SPDR® Bloomberg Barclays Euro High Yield Bond UCITS ETF (Dist) JNKE FP

Belangrijke risico-informatie

ETF's worden verhandeld zoals aandelen, zijn onderhevig aan beleggingsrisico's, zullen fluctueren in marktwaarde en kunnen worden verhandeld tegen koersen de hoger of lager zijn dan de intrinsieke waarde van de ETF's. Makelaarscommissies en ETF-onkosten verminderen het rendement.

Obligatiefondsen zijn blootgesteld aan renterisico (als de rentevoeten stijgen, dalen de obligatiekoersen meestal); aan wanbetalingsrisico van de emittent, liquiditeitsrisico en inflatierisico.

NAV EUR (Official NAV)

€57,95

per 18 jun 2021

Valuta van het basisfonds

EUR

1 daags NAV-wijziging

-€0,01 (-0,01%)

per 18 jun 2021

Vermogen onder beheer

€983,71 M

per 18 jun 2021

TER

0,40%

image load fail

per 31 mei 2021


Fondsdoelstelling

Fondsdoelstelling

De doelstelling van het fonds is het rendement te volgen van de markt van hoogrentende, vastrentende, in euro luidende bedrijfsobligaties.


Beschrijving van index

Beschrijving van index

De Bloomberg Barclays Liquidity Screened Euro High Yield Bond Index omvat publiek uitgegeven, vastrentend ineens aflosbaar schuldpapier, schuldpapier met putoptie en niet-achtergestelde schulden in binnenlandse markten voor eurobonds en markten die deel uitmaken van de index. De looptijd moet van twee tot (maar niet tot en met) 15 jaar bedragen; fixed-to-floating rate-effecten worden niet opgenomen. De hoofdsom en de coupons moeten in EUR luiden en het minimum uitstaand nominaal bedrag daarvan bedraagt €250 miljoen.


Fondsinformatie per 18 jun 2021

Fondsinformatie per 18 jun 2021
ISIN iNAV ticker

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

Aanvangsdatum Landen van inschrijving Valuta van het basisfonds Behandeling van inkomsten Afwikkelingscyclus
IE00B6YX5M31 INSYBJ 03 feb 2012 Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Zweden, Zwitserland EUR Distributie Afwikkelingscyclus terugkopen, DD+2; Afwikkelingscyclus inschrijvingen, DD+2
ISIN IE00B6YX5M31
iNAV ticker

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INSYBJ
Aanvangsdatum 03 feb 2012
Landen van inschrijving Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Zweden, Zwitserland
Valuta van het basisfonds EUR
Behandeling van inkomsten Distributie
Afwikkelingscyclus Afwikkelingscyclus terugkopen, DD+2; Afwikkelingscyclus inschrijvingen, DD+2
Handelscyclus TER Benchmark Minimale belegging Handelsvaluta Voldoet aan UCITS-richtlijn Domicilie
Handelsdag 0,40% Bloomberg Barclays Liquidity Screened Euro High Yield Bond Index 1 aandeel EUR, CHF Ja Ierland
Handelscyclus Handelsdag
TER 0,40%
Benchmark Bloomberg Barclays Liquidity Screened Euro High Yield Bond Index
Minimale belegging 1 aandeel
Handelsvaluta EUR, CHF
Voldoet aan UCITS-richtlijn Ja
Domicilie Ierland
Beleggingsbeheerder Paraplufonds Replicatiemethode Frequentie van uitkeringen Komt in aanmerking voor PEA Komt in aanmerking voor ISA Komt in aanmerking voor SIPP
State Street Global Advisors Limited SSGA SPDR ETFs Europe I plc Gelaagde steekproef Halfjaarlijks Nee Ja Ja
Beleggingsbeheerder State Street Global Advisors Limited
Paraplufonds SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Replicatiemethode Gelaagde steekproef
Frequentie van uitkeringen Halfjaarlijks
Komt in aanmerking voor PEA Nee
Komt in aanmerking voor ISA Ja
Komt in aanmerking voor SIPP Ja
Rapportagestatus VK Securities Lending
Ja Nee
Rapportagestatus VK Ja
Securities Lending Nee

Beurs- en ticker-informatie per 18 jun 2021

Beurs- en ticker-informatie per 18 jun 2021

Beurs Handelsvaluta Noteringsdatum Beurs-ticker SEDOL code Bloomberg code Reuters code
Deutsche Börse (Primair) EUR 06 feb 2012 SYBJ B6YX620 SYBJ GY SYBJ.DE
SIX Swiss Exchange CHF 08 feb 2012 JNKE B4ZZHJ5 JNKE SE JNKE.S
Borsa Italiana EUR 08 feb 2012 JNKE B68CLT5 JNKE IM JNKE.MI
London Stock Exchange EUR 08 feb 2012 JNKE B6YX5M3 JNKE LN JNKE.L
Euronext Paris EUR 08 dec 2014 JNKE BSTL7D1 JNKE FP JNKE.PA

INAV

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER VALUTA INAV
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER
VALUTA
INAV

De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel moet niet worden beschouwd als de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel. De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel dient slechts voor informatiedoeleinden en kan afwijken van de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel die wordt berekend overeenkomstig het prospectus.


Fondskenmerken per 17 jun 2021

Fondskenmerken per 17 jun 2021
Huidig rendement Effectieve convexiteit Effectieve duur Aantal posities Rendement tot einde looptijd Gemiddelde maturiteit in jaren Gemiddelde koers
3,30% -0,22% 3,25 549 2,64% 4,71 €103,40
Huidig rendement 3,30%
Effectieve convexiteit -0,22%
Effectieve duur 3,25
Aantal posities 549
Rendement tot einde looptijd 2,64%
Gemiddelde maturiteit in jaren 4,71
Gemiddelde koers €103,40

Marktprijs van het fonds per 18 jun 2021

Marktprijs van het fonds per 18 jun 2021
Biedprijs Laatprijs Slotkoers Bied-laatspread Hoogste dagkoers Laagste dagkoers Hoogste punt in 52 weken
€57,93 €58,01 €57,97 €0,08 €58,14 €57,93 €58,29
Biedprijs €57,93
Laatprijs €58,01
Slotkoers €57,97
Bied-laatspread €0,08
Hoogste dagkoers €58,14
Laagste dagkoers €57,93
Hoogste punt in 52 weken €58,29
Laagste punt in 52 weken
€53,97
Laagste punt in 52 weken €53,97

NAV van het fonds per 18 jun 2021

NAV van het fonds per 18 jun 2021
NAV EUR (Official NAV) NAV CHF Vermogen onder beheer Aandelen in uitgifte
€57,95 CHF 63,40 €983,71 M 16 975 666
NAV EUR (Official NAV) €57,95
NAV CHF CHF 63,40
Vermogen onder beheer €983,71 M
Aandelen in uitgifte 16 975 666
Meest recente NAV / NAV-geschiedenis

Referentie NAV’s worden enkel berekend voor informatieve doeleinden. Er kan geen garantie worden verstrekt aan de juistheid van de referentie NAV’s. Referentie NAV’s worden berekend met WM1600 FX (GMT) tarieven in de aangegeven valuta.


Rendementen per 18 jun 2021

Rendementen per 18 jun 2021
Distributierendement

Dit meet het in het verleden uitgekeerde dividendrendement per aandeel over 12 maanden, gedeeld door de NAV.

2,98%
Distributierendement

Dit meet het in het verleden uitgekeerde dividendrendement per aandeel over 12 maanden, gedeeld door de NAV.

2,98%

Rendement

Rendement

  • Aanvangsdatum van het fonds: 03 feb 2012
  • Aanvangsdatum van de index: 30 sep 2011

per 31 mei 2021

As Of 1 maand 3 maand YTD 1 jaar 3 jaar 5 jaar Sinds aanvang
03 feb 2012
Fonds, netto 31 mei 2021 0,20% 1,22% 2,15% 11,79% 10,86% 20,06% 63,89%
Verschil 31 mei 2021 -0,04% -0,07% -0,19% -0,24% -1,33% -2,53% -5,63%
Fonds, bruto 31 mei 2021 0,23% 1,33% 2,32% 12,24% 12,19% 22,48% 70,33%
Verschil 31 mei 2021 -0,01% 0,03% -0,02% 0,20% 0,00% -0,11% 0,80%
Index
Bloomberg Barclays Liquidity Screened Euro High Yield Bond Index
31 mei 2021 0,24% 1,30% 2,34% 12,03% 12,19% 22,60% 69,53%

per 31 mei 2021

As Of 1 maand 3 maand YTD 1 jaar 3 jaar 5 jaar Sinds aanvang
03 feb 2012
Fonds, netto 31 mei 2021 0,20% 1,22% 2,15% 11,79% 3,49% 3,73% 5,44%
Verschil 31 mei 2021 -0,04% -0,07% -0,19% -0,24% -0,41% -0,43% -0,38%
Fonds, bruto 31 mei 2021 0,23% 1,33% 2,32% 12,24% 3,91% 4,14% 5,88%
Verschil 31 mei 2021 -0,01% 0,03% -0,02% 0,20% 0,00% -0,02% 0,05%
Index
Bloomberg Barclays Liquidity Screened Euro High Yield Bond Index
31 mei 2021 0,24% 1,30% 2,34% 12,03% 3,91% 4,16% 5,83%

per 31 mei 2021

2021 (YTD) 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Fonds, netto 2,15% 1,66% 10,10% -4,24% 5,01% 9,20% -0,62% 5,47% 7,93% 15,38% -
Verschil -0,19% -0,19% -0,62% -0,34% -0,55% -0,58% -0,33% 0,11% -0,56% -0,33% -
Fonds, bruto 2,32% 2,07% 10,54% -3,85% 5,43% 9,64% -0,22% 5,93% 8,42% 15,85% -
Verschil -0,02% 0,22% -0,18% 0,04% -0,13% -0,14% 0,07% 0,57% -0,08% 0,14% -
Index
Bloomberg Barclays Liquidity Screened Euro High Yield Bond Index
2,34% 1,85% 10,72% -3,89% 5,55% 9,78% -0,29% 5,37% 8,50% 15,71% -

Resultaat na aftrek van alle kosten.

Kapitaalrisico: Beleggen brengt het risico van kapitaalverlies met zich mee.

In het verleden behaalde resultaten vormen geen garantie voor de toekomst.

In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. In de vermelde prestatiegegevens is geen rekening gehouden met provisies en kosten in verband met de uitgifte en terugkoop van aandelen of de aankoop en verkoop van deelnemingsrechten. Indien het rendement is berekend op basis van intrinsieke waarden die niet luiden in de boekhoudkundige valuta van de instelling voor collectieve belegging, kan de waarde stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen.

Het rendement voor het kalenderjaar waarin het fonds is geïntroduceerd, betreft een deel van het jaar wanneer de introductiedatum van het betreffende fonds of het historische performance-linked fonds (welke zich het eerst voordoet) in de betreffende periode valt.


Afwijking en tracking-error per 31 mei 2021

Afwijking en tracking-error per 31 mei 2021

Standaarddeviatie Tracking-error
9,94% 0,25%
Standaarddeviatie 9,94%
Tracking-error 0,25%

Deze berekening is gebaseerd op de resultaten van de afgelopen drie jaar.


Grootste posities

Grootste posities
Grootste positiesper 17 jun 2021

Grootste posities per 17 jun 2021

Naam van effect Weging
NIDDA HEALTHCARE HOLDING 3.5 09/30/2024 0,52%
NETFLIX INC 3.625 0,50%
THYSSENKRUPP AG 2.875 02/22/2024 0,49%
NETFLIX INC 3.875 11/15/2029 0,49%
SOFTBANK GROUP CORP 5 04/15/2028 0,49%
TELECOM ITALIA SPA 3.25 01/16/2023 0,48%
ALTICE FRANCE HOLDING SA 8 05/15/2027 0,48%
TELECOM ITALIA FIN SA 7.75 01/24/2033 0,45%
CELLNEX FINANCE CO SA 2 02/15/2033 0,44%
AUTOSTRADE PER L'ITALIA 2 01/15/2030 0,43%
Alle holdings downloaden: Dagelijkse participaties downloaden

Sectorallocatie in het fonds

Sectorallocatie in het fonds

Sectorallocatie in het fonds per 17 jun 2021

Sector Weging
Corporate - Consumer Cyclical 26,20%
Corporate - Communications 19,63%
Corporate - Capital Goods 12,49%
Corporate - Consumer Non-Cyclical 11,01%
Corporate - Transportation 7,02%
Corporate - Basic Industry 6,39%
Corporate - Other Financial 4,81%
Corporate - Technology 3,32%
Corporate - Banking 3,29%
Corporate - Industrial Other 1,93%
Corporate - Electric 1,48%
Corporate - Energy 0,97%
Corporate - Insurance 0,88%
Corporate - REITS 0,44%
Corporate - Finance Companies 0,25%
Overige -0,11%

Landenweging

Landenweging

Looptijdklassen in het fondsper 17 jun 2021

Looptijdklassen in het fonds
per 17 jun 2021
Looptijd Weging
0 - 1 jaar -0,11%
1 - 2 jaar 8,27%
2 - 3 jaar 13,26%
3 - 5 jaar 41,34%
5 - 7 jaar 25,50%
7 - 10 jaar 10,85%
10 - 15 jaar 0,89%

Kredietkwaliteitper 17 jun 2021

Kredietkwaliteit
per 17 jun 2021
Kwaliteit Weging
BBB of hoger 0,03%
BB 60,52%
B 31,06%
CCC of lager 8,39%

Fund Footnote

Resultaat na aftrek van alle kosten.

Kapitaalrisico: Beleggen brengt het risico van kapitaalverlies met zich mee.

In het verleden behaalde resultaten vormen geen garantie voor de toekomst.

In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. In de vermelde prestatiegegevens is geen rekening gehouden met provisies en kosten in verband met de uitgifte en terugkoop van aandelen of de aankoop en verkoop van deelnemingsrechten. Indien het rendement is berekend op basis van intrinsieke waarden die niet luiden in de boekhoudkundige valuta van de instelling voor collectieve belegging, kan de waarde stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen.

De eerste intrinsieke waarde waarmee rekening is gehouden heeft betrekking op het eerste maandeinde na volledige belegging van de portefeuille, in overeenstemming met het beleid van de beheerders. Historische resultaten zijn niet noodzakelijkerwijs een indicatie van toekomstige prestaties.

BLOOMBERG® is een handelsmerk en dienstmerk van Bloomberg Finance L.P. en zijn filialen (collectief "Bloomberg"). BARCLAYS® is een handelsmerk en dienstmerk van Barclays Bank PLC (collectief met zijn filialen, "Barclays"), gebruikt onder licentie. Bloomberg of de licentiegevers van Bloomberg, waaronder Barclays, hebben allemaal eigen rechten in de Bloomberg Barclays-indexen. Bloomberg noch Barclays is verbonden met State Street, en geen van beide keurt SPDR Bloomberg Barclays Euro High Yield Bond UCITS ETF goed of bekrachtigt, controleert of adviseert het. Bloomberg noch Barclays garandeert de stiptheid, accuraatheid of volledigheid van gegevens of informatie in verband met Bloomberg Barclays Liquidity Screened Euro High Yield Bond Index, en geen van beide zal op welke manier dan ook aansprakelijk zijn tegenover de beleggers van State Street die hebben belegd in SPDR Bloomberg Barclays Euro High Yield Bond UCITS ETF of andere derde partijen met betrekking tot het gebruik of de nauwkeurigheid van de Bloomberg Barclays Liquidity Screened Euro High Yield Bond Index of welke gegevens ook die daarin opgenomen zijn.

© 2020 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden. De hierin opgenomen informatie: (1) is eigendom van Morningstar en/of haar contentproviders, (2) mag niet worden gekopieerd of verspreid, en (3) er wordt geen garantie gegeven dat deze juist, volledig of actueel is. Noch Morningstar noch haar contentproviders zijn verantwoordelijk voor enige schade of verlies als gevolg van het gebruik van deze informatie. State Street houdt geen toezicht op de gegevens van Morningstar.