SPDR® Bloomberg Barclays 10+ Year Euro Government Bond UCITS ETF (Dist) SYBV GY

Belangrijke risico-informatie

ETF's worden verhandeld zoals aandelen, zijn onderhevig aan beleggingsrisico's, zullen fluctueren in marktwaarde en kunnen worden verhandeld tegen koersen de hoger of lager zijn dan de intrinsieke waarde van de ETF's. Makelaarscommissies en ETF-onkosten verminderen het rendement.

Obligatiefondsen zijn blootgesteld aan renterisico (als de rentevoeten stijgen, dalen de obligatiekoersen meestal); aan wanbetalingsrisico van de emittent, liquiditeitsrisico en inflatierisico.

Beleggen in in het buitenland geregistreerde effecten kan een risico van kapitaalverlies inhouden door ongunstige valutaschommelingen, bronbelastingen, verschillen in algemeen aanvaarde waarderingsgrondslagen of economische of politieke instabiliteit in andere landen.

NAV

€37,05

per 30 sep 2020

Valuta van het basisfonds

EUR

1 daags NAV-wijziging

-€0,17 (-0,47%)

per 30 sep 2020

Vermogen onder beheer (miljoen)

€9,89 M

per 30 sep 2020

TER

0,15%

image load fail

per 31 aug 2020


Fondsdoelstelling

Fondsdoelstelling

Het fonds heeft als doelstelling de performance te volgen van de markt voor langlopende staatsobligaties van de eurozone. Het fonds streeft ernaar dit te doen door de performance van de Barclays Euro 10+ Year Treasury Bond Index (de "Index") zo nauwkeurig mogelijk te volgen.


Beschrijving van index

Beschrijving van index

De index meet de performance van de markt voor staatsobligaties van de eurozone, inclusief obligaties met een looptijd van meer dan 10 jaar. Zoals vastgesteld door de indexmethodologie, moeten effecten vastrentend en van investment grade zijn.


Fondsinformatie per 30 sep 2020

Fondsinformatie per 30 sep 2020
ISIN iNAV ticker

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

Aanvangsdatum Landen van inschrijving Valuta van het basisfonds Behandeling van inkomsten Afwikkelingscyclus
IE00BYSZ6062 INSYBV 17 feb 2016 Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Zweden, Zwitserland EUR Distributie Afwikkelingscyclus terugkopen, DD+2; Afwikkelingscyclus inschrijvingen, DD+2
ISIN IE00BYSZ6062
iNAV ticker

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INSYBV
Aanvangsdatum 17 feb 2016
Landen van inschrijving Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Zweden, Zwitserland
Valuta van het basisfonds EUR
Behandeling van inkomsten Distributie
Afwikkelingscyclus Afwikkelingscyclus terugkopen, DD+2; Afwikkelingscyclus inschrijvingen, DD+2
Handelscyclus TER Benchmark Minimale belegging Handelsvaluta Voldoet aan UCITS-richtlijn Domicilie
Handelsdag 0,15% Bloomberg Barclays Euro 10+ Year Treasury Bond Index 1 aandeel EUR Ja Ierland
Handelscyclus Handelsdag
TER 0,15%
Benchmark Bloomberg Barclays Euro 10+ Year Treasury Bond Index
Minimale belegging 1 aandeel
Handelsvaluta EUR
Voldoet aan UCITS-richtlijn Ja
Domicilie Ierland
Beleggingsbeheerder Paraplufonds Replicatiemethode Frequentie van uitkeringen Komt in aanmerking voor PEA Komt in aanmerking voor ISA Komt in aanmerking voor SIPP
State Street Global Advisors Limited SSGA SPDR ETFs Europe I plc Gelaagde steekproef Halfjaarlijks Nee Ja Ja
Beleggingsbeheerder State Street Global Advisors Limited
Paraplufonds SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Replicatiemethode Gelaagde steekproef
Frequentie van uitkeringen Halfjaarlijks
Komt in aanmerking voor PEA Nee
Komt in aanmerking voor ISA Ja
Komt in aanmerking voor SIPP Ja
Rapportagestatus VK Securities Lending
Ja Nee
Rapportagestatus VK Ja
Securities Lending Nee

Beurs- en ticker-informatie per 30 sep 2020

Beurs- en ticker-informatie per 30 sep 2020

Beurs Deutsche Börse (Primair)
Handelsvaluta EUR
Noteringsdatum 18 feb 2016
Beurs-ticker SYBV
SEDOL code BZ6THG0
Bloomberg code SYBV GY
Reuters code SYBV.DE
Beurs London Stock Exchange
Handelsvaluta EUR
Noteringsdatum 22 feb 2016
Beurs-ticker LGOV
SEDOL code BYSZ606
Bloomberg code LGOV LN
Reuters code LGOV.L
Beurs SIX Swiss Exchange
Handelsvaluta EUR
Noteringsdatum 25 aug 2016
Beurs-ticker LGOV
SEDOL code BD577J4
Bloomberg code LGOV SE
Reuters code LGOV.S
Beurs Borsa Italiana
Handelsvaluta EUR
Noteringsdatum 24 jan 2017
Beurs-ticker LGOV
SEDOL code BYWJBB0
Bloomberg code LGOV IM
Reuters code LGOV.MI
Beurs Handelsvaluta Noteringsdatum Beurs-ticker SEDOL code Bloomberg code Reuters code
Deutsche Börse (Primair) EUR 18 feb 2016 SYBV BZ6THG0 SYBV GY SYBV.DE
London Stock Exchange EUR 22 feb 2016 LGOV BYSZ606 LGOV LN LGOV.L
SIX Swiss Exchange EUR 25 aug 2016 LGOV BD577J4 LGOV SE LGOV.S
Borsa Italiana EUR 24 jan 2017 LGOV BYWJBB0 LGOV IM LGOV.MI

INAV

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER VALUTA INAV
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER
VALUTA
INAV

De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel moet niet worden beschouwd als de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel. De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel dient slechts voor informatiedoeleinden en kan afwijken van de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel die wordt berekend overeenkomstig het prospectus.


Fondskenmerken per 29 sep 2020

Fondskenmerken per 29 sep 2020
Huidig rendement Effectieve convexiteit Effectieve duur Aantal posities Rendement tot einde looptijd Gemiddelde maturiteit in jaren Gemiddelde koers
2,03% 3,82% 16,55 126 0,35% 20,71 €153,39
Huidig rendement 2,03%
Effectieve convexiteit 3,82%
Effectieve duur 16,55
Aantal posities 126
Rendement tot einde looptijd 0,35%
Gemiddelde maturiteit in jaren 20,71
Gemiddelde koers €153,39

Marktprijs van het fonds per 30 sep 2020

Marktprijs van het fonds per 30 sep 2020
Biedprijs Laatprijs Slotkoers Bied-laatspread Hoogste dagkoers Laagste dagkoers Hoogste punt in 52 weken
€37,01 €37,06 €37,03 €0,05 €37,23 €37,03 €37,65
Biedprijs €37,01
Laatprijs €37,06
Slotkoers €37,03
Bied-laatspread €0,05
Hoogste dagkoers €37,23
Laagste dagkoers €37,03
Hoogste punt in 52 weken €37,65
Laagste punt in 52 weken
€32,82
Laagste punt in 52 weken €32,82

NAV van het fonds per 30 sep 2020

NAV van het fonds per 30 sep 2020
NAV Vermogen onder beheer (miljoen) Aandelen in uitgifte
€37,05 €9,89 M 266 917
NAV €37,05
Vermogen onder beheer (miljoen) €9,89 M
Aandelen in uitgifte 266 917
Meest recente NAV / NAV-geschiedenis

Rendementen per 30 sep 2020

Rendementen per 30 sep 2020
Distributierendement

Dit meet het in het verleden uitgekeerde dividendrendement per aandeel over 12 maanden, gedeeld door de NAV.

0,77%
Distributierendement

Dit meet het in het verleden uitgekeerde dividendrendement per aandeel over 12 maanden, gedeeld door de NAV.

0,77%

Rendement

Rendement

  • Aanvangsdatum van het fonds: 17 feb 2016
  • Aanvangsdatum van de index: 06 jan 1998

per 31 aug 2020

As Of 1 maand 3 maand YTD 1 jaar 3 jaar 5 jaar Sinds aanvang
17 feb 2016
Fonds, netto 31 aug 2020 -1,75% 2,28% 5,05% -1,78% 24,27% - 26,60%
Verschil 31 aug 2020 -0,02% -0,03% -0,19% -0,09% -0,41% - -0,77%
Fonds, bruto 31 aug 2020 -1,73% 2,32% 5,16% -1,63% 24,84% - 27,46%
Verschil 31 aug 2020 0,00% 0,01% -0,08% 0,06% 0,15% - 0,09%
Index
Bloomberg Barclays Euro 10+ Year Treasury Bond Index
31 aug 2020 -1,73% 2,30% 5,24% -1,69% 24,68% 36,15% 27,37%

per 31 aug 2020

As Of 1 maand 3 maand YTD 1 jaar 3 jaar 5 jaar Sinds aanvang
17 feb 2016
Fonds, netto 31 aug 2020 -1,75% 2,28% 5,05% -1,78% 7,51% - 5,34%
Verschil 31 aug 2020 -0,02% -0,03% -0,19% -0,09% -0,12% - -0,14%
Fonds, bruto 31 aug 2020 -1,73% 2,32% 5,16% -1,63% 7,67% - 5,49%
Verschil 31 aug 2020 0,00% 0,01% -0,08% 0,06% 0,04% - 0,02%
Index
Bloomberg Barclays Euro 10+ Year Treasury Bond Index
31 aug 2020 -1,73% 2,30% 5,24% -1,69% 7,63% 6,36% 5,48%

per 31 aug 2020

2020 (YTD) 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Fonds, netto 5,05% 15,43% 2,30% -0,45% 2,52% - - - - - -
Verschil -0,19% 0,02% -0,09% -0,18% -0,18% - - - - - -
Fonds, bruto 5,16% 15,60% 2,46% -0,30% 2,65% - - - - - -
Verschil -0,08% 0,19% 0,06% -0,03% -0,05% - - - - - -
Index
Bloomberg Barclays Euro 10+ Year Treasury Bond Index
5,24% 15,41% 2,40% -0,27% 2,70% 2,33% 28,78% 1,51% 17,66% 4,22% 1,84%

Resultaat na aftrek van alle kosten.

Kapitaalrisico: Beleggen brengt het risico van kapitaalverlies met zich mee.

In het verleden behaalde resultaten vormen geen garantie voor de toekomst.

In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. In de vermelde prestatiegegevens is geen rekening gehouden met provisies en kosten in verband met de uitgifte en terugkoop van aandelen of de aankoop en verkoop van deelnemingsrechten. Indien het rendement is berekend op basis van intrinsieke waarden die niet luiden in de boekhoudkundige valuta van de instelling voor collectieve belegging, kan de waarde stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen.

Het rendement voor het kalenderjaar waarin het fonds is geïntroduceerd, betreft een deel van het jaar wanneer de introductiedatum van het betreffende fonds of het historische performance-linked fonds (welke zich het eerst voordoet) in de betreffende periode valt.


Afwijking en tracking-error per 31 aug 2020

Afwijking en tracking-error per 31 aug 2020

Standaarddeviatie Tracking-error
7,99% 0,10%
Standaarddeviatie 7,99%
Tracking-error 0,10%

Deze berekening is gebaseerd op de resultaten van de afgelopen drie jaar.


Posities

Posities
Grootste positiesper 29 sep 2020

Grootste posities per 29 sep 2020

Naam van effect Weging
FRANCE (GOVT OF) 4.5 04/25/2041 3,54%
FRANCE (GOVT OF) 5.75 10/25/2032 2,32%
FRANCE (GOVT OF) 1.5 05/25/2031 2,18%
FRANCE (GOVT OF) 4 10/25/2038 2,05%
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 2.5 08/15/2046 2,04%
FRANCE (GOVT OF) 4.75 04/25/2035 2,01%
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 4 01/04/2037 1,90%
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 2.5 07/04/2044 1,85%
FRANCE (GOVT OF) 4 04/25/2055 1,84%
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 4.25 07/04/2039 1,82%
Alle holdings downloaden: Dagelijkse participaties downloaden

In het fonds

In het fonds

Sectorallocatie in het fonds per 29 sep 2020

Sector Weging
Treasury 99,92%
Liquide middelen/Contante middelen/Cash 0,08%

Landenweging in het

Landenweging in het

Looptijdklassen in het fondsper 29 sep 2020

Looptijdklassen in het fonds
per 29 sep 2020
0 - 1 jaar 0,08%
10 - 15 jaar 32,22%
15 - 20 jaar 25,33%
20 - 30 jaar 33,66%
> 30 jaar 8,72%

Kredietkwaliteitper 29 sep 2020

Kredietkwaliteit
per 29 sep 2020
Aaa 21,20%
Aa 39,25%
A 16,65%
Baa 22,90%

Fund Footnote

Resultaat na aftrek van alle kosten.

Kapitaalrisico: Beleggen brengt het risico van kapitaalverlies met zich mee.

In het verleden behaalde resultaten vormen geen garantie voor de toekomst.

In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. In de vermelde prestatiegegevens is geen rekening gehouden met provisies en kosten in verband met de uitgifte en terugkoop van aandelen of de aankoop en verkoop van deelnemingsrechten. Indien het rendement is berekend op basis van intrinsieke waarden die niet luiden in de boekhoudkundige valuta van de instelling voor collectieve belegging, kan de waarde stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen.

De eerste intrinsieke waarde waarmee rekening is gehouden heeft betrekking op het eerste maandeinde na volledige belegging van de portefeuille, in overeenstemming met het beleid van de beheerders. Historische resultaten zijn niet noodzakelijkerwijs een indicatie van toekomstige prestaties.

BLOOMBERG® is een handelsmerk en dienstmerk van Bloomberg Finance L.P. en zijn filialen (collectief "Bloomberg"). BARCLAYS® is een handelsmerk en dienstmerk van Barclays Bank PLC (collectief met zijn filialen, "Barclays"), gebruikt onder licentie. Bloomberg of de licentiegevers van Bloomberg, waaronder Barclays, hebben allemaal eigen rechten in de Bloomberg Barclays-indexen. Bloomberg noch Barclays is verbonden met State Street, en geen van beide keurt SPDR Bloomberg Barclays 10+ Year Euro Government Bond UCITS ETF goed of bekrachtigt, controleert of adviseert het. Bloomberg noch Barclays garandeert de stiptheid, accuraatheid of volledigheid van gegevens of informatie in verband met Bloomberg Barclays Euro 10+ Year Treasury Bond Index, en geen van beide zal op welke manier dan ook aansprakelijk zijn tegenover de beleggers van State Street die hebben belegd in SPDR Bloomberg Barclays 10+ Year Euro Government Bond UCITS ETF of andere derde partijen met betrekking tot het gebruik of de nauwkeurigheid van de Bloomberg Barclays Euro 10+ Year Treasury Bond Index of welke gegevens ook die daarin opgenomen zijn.

© 2020 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden. De hierin opgenomen informatie: (1) is eigendom van Morningstar en/of haar contentproviders, (2) mag niet worden gekopieerd of verspreid, en (3) er wordt geen garantie gegeven dat deze juist, volledig of actueel is. Noch Morningstar noch haar contentproviders zijn verantwoordelijk voor enige schade of verlies als gevolg van het gebruik van deze informatie. State Street houdt geen toezicht op de gegevens van Morningstar.