SPDR® Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond USD Base CCY Hdg to EUR UCITS ETF (Acc) SPFD GY

Belangrijke risico-informatie

ETF's worden verhandeld zoals aandelen, zijn onderhevig aan beleggingsrisico's, zullen fluctueren in marktwaarde en kunnen worden verhandeld tegen koersen de hoger of lager zijn dan de intrinsieke waarde van de ETF's. Makelaarscommissies en ETF-onkosten verminderen het rendement.

Obligatiefondsen zijn blootgesteld aan renterisico (als de rentevoeten stijgen, dalen de obligatiekoersen meestal); aan wanbetalingsrisico van de emittent, liquiditeitsrisico en inflatierisico.

Beleggen in in het buitenland geregistreerde effecten kan een risico van kapitaalverlies inhouden door ongunstige valutaschommelingen, bronbelastingen, verschillen in algemeen aanvaarde waarderingsgrondslagen of economische of politieke instabiliteit in andere landen.

Het fonds/de aandelencategorie kan gebruik maken van financiële derivaten voor valuta-afdekking en efficiënt beheer van de portefeuille. Het fonds kan effecten aankopen die niet luiden in de valuta van de aandelencategorie. Afdekking zou de effecten van wisselkoersschommelingen moeten verminderen, maar de afdekking kan soms niet perfect aansluiten, waardoor verliezen kunnen ontstaan.

NAV

€29,59

per 22 jul 2021

Valuta shareclass

EUR

1 daags NAV-wijziging

+€0,09 (+0,30%)

per 22 jul 2021

Totaal activa in fonds

$3 511,49 M

TER

0,60%


Fondsdoelstelling

Fondsdoelstelling

De doelstelling van het fonds is de prestaties van belegbare groeimarktobligaties in lokale valuta te volgen.


Beschrijving van index

Beschrijving van index

De Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Currency Liquid Government Bond Index unhedged USD base hedged into EUR geeft een getrouwe raming van het rendement dat u kunt behalen door de basisvaluta van zijn moederindex, de Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Currency Liquid Government Bond Index, te hedgen naar euro. De index wordt 100% gehedged naar euro door forward contracten te verkopen in de basisvaluta van de moederindex tegen de 1-maands forward tarieven.


Fondsinformatie per 25 jul 2021

Fondsinformatie per 25 jul 2021
ISIN iNAV ticker

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

Aanvangsdatum Landen van inschrijving Currency Hedging Valuta shareclass Behandeling van inkomsten
IE00BK8JH525 INSPFD 15 nov 2019 Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Zweden Maandelijks EUR Accumulatie
ISIN IE00BK8JH525
iNAV ticker

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INSPFD
Aanvangsdatum 15 nov 2019
Landen van inschrijving Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Zweden
Currency Hedging Maandelijks
Valuta shareclass EUR
Behandeling van inkomsten Accumulatie
Afwikkelingscyclus Handelscyclus TER Benchmark Minimale belegging Handelsvaluta Voldoet aan UCITS-richtlijn
Afwikkelingscyclus terugkopen, DD+4; Afwikkelingscyclus inschrijvingen, DD+4 DD+1 0,60% Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Currency Liquid Government Bond Index unhedged USD base hedged into EUR 1 aandeel EUR Ja
Afwikkelingscyclus Afwikkelingscyclus terugkopen, DD+4; Afwikkelingscyclus inschrijvingen, DD+4
Handelscyclus DD+1
TER 0,60%
Benchmark Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Currency Liquid Government Bond Index unhedged USD base hedged into EUR
Minimale belegging 1 aandeel
Handelsvaluta EUR
Voldoet aan UCITS-richtlijn Ja
Domicilie Beleggingsbeheerder Paraplufonds Replicatiemethode Frequentie van uitkeringen Komt in aanmerking voor PEA Komt in aanmerking voor ISA
Ierland State Street Global Advisors Limited SSGA SPDR ETFs Europe I plc Gelaagde steekproef - Nee Ja
Domicilie Ierland
Beleggingsbeheerder State Street Global Advisors Limited
Paraplufonds SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Replicatiemethode Gelaagde steekproef
Frequentie van uitkeringen -
Komt in aanmerking voor PEA Nee
Komt in aanmerking voor ISA Ja
Komt in aanmerking voor SIPP Rapportagestatus VK Securities Lending
Ja Ja Nee
Komt in aanmerking voor SIPP Ja
Rapportagestatus VK Ja
Securities Lending Nee

Beurs- en ticker-informatie per 25 jul 2021

Beurs- en ticker-informatie per 25 jul 2021

Beurs Handelsvaluta Noteringsdatum Beurs-ticker SEDOL code Bloomberg code Reuters code
Deutsche Börse (Primair) EUR 18 nov 2019 SPFD BK0WFL1 SPFD GY SPFD.DE
Borsa Italiana EUR 19 nov 2019 EMDE BK21L52 EMDE IM EMDE.MI

INAV

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER VALUTA INAV
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER
VALUTA
INAV

De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel moet niet worden beschouwd als de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel. De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel dient slechts voor informatiedoeleinden en kan afwijken van de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel die wordt berekend overeenkomstig het prospectus.


Fondskenmerken per 22 jul 2021

Fondskenmerken per 22 jul 2021
Huidig rendement Effectieve convexiteit Effectieve duur Aantal posities Rendement tot einde looptijd Gemiddelde maturiteit in jaren Gemiddelde koers
4,65% 0,83% 6,33 453 4,33% 8,78 $102,50
Huidig rendement 4,65%
Effectieve convexiteit 0,83%
Effectieve duur 6,33
Aantal posities 453
Rendement tot einde looptijd 4,33%
Gemiddelde maturiteit in jaren 8,78
Gemiddelde koers $102,50

Marktprijs van het fonds per 22 jul 2021

Marktprijs van het fonds per 22 jul 2021
Biedprijs Laatprijs Slotkoers Bied-laatspread Hoogste dagkoers Laagste dagkoers Hoogste punt in 52 weken
€29,48 €29,62 €29,55 €0,14 - - €31,54
Biedprijs €29,48
Laatprijs €29,62
Slotkoers €29,55
Bied-laatspread €0,14
Hoogste dagkoers -
Laagste dagkoers -
Hoogste punt in 52 weken €31,54
Laagste punt in 52 weken
€28,71
Laagste punt in 52 weken €28,71

NAV van het fonds per 22 jul 2021

NAV van het fonds per 22 jul 2021
NAV Activa in aandelencategorie Aandelen in uitgifte Totaal activa in fonds
€29,59 €190,40 M 6 435 373 $3 511,49 M
NAV €29,59
Activa in aandelencategorie €190,40 M
Aandelen in uitgifte 6 435 373
Totaal activa in fonds $3 511,49 M
Meest recente NAV / NAV-geschiedenis

Referentie NAV’s worden enkel berekend voor informatieve doeleinden. Er kan geen garantie worden verstrekt aan de juistheid van de referentie NAV’s. Referentie NAV’s worden berekend met WM1600 FX (GMT) tarieven in de aangegeven valuta.


Rendementen per 22 jul 2021

Rendementen per 22 jul 2021
Distributierendement

Dit meet het in het verleden uitgekeerde dividendrendement per aandeel over 12 maanden, gedeeld door de NAV.

0,00%
Distributierendement

Dit meet het in het verleden uitgekeerde dividendrendement per aandeel over 12 maanden, gedeeld door de NAV.

0,00%

Rendement

Rendement

  • Aanvangsdatum van het fonds: 15 nov 2019
  • Aanvangsdatum van de index: 30 sep 2019

per 30 jun 2021

As Of 1 maand 3 maand YTD 1 jaar 3 jaar 5 jaar Sinds aanvang
15 nov 2019
Fonds, netto 30 jun 2021 -1,10% 2,91% -4,41% 3,85% - - -0,43%
Verschil 30 jun 2021 -0,08% -0,19% -3,92% 4,28% - - 5,30%
Fonds, bruto 30 jun 2021 -1,05% 3,06% -4,13% 4,47% - - 0,54%
Verschil 30 jun 2021 -0,04% -0,04% -3,64% 4,91% - - 6,26%
Index
Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Currency Liquid Government Bond Index unhedged USD base hedged into EUR
30 jun 2021 -1,01% 3,10% -0,49% -0,44% - - -5,72%

per 30 jun 2021

As Of 1 maand 3 maand YTD 1 jaar 3 jaar 5 jaar Sinds aanvang
15 nov 2019
Fonds, netto 30 jun 2021 -1,10% 2,91% -4,41% 3,85% - - -0,26%
Verschil 30 jun 2021 -0,08% -0,19% -3,92% 4,28% - - 3,30%
Fonds, bruto 30 jun 2021 -1,05% 3,06% -4,13% 4,47% - - 0,33%
Verschil 30 jun 2021 -0,04% -0,04% -3,64% 4,91% - - 3,90%
Index
Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Currency Liquid Government Bond Index unhedged USD base hedged into EUR
30 jun 2021 -1,01% 3,10% -0,49% -0,44% - - -3,57%

per 30 jun 2021

2021 (YTD) 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Fonds, netto -4,41% 1,86% 2,27% - - - - - - - -
Verschil -3,92% 7,85% 1,49% - - - - - - - -
Fonds, bruto -4,13% 2,47% 2,34% - - - - - - - -
Verschil -3,64% 8,46% 1,56% - - - - - - - -
Index
Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Currency Liquid Government Bond Index unhedged USD base hedged into EUR
-0,49% -5,99% 0,78% - - - - - - - -

Resultaat na aftrek van alle kosten.

Kapitaalrisico: Beleggen brengt het risico van kapitaalverlies met zich mee.

In het verleden behaalde resultaten vormen geen garantie voor de toekomst.

In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. In de vermelde prestatiegegevens is geen rekening gehouden met provisies en kosten in verband met de uitgifte en terugkoop van aandelen of de aankoop en verkoop van deelnemingsrechten. Indien het rendement is berekend op basis van intrinsieke waarden die niet luiden in de boekhoudkundige valuta van de instelling voor collectieve belegging, kan de waarde stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen.

Het rendement voor het kalenderjaar waarin het fonds is geïntroduceerd, betreft een deel van het jaar wanneer de introductiedatum van het betreffende fonds of het historische performance-linked fonds (welke zich het eerst voordoet) in de betreffende periode valt.


Grootste posities

Grootste posities
Grootste positiesper 22 jul 2021

Grootste posities per 22 jul 2021

Naam van effect Weging
LETRA TESOURO NACIONAL 0 01/01/2024 1,57%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 10.5 12/21/2026 1,19%
LETRA TESOURO NACIONAL 0 07/01/2024 1,04%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 8.875 02/28/2035 1,03%
NOTA DO TESOURO NACIONAL 10 01/01/2023 1,02%
LETRA TESOURO NACIONAL 0 07/01/2022 1,00%
NOTA DO TESOURO NACIONAL 10 01/01/2027 1,00%
POLAND GOVERNMENT BOND 0.75 04/25/2025 0,95%
NOTA DO TESOURO NACIONAL 10 01/01/2025 0,90%
INDONESIA GOVERNMENT 8.25 05/15/2029 0,86%
Alle holdings downloaden: Dagelijkse participaties downloaden

Sectorallocatie in het fonds

Sectorallocatie in het fonds

Sectorallocatie in het fonds per 22 jul 2021

Sector Weging
Treasury 97,49%
Instantie 1,39%
Liquide middelen/Contante middelen/Cash 1,04%
Niet-corporates 0,09%

Landenweging

Landenweging

Looptijdklassen in het fondsper 22 jul 2021

Looptijdklassen in het fonds
per 22 jul 2021
Looptijd Weging
0 - 1 jaar 4,03%
1 - 2 jaar 11,26%
2 - 3 jaar 10,61%
3 - 5 jaar 15,01%
5 - 7 jaar 14,66%
7 - 10 jaar 17,05%
10 - 15 jaar 9,77%
15 - 20 jaar 6,95%
20 - 30 jaar 9,16%
> 30 jaar 1,49%

Kredietkwaliteitper 22 jul 2021

Kredietkwaliteit
per 22 jul 2021
Kwaliteit Weging
Aaa 1,12%
Aa 13,42%
A 30,33%
Baa 38,57%
lager dan BAA 16,27%
Geen rating 0,29%

Fund Footnote

Resultaat na aftrek van alle kosten.

Kapitaalrisico: Beleggen brengt het risico van kapitaalverlies met zich mee.

In het verleden behaalde resultaten vormen geen garantie voor de toekomst.

In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. In de vermelde prestatiegegevens is geen rekening gehouden met provisies en kosten in verband met de uitgifte en terugkoop van aandelen of de aankoop en verkoop van deelnemingsrechten. Indien het rendement is berekend op basis van intrinsieke waarden die niet luiden in de boekhoudkundige valuta van de instelling voor collectieve belegging, kan de waarde stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen.

De eerste intrinsieke waarde waarmee rekening is gehouden heeft betrekking op het eerste maandeinde na volledige belegging van de portefeuille, in overeenstemming met het beleid van de beheerders. Historische resultaten zijn niet noodzakelijkerwijs een indicatie van toekomstige prestaties.