Volgens de kennisgeving aan aandeelhouders gepubliceerd op 19 mei 2020, wordt SPDR® Bloomberg Barclays 7-10 Year Euro Government Bond UCITS ETF gesloten op 19 juni 2020 (de ingangsdatum). Meer informatie vindt u in de kennisgeving aan aandeelhouders.


SPDR® Bloomberg Barclays 7-10 Year Euro Government Bond UCITS ETF (Dist) SYB7 GY

Belangrijke risico-informatie

ETF's worden verhandeld zoals aandelen, zijn onderhevig aan beleggingsrisico's, zullen fluctueren in marktwaarde en kunnen worden verhandeld tegen koersen de hoger of lager zijn dan de intrinsieke waarde van de ETF's. Makelaarscommissies en ETF-onkosten verminderen het rendement.

Obligatiefondsen zijn blootgesteld aan renterisico (als de rentevoeten stijgen, dalen de obligatiekoersen meestal); aan wanbetalingsrisico van de emittent, liquiditeitsrisico en inflatierisico.

Beleggen in in het buitenland geregistreerde effecten kan een risico van kapitaalverlies inhouden door ongunstige valutaschommelingen, bronbelastingen, verschillen in algemeen aanvaarde waarderingsgrondslagen of economische of politieke instabiliteit in andere landen.

NAV

€32,74

per 29 mei 2020

Valuta van het basisfonds

EUR

1 daags NAV-wijziging

+€0,02 (+0,07%)

per 29 mei 2020

Vermogen onder beheer (miljoen)

€2,04 M

per 29 mei 2020

TER

0,15%

image load fail

per 30 apr 2020


Fondsdoelstelling

Fondsdoelstelling

Het fonds heeft als doelstelling de performance te volgen van de markt voor staatsobligaties van de eurozone met een middelmatige looptijd. Het fonds streeft ernaar dit te doen door de performance van de Barclays Euro 7-10 Year Treasury Bond Index (de "Index") zo nauwkeurig mogelijk te volgen.


Beschrijving van index

Beschrijving van index

De index meet de performance van de markt voor staatsobligaties van de eurozone, inclusief obligaties met een looptijd van zeven tot (maar niet tot en met) 10 jaar. Zoals vastgesteld door de indexmethodologie, moeten effecten vastrentend en van investment grade zijn.


Fondsinformatie per 29 mei 2020

Fondsinformatie per 29 mei 2020
ISIN iNAV ticker

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

Aanvangsdatum Landen van inschrijving Valuta van het basisfonds Behandeling van inkomsten Afwikkelingscyclus
IE00BYSZ5Z42 INSYB7 17 feb 2016 Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Zweden, Zwitserland EUR Distributie Afwikkelingscyclus terugkopen, DD+2; Afwikkelingscyclus inschrijvingen, DD+2
ISIN IE00BYSZ5Z42
iNAV ticker

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INSYB7
Aanvangsdatum 17 feb 2016
Landen van inschrijving Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Zweden, Zwitserland
Valuta van het basisfonds EUR
Behandeling van inkomsten Distributie
Afwikkelingscyclus Afwikkelingscyclus terugkopen, DD+2; Afwikkelingscyclus inschrijvingen, DD+2
Handelscyclus TER Benchmark Minimale belegging Handelsvaluta Voldoet aan UCITS-richtlijn Domicilie
Handelsdag 0,15% Bloomberg Barclays Euro 7-10 Year Treasury Bond Index 1 aandeel EUR Ja Ierland
Handelscyclus Handelsdag
TER 0,15%
Benchmark Bloomberg Barclays Euro 7-10 Year Treasury Bond Index
Minimale belegging 1 aandeel
Handelsvaluta EUR
Voldoet aan UCITS-richtlijn Ja
Domicilie Ierland
Beleggingsbeheerder Paraplufonds Replicatiemethode Frequentie van uitkeringen Komt in aanmerking voor PEA Komt in aanmerking voor ISA Komt in aanmerking voor SIPP
State Street Global Advisors Limited SSGA SPDR ETFs Europe I plc Gelaagde steekproef Halfjaarlijks Nee Ja Ja
Beleggingsbeheerder State Street Global Advisors Limited
Paraplufonds SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Replicatiemethode Gelaagde steekproef
Frequentie van uitkeringen Halfjaarlijks
Komt in aanmerking voor PEA Nee
Komt in aanmerking voor ISA Ja
Komt in aanmerking voor SIPP Ja
Rapportagestatus VK Securities Lending
Ja Nee
Rapportagestatus VK Ja
Securities Lending Nee

Beurs- en ticker-informatie per 30 mei 2020

Beurs- en ticker-informatie per 30 mei 2020

Beurs Deutsche Börse (Primair)
Handelsvaluta EUR
Noteringsdatum 18 feb 2016
Beurs-ticker SYB7
SEDOL code BZ6THC6
Bloomberg code SYB7 GY
Reuters code SYB7.DE
Beurs London Stock Exchange
Handelsvaluta EUR
Noteringsdatum 22 feb 2016
Beurs-ticker EU7L
SEDOL code BYSZ5Z4
Bloomberg code EU7L LN
Reuters code EU7L.L
Beurs SIX Swiss Exchange
Handelsvaluta EUR
Noteringsdatum 25 aug 2016
Beurs-ticker EU7L
SEDOL code BD577H2
Bloomberg code EU7L SE
Reuters code EU7L.S
Beurs Borsa Italiana
Handelsvaluta EUR
Noteringsdatum 24 jan 2017
Beurs-ticker EU7L
SEDOL code BYWJB98
Bloomberg code EU7L IM
Reuters code EU7L.MI
Beurs Handelsvaluta Noteringsdatum Beurs-ticker SEDOL code Bloomberg code Reuters code
Deutsche Börse (Primair) EUR 18 feb 2016 SYB7 BZ6THC6 SYB7 GY SYB7.DE
London Stock Exchange EUR 22 feb 2016 EU7L BYSZ5Z4 EU7L LN EU7L.L
SIX Swiss Exchange EUR 25 aug 2016 EU7L BD577H2 EU7L SE EU7L.S
Borsa Italiana EUR 24 jan 2017 EU7L BYWJB98 EU7L IM EU7L.MI

INAV

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER VALUTA INAV
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER
VALUTA
INAV

De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel moet niet worden beschouwd als de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel. De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel dient slechts voor informatiedoeleinden en kan afwijken van de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel die wordt berekend overeenkomstig het prospectus.


Fondskenmerken per 28 mei 2020

Fondskenmerken per 28 mei 2020
Huidig rendement Effectieve convexiteit Effectieve duur Aantal posities Rendement tot einde looptijd Gemiddelde maturiteit in jaren Gemiddelde koers
1,80% 0,67% 7,72 68 0,18% 8,29 €117,19
Huidig rendement 1,80%
Effectieve convexiteit 0,67%
Effectieve duur 7,72
Aantal posities 68
Rendement tot einde looptijd 0,18%
Gemiddelde maturiteit in jaren 8,29
Gemiddelde koers €117,19

Marktprijs van het fonds per 29 mei 2020

Marktprijs van het fonds per 29 mei 2020
Biedprijs Laatprijs Slotkoers Bied-laatspread Hoogste dagkoers Laagste dagkoers Hoogste punt in 52 weken
€32,66 €32,81 €32,74 €0,14 - - €33,73
Biedprijs €32,66
Laatprijs €32,81
Slotkoers €32,74
Bied-laatspread €0,14
Hoogste dagkoers -
Laagste dagkoers -
Hoogste punt in 52 weken €33,73
Laagste punt in 52 weken
€31,44
Laagste punt in 52 weken €31,44

NAV van het fonds per 29 mei 2020

NAV van het fonds per 29 mei 2020
NAV Vermogen onder beheer (miljoen) Aandelen in uitgifte
€32,74 €2,04 M 62 267
NAV €32,74
Vermogen onder beheer (miljoen) €2,04 M
Aandelen in uitgifte 62 267
Meest recente NAV / NAV-geschiedenis

Rendementen per 29 mei 2020

Rendementen per 29 mei 2020
Distributierendement

Dit meet het in het verleden uitgekeerde dividendrendement per aandeel over 12 maanden, gedeeld door de NAV.

0,50%
Distributierendement

Dit meet het in het verleden uitgekeerde dividendrendement per aandeel over 12 maanden, gedeeld door de NAV.

0,50%

Rendement

Rendement

  • Aanvangsdatum van het fonds: 17 feb 2016
  • Aanvangsdatum van de index: 06 jan 1998

per 30 apr 2020

As Of 1 maand 3 maand YTD 1 jaar 3 jaar 5 jaar Sinds aanvang
17 feb 2016
Fonds, netto 30 apr 2020 0,05% -2,10% 0,13% 3,62% 10,01% - 11,31%
Verschil 30 apr 2020 -0,02% -0,05% -0,14% -0,17% -0,49% - -0,70%
Fonds, bruto 30 apr 2020 0,06% -2,07% 0,18% 3,77% 10,51% - 12,02%
Verschil 30 apr 2020 -0,01% -0,02% -0,09% -0,02% 0,01% - 0,00%
Index
Bloomberg Barclays Euro 7-10 Year Treasury Bond Index
30 apr 2020 0,07% -2,05% 0,26% 3,79% 10,50% - 12,02%

per 30 apr 2020

As Of 1 maand 3 maand YTD 1 jaar 3 jaar 5 jaar Sinds aanvang
17 feb 2016
Fonds, netto 30 apr 2020 0,05% -2,10% 0,13% 3,62% 3,23% - 2,59%
Verschil 30 apr 2020 -0,02% -0,05% -0,14% -0,17% -0,15% - -0,15%
Fonds, bruto 30 apr 2020 0,06% -2,07% 0,18% 3,77% 3,39% - 2,74%
Verschil 30 apr 2020 -0,01% -0,02% -0,09% -0,02% 0,00% - 0,00%
Index
Bloomberg Barclays Euro 7-10 Year Treasury Bond Index
30 apr 2020 0,07% -2,05% 0,26% 3,79% 3,38% - 2,74%

per 30 apr 2020

2020 (YTD) 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Fonds, netto 0,13% 6,67% 1,23% 1,05% 1,89% - - - - - -
Verschil -0,14% -0,07% -0,14% -0,14% -0,14% - - - - - -
Fonds, bruto 0,18% 6,83% 1,38% 1,21% 2,02% - - - - - -
Verschil -0,09% 0,09% 0,01% 0,01% -0,01% - - - - - -
Index
Bloomberg Barclays Euro 7-10 Year Treasury Bond Index
0,26% 6,74% 1,37% 1,20% 2,03% - - - - - -

Resultaat na aftrek van alle kosten.

Kapitaalrisico: Beleggen brengt het risico van kapitaalverlies met zich mee.

In het verleden behaalde resultaten vormen geen garantie voor de toekomst.

In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. In de vermelde prestatiegegevens is geen rekening gehouden met provisies en kosten in verband met de uitgifte en terugkoop van aandelen of de aankoop en verkoop van deelnemingsrechten. Indien het rendement is berekend op basis van intrinsieke waarden die niet luiden in de boekhoudkundige valuta van de instelling voor collectieve belegging, kan de waarde stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen.

Het rendement voor het kalenderjaar waarin het fonds is geïntroduceerd, betreft een deel van het jaar wanneer de introductiedatum van het betreffende fonds of het historische performance-linked fonds (welke zich het eerst voordoet) in de betreffende periode valt.


Afwijking en tracking-error per 30 apr 2020

Afwijking en tracking-error per 30 apr 2020

Standaarddeviatie Tracking-error
3,68% 0,07%
Standaarddeviatie 3,68%
Tracking-error 0,07%

Deze berekening is gebaseerd op de resultaten van de afgelopen drie jaar.


Posities

Posities
Grootste positiesper 28 mei 2020

Grootste posities per 28 mei 2020

Naam van effect Weging
FRANCE (GOVT OF) 5.5 04/25/2029 4,59%
FRANCE (GOVT OF) 2.75 10/25/2027 4,32%
BUONI POLIENNALI DEL TES 3 08/01/2029 3,27%
FRANCE (GOVT OF) 0.75 05/25/2028 3,06%
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0.5 08/15/2027 3,03%
FRANCE (GOVT OF) 0.75 11/25/2028 2,97%
BUONI POLIENNALI DEL TES 6.5 11/01/2027 2,96%
FRANCE (GOVT OF) 0.5 05/25/2029 2,95%
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 1.45 04/30/2029 2,84%
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0.25 08/15/2028 2,83%
Alle holdings downloaden: Dagelijkse participaties downloaden

In het fonds

In het fonds

Sectorallocatie in het fonds per 28 mei 2020

Sector Weging
Treasury 99,84%
Liquide middelen/Contante middelen/Cash 0,16%

Landenweging in het

Landenweging in het

Looptijdklassen in het fondsper 28 mei 2020

Looptijdklassen in het fonds
per 28 mei 2020
0 - 1 jaar 0,16%
5 - 7 jaar 2,75%
7 - 10 jaar 97,08%

Kredietkwaliteitper 28 mei 2020

Kredietkwaliteit
per 28 mei 2020
Aaa 24,05%
Aa 33,82%
A 18,85%
Baa 23,27%

Belastingdocumenten

Belastingdocumenten


Fund Footnote

Resultaat na aftrek van alle kosten.

Kapitaalrisico: Beleggen brengt het risico van kapitaalverlies met zich mee.

In het verleden behaalde resultaten vormen geen garantie voor de toekomst.

In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. In de vermelde prestatiegegevens is geen rekening gehouden met provisies en kosten in verband met de uitgifte en terugkoop van aandelen of de aankoop en verkoop van deelnemingsrechten. Indien het rendement is berekend op basis van intrinsieke waarden die niet luiden in de boekhoudkundige valuta van de instelling voor collectieve belegging, kan de waarde stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen.

De eerste intrinsieke waarde waarmee rekening is gehouden heeft betrekking op het eerste maandeinde na volledige belegging van de portefeuille, in overeenstemming met het beleid van de beheerders. Historische resultaten zijn niet noodzakelijkerwijs een indicatie van toekomstige prestaties.

BLOOMBERG® is een handelsmerk en dienstmerk van Bloomberg Finance L.P. en zijn filialen (collectief "Bloomberg"). BARCLAYS® is een handelsmerk en dienstmerk van Barclays Bank PLC (collectief met zijn filialen, "Barclays"), gebruikt onder licentie. Bloomberg of de licentiegevers van Bloomberg, waaronder Barclays, hebben allemaal eigen rechten in de Bloomberg Barclays-indexen. Bloomberg noch Barclays is verbonden met State Street, en geen van beide keurt SPDR Bloomberg Barclays 7-10 Year Euro Government Bond UCITS ETF goed of bekrachtigt, controleert of adviseert het. Bloomberg noch Barclays garandeert de stiptheid, accuraatheid of volledigheid van gegevens of informatie in verband met Bloomberg Barclays Euro 7-10 Year Treasury Bond Index, en geen van beide zal op welke manier dan ook aansprakelijk zijn tegenover de beleggers van State Street die hebben belegd in SPDR Bloomberg Barclays 7-10 Year Euro Government Bond UCITS ETF of andere derde partijen met betrekking tot het gebruik of de nauwkeurigheid van de Bloomberg Barclays Euro 7-10 Year Treasury Bond Index of welke gegevens ook die daarin opgenomen zijn.

© 2019 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden. De hierin opgenomen informatie: (1) is eigendom van Morningstar en/of haar contentproviders, (2) mag niet worden gekopieerd of verspreid, en (3) er wordt geen garantie gegeven dat deze juist, volledig of actueel is. Noch Morningstar noch haar contentproviders zijn verantwoordelijk voor enige schade of verlies als gevolg van het gebruik van deze informatie. State Street houdt geen toezicht op de gegevens van Morningstar.