SPDR® Bloomberg Barclays Sterling Corporate Bond UCITS ETF (Dist) SYBS GY

Belangrijke risico-informatie

ETF's worden verhandeld zoals aandelen, zijn onderhevig aan beleggingsrisico's, zullen fluctueren in marktwaarde en kunnen worden verhandeld tegen koersen de hoger of lager zijn dan de intrinsieke waarde van de ETF's. Makelaarscommissies en ETF-onkosten verminderen het rendement.

Obligatiefondsen zijn blootgesteld aan renterisico (als de rentevoeten stijgen, dalen de obligatiekoersen meestal); aan wanbetalingsrisico van de emittent, liquiditeitsrisico en inflatierisico.

NAV GBP (Official NAV)

£64,78

per 18 sep 2020

Valuta van het basisfonds

GBP

1 daags NAV-wijziging

+£0,04 (+0,06%)

per 18 sep 2020

Vermogen onder beheer (miljoen)

£291,59 M

per 18 sep 2020

TER

0,20%

image load fail

per 31 aug 2020


Fondsdoelstelling

Fondsdoelstelling

De doelstelling van het fonds is het rendement te volgen van de markt van kredietwaardige, vastrentende, in Britse pond luidende bedrijfsobligaties.


Beschrijving van index

Beschrijving van index

De Bloomberg Barclays Sterling Corporate Bond Index bevat in sterling luidende vastrentende investment grade obligaties. Opname ervan berust op de valuta van de emissie en niet op de vestigingsplaats van de emittent. Bedrijfsobligaties vormen de voornaamste vermogenscategorie in de index.


Fondsinformatie per 18 sep 2020

Fondsinformatie per 18 sep 2020
ISIN iNAV ticker

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

Aanvangsdatum Landen van inschrijving Valuta van het basisfonds Behandeling van inkomsten Afwikkelingscyclus
IE00B4694Z11 INSYBSE 17 mei 2012 Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Zweden GBP Distributie Afwikkelingscyclus terugkopen, DD+2; Afwikkelingscyclus inschrijvingen, DD+2
ISIN IE00B4694Z11
iNAV ticker

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INSYBSE
Aanvangsdatum 17 mei 2012
Landen van inschrijving Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Zweden
Valuta van het basisfonds GBP
Behandeling van inkomsten Distributie
Afwikkelingscyclus Afwikkelingscyclus terugkopen, DD+2; Afwikkelingscyclus inschrijvingen, DD+2
Handelscyclus TER Benchmark Minimale belegging Handelsvaluta Voldoet aan UCITS-richtlijn Domicilie
Handelsdag 0,20% Bloomberg Barclays Sterling Corporate Bond Index 1 aandeel EUR, GBP Ja Ierland
Handelscyclus Handelsdag
TER 0,20%
Benchmark Bloomberg Barclays Sterling Corporate Bond Index
Minimale belegging 1 aandeel
Handelsvaluta EUR, GBP
Voldoet aan UCITS-richtlijn Ja
Domicilie Ierland
Beleggingsbeheerder Paraplufonds Replicatiemethode Frequentie van uitkeringen Komt in aanmerking voor PEA Komt in aanmerking voor ISA Komt in aanmerking voor SIPP
State Street Global Advisors Limited SSGA SPDR ETFs Europe I plc Gelaagde steekproef Halfjaarlijks Nee Ja Ja
Beleggingsbeheerder State Street Global Advisors Limited
Paraplufonds SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Replicatiemethode Gelaagde steekproef
Frequentie van uitkeringen Halfjaarlijks
Komt in aanmerking voor PEA Nee
Komt in aanmerking voor ISA Ja
Komt in aanmerking voor SIPP Ja
Rapportagestatus VK Securities Lending
Ja Nee
Rapportagestatus VK Ja
Securities Lending Nee

Beurs- en ticker-informatie per 20 sep 2020

Beurs- en ticker-informatie per 20 sep 2020

Beurs Deutsche Börse (Primair)
Handelsvaluta EUR
Noteringsdatum 18 mei 2012
Beurs-ticker SYBS
SEDOL code B3VQDP3
Bloomberg code SYBS GY
Reuters code SYBS.DE
Beurs London Stock Exchange
Handelsvaluta GBP
Noteringsdatum 21 mei 2012
Beurs-ticker UKCO
SEDOL code B4694Z1
Bloomberg code UKCO LN
Reuters code UKCO.L
Beurs Handelsvaluta Noteringsdatum Beurs-ticker SEDOL code Bloomberg code Reuters code
Deutsche Börse (Primair) EUR 18 mei 2012 SYBS B3VQDP3 SYBS GY SYBS.DE
London Stock Exchange GBP 21 mei 2012 UKCO B4694Z1 UKCO LN UKCO.L

INAV

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER VALUTA INAV
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER
VALUTA
INAV

De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel moet niet worden beschouwd als de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel. De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel dient slechts voor informatiedoeleinden en kan afwijken van de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel die wordt berekend overeenkomstig het prospectus.


Fondskenmerken per 31 aug 2020

Fondskenmerken per 31 aug 2020
Huidig rendement Effectieve convexiteit Effectieve duur Aantal posities Rendement tot einde looptijd Gemiddelde maturiteit in jaren Gemiddelde koers
3,30% 1,43% 8,61 832 1,77% 11,57 £120,01
Huidig rendement 3,30%
Effectieve convexiteit 1,43%
Effectieve duur 8,61
Aantal posities 832
Rendement tot einde looptijd 1,77%
Gemiddelde maturiteit in jaren 11,57
Gemiddelde koers £120,01

Marktprijs van het fonds per 18 sep 2020

Marktprijs van het fonds per 18 sep 2020
Biedprijs Laatprijs Slotkoers Bied-laatspread Hoogste dagkoers Laagste dagkoers Hoogste punt in 52 weken
€71,00 €71,29 €71,14 €0,29 €71,57 €71,03 €77,59
Biedprijs €71,00
Laatprijs €71,29
Slotkoers €71,14
Bied-laatspread €0,29
Hoogste dagkoers €71,57
Laagste dagkoers €71,03
Hoogste punt in 52 weken €77,59
Laagste punt in 52 weken
€56,85
Laagste punt in 52 weken €56,85

NAV van het fonds per 18 sep 2020

NAV van het fonds per 18 sep 2020
NAV GBP (Official NAV) NAV EUR Vermogen onder beheer (miljoen) Aandelen in uitgifte
£64,78 €70,79 £291,59 M 4 501 367
NAV GBP (Official NAV) £64,78
NAV EUR €70,79
Vermogen onder beheer (miljoen) £291,59 M
Aandelen in uitgifte 4 501 367
Meest recente NAV / NAV-geschiedenis

Referentie NAV’s worden enkel berekend voor informatieve doeleinden. Er kan geen garantie worden verstrekt aan de juistheid van de referentie NAV’s. Referentie NAV’s worden berekend met WM1600 FX (GMT) tarieven in de aangegeven valuta.


Rendementen per 18 sep 2020

Rendementen per 18 sep 2020
Distributierendement

Dit meet het in het verleden uitgekeerde dividendrendement per aandeel over 12 maanden, gedeeld door de NAV.

2,49%
Distributierendement

Dit meet het in het verleden uitgekeerde dividendrendement per aandeel over 12 maanden, gedeeld door de NAV.

2,49%

Rendement

Rendement

  • Aanvangsdatum van het fonds: 17 mei 2012
  • Aanvangsdatum van de index: 31 jan 1999

per 31 aug 2020

As Of 1 maand 3 maand YTD 1 jaar 3 jaar 5 jaar Sinds aanvang
17 mei 2012
Fonds, netto 31 aug 2020 -1,00% 2,60% 4,09% 3,94% 12,77% 33,12% 66,62%
Verschil 31 aug 2020 -0,02% 0,00% -0,19% -0,20% -0,59% -1,30% -2,88%
Fonds, bruto 31 aug 2020 -0,98% 2,65% 4,23% 4,15% 13,45% 34,46% 69,40%
Verschil 31 aug 2020 -0,01% 0,05% -0,05% 0,01% 0,09% 0,04% -0,09%
Index
Bloomberg Barclays Sterling Corporate Bond Index
31 aug 2020 -0,98% 2,60% 4,28% 4,14% 13,37% 34,42% 69,49%

per 31 aug 2020

As Of 1 maand 3 maand YTD 1 jaar 3 jaar 5 jaar Sinds aanvang
17 mei 2012
Fonds, netto 31 aug 2020 -1,00% 2,60% 4,09% 3,94% 4,09% 5,89% 6,35%
Verschil 31 aug 2020 -0,02% 0,00% -0,19% -0,20% -0,18% -0,21% -0,22%
Fonds, bruto 31 aug 2020 -0,98% 2,65% 4,23% 4,15% 4,30% 6,10% 6,56%
Verschil 31 aug 2020 -0,01% 0,05% -0,05% 0,01% 0,03% 0,01% -0,01%
Index
Bloomberg Barclays Sterling Corporate Bond Index
31 aug 2020 -0,98% 2,60% 4,28% 4,14% 4,27% 6,09% 6,57%

per 31 aug 2020

2020 (YTD) 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Fonds, netto 4,09% 10,82% -2,40% 4,68% 11,97% 0,46% 12,37% 1,58% 10,11% - -
Verschil -0,19% -0,15% -0,16% -0,18% -0,31% -0,23% -0,14% -0,06% -0,41% - -
Fonds, bruto 4,23% 11,04% -2,20% 4,89% 12,19% 0,66% 12,59% 1,78% 10,25% - -
Verschil -0,05% 0,08% 0,04% 0,03% -0,08% -0,03% 0,08% 0,15% -0,27% - -
Index
Bloomberg Barclays Sterling Corporate Bond Index
4,28% 10,96% -2,24% 4,86% 12,27% 0,70% 12,51% 1,64% 10,52% 6,52% 8,85%

Resultaat na aftrek van alle kosten.

Kapitaalrisico: Beleggen brengt het risico van kapitaalverlies met zich mee.

In het verleden behaalde resultaten vormen geen garantie voor de toekomst.

In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. In de vermelde prestatiegegevens is geen rekening gehouden met provisies en kosten in verband met de uitgifte en terugkoop van aandelen of de aankoop en verkoop van deelnemingsrechten. Indien het rendement is berekend op basis van intrinsieke waarden die niet luiden in de boekhoudkundige valuta van de instelling voor collectieve belegging, kan de waarde stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen.


Afwijking en tracking-error per 31 aug 2020

Afwijking en tracking-error per 31 aug 2020

Standaarddeviatie Tracking-error
6,99% 0,07%
Standaarddeviatie 6,99%
Tracking-error 0,07%

Deze berekening is gebaseerd op de resultaten van de afgelopen drie jaar.


Posities

Posities
Grootste positiesper 31 aug 2020

Grootste posities per 31 aug 2020

Naam van effect Weging
ENEL FINANCE INTL NV 5.75 09/14/2040 0,55%
ENGIE SA 5 10/01/2060 0,49%
GLAXOSMITHKLINE CAPITAL 5.25 12/19/2033 0,44%
BARCLAYS PLC 3.125 01/17/2024 0,43%
WALMART INC 5.25 09/28/2035 0,42%
PFIZER INC 2.735 06/15/2043 0,42%
WALMART INC 5.625 03/27/2034 0,41%
AT&T INC 7 04/30/2040 0,41%
AT&T INC 4.25 06/01/2043 0,39%
LLOYDS BANK PLC 6.5 09/17/2040 0,38%
Alle holdings downloaden: Dagelijkse participaties downloaden

In het fonds

In het fonds

Sectorallocatie in het fonds per 31 aug 2020

Sector Weging
Bedrijven - Financieel 45,88%
Bedrijven - Industrieel 35,59%
Bedrijven - Nutsbedrijven 18,24%
Liquide middelen/Contante middelen/Cash 0,29%

Landenweging in het

Landenweging in het

Looptijdklassen in het fondsper 31 aug 2020

Looptijdklassen in het fonds
per 31 aug 2020
0 - 1 jaar 0,29%
1 - 2 jaar 6,97%
2 - 3 jaar 7,01%
3 - 5 jaar 14,48%
5 - 7 jaar 14,62%
7 - 10 jaar 14,87%
10 - 15 jaar 13,10%
15 - 20 jaar 12,13%
20 - 30 jaar 12,21%
> 30 jaar 4,32%

Kredietkwaliteitper 31 aug 2020

Kredietkwaliteit
per 31 aug 2020
Aaa 1,97%
Aa 8,34%
A 37,05%
Baa 52,60%
Geen rating 0,04%

Fund Footnote

Resultaat na aftrek van alle kosten.

Kapitaalrisico: Beleggen brengt het risico van kapitaalverlies met zich mee.

In het verleden behaalde resultaten vormen geen garantie voor de toekomst.

In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. In de vermelde prestatiegegevens is geen rekening gehouden met provisies en kosten in verband met de uitgifte en terugkoop van aandelen of de aankoop en verkoop van deelnemingsrechten. Indien het rendement is berekend op basis van intrinsieke waarden die niet luiden in de boekhoudkundige valuta van de instelling voor collectieve belegging, kan de waarde stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen.

De eerste intrinsieke waarde waarmee rekening is gehouden heeft betrekking op het eerste maandeinde na volledige belegging van de portefeuille, in overeenstemming met het beleid van de beheerders. Historische resultaten zijn niet noodzakelijkerwijs een indicatie van toekomstige prestaties.

BLOOMBERG® is een handelsmerk en dienstmerk van Bloomberg Finance L.P. en zijn filialen (collectief "Bloomberg"). BARCLAYS® is een handelsmerk en dienstmerk van Barclays Bank PLC (collectief met zijn filialen, "Barclays"), gebruikt onder licentie. Bloomberg of de licentiegevers van Bloomberg, waaronder Barclays, hebben allemaal eigen rechten in de Bloomberg Barclays-indexen. Bloomberg noch Barclays is verbonden met State Street, en geen van beide keurt SPDR Bloomberg Barclays Sterling Corporate Bond UCITS ETF goed of bekrachtigt, controleert of adviseert het. Bloomberg noch Barclays garandeert de stiptheid, accuraatheid of volledigheid van gegevens of informatie in verband met Bloomberg Barclays Sterling Corporate Bond Index, en geen van beide zal op welke manier dan ook aansprakelijk zijn tegenover de beleggers van State Street die hebben belegd in SPDR Bloomberg Barclays Sterling Corporate Bond UCITS ETF of andere derde partijen met betrekking tot het gebruik of de nauwkeurigheid van de Bloomberg Barclays Sterling Corporate Bond Index of welke gegevens ook die daarin opgenomen zijn.

© 2020 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden. De hierin opgenomen informatie: (1) is eigendom van Morningstar en/of haar contentproviders, (2) mag niet worden gekopieerd of verspreid, en (3) er wordt geen garantie gegeven dat deze juist, volledig of actueel is. Noch Morningstar noch haar contentproviders zijn verantwoordelijk voor enige schade of verlies als gevolg van het gebruik van deze informatie. State Street houdt geen toezicht op de gegevens van Morningstar.