SPDR® Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond EUR Hdg UCITS ETF (Dist) SPFE GY

Belangrijke risico-informatie

ETF's worden verhandeld zoals aandelen, zijn onderhevig aan beleggingsrisico's, zullen fluctueren in marktwaarde en kunnen worden verhandeld tegen koersen de hoger of lager zijn dan de intrinsieke waarde van de ETF's. Makelaarscommissies en ETF-onkosten verminderen het rendement.

Obligatiefondsen zijn blootgesteld aan renterisico (als de rentevoeten stijgen, dalen de obligatiekoersen meestal); aan wanbetalingsrisico van de emittent, liquiditeitsrisico en inflatierisico.

Beleggen in in het buitenland geregistreerde effecten kan een risico van kapitaalverlies inhouden door ongunstige valutaschommelingen, bronbelastingen, verschillen in algemeen aanvaarde waarderingsgrondslagen of economische of politieke instabiliteit in andere landen.

Het fonds/de aandelencategorie kan gebruik maken van financiële derivaten voor valuta-afdekking en efficiënt beheer van de portefeuille. Het fonds kan effecten aankopen die niet luiden in de valuta van de aandelencategorie. Afdekking zou de effecten van wisselkoersschommelingen moeten verminderen, maar de afdekking kan soms niet perfect aansluiten, waardoor verliezen kunnen ontstaan.

NAV

€31,52

per 18 sep 2020

Valuta shareclass

EUR

1 daags NAV-wijziging

-€0,02 (-0,05%)

per 18 sep 2020

Totaal activa in fonds (miljoen)

$1 665,66 M

TER

0,10%


Fondsdoelstelling

Fondsdoelstelling

Het fonds wil de performance volgen van de wereldmarkten voor vastrentende schuldeffecten van investment grade (hoge kwaliteit).


Beschrijving van index

Beschrijving van index

De Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index (EUR Hedged) levert zo nauwkeurig mogelijk het rendement van de basisindex, waarbij alle valuta-exposure gehedged wordt naar EUR. De index is 100% gehedged naar EUR, door maandelijks 1-maands valuta-forwardcontracten te verkopen van alle valuta die in de basisindex vertegenwoordigd zijn. De basisindex is samengesteld uit staatsobligaties, overheids-gerelateerde- en bedrijfsobligaties en gesecuritiseerde obligaties van uitgevende instellingen uit zowel ontwikkelde als opkomende markten.


Fondsinformatie per 18 sep 2020

Fondsinformatie per 18 sep 2020
ISIN iNAV ticker

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

Aanvangsdatum Landen van inschrijving Currency Hedging Valuta shareclass Behandeling van inkomsten
IE00BF1QPL78 INSPFE 14 feb 2018 Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Zweden, Zwitserland Maandelijks EUR Distributie
ISIN IE00BF1QPL78
iNAV ticker

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INSPFE
Aanvangsdatum 14 feb 2018
Landen van inschrijving Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Zweden, Zwitserland
Currency Hedging Maandelijks
Valuta shareclass EUR
Behandeling van inkomsten Distributie
Afwikkelingscyclus Handelscyclus TER Benchmark Minimale belegging Handelsvaluta Voldoet aan UCITS-richtlijn
Afwikkelingscyclus terugkopen, DD+3; Afwikkelingscyclus inschrijvingen, DD+3 DD+1 0,10% Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index (EUR Hedged) 1 aandeel EUR Ja
Afwikkelingscyclus Afwikkelingscyclus terugkopen, DD+3; Afwikkelingscyclus inschrijvingen, DD+3
Handelscyclus DD+1
TER 0,10%
Benchmark Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index (EUR Hedged)
Minimale belegging 1 aandeel
Handelsvaluta EUR
Voldoet aan UCITS-richtlijn Ja
Domicilie Beleggingsbeheerder Paraplufonds Replicatiemethode Frequentie van uitkeringen Komt in aanmerking voor PEA Komt in aanmerking voor ISA
Ierland State Street Global Advisors Limited SSGA SPDR ETFs Europe I plc Gelaagde steekproef Halfjaarlijks Nee Ja
Domicilie Ierland
Beleggingsbeheerder State Street Global Advisors Limited
Paraplufonds SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Replicatiemethode Gelaagde steekproef
Frequentie van uitkeringen Halfjaarlijks
Komt in aanmerking voor PEA Nee
Komt in aanmerking voor ISA Ja
Komt in aanmerking voor SIPP Rapportagestatus VK Securities Lending
Ja Ja Nee
Komt in aanmerking voor SIPP Ja
Rapportagestatus VK Ja
Securities Lending Nee

Beurs- en ticker-informatie per 19 sep 2020

Beurs- en ticker-informatie per 19 sep 2020

Beurs Deutsche Börse (Primair)
Handelsvaluta EUR
Noteringsdatum 15 feb 2018
Beurs-ticker SPFE
SEDOL code BF1QPK6
Bloomberg code SPFE GY
Reuters code SPFE.DE
Beurs Borsa Italiana
Handelsvaluta EUR
Noteringsdatum 20 feb 2018
Beurs-ticker GLAE
SEDOL code BF2RW29
Bloomberg code GLAE IM
Reuters code GLAE.MI
Beurs SIX Swiss Exchange
Handelsvaluta EUR
Noteringsdatum 09 apr 2018
Beurs-ticker GLAE
SEDOL code BF2RW30
Bloomberg code GLAE SE
Reuters code GLAE.S
Beurs Handelsvaluta Noteringsdatum Beurs-ticker SEDOL code Bloomberg code Reuters code
Deutsche Börse (Primair) EUR 15 feb 2018 SPFE BF1QPK6 SPFE GY SPFE.DE
Borsa Italiana EUR 20 feb 2018 GLAE BF2RW29 GLAE IM GLAE.MI
SIX Swiss Exchange EUR 09 apr 2018 GLAE BF2RW30 GLAE SE GLAE.S

INAV

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER VALUTA INAV
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER
VALUTA
INAV

De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel moet niet worden beschouwd als de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel. De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel dient slechts voor informatiedoeleinden en kan afwijken van de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel die wordt berekend overeenkomstig het prospectus.


Fondskenmerken per 17 sep 2020

Fondskenmerken per 17 sep 2020
Huidig rendement Effectieve convexiteit Effectieve duur Aantal posities Rendement tot einde looptijd Gemiddelde maturiteit in jaren Gemiddelde koers
1,99% 0,98% 7,30 5 360 0,86% 8,80 $111,79
Huidig rendement 1,99%
Effectieve convexiteit 0,98%
Effectieve duur 7,30
Aantal posities 5 360
Rendement tot einde looptijd 0,86%
Gemiddelde maturiteit in jaren 8,80
Gemiddelde koers $111,79

Marktprijs van het fonds per 18 sep 2020

Marktprijs van het fonds per 18 sep 2020
Biedprijs Laatprijs Slotkoers Bied-laatspread Hoogste dagkoers Laagste dagkoers Hoogste punt in 52 weken
€31,53 €31,58 €31,56 €0,05 €31,60 €31,54 €32,04
Biedprijs €31,53
Laatprijs €31,58
Slotkoers €31,56
Bied-laatspread €0,05
Hoogste dagkoers €31,60
Laagste dagkoers €31,54
Hoogste punt in 52 weken €32,04
Laagste punt in 52 weken
€29,98
Laagste punt in 52 weken €29,98

NAV van het fonds per 18 sep 2020

NAV van het fonds per 18 sep 2020
NAV Activa in aandelencategorie (miljoen) Aandelen in uitgifte Totaal activa in fonds (miljoen)
€31,52 €239,60 M 7 600 639 $1 665,66 M
NAV €31,52
Activa in aandelencategorie (miljoen) €239,60 M
Aandelen in uitgifte 7 600 639
Totaal activa in fonds (miljoen) $1 665,66 M
Meest recente NAV / NAV-geschiedenis

Referentie NAV’s worden enkel berekend voor informatieve doeleinden. Er kan geen garantie worden verstrekt aan de juistheid van de referentie NAV’s. Referentie NAV’s worden berekend met WM1600 FX (GMT) tarieven in de aangegeven valuta.


Rendement

Rendement

  • Aanvangsdatum van het fonds: 14 feb 2018
  • Aanvangsdatum van de index: 30 nov 2005

per 31 aug 2020

As Of 1 maand 3 maand YTD 1 jaar 3 jaar 5 jaar Sinds aanvang
14 feb 2018
Fonds, netto 31 aug 2020 -0,82% 0,50% 2,95% 1,03% - - 8,62%
Verschil 31 aug 2020 -0,04% -0,11% -0,33% -0,32% - - -0,54%
Fonds, bruto 31 aug 2020 -0,82% 0,53% 3,02% 1,13% - - 8,90%
Verschil 31 aug 2020 -0,04% -0,09% -0,26% -0,22% - - -0,27%
Index
Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index (EUR Hedged)
31 aug 2020 -0,78% 0,62% 3,28% 1,35% 7,01% 11,72% 9,17%

per 31 aug 2020

As Of 1 maand 3 maand YTD 1 jaar 3 jaar 5 jaar Sinds aanvang
14 feb 2018
Fonds, netto 31 aug 2020 -0,82% 0,50% 2,95% 1,03% - - 3,31%
Verschil 31 aug 2020 -0,04% -0,11% -0,33% -0,32% - - -0,20%
Fonds, bruto 31 aug 2020 -0,82% 0,53% 3,02% 1,13% - - 3,41%
Verschil 31 aug 2020 -0,04% -0,09% -0,26% -0,22% - - -0,10%
Index
Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index (EUR Hedged)
31 aug 2020 -0,78% 0,62% 3,28% 1,35% 2,28% 2,24% 3,51%

per 31 aug 2020

2020 (YTD) 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Fonds, netto 2,95% 5,04% 0,45% - - - - - - - -
Verschil -0,33% -0,06% -0,12% - - - - - - - -
Fonds, bruto 3,02% 5,14% 0,54% - - - - - - - -
Verschil -0,26% 0,04% -0,03% - - - - - - - -
Index
Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index (EUR Hedged)
3,28% 5,10% 0,57% 1,06% 2,44% 0,68% 7,57% - - - -

Resultaat na aftrek van alle kosten.

Kapitaalrisico: Beleggen brengt het risico van kapitaalverlies met zich mee.

In het verleden behaalde resultaten vormen geen garantie voor de toekomst.

In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. In de vermelde prestatiegegevens is geen rekening gehouden met provisies en kosten in verband met de uitgifte en terugkoop van aandelen of de aankoop en verkoop van deelnemingsrechten. Indien het rendement is berekend op basis van intrinsieke waarden die niet luiden in de boekhoudkundige valuta van de instelling voor collectieve belegging, kan de waarde stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen.

Het rendement voor het kalenderjaar waarin het fonds is geïntroduceerd, betreft een deel van het jaar wanneer de introductiedatum van het betreffende fonds of het historische performance-linked fonds (welke zich het eerst voordoet) in de betreffende periode valt.


Posities

Posities
Grootste positiesper 17 sep 2020

Grootste posities per 17 sep 2020

Naam van effect Weging
TREASURY BILL 0 10/20/2020 0,86%
TREASURY BILL 0 09/22/2020 0,52%
JAPAN (5 YEAR ISSUE) 0.1 12/20/2024 0,29%
JAPAN (5 YEAR ISSUE) 0.1 03/20/2025 0,28%
JAPAN (5 YEAR ISSUE) 0.1 09/20/2024 0,28%
JAPAN (10 YEAR ISSUE) 0.1 09/20/2029 0,28%
JAPAN (5 YEAR ISSUE) 0.1 03/20/2024 0,28%
JAPAN (5 YEAR ISSUE) 0.1 12/20/2023 0,28%
CHINA GOVERNMENT BOND 2.2 02/13/2022 0,27%
JAPAN (5 YEAR ISSUE) 0.1 06/20/2024 0,27%
Alle holdings downloaden: Dagelijkse participaties downloaden

In het fonds

In het fonds

Sectorallocatie in het fonds per 17 sep 2020

Sector Weging
Treasury 55,38%
Door hypotheek gedekte effecten 11,35%
Bedrijven - Industrieel 10,49%
Bedrijven - Financieel 7,03%
Niet-corporates 5,89%
Instantie 4,99%
Bedrijven - Nutsbedrijven 1,56%
CMBS 0,83%
Door activa gedekte effecten 0,17%
Overige 2,32%

Landenweging in het

Landenweging in het

Looptijdklassen in het fondsper 17 sep 2020

Looptijdklassen in het fonds
per 17 sep 2020
0 - 1 jaar 1,34%
1 - 2 jaar 11,79%
2 - 3 jaar 13,82%
3 - 5 jaar 22,62%
5 - 7 jaar 10,90%
7 - 10 jaar 15,01%
10 - 15 jaar 4,94%
15 - 20 jaar 6,38%
20 - 30 jaar 11,27%
> 30 jaar 1,94%

Kredietkwaliteitper 17 sep 2020

Kredietkwaliteit
per 17 sep 2020
Aaa 37,04%
Aa 15,06%
A 32,04%
Baa 15,82%
Below Baa 0,03%
Geen rating 0,01%

Fund Footnote

Resultaat na aftrek van alle kosten.

Kapitaalrisico: Beleggen brengt het risico van kapitaalverlies met zich mee.

In het verleden behaalde resultaten vormen geen garantie voor de toekomst.

In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. In de vermelde prestatiegegevens is geen rekening gehouden met provisies en kosten in verband met de uitgifte en terugkoop van aandelen of de aankoop en verkoop van deelnemingsrechten. Indien het rendement is berekend op basis van intrinsieke waarden die niet luiden in de boekhoudkundige valuta van de instelling voor collectieve belegging, kan de waarde stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen.

De eerste intrinsieke waarde waarmee rekening is gehouden heeft betrekking op het eerste maandeinde na volledige belegging van de portefeuille, in overeenstemming met het beleid van de beheerders. Historische resultaten zijn niet noodzakelijkerwijs een indicatie van toekomstige prestaties.

BLOOMBERG® is een handelsmerk en dienstmerk van Bloomberg Finance L.P. en zijn filialen (collectief “Bloomberg”). BARCLAYS® is een handelsmerk en dienstmerk van Barclays Bank PLC (collectief met zijn filialen, “Barclays”), gebruikt onder licentie. Bloomberg of de licentiegevers van Bloomberg, waaronder Barclays, hebben allemaal eigen rechten in de Bloomberg Barclays-indexen. Bloomberg noch Barclays is verbonden met State Street, en geen van beide keurt SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond EUR Hdg UCITS ETF goed of bekrachtigt, controleert of adviseert het. Bloomberg noch Barclays garandeert de stiptheid, accuraatheid of volledigheid van gegevens of informatie in verband met Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index (EUR Hedged), en geen van beide zal op welke manier dan ook aansprakelijk zijn tegenover de beleggers van State Street die hebben belegd in SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond EUR Hdg UCITS ETF of andere derde partijen met betrekking tot het gebruik of de nauwkeurigheid van de Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index (EUR Hedged) of welke gegevens ook die daarin opgenomen zijn.