SPDR® Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond USD Hdg UCITS ETF (Dist) SPFU GY

Belangrijke risico-informatie

ETF's worden verhandeld zoals aandelen, zijn onderhevig aan beleggingsrisico's, zullen fluctueren in marktwaarde en kunnen worden verhandeld tegen koersen de hoger of lager zijn dan de intrinsieke waarde van de ETF's. Makelaarscommissies en ETF-onkosten verminderen het rendement.

Obligatiefondsen zijn blootgesteld aan renterisico (als de rentevoeten stijgen, dalen de obligatiekoersen meestal); aan wanbetalingsrisico van de emittent, liquiditeitsrisico en inflatierisico.

Beleggen in in het buitenland geregistreerde effecten kan een risico van kapitaalverlies inhouden door ongunstige valutaschommelingen, bronbelastingen, verschillen in algemeen aanvaarde waarderingsgrondslagen of economische of politieke instabiliteit in andere landen.

Het fonds/de aandelencategorie kan gebruik maken van financiële derivaten voor valuta-afdekking en efficiënt beheer van de portefeuille. Het fonds kan effecten aankopen die niet luiden in de valuta van de aandelencategorie. Afdekking zou de effecten van wisselkoersschommelingen moeten verminderen, maar de afdekking kan soms niet perfect aansluiten, waardoor verliezen kunnen ontstaan.

NAV

$33,08

per 23 jun 2021

Valuta shareclass

USD

1 daags NAV-wijziging

-$0,01 (-0,04%)

per 23 jun 2021

Totaal activa in fonds

$2 018,51 M

TER

0,10%

image load fail

per 31 mei 2021


Fondsdoelstelling

Fondsdoelstelling

Het fonds wil de performance volgen van de wereldmarkten voor vastrentende schuldeffecten van investment grade (hoge kwaliteit).


Beschrijving van index

Beschrijving van index

De Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index (USD Hedged) levert zo nauwkeurig mogelijk het rendement van de basisindex, waarbij alle valuta-exposure gehedged wordt naar  US Dollar . De index is 100% gehedged naar US Dollar , door maandelijks 1-maands valuta-forwardcontracten te verkopen van alle valuta die in de basisindex vertegenwoordigd zijn. De basisindex is samengesteld uit staatsobligaties, overheids-gerelateerde- en bedrijfsobligaties en gesecuritiseerde obligaties van uitgevende instellingen uit zowel ontwikkelde als opkomende markten.


Fondsinformatie per 23 jun 2021

Fondsinformatie per 23 jun 2021
ISIN iNAV ticker

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

Aanvangsdatum Landen van inschrijving Currency Hedging Valuta shareclass Behandeling van inkomsten
IE00BF1QPH33 INSPFU 14 feb 2018 Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Zweden, Zwitserland Maandelijks USD Distributie
ISIN IE00BF1QPH33
iNAV ticker

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INSPFU
Aanvangsdatum 14 feb 2018
Landen van inschrijving Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Zweden, Zwitserland
Currency Hedging Maandelijks
Valuta shareclass USD
Behandeling van inkomsten Distributie
Afwikkelingscyclus Handelscyclus TER Benchmark Minimale belegging Handelsvaluta Voldoet aan UCITS-richtlijn
Afwikkelingscyclus terugkopen, DD+3; Afwikkelingscyclus inschrijvingen, DD+3 DD+1 0,10% Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index (USD Hedged) 1 aandeel USD Ja
Afwikkelingscyclus Afwikkelingscyclus terugkopen, DD+3; Afwikkelingscyclus inschrijvingen, DD+3
Handelscyclus DD+1
TER 0,10%
Benchmark Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index (USD Hedged)
Minimale belegging 1 aandeel
Handelsvaluta USD
Voldoet aan UCITS-richtlijn Ja
Domicilie Beleggingsbeheerder Sub-Investment Manager Paraplufonds Replicatiemethode Frequentie van uitkeringen Komt in aanmerking voor PEA
Ierland State Street Global Advisors Limited State Street Global Advisors Trust Company SSGA SPDR ETFs Europe I plc Gelaagde steekproef Halfjaarlijks Nee
Domicilie Ierland
Beleggingsbeheerder State Street Global Advisors Limited
Sub-Investment Manager State Street Global Advisors Trust Company
Paraplufonds SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Replicatiemethode Gelaagde steekproef
Frequentie van uitkeringen Halfjaarlijks
Komt in aanmerking voor PEA Nee
Komt in aanmerking voor ISA Komt in aanmerking voor SIPP Rapportagestatus VK Securities Lending
Ja Ja Ja Nee
Komt in aanmerking voor ISA Ja
Komt in aanmerking voor SIPP Ja
Rapportagestatus VK Ja
Securities Lending Nee

Beurs- en ticker-informatie per 23 jun 2021

Beurs- en ticker-informatie per 23 jun 2021

Beurs Handelsvaluta Noteringsdatum Beurs-ticker SEDOL code Bloomberg code Reuters code
Deutsche Börse (Primair) USD 15 feb 2018 SPFU BF2RVT9 SPFU GY SPFU.DE
London Stock Exchange USD 16 feb 2018 GLAU BF2RVR7 GLAU LN GLAU.L
SIX Swiss Exchange USD 09 apr 2018 GLAU BF1QPH3 GLAU SE GLAU.S

INAV

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER VALUTA INAV
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER
VALUTA
INAV

De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel moet niet worden beschouwd als de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel. De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel dient slechts voor informatiedoeleinden en kan afwijken van de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel die wordt berekend overeenkomstig het prospectus.


Fondskenmerken per 22 jun 2021

Fondskenmerken per 22 jun 2021
Huidig rendement Effectieve convexiteit Effectieve duur Aantal posities Rendement tot einde looptijd Gemiddelde maturiteit in jaren Gemiddelde koers
1,96% 0,90% 7,43 6 218 1,11% 8,87 $107,97
Huidig rendement 1,96%
Effectieve convexiteit 0,90%
Effectieve duur 7,43
Aantal posities 6 218
Rendement tot einde looptijd 1,11%
Gemiddelde maturiteit in jaren 8,87
Gemiddelde koers $107,97

Marktprijs van het fonds per 23 jun 2021

Marktprijs van het fonds per 23 jun 2021
Biedprijs Laatprijs Slotkoers Bied-laatspread Hoogste dagkoers Laagste dagkoers Hoogste punt in 52 weken
$33,06 $33,11 $33,08 $0,05 - - $34,00
Biedprijs $33,06
Laatprijs $33,11
Slotkoers $33,08
Bied-laatspread $0,05
Hoogste dagkoers -
Laagste dagkoers -
Hoogste punt in 52 weken $34,00
Laagste punt in 52 weken
$32,73
Laagste punt in 52 weken $32,73

NAV van het fonds per 23 jun 2021

NAV van het fonds per 23 jun 2021
NAV Activa in aandelencategorie Aandelen in uitgifte Totaal activa in fonds
$33,08 $985,78 M 29 799 982 $2 018,51 M
NAV $33,08
Activa in aandelencategorie $985,78 M
Aandelen in uitgifte 29 799 982
Totaal activa in fonds $2 018,51 M
Meest recente NAV / NAV-geschiedenis

Referentie NAV’s worden enkel berekend voor informatieve doeleinden. Er kan geen garantie worden verstrekt aan de juistheid van de referentie NAV’s. Referentie NAV’s worden berekend met WM1600 FX (GMT) tarieven in de aangegeven valuta.


Rendement

Rendement

  • Aanvangsdatum van het fonds: 14 feb 2018
  • Aanvangsdatum van de index: 31 jan 1990

per 31 mei 2021

As Of 1 maand 3 maand YTD 1 jaar 3 jaar 5 jaar Sinds aanvang
14 feb 2018
Fonds, netto 31 mei 2021 0,23% 0,07% -2,04% -0,06% 13,47% - 14,84%
Verschil 31 mei 2021 0,00% -0,02% -0,05% -0,15% -0,61% - -0,68%
Fonds, bruto 31 mei 2021 0,24% 0,09% -2,00% 0,04% 13,81% - 15,21%
Verschil 31 mei 2021 0,01% 0,00% -0,01% -0,05% -0,27% - -0,30%
Index
Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index (USD Hedged)
31 mei 2021 0,22% 0,09% -2,00% 0,09% 14,08% 17,47% 15,52%

per 31 mei 2021

As Of 1 maand 3 maand YTD 1 jaar 3 jaar 5 jaar Sinds aanvang
14 feb 2018
Fonds, netto 31 mei 2021 0,23% 0,07% -2,04% -0,06% 4,30% - 4,29%
Verschil 31 mei 2021 0,00% -0,02% -0,05% -0,15% -0,19% - -0,19%
Fonds, bruto 31 mei 2021 0,24% 0,09% -2,00% 0,04% 4,40% - 4,40%
Verschil 31 mei 2021 0,01% 0,00% -0,01% -0,05% -0,08% - -0,08%
Index
Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index (USD Hedged)
31 mei 2021 0,22% 0,09% -2,00% 0,09% 4,49% 3,27% 4,48%

per 31 mei 2021

2021 (YTD) 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Fonds, netto -2,04% 5,35% 8,02% 3,01% - - - - - - -
Verschil -0,05% -0,23% -0,19% -0,16% - - - - - - -
Fonds, bruto -2,00% 5,46% 8,13% 3,10% - - - - - - -
Verschil -0,01% -0,12% -0,08% -0,07% - - - - - - -
Index
Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index (USD Hedged)
-2,00% 5,58% 8,22% 3,17% 3,04% 3,95% 1,02% 7,59% -0,14% 5,72% 5,40%

Resultaat na aftrek van alle kosten.

Kapitaalrisico: Beleggen brengt het risico van kapitaalverlies met zich mee.

In het verleden behaalde resultaten vormen geen garantie voor de toekomst.

In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. In de vermelde prestatiegegevens is geen rekening gehouden met provisies en kosten in verband met de uitgifte en terugkoop van aandelen of de aankoop en verkoop van deelnemingsrechten. Indien het rendement is berekend op basis van intrinsieke waarden die niet luiden in de boekhoudkundige valuta van de instelling voor collectieve belegging, kan de waarde stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen.

Het rendement voor het kalenderjaar waarin het fonds is geïntroduceerd, betreft een deel van het jaar wanneer de introductiedatum van het betreffende fonds of het historische performance-linked fonds (welke zich het eerst voordoet) in de betreffende periode valt.


Afwijking en tracking-error per 31 mei 2021

Afwijking en tracking-error per 31 mei 2021

Standaarddeviatie Tracking-error
3,03% 0,09%
Standaarddeviatie 3,03%
Tracking-error 0,09%

Deze berekening is gebaseerd op de resultaten van de afgelopen drie jaar.


Grootste posities

Grootste posities
Grootste positiesper 22 jun 2021

Grootste posities per 22 jun 2021

Naam van effect Weging
TREASURY BILL 0 08/12/2021 0,51%
Fannie Mae or Freddie Mac 2 12/31/2049 0,45%
TREASURY BILL 0 07/15/2021 0,44%
TREASURY BILL 0 09/02/2021 0,31%
JAPAN (5 YEAR ISSUE) 0.1 06/20/2023 0,30%
JAPAN (5 YEAR ISSUE) 0.1 09/20/2025 0,30%
JAPAN (5 YEAR ISSUE) 0.1 06/20/2025 0,29%
JAPAN (10 YEAR ISSUE) 0.1 06/20/2030 0,27%
JAPAN (10 YEAR ISSUE) 0.1 03/20/2030 0,26%
JAPAN (10 YEAR ISSUE) 0.1 09/20/2030 0,25%
Alle holdings downloaden: Dagelijkse participaties downloaden

Sectorallocatie in het fonds

Sectorallocatie in het fonds

Sectorallocatie in het fonds per 22 jun 2021

Sector Weging
Treasury 54,84%
Door hypotheek gedekte effecten 11,30%
Bedrijven - Industrieel 10,08%
Bedrijven - Financieel 6,86%
Niet-corporates 6,02%
Instantie 5,72%
Bedrijven - Nutsbedrijven 1,56%
CMBS 0,81%
Door activa gedekte effecten 0,10%
Liquide middelen/Contante middelen/Cash 0,06%
Overige 2,65%

Landenweging

Landenweging

Looptijdklassen in het fondsper 22 jun 2021

Looptijdklassen in het fonds
per 22 jun 2021
Looptijd Weging
0 - 1 jaar 1,84%
1 - 2 jaar 9,92%
2 - 3 jaar 10,05%
3 - 5 jaar 24,34%
5 - 7 jaar 14,78%
7 - 10 jaar 14,85%
10 - 15 jaar 5,45%
15 - 20 jaar 6,15%
20 - 30 jaar 10,65%
> 30 jaar 1,98%

Kredietkwaliteitper 22 jun 2021

Kredietkwaliteit
per 22 jun 2021
Kwaliteit Weging
Aaa 37,83%
Aa 14,65%
A 31,56%
Baa 15,95%
Geen rating 0,01%

Fund Footnote

Resultaat na aftrek van alle kosten.

Kapitaalrisico: Beleggen brengt het risico van kapitaalverlies met zich mee.

In het verleden behaalde resultaten vormen geen garantie voor de toekomst.

In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. In de vermelde prestatiegegevens is geen rekening gehouden met provisies en kosten in verband met de uitgifte en terugkoop van aandelen of de aankoop en verkoop van deelnemingsrechten. Indien het rendement is berekend op basis van intrinsieke waarden die niet luiden in de boekhoudkundige valuta van de instelling voor collectieve belegging, kan de waarde stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen.

De eerste intrinsieke waarde waarmee rekening is gehouden heeft betrekking op het eerste maandeinde na volledige belegging van de portefeuille, in overeenstemming met het beleid van de beheerders. Historische resultaten zijn niet noodzakelijkerwijs een indicatie van toekomstige prestaties.

BLOOMBERG® is een handelsmerk en dienstmerk van Bloomberg Finance L.P. en zijn filialen (collectief “Bloomberg”). BARCLAYS® is een handelsmerk en dienstmerk van Barclays Bank PLC (collectief met zijn filialen, “Barclays”), gebruikt onder licentie. Bloomberg of de licentiegevers van Bloomberg, waaronder Barclays, hebben allemaal eigen rechten in de Bloomberg Barclays-indexen. Bloomberg noch Barclays is verbonden met State Street, en geen van beide keurt  SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond USD Hdg UCITS ETF goed of bekrachtigt, controleert of adviseert het. Bloomberg noch Barclays garandeert de stiptheid, accuraatheid of volledigheid van gegevens of informatie in verband met Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index (USD Hedged), en geen van beide zal op welke manier dan ook aansprakelijk zijn tegenover de beleggers van State Street die hebben belegd in SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond USD Hdg UCITS ETF of andere derde partijen met betrekking tot het gebruik of de nauwkeurigheid van de  Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index (USD Hedged) of welke gegevens ook die daarin opgenomen zijn.

© 2020 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden. De hierin opgenomen informatie: (1) is eigendom van Morningstar en/of haar contentproviders, (2) mag niet worden gekopieerd of verspreid, en (3) er wordt geen garantie gegeven dat deze juist, volledig of actueel is. Noch Morningstar noch haar contentproviders zijn verantwoordelijk voor enige schade of verlies als gevolg van het gebruik van deze informatie. State Street houdt geen toezicht op de gegevens van Morningstar.