Skip to main content

SPDR® Bloomberg 10+ Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF (Dist) SPPX GY

ETF's worden verhandeld zoals aandelen, zijn onderhevig aan beleggingsrisico's, zullen fluctueren in marktwaarde en kunnen worden verhandeld tegen koersen de hoger of lager zijn dan de intrinsieke waarde van de ETF's. Makelaarscommissies en ETF-onkosten verminderen het rendement.

Obligatiefondsen zijn blootgesteld aan renterisico (als de rentevoeten stijgen, dalen de obligatiekoersen meestal); aan wanbetalingsrisico van de emittent, liquiditeitsrisico en inflatierisico.

Beleggen in in het buitenland geregistreerde effecten kan een risico van kapitaalverlies inhouden door ongunstige valutaschommelingen, bronbelastingen, verschillen in algemeen aanvaarde waarderingsgrondslagen of economische of politieke instabiliteit in andere landen.

NAV USD (Official NAV)
$22,34
per 19 jul 2024
Valuta van het basisfonds
USD
1 daags NAV-wijziging
-$0,13 (-0,57%)
per 19 jul 2024
Vermogen onder beheer
$81,04 M
per 19 jul 2024
TER
0,15%

Fondsdoelstelling

Het fonds heeft als beleggingsdoelstelling de performance te volgen van de markt voor US Treasuries met een lange looptijd. Het fonds streeft ernaar dit te doen door de performance van de Barclays US 10+ Year Treasury Bond Index (de "Index") zo nauwkeurig mogelijk te volgen.

Beschrijving van index

De index meet de performance van de markt voor Amerikaanse staatsobligaties met inbegrip van verplichtingen van de US Treasury met een looptijd langer dan 10 jaar. Bepaalde speciale emissies, zoals staats- en gemeentelijke obligatieseries (SLG's), TIPS en STRIPS, zijn uitgesloten. Zoals vastgesteld door de indexmethodologie, moeten effecten vastrentend en van investment grade zijn.

Fondsinformatie per 21 jul 2024

ISIN IE00BYSZ5V04
iNAV ticker

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INSPPXE
Aanvangsdatum 17 feb 2016
Landen van inschrijving Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Zweden
Valuta van het basisfonds USD
Behandeling van inkomsten Distributie
Afwikkelingscyclus Afwikkelingscyclus terugkopen, DD+2; Afwikkelingscyclus inschrijvingen, DD+2
Handelscyclus Handelsdag
TER 0,15%
Benchmark Bloomberg U.S. 10+ Year Treasury Bond Index
Minimale belegging 1 aandeel
Handelsvaluta EUR, USD
Voldoet aan UCITS-richtlijn Ja
Domicilie Ierland
Beleggingsbeheerder State Street Global Advisors Europe Limited
sub-beleggingsmanager

State Street Global Advisors Limited

Paraplufonds SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Replicatiemethode Gelaagde steekproef
Frequentie van uitkeringen Halfjaarlijks
Komt in aanmerking voor PEA Nee
Komt in aanmerking voor ISA Ja
Komt in aanmerking voor SIPP Ja
Rapportagestatus VK Ja
Securities Lending Ja

Beurs- en ticker-informatie per 21 jul 2024

Beurs Handelsvaluta Noteringsdatum Beurs-ticker SEDOL code Bloomberg code Reuters code
Deutsche Börse (Primair) EUR 18 feb 2016 SPPX BZ6THV5 SPPX GY SPPX.DE
London Stock Exchange USD 22 feb 2016 LUTR BYSZ5V0 LUTR LN LUTR.L
Borsa Italiana EUR 24 jan 2017 LUTR BYWJB54 LUTR IM LUTR.MI

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER VALUTA INAV

De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel moet niet worden beschouwd als de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel. De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel dient slechts voor informatiedoeleinden en kan afwijken van de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel die wordt berekend overeenkomstig het prospectus.

Fondskenmerken per 18 jul 2024

Huidig rendement 3,72%
Effectieve convexiteit 3,06%
Effectieve duur 15,15
Aantal posities 88
Rendement tot einde looptijd 4,49%
Gemiddelde maturiteit in jaren 22,48
Gemiddelde koers $80,73

Marktprijs van het fonds per 19 jul 2024

Biedprijs €20,53
Laatprijs €20,56
Slotkoers €20,54
Bied-laatspread €0,03
Hoogste dagkoers -
Laagste dagkoers -
Hoogste punt in 52 weken €21,78
Laagste punt in 52 weken €18,46

NAV van het fonds per 19 jul 2024

NAV USD (Official NAV) $22,34
NAV EUR €20,52
Vermogen onder beheer $81,04 M
Aandelen in uitgifte 3 627 550

Referentie NAV’s worden enkel berekend voor informatieve doeleinden. Er kan geen garantie worden verstrekt aan de juistheid van de referentie NAV’s. Referentie NAV’s worden berekend met WM1600 FX (GMT) tarieven in de aangegeven valuta.

Rendementen per 19 jul 2024

Distributierendement

Dit meet het in het verleden uitgekeerde dividendrendement per aandeel over 12 maanden, gedeeld door de NAV.

3,74%

Rendement

  • Aanvangsdatum van het fonds: 17 feb 2016
  • Aanvangsdatum van de index: 01 jan 1987

per 30 jun 2024

As Of 1 maand 3 maand YTD 1 jaar 3 jaar 5 jaar 10 jaar Sinds aanvang
17 feb 2016
Fonds, netto 30 jun 2024 1,62% -1,85% -5,06% -5,71% -10,60% -4,38% - -1,37%
Verschil 30 jun 2024 -0,03% -0,04% -0,05% -0,09% -0,11% -0,12% - -0,14%
Fonds, bruto 30 jun 2024 1,63% -1,82% -4,99% -5,57% -10,46% -4,24% - -1,23%
Verschil 30 jun 2024 -0,02% 0,00% 0,02% 0,05% 0,02% 0,02% - 0,01%
Index
Bloomberg U.S. 10+ Year Treasury Bond Index
30 jun 2024 1,65% -1,81% -5,01% -5,61% -10,49% -4,26% 0,60% -1,24%

per 30 jun 2024

As Of 1 maand 3 maand YTD 1 jaar 3 jaar 5 jaar 10 jaar Sinds aanvang
17 feb 2016
Fonds, netto 30 jun 2024 1,62% -1,85% -5,06% -5,71% -28,55% -20,09% - -10,93%
Verschil 30 jun 2024 -0,03% -0,04% -0,05% -0,09% -0,27% -0,51% - -1,03%
Fonds, bruto 30 jun 2024 1,63% -1,82% -4,99% -5,57% -28,23% -19,49% - -9,81%
Verschil 30 jun 2024 -0,02% 0,00% 0,02% 0,05% 0,05% 0,09% - 0,10%
Index
Bloomberg U.S. 10+ Year Treasury Bond Index
30 jun 2024 1,65% -1,81% -5,01% -5,61% -28,28% -19,58% 6,16% -9,90%

per 30 jun 2024

2024 (YTD) 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fonds, netto -5,06% 2,93% -29,34% -4,79% 17,56% 14,66% -1,97% 8,36% -5,38% - -
Verschil -0,05% -0,13% -0,08% -0,14% -0,15% -0,16% -0,13% -0,17% -0,13% - -
Fonds, bruto -4,99% 3,08% -29,23% -4,65% 17,73% 14,84% -1,82% 8,52% -5,26% - -
Verschil 0,02% 0,02% 0,03% 0,00% 0,03% 0,01% 0,02% -0,01% -0,01% - -
Index
Bloomberg U.S. 10+ Year Treasury Bond Index
-5,01% 3,06% -29,26% -4,65% 17,70% 14,83% -1,84% 8,53% -5,25% -1,21% 25,07%

Resultaat na aftrek van alle kosten.

In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. In de vermelde prestatiegegevens is geen rekening gehouden met provisies en kosten in verband met de uitgifte en terugkoop van aandelen of de aankoop en verkoop van deelnemingsrechten. Indien het rendement is berekend op basis van intrinsieke waarden die niet luiden in de boekhoudkundige valuta van de instelling voor collectieve belegging, kan de waarde stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen.

Het rendement voor het kalenderjaar waarin het fonds is geïntroduceerd, betreft een deel van het jaar wanneer de introductiedatum van het betreffende fonds of het historische performance-linked fonds (welke zich het eerst voordoet) in de betreffende periode valt.

Vóór 1 februari 2022 heette het fonds SPDR Bloomberg Barclays 10+ Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF (Dist) en volgde het de Bloomberg Barclays U.S. 10+ Year Treasury Bond Index.

Afwijking en tracking-error per 30 jun 2024

Standaarddeviatie 15,45%
Tracking-error 0,04%

Deze berekening is gebaseerd op de resultaten van de afgelopen drie jaar.

Grootste posities

Grootste posities per 18 jul 2024

Naam van effect Weging
US TREASURY N/B 4.75 11/15/2053 3,01%
US TREASURY N/B 4.25 02/15/2054 2,93%
US TREASURY N/B 4.125 08/15/2053 2,50%
US TREASURY N/B 1.75 08/15/2041 2,31%
US TREASURY N/B 3.625 05/15/2053 2,17%
US TREASURY N/B 4 11/15/2052 2,16%
US TREASURY N/B 1.875 02/15/2041 2,15%
US TREASURY N/B 2.375 05/15/2051 2,13%
US TREASURY N/B 4.75 05/15/2054 2,12%
US TREASURY N/B 3.625 02/15/2053 2,07%
Alle holdings downloaden: Dagelijkse participaties downloaden

Sectorallocatie in het fonds

Sectorallocatie in het fonds per 18 jul 2024

Sector Weging
Treasury 99,92%
Liquide middelen/Contante middelen/Cash 0,08%

Landenweging

Looptijdklassen

Looptijdklassen in het fonds per 18 jul 2024

Looptijd Weging
0 - 1 jaar 0,08%
10 - 15 jaar 2,22%
15 - 20 jaar 40,40%
20 - 30 jaar 57,30%

Kredietkwaliteit

Kredietkwaliteit per 18 jul 2024

Kwaliteit Weging
AAA 0,08%
AA1 99,92%

Kapitaalrisico: Beleggen brengt het risico van kapitaalverlies met zich mee.

In het verleden behaalde rendementen zijn geen betrouwbare indicator van toekomstige rendementen.

De eerste intrinsieke waarde waarmee rekening is gehouden heeft betrekking op het eerste maandeinde na volledige belegging van de portefeuille, in overeenstemming met het beleid van de beheerders. Historische resultaten zijn niet noodzakelijkerwijs een indicatie van toekomstige prestaties.

Bloomberg® en alle Bloomberg-indexen zijn dienstmerken van Bloomberg Finance L.P. en zijn gelieerde ondernemingen, waaronder Bloomberg Index Services Limited ("BISL"), de beheerder van de index (gezamenlijk, "Bloomberg") en zijn voor gebruik voor bepaalde doeleinden in licentie gegeven door State Street Bank and Trust Company, via zijn divisie State Street Global Advisors ("SSGA"). Bloomberg is niet verbonden aan SSGA en Bloomberg keurt geen SSGA-product goed, bekrachtigt het niet, beoordeelt het niet en beveelt het niet aan. Bloomberg staat niet in voor de tijdigheid, juistheid of volledigheid van gegevens of informatie met betrekking tot elk SSGA-product.

Vóór 1 februari 2022 heette het fonds SPDR Bloomberg Barclays 10+ Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF (Dist) en volgde het de Bloomberg Barclays U.S. 10+ Year Treasury Bond Index.