SPDR® Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond USD Hdg UCITS ETF (Acc) SPFV GY

Belangrijke risico-informatie

ETF's worden verhandeld zoals aandelen, zijn onderhevig aan beleggingsrisico's, zullen fluctueren in marktwaarde en kunnen worden verhandeld tegen koersen de hoger of lager zijn dan de intrinsieke waarde van de ETF's. Makelaarscommissies en ETF-onkosten verminderen het rendement.

Obligatiefondsen zijn blootgesteld aan renterisico (als de rentevoeten stijgen, dalen de obligatiekoersen meestal); aan wanbetalingsrisico van de emittent, liquiditeitsrisico en inflatierisico.

Beleggen in in het buitenland geregistreerde effecten kan een risico van kapitaalverlies inhouden door ongunstige valutaschommelingen, bronbelastingen, verschillen in algemeen aanvaarde waarderingsgrondslagen of economische of politieke instabiliteit in andere landen.

Het fonds/de aandelencategorie kan gebruik maken van financiële derivaten voor valuta-afdekking en efficiënt beheer van de portefeuille. Het fonds kan effecten aankopen die niet luiden in de valuta van de aandelencategorie. Afdekking zou de effecten van wisselkoersschommelingen moeten verminderen, maar de afdekking kan soms niet perfect aansluiten, waardoor verliezen kunnen ontstaan.

NAV

$31,14

per 18 sep 2020

Valuta shareclass

USD

1 daags NAV-wijziging

-$0,01 (-0,05%)

per 18 sep 2020

Totaal activa in fonds (miljoen)

$1 665,66 M

TER

0,10%


Fondsdoelstelling

Fondsdoelstelling

Het fonds wil de performance volgen van de wereldmarkten voor vastrentende schuldeffecten van investment grade (hoge kwaliteit).


Beschrijving van index

Beschrijving van index

De Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index (USD Hedged) levert zo nauwkeurig mogelijk het rendement van de basisindex, waarbij alle valuta-exposure gehedged wordt naar  US Dollar . De index is 100% gehedged naar US Dollar , door maandelijks 1-maands valuta-forwardcontracten te verkopen van alle valuta die in de basisindex vertegenwoordigd zijn. De basisindex is samengesteld uit staatsobligaties, overheids-gerelateerde- en bedrijfsobligaties en gesecuritiseerde obligaties van uitgevende instellingen uit zowel ontwikkelde als opkomende markten.


Fondsinformatie per 18 sep 2020

Fondsinformatie per 18 sep 2020
ISIN iNAV ticker

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

Aanvangsdatum Landen van inschrijving Currency Hedging Valuta shareclass Behandeling van inkomsten
IE00BKC94M46 INSPFV 09 okt 2019 Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Zweden, Zwitserland Maandelijks USD Accumulatie
ISIN IE00BKC94M46
iNAV ticker

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INSPFV
Aanvangsdatum 09 okt 2019
Landen van inschrijving Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Zweden, Zwitserland
Currency Hedging Maandelijks
Valuta shareclass USD
Behandeling van inkomsten Accumulatie
Afwikkelingscyclus Handelscyclus TER Benchmark Minimale belegging Handelsvaluta Voldoet aan UCITS-richtlijn
Afwikkelingscyclus terugkopen, DD+3; Afwikkelingscyclus inschrijvingen, DD+3 DD+1 0,10% Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index (USD Hedged) 1 aandeel USD Ja
Afwikkelingscyclus Afwikkelingscyclus terugkopen, DD+3; Afwikkelingscyclus inschrijvingen, DD+3
Handelscyclus DD+1
TER 0,10%
Benchmark Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index (USD Hedged)
Minimale belegging 1 aandeel
Handelsvaluta USD
Voldoet aan UCITS-richtlijn Ja
Domicilie Beleggingsbeheerder Paraplufonds Replicatiemethode Frequentie van uitkeringen Komt in aanmerking voor PEA Komt in aanmerking voor ISA
Ierland State Street Global Advisors Limited SSGA SPDR ETFs Europe I plc Gelaagde steekproef - Nee Ja
Domicilie Ierland
Beleggingsbeheerder State Street Global Advisors Limited
Paraplufonds SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Replicatiemethode Gelaagde steekproef
Frequentie van uitkeringen -
Komt in aanmerking voor PEA Nee
Komt in aanmerking voor ISA Ja
Komt in aanmerking voor SIPP Rapportagestatus VK Securities Lending
Ja Bezig met zoeken Nee
Komt in aanmerking voor SIPP Ja
Rapportagestatus VK Bezig met zoeken
Securities Lending Nee

Beurs- en ticker-informatie per 20 sep 2020

Beurs- en ticker-informatie per 20 sep 2020

Beurs Deutsche Börse (Primair)
Handelsvaluta USD
Noteringsdatum 10 okt 2019
Beurs-ticker SPFV
SEDOL code BKF2SX9
Bloomberg code SPFV GY
Reuters code SPFV.DE
Beurs London Stock Exchange
Handelsvaluta USD
Noteringsdatum 11 okt 2019
Beurs-ticker GLAD
SEDOL code BKC94M4
Bloomberg code GLAD LN
Reuters code GLAD.L
Beurs SIX Swiss Exchange
Handelsvaluta USD
Noteringsdatum 09 dec 2019
Beurs-ticker GLAD
SEDOL code BKF2SY0
Bloomberg code GLAD SE
Reuters code GLAD.S
Beurs Handelsvaluta Noteringsdatum Beurs-ticker SEDOL code Bloomberg code Reuters code
Deutsche Börse (Primair) USD 10 okt 2019 SPFV BKF2SX9 SPFV GY SPFV.DE
London Stock Exchange USD 11 okt 2019 GLAD BKC94M4 GLAD LN GLAD.L
SIX Swiss Exchange USD 09 dec 2019 GLAD BKF2SY0 GLAD SE GLAD.S

INAV

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER VALUTA INAV
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER
VALUTA
INAV

De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel moet niet worden beschouwd als de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel. De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel dient slechts voor informatiedoeleinden en kan afwijken van de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel die wordt berekend overeenkomstig het prospectus.


Fondskenmerken per 17 sep 2020

Fondskenmerken per 17 sep 2020
Huidig rendement Effectieve convexiteit Effectieve duur Aantal posities Rendement tot einde looptijd Gemiddelde maturiteit in jaren Gemiddelde koers
1,99% 0,98% 7,30 5 360 0,86% 8,80 $111,79
Huidig rendement 1,99%
Effectieve convexiteit 0,98%
Effectieve duur 7,30
Aantal posities 5 360
Rendement tot einde looptijd 0,86%
Gemiddelde maturiteit in jaren 8,80
Gemiddelde koers $111,79

Marktprijs van het fonds per 18 sep 2020

Marktprijs van het fonds per 18 sep 2020
Biedprijs Laatprijs Slotkoers Bied-laatspread Hoogste dagkoers Laagste dagkoers Hoogste punt in 52 weken
$31,13 $31,17 $31,15 $0,05 - - $31,32
Biedprijs $31,13
Laatprijs $31,17
Slotkoers $31,15
Bied-laatspread $0,05
Hoogste dagkoers -
Laagste dagkoers -
Hoogste punt in 52 weken $31,32
Laagste punt in 52 weken
$29,30
Laagste punt in 52 weken $29,30

NAV van het fonds per 18 sep 2020

NAV van het fonds per 18 sep 2020
NAV Activa in aandelencategorie (miljoen) Aandelen in uitgifte Totaal activa in fonds (miljoen)
$31,14 $118,79 M 3 814 862 $1 665,66 M
NAV $31,14
Activa in aandelencategorie (miljoen) $118,79 M
Aandelen in uitgifte 3 814 862
Totaal activa in fonds (miljoen) $1 665,66 M
Meest recente NAV / NAV-geschiedenis

Referentie NAV’s worden enkel berekend voor informatieve doeleinden. Er kan geen garantie worden verstrekt aan de juistheid van de referentie NAV’s. Referentie NAV’s worden berekend met WM1600 FX (GMT) tarieven in de aangegeven valuta.


Posities

Posities
Grootste positiesper 17 sep 2020

Grootste posities per 17 sep 2020

Naam van effect Weging
TREASURY BILL 0 10/20/2020 0,86%
TREASURY BILL 0 09/22/2020 0,52%
JAPAN (5 YEAR ISSUE) 0.1 12/20/2024 0,29%
JAPAN (5 YEAR ISSUE) 0.1 03/20/2025 0,28%
JAPAN (5 YEAR ISSUE) 0.1 09/20/2024 0,28%
JAPAN (10 YEAR ISSUE) 0.1 09/20/2029 0,28%
JAPAN (5 YEAR ISSUE) 0.1 03/20/2024 0,28%
JAPAN (5 YEAR ISSUE) 0.1 12/20/2023 0,28%
CHINA GOVERNMENT BOND 2.2 02/13/2022 0,27%
JAPAN (5 YEAR ISSUE) 0.1 06/20/2024 0,27%
Alle holdings downloaden: Dagelijkse participaties downloaden

In het fonds

In het fonds

Sectorallocatie in het fonds per 17 sep 2020

Sector Weging
Treasury 55,38%
Door hypotheek gedekte effecten 11,35%
Bedrijven - Industrieel 10,49%
Bedrijven - Financieel 7,03%
Niet-corporates 5,89%
Instantie 4,99%
Bedrijven - Nutsbedrijven 1,56%
CMBS 0,83%
Door activa gedekte effecten 0,17%
Overige 2,32%

Landenweging in het

Landenweging in het

Looptijdklassen in het fondsper 17 sep 2020

Looptijdklassen in het fonds
per 17 sep 2020
0 - 1 jaar 1,34%
1 - 2 jaar 11,79%
2 - 3 jaar 13,82%
3 - 5 jaar 22,62%
5 - 7 jaar 10,90%
7 - 10 jaar 15,01%
10 - 15 jaar 4,94%
15 - 20 jaar 6,38%
20 - 30 jaar 11,27%
> 30 jaar 1,94%

Kredietkwaliteitper 17 sep 2020

Kredietkwaliteit
per 17 sep 2020
Aaa 37,04%
Aa 15,06%
A 32,04%
Baa 15,82%
Below Baa 0,03%
Geen rating 0,01%

Fund Footnote

Er worden geen resultaten weergegeven voor het fonds omdat het minder dan 12 maanden geleden is geïntroduceerd.

Resultaat na aftrek van alle kosten.

Kapitaalrisico: Beleggen brengt het risico van kapitaalverlies met zich mee.

In het verleden behaalde resultaten vormen geen garantie voor de toekomst.

In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. In de vermelde prestatiegegevens is geen rekening gehouden met provisies en kosten in verband met de uitgifte en terugkoop van aandelen of de aankoop en verkoop van deelnemingsrechten. Indien het rendement is berekend op basis van intrinsieke waarden die niet luiden in de boekhoudkundige valuta van de instelling voor collectieve belegging, kan de waarde stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen.

De eerste intrinsieke waarde waarmee rekening is gehouden heeft betrekking op het eerste maandeinde na volledige belegging van de portefeuille, in overeenstemming met het beleid van de beheerders. Historische resultaten zijn niet noodzakelijkerwijs een indicatie van toekomstige prestaties.

BLOOMBERG® is een handelsmerk en dienstmerk van Bloomberg Finance L.P. en zijn filialen (collectief “Bloomberg”). BARCLAYS® is een handelsmerk en dienstmerk van Barclays Bank PLC (collectief met zijn filialen, “Barclays”), gebruikt onder licentie. Bloomberg of de licentiegevers van Bloomberg, waaronder Barclays, hebben allemaal eigen rechten in de Bloomberg Barclays-indexen. Bloomberg noch Barclays is verbonden met State Street, en geen van beide keurt  SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond USD Hdg UCITS ETF goed of bekrachtigt, controleert of adviseert het. Bloomberg noch Barclays garandeert de stiptheid, accuraatheid of volledigheid van gegevens of informatie in verband met Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index (USD Hedged), en geen van beide zal op welke manier dan ook aansprakelijk zijn tegenover de beleggers van State Street die hebben belegd in SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond USD Hdg UCITS ETF of andere derde partijen met betrekking tot het gebruik of de nauwkeurigheid van de  Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index (USD Hedged) of welke gegevens ook die daarin opgenomen zijn.