SPDR® Bloomberg 15+ Year Gilt UCITS ETF (Dist) SYBL GY

Belangrijke risico-informatie

ETF's worden verhandeld zoals aandelen, zijn onderhevig aan beleggingsrisico's, zullen fluctueren in marktwaarde en kunnen worden verhandeld tegen koersen de hoger of lager zijn dan de intrinsieke waarde van de ETF's. Makelaarscommissies en ETF-onkosten verminderen het rendement.

Obligatiefondsen zijn blootgesteld aan renterisico (als de rentevoeten stijgen, dalen de obligatiekoersen meestal); aan wanbetalingsrisico van de emittent, liquiditeitsrisico en inflatierisico.

NAV GBP (Official NAV)

£58,78

per 26 mei 2022

Valuta van het basisfonds

GBP

1 daags NAV-wijziging

-£0,87 (-1,46%)

per 26 mei 2022

Vermogen onder beheer

£53,54 M

per 26 mei 2022

TER

0,15%


Fondsdoelstelling

Fondsdoelstelling

De doelstelling van het fonds is het rendement te volgen van de markt van langlopende Britse staatsobligaties (Gilts).


Beschrijving van index

Beschrijving van index

De Bloomberg Sterling 15+ Year Aggregate Gilts Bond Index meet de performance van de markt voor Britse staatsobligaties (Gilts) met inbegrip van verplichtingen van het Verenigd Koninkrijk met een looptijd langer dan 15 jaar. Door uit te gaan van een weging voor marktkapitalisatie en standaardregels voor opname, weerspiegelt de index de performance en kenmerken van de Gilt-markt. Zoals vastgesteld door de indexmethodologie, moeten effecten van investment grade zijn.


Fondsinformatie per 27 mei 2022

Fondsinformatie per 27 mei 2022
ISIN iNAV ticker

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

Aanvangsdatum Landen van inschrijving Valuta van het basisfonds Behandeling van inkomsten Afwikkelingscyclus
IE00B6YX5L24 INSYBLE 17 mei 2012 Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Zweden GBP Distributie Afwikkelingscyclus terugkopen, DD+2; Afwikkelingscyclus inschrijvingen, DD+2
ISIN IE00B6YX5L24
iNAV ticker

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INSYBLE
Aanvangsdatum 17 mei 2012
Landen van inschrijving Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Zweden
Valuta van het basisfonds GBP
Behandeling van inkomsten Distributie
Afwikkelingscyclus Afwikkelingscyclus terugkopen, DD+2; Afwikkelingscyclus inschrijvingen, DD+2
Handelscyclus TER Benchmark Minimale belegging Handelsvaluta Voldoet aan UCITS-richtlijn Domicilie
Handelsdag 0,15% Bloomberg Sterling 15+ Year Aggregate Gilts Bond Index 1 aandeel EUR, GBP Ja Ierland
Handelscyclus Handelsdag
TER 0,15%
Benchmark Bloomberg Sterling 15+ Year Aggregate Gilts Bond Index
Minimale belegging 1 aandeel
Handelsvaluta EUR, GBP
Voldoet aan UCITS-richtlijn Ja
Domicilie Ierland
Beleggingsbeheerder sub-beleggingsmanager Paraplufonds Replicatiemethode Frequentie van uitkeringen Komt in aanmerking voor PEA Komt in aanmerking voor ISA
State Street Global Advisors Europe Limited

State Street Global Advisors Limited

SSGA SPDR ETFs Europe I plc Gerepliceerd Halfjaarlijks Nee Ja
Beleggingsbeheerder State Street Global Advisors Europe Limited
sub-beleggingsmanager

State Street Global Advisors Limited

Paraplufonds SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Replicatiemethode Gerepliceerd
Frequentie van uitkeringen Halfjaarlijks
Komt in aanmerking voor PEA Nee
Komt in aanmerking voor ISA Ja
Komt in aanmerking voor SIPP Rapportagestatus VK Securities Lending
Ja Ja Nee
Komt in aanmerking voor SIPP Ja
Rapportagestatus VK Ja
Securities Lending Nee

Beurs- en ticker-informatie per 27 mei 2022

Beurs- en ticker-informatie per 27 mei 2022

Beurs Handelsvaluta Noteringsdatum Beurs-ticker SEDOL code Bloomberg code Reuters code
Deutsche Börse (Primair) EUR 18 mei 2012 SYBL B6YX619 SYBL GY SYBL.DE
London Stock Exchange GBP 21 mei 2012 GLTL B6YX5L2 GLTL LN GLTL.L

INAV

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER VALUTA INAV
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER
VALUTA
INAV

De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel moet niet worden beschouwd als de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel. De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel dient slechts voor informatiedoeleinden en kan afwijken van de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel die wordt berekend overeenkomstig het prospectus.


Fondskenmerken per 26 mei 2022

Fondskenmerken per 26 mei 2022
Huidig rendement Effectieve convexiteit Effectieve duur Aantal posities Rendement tot einde looptijd Gemiddelde maturiteit in jaren Gemiddelde koers
2,45% 5,14% 19,48 30 2,20% 27,45 £114,38
Huidig rendement 2,45%
Effectieve convexiteit 5,14%
Effectieve duur 19,48
Aantal posities 30
Rendement tot einde looptijd 2,20%
Gemiddelde maturiteit in jaren 27,45
Gemiddelde koers £114,38

Marktprijs van het fonds per 26 mei 2022

Marktprijs van het fonds per 26 mei 2022
Biedprijs Laatprijs Slotkoers Bied-laatspread Hoogste dagkoers Laagste dagkoers Hoogste punt in 52 weken
€68,98 €69,25 €69,11 €0,27 €70,59 €69,11 €92,63
Biedprijs €68,98
Laatprijs €69,25
Slotkoers €69,11
Bied-laatspread €0,27
Hoogste dagkoers €70,59
Laagste dagkoers €69,11
Hoogste punt in 52 weken €92,63
Laagste punt in 52 weken
€68,47
Laagste punt in 52 weken €68,47

NAV van het fonds per 26 mei 2022

NAV van het fonds per 26 mei 2022
NAV GBP (Official NAV) NAV EUR Vermogen onder beheer Aandelen in uitgifte
£58,78 €68,96 £53,54 M 910 826
NAV GBP (Official NAV) £58,78
NAV EUR €68,96
Vermogen onder beheer £53,54 M
Aandelen in uitgifte 910 826
Meest recente NAV / NAV-geschiedenis

Referentie NAV’s worden enkel berekend voor informatieve doeleinden. Er kan geen garantie worden verstrekt aan de juistheid van de referentie NAV’s. Referentie NAV’s worden berekend met WM1600 FX (GMT) tarieven in de aangegeven valuta.


Rendementen per 26 mei 2022

Rendementen per 26 mei 2022
Distributierendement

Dit meet het in het verleden uitgekeerde dividendrendement per aandeel over 12 maanden, gedeeld door de NAV.

1,12%
Distributierendement

Dit meet het in het verleden uitgekeerde dividendrendement per aandeel over 12 maanden, gedeeld door de NAV.

1,12%

Rendement

Rendement

  • Aanvangsdatum van het fonds: 17 mei 2012
  • Aanvangsdatum van de index: 28 feb 1999

per 30 apr 2022

As Of 1 maand 3 maand YTD 1 jaar 3 jaar 5 jaar Sinds aanvang
17 mei 2012
Fonds, netto 30 apr 2022 -5,00% -10,83% -16,76% -12,99% -5,14% -1,43% 46,19%
Verschil 30 apr 2022 -0,02% -0,04% -0,05% -0,13% -0,43% -0,68% -1,82%
Fonds, bruto 30 apr 2022 -4,99% -10,79% -16,72% -12,86% -4,71% -0,69% 48,39%
Verschil 30 apr 2022 -0,01% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,06% 0,37%
Index
Bloomberg Sterling 15+ Year Aggregate Gilts Bond Index
30 apr 2022 -4,99% -10,79% -16,72% -12,86% -4,71% -0,75% 48,02%

per 30 apr 2022

As Of 1 maand 3 maand YTD 1 jaar 3 jaar 5 jaar Sinds aanvang
17 mei 2012
Fonds, netto 30 apr 2022 -5,00% -10,83% -16,76% -12,99% -1,74% -0,29% 3,89%
Verschil 30 apr 2022 -0,02% -0,04% -0,05% -0,13% -0,15% -0,14% -0,13%
Fonds, bruto 30 apr 2022 -4,99% -10,79% -16,72% -12,86% -1,60% -0,14% 4,05%
Verschil 30 apr 2022 -0,01% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,01% 0,03%
Index
Bloomberg Sterling 15+ Year Aggregate Gilts Bond Index
30 apr 2022 -4,99% -10,79% -16,72% -12,86% -1,59% -0,15% 4,02%

per 30 apr 2022

2022 (YTD) 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Fonds, netto -16,76% -7,37% 13,71% 11,54% 0,06% 3,35% 18,70% -0,02% 25,82% -6,08% 3,08%
Verschil -0,05% -0,13% -0,16% -0,16% -0,10% -0,15% -0,03% -0,12% -0,20% -0,11% -0,08%
Fonds, bruto -16,72% -7,23% 13,88% 11,71% 0,21% 3,51% 18,88% 0,13% 26,01% -5,93% 3,18%
Verschil 0,00% 0,01% 0,01% 0,01% 0,05% 0,00% 0,14% 0,02% -0,01% 0,03% 0,02%
Index
Bloomberg Sterling 15+ Year Aggregate Gilts Bond Index
-16,72% -7,24% 13,87% 11,70% 0,16% 3,51% 18,73% 0,10% 26,02% -5,97% 3,16%

Resultaat na aftrek van alle kosten.

In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. In de vermelde prestatiegegevens is geen rekening gehouden met provisies en kosten in verband met de uitgifte en terugkoop van aandelen of de aankoop en verkoop van deelnemingsrechten. Indien het rendement is berekend op basis van intrinsieke waarden die niet luiden in de boekhoudkundige valuta van de instelling voor collectieve belegging, kan de waarde stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen.

Het rendement voor het kalenderjaar waarin het fonds is geïntroduceerd, betreft een deel van het jaar wanneer de introductiedatum van het betreffende fonds of het historische performance-linked fonds (welke zich het eerst voordoet) in de betreffende periode valt.

Vóór 1 februari 2022 heette het fonds SPDR Bloomberg Barclays 15+ Year Gilt UCITS ETF (Dist) en volgde het de Bloomberg Barclays Sterling 15+ Year Aggregate Gilts Bond Index.


Afwijking en tracking-error per 30 apr 2022

Afwijking en tracking-error per 30 apr 2022

Standaarddeviatie Tracking-error
13,80% 0,02%
Standaarddeviatie 13,80%
Tracking-error 0,02%

Deze berekening is gebaseerd op de resultaten van de afgelopen drie jaar.


Grootste posities

Grootste posities
Grootste positiesper 26 mei 2022

Grootste posities per 26 mei 2022

Naam van effect Weging
UNITED KINGDOM GILT 4.5 12/07/2042 5,62%
UNITED KINGDOM GILT 4.25 12/07/2055 5,62%
UNITED KINGDOM GILT 4 01/22/2060 5,29%
UNITED KINGDOM GILT 4.75 12/07/2038 5,24%
UNITED KINGDOM GILT 3.5 01/22/2045 5,18%
UNITED KINGDOM GILT 4.25 12/07/2040 4,97%
UNITED KINGDOM GILT 4.25 12/07/2046 4,91%
UNITED KINGDOM GILT 3.25 01/22/2044 4,85%
UNITED KINGDOM GILT 3.75 07/22/2052 4,84%
UNITED KINGDOM GILT 4.25 09/07/2039 4,55%
Alle holdings downloaden: Dagelijkse participaties downloaden

Sectorallocatie in het fonds

Sectorallocatie in het fonds

Sectorallocatie in het fonds per 26 mei 2022

Sector Weging
Treasury 99,41%
Liquide middelen/Contante middelen/Cash 0,59%

Landenweging

Landenweging

Looptijdklassen in het fondsper 26 mei 2022

Looptijdklassen in het fonds
per 26 mei 2022
Looptijd Weging
0 - 1 jaar 0,59%
15 - 20 jaar 24,40%
20 - 30 jaar 38,50%
> 30 jaar 36,50%

Kredietkwaliteitper 26 mei 2022

Kredietkwaliteit
per 26 mei 2022
Kwaliteit Weging
Aaa 0,59%
Aa 99,41%

Fund Footnote

Resultaat na aftrek van alle kosten.

In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. In de vermelde prestatiegegevens is geen rekening gehouden met provisies en kosten in verband met de uitgifte en terugkoop van aandelen of de aankoop en verkoop van deelnemingsrechten. Indien het rendement is berekend op basis van intrinsieke waarden die niet luiden in de boekhoudkundige valuta van de instelling voor collectieve belegging, kan de waarde stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen.

De eerste intrinsieke waarde waarmee rekening is gehouden heeft betrekking op het eerste maandeinde na volledige belegging van de portefeuille, in overeenstemming met het beleid van de beheerders. Historische resultaten zijn niet noodzakelijkerwijs een indicatie van toekomstige prestaties.

Bloomberg® en alle Bloomberg-indexen zijn dienstmerken van Bloomberg Finance L.P. en zijn gelieerde ondernemingen, waaronder Bloomberg Index Services Limited ("BISL"), de beheerder van de index (gezamenlijk, "Bloomberg") en zijn voor gebruik voor bepaalde doeleinden in licentie gegeven door State Street Bank and Trust Company, via zijn divisie State Street Global Advisors ("SSGA"). Bloomberg is niet verbonden aan SSGA en Bloomberg keurt geen SSGA-product goed, bekrachtigt het niet, beoordeelt het niet en beveelt het niet aan. Bloomberg staat niet in voor de tijdigheid, juistheid of volledigheid van gegevens of informatie met betrekking tot elk SSGA-product.

Vóór 1 februari 2022 heette het fonds SPDR Bloomberg Barclays 15+ Year Gilt UCITS ETF (Dist) en volgde het de Bloomberg Barclays Sterling 15+ Year Aggregate Gilts Bond Index.