SPDR® Bloomberg Barclays 7-10 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF (Dist) SPP7 GY

Belangrijke risico-informatie

ETF's worden verhandeld zoals aandelen, zijn onderhevig aan beleggingsrisico's, zullen fluctueren in marktwaarde en kunnen worden verhandeld tegen koersen de hoger of lager zijn dan de intrinsieke waarde van de ETF's. Makelaarscommissies en ETF-onkosten verminderen het rendement.

Obligatiefondsen zijn blootgesteld aan renterisico (als de rentevoeten stijgen, dalen de obligatiekoersen meestal); aan wanbetalingsrisico van de emittent, liquiditeitsrisico en inflatierisico.

Beleggen in in het buitenland geregistreerde effecten kan een risico van kapitaalverlies inhouden door ongunstige valutaschommelingen, bronbelastingen, verschillen in algemeen aanvaarde waarderingsgrondslagen of economische of politieke instabiliteit in andere landen.

NAV USD (Official NAV)

$31,42

per 22 jun 2021

Valuta van het basisfonds

USD

1 daags NAV-wijziging

+$0,06 (+0,19%)

per 22 jun 2021

Vermogen onder beheer

$12,09 M

per 22 jun 2021

TER

0,15%

image load fail

per 31 mei 2021


Fondsdoelstelling

Fondsdoelstelling

Het fonds heeft als doelstelling de performance te volgen van de markt voor US Treasuries met een middelmatige looptijd. Het fonds streeft ernaar dit te doen door de performance van de Barclays US 7-10 Year Treasury Bond Index (de "Index") zo nauwkeurig mogelijk te volgen.


Beschrijving van index

Beschrijving van index

De index meet de performance van de markt voor Amerikaanse staatsobligaties met inbegrip van verplichtingen van de US Treasury met een looptijd van zeven tot (maar niet tot en met) 10 jaar. Bepaalde speciale emissies, zoals staats- en gemeentelijke obligatieseries (SLG's), TIPS en STRIPS, zijn uitgesloten. Zoals vastgesteld door de indexmethodologie, moeten effecten vastrentend en van investment grade zijn.


Fondsinformatie per 22 jun 2021

Fondsinformatie per 22 jun 2021
ISIN iNAV ticker

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

Aanvangsdatum Landen van inschrijving Valuta van het basisfonds Behandeling van inkomsten Afwikkelingscyclus
IE00BYSZ5T81 INSPP7E 17 feb 2016 Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Zweden, Zwitserland USD Distributie Afwikkelingscyclus terugkopen, DD+2; Afwikkelingscyclus inschrijvingen, DD+2
ISIN IE00BYSZ5T81
iNAV ticker

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INSPP7E
Aanvangsdatum 17 feb 2016
Landen van inschrijving Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Zweden, Zwitserland
Valuta van het basisfonds USD
Behandeling van inkomsten Distributie
Afwikkelingscyclus Afwikkelingscyclus terugkopen, DD+2; Afwikkelingscyclus inschrijvingen, DD+2
Handelscyclus TER Benchmark Minimale belegging Handelsvaluta Voldoet aan UCITS-richtlijn Domicilie
Handelsdag 0,15% Bloomberg Barclays U.S. 7-10 Year Treasury Bond Index 1 aandeel EUR, USD Ja Ierland
Handelscyclus Handelsdag
TER 0,15%
Benchmark Bloomberg Barclays U.S. 7-10 Year Treasury Bond Index
Minimale belegging 1 aandeel
Handelsvaluta EUR, USD
Voldoet aan UCITS-richtlijn Ja
Domicilie Ierland
Beleggingsbeheerder Paraplufonds Replicatiemethode Frequentie van uitkeringen Komt in aanmerking voor PEA Komt in aanmerking voor ISA Komt in aanmerking voor SIPP
State Street Global Advisors Limited SSGA SPDR ETFs Europe I plc Gelaagde steekproef Halfjaarlijks Nee Ja Ja
Beleggingsbeheerder State Street Global Advisors Limited
Paraplufonds SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Replicatiemethode Gelaagde steekproef
Frequentie van uitkeringen Halfjaarlijks
Komt in aanmerking voor PEA Nee
Komt in aanmerking voor ISA Ja
Komt in aanmerking voor SIPP Ja
Rapportagestatus VK Securities Lending
Ja Nee
Rapportagestatus VK Ja
Securities Lending Nee

Beurs- en ticker-informatie per 22 jun 2021

Beurs- en ticker-informatie per 22 jun 2021

Beurs Handelsvaluta Noteringsdatum Beurs-ticker SEDOL code Bloomberg code Reuters code
Deutsche Börse (Primair) EUR 18 feb 2016 SPP7 BZ6THS2 SPP7 GY SPP7.DE
London Stock Exchange USD 22 feb 2016 TRSX BYSZ5T8 TRSX LN TRSX.L
SIX Swiss Exchange USD 25 aug 2016 TRSX BD577M7 TRSX SE TRSX.S
Borsa Italiana EUR 24 jan 2017 TRSX BYWJB32 TRSX IM TRSX.MI

INAV

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER VALUTA INAV
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER
VALUTA
INAV

De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel moet niet worden beschouwd als de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel. De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel dient slechts voor informatiedoeleinden en kan afwijken van de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel die wordt berekend overeenkomstig het prospectus.


Fondskenmerken per 22 jun 2021

Fondskenmerken per 22 jun 2021
Huidig rendement Effectieve convexiteit Effectieve duur Aantal posities Rendement tot einde looptijd Gemiddelde maturiteit in jaren Gemiddelde koers
1,70% 0,73% 8,11 20 1,37% 8,60 $103,20
Huidig rendement 1,70%
Effectieve convexiteit 0,73%
Effectieve duur 8,11
Aantal posities 20
Rendement tot einde looptijd 1,37%
Gemiddelde maturiteit in jaren 8,60
Gemiddelde koers $103,20

Marktprijs van het fonds per 22 jun 2021

Marktprijs van het fonds per 22 jun 2021
Biedprijs Laatprijs Slotkoers Bied-laatspread Hoogste dagkoers Laagste dagkoers Hoogste punt in 52 weken
€26,37 €26,38 €26,38 €0,01 €26,38 €26,34 €29,77
Biedprijs €26,37
Laatprijs €26,38
Slotkoers €26,38
Bied-laatspread €0,01
Hoogste dagkoers €26,38
Laagste dagkoers €26,34
Hoogste punt in 52 weken €29,77
Laagste punt in 52 weken
€25,33
Laagste punt in 52 weken €25,33

NAV van het fonds per 22 jun 2021

NAV van het fonds per 22 jun 2021
NAV USD (Official NAV) NAV EUR Vermogen onder beheer Aandelen in uitgifte
$31,42 €26,41 $12,09 M 384 900
NAV USD (Official NAV) $31,42
NAV EUR €26,41
Vermogen onder beheer $12,09 M
Aandelen in uitgifte 384 900
Meest recente NAV / NAV-geschiedenis

Referentie NAV’s worden enkel berekend voor informatieve doeleinden. Er kan geen garantie worden verstrekt aan de juistheid van de referentie NAV’s. Referentie NAV’s worden berekend met WM1600 FX (GMT) tarieven in de aangegeven valuta.


Rendementen per 22 jun 2021

Rendementen per 22 jun 2021
Distributierendement

Dit meet het in het verleden uitgekeerde dividendrendement per aandeel over 12 maanden, gedeeld door de NAV.

1,13%
Distributierendement

Dit meet het in het verleden uitgekeerde dividendrendement per aandeel over 12 maanden, gedeeld door de NAV.

1,13%

Rendement

Rendement

  • Aanvangsdatum van het fonds: 17 feb 2016
  • Aanvangsdatum van de index: 02 jan 1992

per 31 mei 2021

As Of 1 maand 3 maand YTD 1 jaar 3 jaar 5 jaar Sinds aanvang
17 feb 2016
Fonds, netto 31 mei 2021 0,60% -0,87% -4,26% -5,28% 17,18% 13,54% 13,89%
Verschil 31 mei 2021 -0,01% -0,03% -0,05% -0,14% -0,54% -0,84% -0,90%
Fonds, bruto 31 mei 2021 0,62% -0,83% -4,20% -5,14% 17,71% 14,40% 14,80%
Verschil 31 mei 2021 0,00% 0,01% 0,01% 0,00% -0,01% 0,02% 0,00%
Index
Bloomberg Barclays U.S. 7-10 Year Treasury Bond Index
31 mei 2021 0,61% -0,83% -4,21% -5,15% 17,72% 14,38% 14,79%

per 31 mei 2021

As Of 1 maand 3 maand YTD 1 jaar 3 jaar 5 jaar Sinds aanvang
17 feb 2016
Fonds, netto 31 mei 2021 0,60% -0,87% -4,26% -5,28% 5,43% 2,57% 2,49%
Verschil 31 mei 2021 -0,01% -0,03% -0,05% -0,14% -0,16% -0,15% -0,15%
Fonds, bruto 31 mei 2021 0,62% -0,83% -4,20% -5,14% 5,58% 2,73% 2,65%
Verschil 31 mei 2021 0,00% 0,01% 0,01% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Index
Bloomberg Barclays U.S. 7-10 Year Treasury Bond Index
31 mei 2021 0,61% -0,83% -4,21% -5,15% 5,59% 2,72% 2,65%

per 31 mei 2021

2021 (YTD) 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Fonds, netto -4,26% 9,81% 8,33% 0,75% 2,41% -3,08% - - - - -
Verschil -0,05% -0,17% -0,16% -0,15% -0,14% -0,13% - - - - -
Fonds, bruto -4,20% 9,97% 8,49% 0,90% 2,57% -2,96% - - - - -
Verschil 0,01% -0,01% 0,00% 0,00% 0,01% -0,01% - - - - -
Index
Bloomberg Barclays U.S. 7-10 Year Treasury Bond Index
-4,21% 9,98% 8,50% 0,90% 2,55% -2,95% - - - - -

Resultaat na aftrek van alle kosten.

Kapitaalrisico: Beleggen brengt het risico van kapitaalverlies met zich mee.

In het verleden behaalde resultaten vormen geen garantie voor de toekomst.

In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. In de vermelde prestatiegegevens is geen rekening gehouden met provisies en kosten in verband met de uitgifte en terugkoop van aandelen of de aankoop en verkoop van deelnemingsrechten. Indien het rendement is berekend op basis van intrinsieke waarden die niet luiden in de boekhoudkundige valuta van de instelling voor collectieve belegging, kan de waarde stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen.

Het rendement voor het kalenderjaar waarin het fonds is geïntroduceerd, betreft een deel van het jaar wanneer de introductiedatum van het betreffende fonds of het historische performance-linked fonds (welke zich het eerst voordoet) in de betreffende periode valt.


Afwijking en tracking-error per 31 mei 2021

Afwijking en tracking-error per 31 mei 2021

Standaarddeviatie Tracking-error
5,50% 0,04%
Standaarddeviatie 5,50%
Tracking-error 0,04%

Deze berekening is gebaseerd op de resultaten van de afgelopen drie jaar.


Grootste posities

Grootste posities
Grootste positiesper 22 jun 2021

Grootste posities per 22 jun 2021

Naam van effect Weging
US TREASURY N/B 1.125 02/15/2031 12,33%
US TREASURY N/B 0.875 11/15/2030 11,57%
US TREASURY N/B 0.625 08/15/2030 10,71%
US TREASURY N/B 2.625 02/15/2029 9,01%
US TREASURY N/B 3.125 11/15/2028 8,63%
US TREASURY N/B 0.625 05/15/2030 8,40%
US TREASURY N/B 1.5 02/15/2030 7,20%
US TREASURY N/B 2.875 08/15/2028 6,91%
US TREASURY N/B 1.625 08/15/2029 5,50%
US TREASURY N/B 2.375 05/15/2029 5,32%
Alle holdings downloaden: Dagelijkse participaties downloaden

Sectorallocatie in het fonds

Sectorallocatie in het fonds

Sectorallocatie in het fonds per 22 jun 2021

Sector Weging
Treasury 99,94%
Liquide middelen/Contante middelen/Cash 0,06%

Landenweging

Landenweging

Looptijdklassen in het fondsper 22 jun 2021

Looptijdklassen in het fonds
per 22 jun 2021
Looptijd Weging
0 - 1 jaar 0,06%
7 - 10 jaar 99,94%

Kredietkwaliteitper 22 jun 2021

Kredietkwaliteit
per 22 jun 2021
Kwaliteit Weging
Aaa 100,00%

Fund Footnote

Resultaat na aftrek van alle kosten.

Kapitaalrisico: Beleggen brengt het risico van kapitaalverlies met zich mee.

In het verleden behaalde resultaten vormen geen garantie voor de toekomst.

In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. In de vermelde prestatiegegevens is geen rekening gehouden met provisies en kosten in verband met de uitgifte en terugkoop van aandelen of de aankoop en verkoop van deelnemingsrechten. Indien het rendement is berekend op basis van intrinsieke waarden die niet luiden in de boekhoudkundige valuta van de instelling voor collectieve belegging, kan de waarde stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen.

De eerste intrinsieke waarde waarmee rekening is gehouden heeft betrekking op het eerste maandeinde na volledige belegging van de portefeuille, in overeenstemming met het beleid van de beheerders. Historische resultaten zijn niet noodzakelijkerwijs een indicatie van toekomstige prestaties.

BLOOMBERG® is een handelsmerk en dienstmerk van Bloomberg Finance L.P. en zijn filialen (collectief "Bloomberg"). BARCLAYS® is een handelsmerk en dienstmerk van Barclays Bank PLC (collectief met zijn filialen, "Barclays"), gebruikt onder licentie. Bloomberg of de licentiegevers van Bloomberg, waaronder Barclays, hebben allemaal eigen rechten in de Bloomberg Barclays-indexen. Bloomberg noch Barclays is verbonden met State Street, en geen van beide keurt SPDR Bloomberg Barclays 7-10 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF goed of bekrachtigt, controleert of adviseert het. Bloomberg noch Barclays garandeert de stiptheid, accuraatheid of volledigheid van gegevens of informatie in verband met Bloomberg Barclays U.S. 7-10 Year Treasury Bond Index , en geen van beide zal op welke manier dan ook aansprakelijk zijn tegenover de beleggers van State Street die hebben belegd in SPDR Bloomberg Barclays 7-10 Year U.S. Treasury Bond UCITS of andere derde partijen met betrekking tot het gebruik of de nauwkeurigheid van de Bloomberg Barclays U.S. 7-10 Year Treasury Bond Index of welke gegevens ook die daarin opgenomen zijn.

© 2020 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden. De hierin opgenomen informatie: (1) is eigendom van Morningstar en/of haar contentproviders, (2) mag niet worden gekopieerd of verspreid, en (3) er wordt geen garantie gegeven dat deze juist, volledig of actueel is. Noch Morningstar noch haar contentproviders zijn verantwoordelijk voor enige schade of verlies als gevolg van het gebruik van deze informatie. State Street houdt geen toezicht op de gegevens van Morningstar.