SPDR® Bloomberg Barclays 1-3 Month T-Bill MXN Hdg UCITS ETF (Acc) ZPRM GY

Belangrijke risico-informatie

ETF's worden verhandeld zoals aandelen, zijn onderhevig aan beleggingsrisico's, zullen fluctueren in marktwaarde en kunnen worden verhandeld tegen koersen de hoger of lager zijn dan de intrinsieke waarde van de ETF's. Makelaarscommissies en ETF-onkosten verminderen het rendement.

Obligatiefondsen zijn blootgesteld aan renterisico (als de rentevoeten stijgen, dalen de obligatiekoersen meestal); aan wanbetalingsrisico van de emittent, liquiditeitsrisico en inflatierisico.

Het fonds/de aandelencategorie kan gebruik maken van financiële derivaten voor valuta-afdekking en efficiënt beheer van de portefeuille. Het fonds kan effecten aankopen die niet luiden in de valuta van de aandelencategorie. Afdekking zou de effecten van wisselkoersschommelingen moeten verminderen, maar de afdekking kan soms niet perfect aansluiten, waardoor verliezen kunnen ontstaan.

NAV

MXN $2 103,88

per 14 jun 2021

Valuta shareclass

MXN

1 daags NAV-wijziging

MXN +$0,25 (+0,01%)

per 14 jun 2021

Totaal activa in fonds

$377,03 M

TER

0,10%


Fondsdoelstelling

Fondsdoelstelling

De beleggingsdoelstelling van het fonds is beleggers een totaal beleggingsrendement te bieden, met zowel een kapitaal- als een inkomstenelement, dat globaal genomen het rendement weerspiegelt van de Bloomberg Barclays US Treasury Bills 1-3 Month Index.


Beschrijving van index

Beschrijving van index

De Bloomberg Barclays US Treasury Bills 1-3 Month Index (MXN Hedged) vertegenwoordigt een nauwkeurige schatting van de performance die kan worden bereikt door de valutablootstelling van de moederindex, de Bloomberg Barclays US Treasury Bills 1-3 Month Index, af te dekken naar MXN. De index is voor 100% afgedekt naar de MXN door de forward van alle valuta's in de moederindex te verkopen tegen de één maands forward-koers. De moederindex bestaat uit openbare verplichtingen van de Amerikaanse schatkist die een resterende looptijd hebben van meer dan of gelijk aan 1 maand en minder dan 3 maanden.


Fondsinformatie per 14 jun 2021

Fondsinformatie per 14 jun 2021
ISIN iNAV ticker

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

Aanvangsdatum Landen van inschrijving Currency Hedging Valuta shareclass Behandeling van inkomsten
IE00BJXRT706 INZPRM 17 jul 2019 Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Zweden, Zwitserland Maandelijks MXN Accumulatie
ISIN IE00BJXRT706
iNAV ticker

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INZPRM
Aanvangsdatum 17 jul 2019
Landen van inschrijving Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Zweden, Zwitserland
Currency Hedging Maandelijks
Valuta shareclass MXN
Behandeling van inkomsten Accumulatie
Afwikkelingscyclus Handelscyclus TER Benchmark Minimale belegging Handelsvaluta Voldoet aan UCITS-richtlijn
Afwikkelingscyclus terugkopen, DD+2; Afwikkelingscyclus inschrijvingen, DD+2 Handelsdag 0,10% Bloomberg Barclays US Treasury Bills 1-3 Month Index (MXN Hedged) 1 aandeel USD, MXN Ja
Afwikkelingscyclus Afwikkelingscyclus terugkopen, DD+2; Afwikkelingscyclus inschrijvingen, DD+2
Handelscyclus Handelsdag
TER 0,10%
Benchmark Bloomberg Barclays US Treasury Bills 1-3 Month Index (MXN Hedged)
Minimale belegging 1 aandeel
Handelsvaluta USD, MXN
Voldoet aan UCITS-richtlijn Ja
Domicilie Beleggingsbeheerder Paraplufonds Replicatiemethode Frequentie van uitkeringen Komt in aanmerking voor PEA Komt in aanmerking voor ISA
Ierland State Street Global Advisors Limited SSGA SPDR ETFs Europe I plc Gelaagde steekproef - Nee Ja
Domicilie Ierland
Beleggingsbeheerder State Street Global Advisors Limited
Paraplufonds SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Replicatiemethode Gelaagde steekproef
Frequentie van uitkeringen -
Komt in aanmerking voor PEA Nee
Komt in aanmerking voor ISA Ja
Komt in aanmerking voor SIPP Rapportagestatus VK Securities Lending
Ja Ja Nee
Komt in aanmerking voor SIPP Ja
Rapportagestatus VK Ja
Securities Lending Nee

Beurs- en ticker-informatie per 14 jun 2021

Beurs- en ticker-informatie per 14 jun 2021

Beurs Deutsche Börse (Primair)
Handelsvaluta USD
Noteringsdatum 18 jul 2019
Beurs-ticker ZPRM
SEDOL code BJXRT70
Bloomberg code ZPRM GY
Reuters code ZPRM.DE
Beurs SIX Swiss Exchange
Handelsvaluta USD
Noteringsdatum 23 okt 2019
Beurs-ticker TBMX
SEDOL code BK7ZPB3
Bloomberg code TBMX SW
Reuters code TBMX.S
Beurs Bolsa Mexicana de Valores
Handelsvaluta MXN
Noteringsdatum 05 nov 2019
Beurs-ticker ZPRMN
SEDOL code BKP5MY7
Bloomberg code ZPRMN MM
Reuters code ZPRMN.MX
Beurs Handelsvaluta Noteringsdatum Beurs-ticker SEDOL code Bloomberg code Reuters code
Deutsche Börse (Primair) USD 18 jul 2019 ZPRM BJXRT70 ZPRM GY ZPRM.DE
SIX Swiss Exchange USD 23 okt 2019 TBMX BK7ZPB3 TBMX SW TBMX.S
Bolsa Mexicana de Valores MXN 05 nov 2019 ZPRMN BKP5MY7 ZPRMN MM ZPRMN.MX

INAV

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER VALUTA INAV
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER
VALUTA
INAV

De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel moet niet worden beschouwd als de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel. De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel dient slechts voor informatiedoeleinden en kan afwijken van de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel die wordt berekend overeenkomstig het prospectus.


Fondskenmerken per 14 jun 2021

Fondskenmerken per 14 jun 2021
Huidig rendement Effectieve convexiteit Effectieve duur Aantal posities Rendement tot einde looptijd Gemiddelde maturiteit in jaren Gemiddelde koers
0,00% 0,00% 0,11 14 0,01% 0,11 $99,81
Huidig rendement 0,00%
Effectieve convexiteit 0,00%
Effectieve duur 0,11
Aantal posities 14
Rendement tot einde looptijd 0,01%
Gemiddelde maturiteit in jaren 0,11
Gemiddelde koers $99,81

Marktprijs van het fonds per 14 jun 2021

Marktprijs van het fonds per 14 jun 2021
Biedprijs Laatprijs Slotkoers Bied-laatspread Hoogste dagkoers Laagste dagkoers Hoogste punt in 52 weken
$105,56 $105,70 $105,63 $0,14 - - $107,07
Biedprijs $105,56
Laatprijs $105,70
Slotkoers $105,63
Bied-laatspread $0,14
Hoogste dagkoers -
Laagste dagkoers -
Hoogste punt in 52 weken $107,07
Laagste punt in 52 weken
$80,99
Laagste punt in 52 weken $80,99

NAV van het fonds per 14 jun 2021

NAV van het fonds per 14 jun 2021
NAV Activa in aandelencategorie Aandelen in uitgifte Totaal activa in fonds
MXN $2 103,88 MXN $270,91 M 128 765 $377,03 M
NAV MXN $2 103,88
Activa in aandelencategorie MXN $270,91 M
Aandelen in uitgifte 128 765
Totaal activa in fonds $377,03 M
Meest recente NAV / NAV-geschiedenis

Referentie NAV’s worden enkel berekend voor informatieve doeleinden. Er kan geen garantie worden verstrekt aan de juistheid van de referentie NAV’s. Referentie NAV’s worden berekend met WM1600 FX (GMT) tarieven in de aangegeven valuta.


Rendementen per 14 jun 2021

Rendementen per 14 jun 2021
Distributierendement

Dit meet het in het verleden uitgekeerde dividendrendement per aandeel over 12 maanden, gedeeld door de NAV.

0,00%
Distributierendement

Dit meet het in het verleden uitgekeerde dividendrendement per aandeel over 12 maanden, gedeeld door de NAV.

0,00%

Rendement

Rendement

  • Aanvangsdatum van het fonds: 17 jul 2019
  • Aanvangsdatum van de index: 30 jun 2019

per 31 mei 2021

As Of 1 maand 3 maand YTD 1 jaar 3 jaar 5 jaar Sinds aanvang
17 jul 2019
Fonds, netto 31 mei 2021 0,32% 0,96% 1,59% 4,30% - - 10,49%
Verschil 31 mei 2021 -0,03% -0,08% -0,14% -0,28% - - -1,03%
Fonds, bruto 31 mei 2021 0,32% 0,99% 1,63% 4,40% - - 10,70%
Verschil 31 mei 2021 -0,02% -0,05% -0,10% -0,18% - - -0,83%
Index
Bloomberg Barclays US Treasury Bills 1-3 Month Index (MXN Hedged)
31 mei 2021 0,34% 1,04% 1,73% 4,58% - - 11,53%

per 31 mei 2021

As Of 1 maand 3 maand YTD 1 jaar 3 jaar 5 jaar Sinds aanvang
17 jul 2019
Fonds, netto 31 mei 2021 0,32% 0,96% 1,59% 4,30% - - 5,48%
Verschil 31 mei 2021 -0,03% -0,08% -0,14% -0,28% - - -0,53%
Fonds, bruto 31 mei 2021 0,32% 0,99% 1,63% 4,40% - - 5,59%
Verschil 31 mei 2021 -0,02% -0,05% -0,10% -0,18% - - -0,42%
Index
Bloomberg Barclays US Treasury Bills 1-3 Month Index (MXN Hedged)
31 mei 2021 0,34% 1,04% 1,73% 4,58% - - 6,01%

per 31 mei 2021

2021 (YTD) 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Fonds, netto 1,59% 5,16% 3,43% - - - - - - - -
Verschil -0,14% -0,64% -0,19% - - - - - - - -
Fonds, bruto 1,63% 5,26% 3,48% - - - - - - - -
Verschil -0,10% -0,54% -0,14% - - - - - - - -
Index
Bloomberg Barclays US Treasury Bills 1-3 Month Index (MXN Hedged)
1,73% 5,80% 3,62% - - - - - - - -

Resultaat na aftrek van alle kosten.

Kapitaalrisico: Beleggen brengt het risico van kapitaalverlies met zich mee.

In het verleden behaalde resultaten vormen geen garantie voor de toekomst.

In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. In de vermelde prestatiegegevens is geen rekening gehouden met provisies en kosten in verband met de uitgifte en terugkoop van aandelen of de aankoop en verkoop van deelnemingsrechten. Indien het rendement is berekend op basis van intrinsieke waarden die niet luiden in de boekhoudkundige valuta van de instelling voor collectieve belegging, kan de waarde stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen.

Het rendement voor het kalenderjaar waarin het fonds is geïntroduceerd, betreft een deel van het jaar wanneer de introductiedatum van het betreffende fonds of het historische performance-linked fonds (welke zich het eerst voordoet) in de betreffende periode valt.


Grootste posities

Grootste posities
Grootste positiesper 14 jun 2021

Grootste posities per 14 jun 2021

Naam van effect Weging
TREASURY BILL 0 07/08/2021 10,89%
TREASURY BILL 0 07/15/2021 10,69%
TREASURY BILL 0 08/12/2021 10,62%
TREASURY BILL 0 08/26/2021 7,94%
TREASURY BILL 0 07/22/2021 7,93%
TREASURY BILL 0 07/29/2021 7,93%
TREASURY BILL 0 08/05/2021 7,93%
TREASURY BILL 0 08/19/2021 7,93%
TREASURY BILL 0 07/20/2021 7,72%
TREASURY BILL 0 07/13/2021 7,37%
Alle holdings downloaden: Dagelijkse participaties downloaden

Sectorallocatie in het fonds

Sectorallocatie in het fonds

Sectorallocatie in het fonds per 14 jun 2021

Sector Weging
Treasury 99,81%
Liquide middelen/Contante middelen/Cash 0,19%

Landenweging

Landenweging

Looptijdklassen in het fondsper 14 jun 2021

Looptijdklassen in het fonds
per 14 jun 2021
Looptijd Weging
0 - 1 jaar 100,00%

Kredietkwaliteitper 14 jun 2021

Kredietkwaliteit
per 14 jun 2021
Kwaliteit Weging
Aaa 100,00%

Fund Footnote

Resultaat na aftrek van alle kosten.

Kapitaalrisico: Beleggen brengt het risico van kapitaalverlies met zich mee.

In het verleden behaalde resultaten vormen geen garantie voor de toekomst.

In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. In de vermelde prestatiegegevens is geen rekening gehouden met provisies en kosten in verband met de uitgifte en terugkoop van aandelen of de aankoop en verkoop van deelnemingsrechten. Indien het rendement is berekend op basis van intrinsieke waarden die niet luiden in de boekhoudkundige valuta van de instelling voor collectieve belegging, kan de waarde stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen.

De eerste intrinsieke waarde waarmee rekening is gehouden heeft betrekking op het eerste maandeinde na volledige belegging van de portefeuille, in overeenstemming met het beleid van de beheerders. Historische resultaten zijn niet noodzakelijkerwijs een indicatie van toekomstige prestaties.

BLOOMBERG® is een handelsmerk en dienstmerk van Bloomberg Finance L.P. en zijn filialen (collectief “Bloomberg”). BARCLAYS® is een handelsmerk en dienstmerk van Barclays Bank PLC (collectief met zijn filialen, “Barclays”), gebruikt onder licentie. Bloomberg of de licentiegevers van Bloomberg, waaronder Barclays, hebben allemaal eigen rechten in de Bloomberg Barclays-indexen. Bloomberg noch Barclays is verbonden met State Street, en geen van beide keurt SPDR Bloomberg Barclays 1-3 Month T-Bill MXN Hdg UCITS ETF (Acc) goed of bekrachtigt, controleert of adviseert het. Bloomberg noch Barclays garandeert de stiptheid, accuraatheid of volledigheid van gegevens of informatie in verband met Bloomberg Barclays US Treasury Bills 1-3 Month Index (MXN Hedged), en geen van beide zal op welke manier dan ook aansprakelijk zijn tegenover de beleggers van State Street die hebben belegd in SPDR Bloomberg Barclays 1-3 Month T-Bill MXN Hdg UCITS ETF (Acc) of andere derde partijen met betrekking tot het gebruik of de nauwkeurigheid van de Bloomberg Barclays US Treasury Bills 1-3 Month Index (MXN Hedged) of welke gegevens ook die daarin opgenomen zijn.