SPDR® Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond USD Base CCY Hdg to EUR UCITS ETF (Acc) SPFD GY

Belangrijke risico-informatie

ETF's worden verhandeld zoals aandelen, zijn onderhevig aan beleggingsrisico's, zullen fluctueren in marktwaarde en kunnen worden verhandeld tegen koersen de hoger of lager zijn dan de intrinsieke waarde van de ETF's. Makelaarscommissies en ETF-onkosten verminderen het rendement.

Obligatiefondsen zijn blootgesteld aan renterisico (als de rentevoeten stijgen, dalen de obligatiekoersen meestal); aan wanbetalingsrisico van de emittent, liquiditeitsrisico en inflatierisico.

Beleggen in in het buitenland geregistreerde effecten kan een risico van kapitaalverlies inhouden door ongunstige valutaschommelingen, bronbelastingen, verschillen in algemeen aanvaarde waarderingsgrondslagen of economische of politieke instabiliteit in andere landen.

Het fonds/de aandelencategorie kan gebruik maken van financiële derivaten voor valuta-afdekking en efficiënt beheer van de portefeuille. Het fonds kan effecten aankopen die niet luiden in de valuta van de aandelencategorie. Afdekking zou de effecten van wisselkoersschommelingen moeten verminderen, maar de afdekking kan soms niet perfect aansluiten, waardoor verliezen kunnen ontstaan.

NAV

€29,55

per 17 sep 2020

Valuta shareclass

EUR

1 daags NAV-wijziging

-€0,04 (-0,14%)

per 17 sep 2020

Totaal activa in fonds (miljoen)

$3 148,78 M

TER

0,60%


Fondsdoelstelling

Fondsdoelstelling

De doelstelling van het fonds is de prestaties van belegbare groeimarktobligaties in lokale valuta te volgen.


Beschrijving van index

Beschrijving van index

De Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Currency Liquid Government Bond Index unhedged USD base hedged into EUR geeft een getrouwe raming van het rendement dat u kunt behalen door de basisvaluta van zijn moederindex, de Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Currency Liquid Government Bond Index, te hedgen naar euro. De index wordt 100% gehedged naar euro door forward contracten te verkopen in de basisvaluta van de moederindex tegen de 1-maands forward tarieven.


Fondsinformatie per 17 sep 2020

Fondsinformatie per 17 sep 2020
ISIN iNAV ticker

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

Aanvangsdatum Landen van inschrijving Currency Hedging Valuta shareclass Behandeling van inkomsten
IE00BK8JH525 INSPFD 15 nov 2019 Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Zweden Maandelijks EUR Accumulatie
ISIN IE00BK8JH525
iNAV ticker

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INSPFD
Aanvangsdatum 15 nov 2019
Landen van inschrijving Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Zweden
Currency Hedging Maandelijks
Valuta shareclass EUR
Behandeling van inkomsten Accumulatie
Afwikkelingscyclus Handelscyclus TER Benchmark Minimale belegging Handelsvaluta Voldoet aan UCITS-richtlijn
Afwikkelingscyclus terugkopen, DD+4; Afwikkelingscyclus inschrijvingen, DD+4 DD+1 0,60% Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Currency Liquid Government Bond Index unhedged USD base hedged into EUR 1 aandeel EUR Ja
Afwikkelingscyclus Afwikkelingscyclus terugkopen, DD+4; Afwikkelingscyclus inschrijvingen, DD+4
Handelscyclus DD+1
TER 0,60%
Benchmark Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Currency Liquid Government Bond Index unhedged USD base hedged into EUR
Minimale belegging 1 aandeel
Handelsvaluta EUR
Voldoet aan UCITS-richtlijn Ja
Domicilie Beleggingsbeheerder Paraplufonds Replicatiemethode Frequentie van uitkeringen Komt in aanmerking voor PEA Komt in aanmerking voor ISA
Ierland State Street Global Advisors Limited SSGA SPDR ETFs Europe I plc Gelaagde steekproef - Nee Ja
Domicilie Ierland
Beleggingsbeheerder State Street Global Advisors Limited
Paraplufonds SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Replicatiemethode Gelaagde steekproef
Frequentie van uitkeringen -
Komt in aanmerking voor PEA Nee
Komt in aanmerking voor ISA Ja
Komt in aanmerking voor SIPP Rapportagestatus VK Securities Lending
Ja Bezig met zoeken Nee
Komt in aanmerking voor SIPP Ja
Rapportagestatus VK Bezig met zoeken
Securities Lending Nee

Beurs- en ticker-informatie per 18 sep 2020

Beurs- en ticker-informatie per 18 sep 2020

Beurs Deutsche Börse (Primair)
Handelsvaluta EUR
Noteringsdatum 18 nov 2019
Beurs-ticker SPFD
SEDOL code BK0WFL1
Bloomberg code SPFD GY
Reuters code SPFD.DE
Beurs Borsa Italiana
Handelsvaluta EUR
Noteringsdatum 19 nov 2019
Beurs-ticker EMDE
SEDOL code BK21L52
Bloomberg code EMDE IM
Reuters code EMDE.MI
Beurs Handelsvaluta Noteringsdatum Beurs-ticker SEDOL code Bloomberg code Reuters code
Deutsche Börse (Primair) EUR 18 nov 2019 SPFD BK0WFL1 SPFD GY SPFD.DE
Borsa Italiana EUR 19 nov 2019 EMDE BK21L52 EMDE IM EMDE.MI

INAV

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER VALUTA INAV
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER
VALUTA
INAV

De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel moet niet worden beschouwd als de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel. De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel dient slechts voor informatiedoeleinden en kan afwijken van de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel die wordt berekend overeenkomstig het prospectus.


Fondskenmerken per 17 sep 2020

Fondskenmerken per 17 sep 2020
Huidig rendement Effectieve convexiteit Effectieve duur Aantal posities Rendement tot einde looptijd Gemiddelde maturiteit in jaren Gemiddelde koers
4,55% 0,87% 6,42 420 3,65% 8,92 $107,48
Huidig rendement 4,55%
Effectieve convexiteit 0,87%
Effectieve duur 6,42
Aantal posities 420
Rendement tot einde looptijd 3,65%
Gemiddelde maturiteit in jaren 8,92
Gemiddelde koers $107,48

Marktprijs van het fonds per 17 sep 2020

Marktprijs van het fonds per 17 sep 2020
Biedprijs Laatprijs Slotkoers Bied-laatspread Hoogste dagkoers Laagste dagkoers Hoogste punt in 52 weken
€29,46 €29,64 €29,55 €0,17 €29,64 €29,55 €30,79
Biedprijs €29,46
Laatprijs €29,64
Slotkoers €29,55
Bied-laatspread €0,17
Hoogste dagkoers €29,64
Laagste dagkoers €29,55
Hoogste punt in 52 weken €30,79
Laagste punt in 52 weken
€25,23
Laagste punt in 52 weken €25,23

NAV van het fonds per 17 sep 2020

NAV van het fonds per 17 sep 2020
NAV Activa in aandelencategorie (miljoen) Aandelen in uitgifte Totaal activa in fonds (miljoen)
€29,55 €10,56 M 357 521 $3 148,78 M
NAV €29,55
Activa in aandelencategorie (miljoen) €10,56 M
Aandelen in uitgifte 357 521
Totaal activa in fonds (miljoen) $3 148,78 M
Meest recente NAV / NAV-geschiedenis

Referentie NAV’s worden enkel berekend voor informatieve doeleinden. Er kan geen garantie worden verstrekt aan de juistheid van de referentie NAV’s. Referentie NAV’s worden berekend met WM1600 FX (GMT) tarieven in de aangegeven valuta.


Posities

Posities
Grootste positiesper 17 sep 2020

Grootste posities per 17 sep 2020

Naam van effect Weging
POLAND GOVERNMENT BOND 2.75 04/25/2028 1,37%
NOTA DO TESOURO NACIONAL 10 01/01/2023 1,22%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 10.5 12/21/2026 1,11%
LETRA TESOURO NACIONAL 0 07/01/2022 1,10%
POLAND GOVERNMENT BOND 2.25 10/25/2024 1,00%
NOTA DO TESOURO NACIONAL 10 01/01/2025 0,96%
NOTA DO TESOURO NACIONAL 10 01/01/2029 0,93%
LETRA TESOURO NACIONAL 0 07/01/2023 0,93%
KOREA TREASURY BOND 1.5 12/10/2026 0,93%
MEX BONOS DESARR FIX RT 7.5 06/03/2027 0,90%
Alle holdings downloaden: Dagelijkse participaties downloaden

In het fonds

In het fonds

Sectorallocatie in het fonds per 17 sep 2020

Sector Weging
Treasury 97,38%
Instantie 1,46%
Liquide middelen/Contante middelen/Cash 0,92%
Niet-corporates 0,14%
Overige 0,09%

Landenweging in het

Landenweging in het

Looptijdklassen in het fondsper 17 sep 2020

Looptijdklassen in het fonds
per 17 sep 2020
0 - 1 jaar 2,69%
1 - 2 jaar 12,44%
2 - 3 jaar 10,62%
3 - 5 jaar 16,34%
5 - 7 jaar 14,07%
7 - 10 jaar 15,10%
10 - 15 jaar 10,63%
15 - 20 jaar 7,42%
20 - 30 jaar 8,88%
> 30 jaar 1,82%

Kredietkwaliteitper 17 sep 2020

Kredietkwaliteit
per 17 sep 2020
Aaa 1,02%
Aa 13,20%
A 30,39%
Baa 40,26%
Below Baa 14,99%
Geen rating 0,14%

Fund Footnote

Resultaat na aftrek van alle kosten.

Kapitaalrisico: Beleggen brengt het risico van kapitaalverlies met zich mee.

In het verleden behaalde resultaten vormen geen garantie voor de toekomst.

In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. In de vermelde prestatiegegevens is geen rekening gehouden met provisies en kosten in verband met de uitgifte en terugkoop van aandelen of de aankoop en verkoop van deelnemingsrechten. Indien het rendement is berekend op basis van intrinsieke waarden die niet luiden in de boekhoudkundige valuta van de instelling voor collectieve belegging, kan de waarde stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen.

De eerste intrinsieke waarde waarmee rekening is gehouden heeft betrekking op het eerste maandeinde na volledige belegging van de portefeuille, in overeenstemming met het beleid van de beheerders. Historische resultaten zijn niet noodzakelijkerwijs een indicatie van toekomstige prestaties.