47

per 14 jun 2021

Valuta van het basisfonds

USD

1 daags NAV-wijziging

-$0,24 (-0,21%)

per 14 jun 2021

Vermogen onder beheer

$72,73 M

per 14 jun 2021

TER

0,17%

image load fail

per 31 mei 2021


Fondsdoelstelling

Fondsdoelstelling

De doelstelling van het fonds is het rendement te volgen van de markt van vastrentende, kredietwaardige, in Amerikaanse dollar luidende belastbare obligaties.


Beschrijving van index

Beschrijving van index

De Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Bond Index is een brede benchmark van de in US dollar luidende vastrentende, belastbare investment grade obligatiemarkt. Hiertoe behoren treasuries, overheidsgerelateerde en bedrijfsobligaties, door hypotheek of activa gedekte effecten en zekergestelde door hypotheek gedekte effecten.


Fondsinformatie per 14 jun 2021

Fondsinformatie per 14 jun 2021
ISIN iNAV ticker

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

Aanvangsdatum Landen van inschrijving Valuta van het basisfonds Behandeling van inkomsten Afwikkelingscyclus
IE00B459R192 INSYBUE 03 jun 2011 Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Zweden, Zwitserland USD Distributie Afwikkelingscyclus terugkopen, DD+2; Afwikkelingscyclus inschrijvingen, DD+2
ISIN IE00B459R192
iNAV ticker

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INSYBUE
Aanvangsdatum 03 jun 2011
Landen van inschrijving Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Zweden, Zwitserland
Valuta van het basisfonds USD
Behandeling van inkomsten Distributie
Afwikkelingscyclus Afwikkelingscyclus terugkopen, DD+2; Afwikkelingscyclus inschrijvingen, DD+2
Handelscyclus TER Benchmark Minimale belegging Handelsvaluta Voldoet aan UCITS-richtlijn Domicilie
Handelsdag 0,17% Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Bond Index 1 aandeel EUR, USD, CHF Ja Ierland
Handelscyclus Handelsdag
TER 0,17%
Benchmark Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Bond Index
Minimale belegging 1 aandeel
Handelsvaluta EUR, USD, CHF
Voldoet aan UCITS-richtlijn Ja
Domicilie Ierland
Beleggingsbeheerder Sub-Investment Manager Paraplufonds Replicatiemethode Frequentie van uitkeringen Komt in aanmerking voor PEA Komt in aanmerking voor ISA
State Street Global Advisors Limited State Street Global Advisors Trust Company SSGA SPDR ETFs Europe I plc Gelaagde steekproef Halfjaarlijks Nee Ja
Beleggingsbeheerder State Street Global Advisors Limited
Sub-Investment Manager State Street Global Advisors Trust Company
Paraplufonds SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Replicatiemethode Gelaagde steekproef
Frequentie van uitkeringen Halfjaarlijks
Komt in aanmerking voor PEA Nee
Komt in aanmerking voor ISA Ja
Komt in aanmerking voor SIPP Rapportagestatus VK Securities Lending
Ja Ja Nee
Komt in aanmerking voor SIPP Ja
Rapportagestatus VK Ja
Securities Lending Nee

Beurs- en ticker-informatie per 14 jun 2021

Beurs- en ticker-informatie per 14 jun 2021

Beurs Deutsche Börse (Primair)
Handelsvaluta EUR
Noteringsdatum 06 jun 2011
Beurs-ticker SYBU
SEDOL code B459R19
Bloomberg code SYBU GY
Reuters code USAG.DE
Beurs London Stock Exchange
Handelsvaluta USD
Noteringsdatum 26 jul 2011
Beurs-ticker USAG
SEDOL code B3RB5H8
Bloomberg code USAG LN
Reuters code USAG.L
Beurs SIX Swiss Exchange
Handelsvaluta CHF
Noteringsdatum 31 jan 2012
Beurs-ticker USAG
SEDOL code B6S1H72
Bloomberg code USAG SE
Reuters code USAG.S
Beurs Handelsvaluta Noteringsdatum Beurs-ticker SEDOL code Bloomberg code Reuters code
Deutsche Börse (Primair) EUR 06 jun 2011 SYBU B459R19 SYBU GY USAG.DE
London Stock Exchange USD 26 jul 2011 USAG B3RB5H8 USAG LN USAG.L
SIX Swiss Exchange CHF 31 jan 2012 USAG B6S1H72 USAG SE USAG.S

INAV

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER VALUTA INAV
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER
VALUTA
INAV

De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel moet niet worden beschouwd als de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel. De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel dient slechts voor informatiedoeleinden en kan afwijken van de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel die wordt berekend overeenkomstig het prospectus.


Fondskenmerken per 14 jun 2021

Fondskenmerken per 14 jun 2021
Huidig rendement Effectieve convexiteit Effectieve duur Aantal posities Rendement tot einde looptijd Gemiddelde maturiteit in jaren Gemiddelde koers
2,28% 0,27% 6,52 1 713 1,46% 8,16 $114,03
Huidig rendement 2,28%
Effectieve convexiteit 0,27%
Effectieve duur 6,52
Aantal posities 1 713
Rendement tot einde looptijd 1,46%
Gemiddelde maturiteit in jaren 8,16
Gemiddelde koers $114,03

Marktprijs van het fonds per 14 jun 2021

Marktprijs van het fonds per 14 jun 2021
Biedprijs Laatprijs Slotkoers Bied-laatspread Hoogste dagkoers Laagste dagkoers Hoogste punt in 52 weken
€91,92 €92,11 €92,02 €0,19 - - €103,08
Biedprijs €91,92
Laatprijs €92,11
Slotkoers €92,02
Bied-laatspread €0,19
Hoogste dagkoers -
Laagste dagkoers -
Hoogste punt in 52 weken €103,08
Laagste punt in 52 weken
€90,31
Laagste punt in 52 weken €90,31

NAV van het fonds per 14 jun 2021

NAV van het fonds per 14 jun 2021
NAV USD (Official NAV) NAV CHF NAV EUR Vermogen onder beheer Aandelen in uitgifte
$111,47 CHF 100,22 €91,93 $72,73 M 652 480
NAV USD (Official NAV) $111,47
NAV CHF CHF 100,22
NAV EUR €91,93
Vermogen onder beheer $72,73 M
Aandelen in uitgifte 652 480
Meest recente NAV / NAV-geschiedenis

Referentie NAV’s worden enkel berekend voor informatieve doeleinden. Er kan geen garantie worden verstrekt aan de juistheid van de referentie NAV’s. Referentie NAV’s worden berekend met WM1600 FX (GMT) tarieven in de aangegeven valuta.


Rendementen per 14 jun 2021

Rendementen per 14 jun 2021
Distributierendement

Dit meet het in het verleden uitgekeerde dividendrendement per aandeel over 12 maanden, gedeeld door de NAV.

2,19%
Distributierendement

Dit meet het in het verleden uitgekeerde dividendrendement per aandeel over 12 maanden, gedeeld door de NAV.

2,19%

Rendement

Rendement

  • Aanvangsdatum van het fonds: 03 jun 2011
  • Aanvangsdatum van de index: 31 mrt 2001

per 31 mei 2021

As Of 1 maand 3 maand YTD 1 jaar 3 jaar 5 jaar Sinds aanvang
03 jun 2011
Fonds, netto 31 mei 2021 0,31% -0,20% -2,45% -0,80% 15,15% 15,91% 34,69%
Verschil 31 mei 2021 -0,02% -0,05% -0,16% -0,39% -0,79% -1,42% -3,30%
Fonds, bruto 31 mei 2021 0,32% -0,15% -2,38% -0,63% 15,74% 16,90% 37,14%
Verschil 31 mei 2021 0,00% -0,01% -0,09% -0,22% -0,21% -0,43% -0,86%
Index
Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Bond Index
31 mei 2021 0,33% -0,14% -2,29% -0,40% 15,95% 17,34% 38,00%

per 31 mei 2021

As Of 1 maand 3 maand YTD 1 jaar 3 jaar 5 jaar Sinds aanvang
03 jun 2011
Fonds, netto 31 mei 2021 0,31% -0,20% -2,45% -0,80% 4,81% 3,00% 3,03%
Verschil 31 mei 2021 -0,02% -0,05% -0,16% -0,39% -0,24% -0,25% -0,25%
Fonds, bruto 31 mei 2021 0,32% -0,15% -2,38% -0,63% 4,99% 3,17% 3,21%
Verschil 31 mei 2021 0,00% -0,01% -0,09% -0,22% -0,06% -0,08% -0,06%
Index
Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Bond Index
31 mei 2021 0,33% -0,14% -2,29% -0,40% 5,05% 3,25% 3,28%

per 31 mei 2021

2021 (YTD) 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Fonds, netto -2,45% 7,21% 8,56% -0,17% 3,28% 2,23% 0,25% 5,82% -2,19% 4,07% 4,23%
Verschil -0,16% -0,30% -0,16% -0,18% -0,26% -0,41% -0,30% -0,14% -0,17% -0,15% -0,27%
Fonds, bruto -2,38% 7,39% 8,74% 0,00% 3,46% 2,41% 0,42% 6,02% -1,99% 4,28% 4,35%
Verschil -0,09% -0,12% 0,02% -0,01% -0,08% -0,24% -0,13% 0,06% 0,03% 0,06% -0,15%
Index
Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Bond Index
-2,29% 7,51% 8,72% 0,01% 3,54% 2,65% 0,55% 5,97% -2,02% 4,21% 4,50%

Resultaat na aftrek van alle kosten.

Kapitaalrisico: Beleggen brengt het risico van kapitaalverlies met zich mee.

In het verleden behaalde resultaten vormen geen garantie voor de toekomst.

In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. In de vermelde prestatiegegevens is geen rekening gehouden met provisies en kosten in verband met de uitgifte en terugkoop van aandelen of de aankoop en verkoop van deelnemingsrechten. Indien het rendement is berekend op basis van intrinsieke waarden die niet luiden in de boekhoudkundige valuta van de instelling voor collectieve belegging, kan de waarde stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen.

Het rendement voor het kalenderjaar waarin het fonds is geïntroduceerd, betreft een deel van het jaar wanneer de introductiedatum van het betreffende fonds of het historische performance-linked fonds (welke zich het eerst voordoet) in de betreffende periode valt.


Afwijking en tracking-error per 31 mei 2021

Afwijking en tracking-error per 31 mei 2021

Standaarddeviatie Tracking-error
3,44% 0,09%
Standaarddeviatie 3,44%
Tracking-error 0,09%

Deze berekening is gebaseerd op de resultaten van de afgelopen drie jaar.


Grootste posities

Grootste posities
Grootste positiesper 14 jun 2021

Grootste posities per 14 jun 2021

Naam van effect Weging
TREASURY BILL 0 09/02/2021 4,06%
TREASURY BILL 0 07/15/2021 2,63%
TREASURY BILL 0 08/12/2021 2,06%
Fannie Mae or Freddie Mac 2 12/31/2049 1,91%
Fannie Mae or Freddie Mac 2.5 12/31/2049 1,24%
Government National Mortgage A 2.5 12/31/2049 0,97%
Fannie Mae or Freddie Mac 3 12/31/2049 0,76%
Government National Mortgage A 2 12/31/2049 0,57%
Fannie Mae or Freddie Mac 3.5 12/31/2049 0,54%
US TREASURY N/B 0.875 11/15/2030 0,51%
Alle holdings downloaden: Dagelijkse participaties downloaden

Sectorallocatie in het fonds

Sectorallocatie in het fonds

Sectorallocatie in het fonds per 14 jun 2021

Sector Weging
Treasury 46,41%
Door hypotheek gedekte effecten 26,58%
Bedrijven - Industrieel 16,19%
Bedrijven - Financieel 8,03%
Niet-corporates 4,54%
Bedrijven - Nutsbedrijven 2,19%
CMBS 2,12%
Instantie 1,53%
Door activa gedekte effecten 0,21%
Overige -7,80%

Landenweging

Landenweging

Looptijdklassen in het fondsper 14 jun 2021

Looptijdklassen in het fonds
per 14 jun 2021
Looptijd Weging
0 - 1 jaar 1,03%
1 - 2 jaar 11,04%
2 - 3 jaar 8,89%
3 - 5 jaar 32,06%
5 - 7 jaar 17,46%
7 - 10 jaar 10,90%
10 - 15 jaar 1,50%
15 - 20 jaar 4,06%
20 - 30 jaar 12,10%
> 30 jaar 0,98%

Kredietkwaliteitper 14 jun 2021

Kredietkwaliteit
per 14 jun 2021
Kwaliteit Weging
Aaa 70,86%
Aa 3,28%
A 10,81%
Baa 14,89%
lager dan BAA 0,06%
Geen rating 0,11%

Fund Footnote

Resultaat na aftrek van alle kosten.

Kapitaalrisico: Beleggen brengt het risico van kapitaalverlies met zich mee.

In het verleden behaalde resultaten vormen geen garantie voor de toekomst.

In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. In de vermelde prestatiegegevens is geen rekening gehouden met provisies en kosten in verband met de uitgifte en terugkoop van aandelen of de aankoop en verkoop van deelnemingsrechten. Indien het rendement is berekend op basis van intrinsieke waarden die niet luiden in de boekhoudkundige valuta van de instelling voor collectieve belegging, kan de waarde stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen.

De eerste intrinsieke waarde waarmee rekening is gehouden heeft betrekking op het eerste maandeinde na volledige belegging van de portefeuille, in overeenstemming met het beleid van de beheerders. Historische resultaten zijn niet noodzakelijkerwijs een indicatie van toekomstige prestaties.

BLOOMBERG® is een handelsmerk en dienstmerk van Bloomberg Finance L.P. en zijn filialen (collectief "Bloomberg"). BARCLAYS® is een handelsmerk en dienstmerk van Barclays Bank PLC (collectief met zijn filialen, "Barclays"), gebruikt onder licentie. Bloomberg of de licentiegevers van Bloomberg, waaronder Barclays, hebben allemaal eigen rechten in de Bloomberg Barclays-indexen. Bloomberg noch Barclays is verbonden met State Street, en geen van beide keurt SPDR Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Bond UCITS ETF goed of bekrachtigt, controleert of adviseert het. Bloomberg noch Barclays garandeert de stiptheid, accuraatheid of volledigheid van gegevens of informatie in verband met Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Bond Index, en geen van beide zal op welke manier dan ook aansprakelijk zijn tegenover de beleggers van State Street die hebben belegd in SPDR Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Bond UCITS ETF of andere derde partijen met betrekking tot het gebruik of de nauwkeurigheid van de Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Bond Index of welke gegevens ook die daarin opgenomen zijn.

© 2020 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden. De hierin opgenomen informatie: (1) is eigendom van Morningstar en/of haar contentproviders, (2) mag niet worden gekopieerd of verspreid, en (3) er wordt geen garantie gegeven dat deze juist, volledig of actueel is. Noch Morningstar noch haar contentproviders zijn verantwoordelijk voor enige schade of verlies als gevolg van het gebruik van deze informatie. State Street houdt geen toezicht op de gegevens van Morningstar.